Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Dialogmöte den 25 februari

ÖSK bjuder in till vad man kallar ett dialogmöte på måndag den 25 februari. Platsen är 4:e våningen och tiden kl 18:00. ÖSK kommer till start med ett starkt lag bestående av Rose-Marie Frebran, ordförande Örebro SK, Jan Karlsson, VD ÖSK Elitfotboll AB, Lars Bolin, ordförande medlemsutskottet, Curt Gruvaeus, ordförande i Örebro Spelarinvest AB samt Björn Åqvist, ordförande ÖSK Elitfotboll AB.

Det har under det senaste året förekommit en hel del både saklig och mindre saklig kritik av hur föreningen (och bolaget) sköts samt av den inte så lättgenomträngliga organisationsformen med de tre olika intressenterna ÖSK Fotboll, Örebro Elitfotboll AB samt Örebro Spelarinvest AB. Inför årsstämman i mars har fyra motioner lämnats in som berör ett flertal aspekter av hur ÖSK fungerar och styrs och man kan väl anta, att dessa punkter kommer att belysas på ett eller annat sätt.

Mötet är tillgängligt för föreningens medlemmar som uppmanas att ta med sig medlemskortet för att styrka medlemsskapet.

Rapporter från Nystart-gruppen

Initiativet ÖSK-supportrar för nystart i fotboll har på sin hemsida lagt upp två nya rapporter. Del är det en rapport från ett möte gruppen haft med ÖSKs valberedning, dels en rapport från det medlemsmöte som numera kallas Öppet Dialogmöte.

Beträffande den senare rapporten så är den väl inte helt korrekt i alla avseenden. Det var mycket folk på mötet och ibland svårt att höra vad som sades. Jag fäste mig vid två saker då jag läste rapporten.

– I rapporten står det att ÖSK kommer att ha både en U21-trupp och en U19-trupp nästa år. Detta är inte korrekt. Den så kallade U21-truppen försvinner och i stället kommer man att ha en U19-trupp. Inga problem med det eftersom årets U21-trupp till största delen består av spelare som även nästa år åldersmässigt platsar i en U19-trupp. Dessutom kommer det till ett gäng 95:or från PAL/U17. Vad som sades på mötet var i stället att ÖSK eftersträvar två matchmiljöer. Matchmiljö är i det här sammanhanget ett nysvenskt ord som skulle kunna ersättas med spel i en viss serie. Vad ÖSK avser att göra är att utöver spel i Superettan även anmäla ett lag i den så kallade U-21 allsvenskan. De spelare som skall medverka i den serien kommer att komma från A- och U19-trupperna. Något underlag för en riktig U21-trupp kommer det inte att finnas nästa år lika litet som det funnits något sådant i år.

– I rapporten presenteras Lars Larsen som en representant för Spelarinvest. Det måste röra sig om ett missförstånd (eller felskrivning). Larsen har ingenting med Spelarinvest att göra.

ÖSK planerar för 40 miljoner

I gårdagens papperstidning skrev NA om ÖSKs planering efter det att nedflyttningen blivit definitiv. Det är Lasse Wirström som intervjuat ÖSKs VD Jan Karlsson.

Kraftiga nedskärningar, men räcker det med 15 mkr?.
När det gäller de resurser som står ÖSK till buds så kommer nästa år att innebära kraftiga nedskärningar i verksamheten. ÖSK räknar preliminärt med att omsättningen kommer att sjunka från 55 till 40 mkr. Återigen skrivs det att nedskärningsbehovet är 15 mkr, vilket motsvarar den förväntade intäktsminskningen. Återigen frågar jag mig om det inte är så att sparbetinget i så fall borde vara 20 mkr. Detta eftersom man räknar med att i år få ett underskott på i storleksordningen 5 mkr, vilket också måste sparas in nästa år. Det här är man säkert inom ÖSK helt på det klara med. Siffran 15 mkr kommer nog snarast från NA:s sportjournalister, som inte har redovisning som en av sina specialgrenar.

40 mkr är en bra budget för Superettan.
Den omsättning på 40 mkr som ÖSK i dagsläget räknar med är i det här sammanhanget rätt hög. Förra gången ÖSK spelade i Superettan var under åren 2005 och 2006 efter tvångsnedflyttningen. De två åren låg klubbens intäkter (och alltså även utgifter) på i storleksordningen 23-24 mkr. År 2007 som var första året i allsvenskan tog man in 39 mkr. Av klubbarna som spelade i Superettan förra året omsatte Hammarby 49 mkr, Brommapojkarna låg på 40 mkr och GIF Sundsvall hade 36 mkr. Åtvidaberg som var nere i Superettan och vände klarade sig upp igen trots att omsättningen inte var högre än 19 mkr.

Oklart med kommersiella intäkter.
Det belopp på 40 mkr som ÖSK räknar med är i hög grad beroende av hur man lyckas med att behålla intäkterna från sina samarbetspartners. Den inkomstkällan gav under det här året 31 mkr, men det är fortfarande osäkert hur man lyckas med försäljningen för nästa år. Därför har man än så länge bara kunnat göra en preliminär budget. Fram emot jul skall det mesta av försäljningsarbetet för 2013 vara klart och först då får man ett bättre grepp om vilka resurser klubben kan räkna med.

Kan det bli 5.000 på läktarna?
Även om man vid årsskiftet kommer att ha ett rätt bra grepp hur det ser ut med de kommersiella intäkterna finns det fortfarande en stor osäkerhet på intäktssidan. Försäljningen av säsongsabonnemang har knappt börjat vid det laget och man vet överhuvudtaget inte hur publikutvecklingen kommer att se ut. I NA:s artikel står att man i dagsläget räknar med ett publiksnitt på 5.000, vilket jag tycker låter högt. Visserligen låg man ungefär där under åren 2005 (5.034) och 2006 (5.359), men då var läget ett annat. Revanschlusten var stor efter tvångsnedflyttningen.

Svårplanerat inför Superettan.
Osäkerheten kring hur intäkterna kommer att se ut gör givetvis planeringen för nästa år extra svår. Innan man vet hur stadig den grund är som man står på kommer det att vara svårt att ta alla beslut beträffande spelartrupp och kringorganisation. Kanske är det delvis därför som rekryteringen av en ny sportchef verkar att dra ut på tiden. Lennart Sjögren slutar den sista november, men kommer entligt Jan Karlsson inte att ersättas före årsskiftet. I stället kommer Sjögrens arbetsuppgifter att delas av tränare, Magnus Sköldmark och Karlsson själv.

Nedflyttningen

Efter det att nedflyttningen till Superettan igår blev definitivt definitiv, så dyker det upp en del artiklar om varför det gick som det gick och vilka konsekvenserna kommer att bli.


Henrik Brändh skriver i en krönika i NA om de tre faktorer han anser ledde till nedflyttningen. Han nämner förlängningen av Sixten Boströms kontrakt, målvaktsfrågan samt den misslyckade värvningen av Tobias Grahn som huvudanledningarna.


ÖSK kommer att bantas.
Tidningen konstaterar, att ÖSK måste minska sin organisation rätt kraftigt. NA skriver, att eftersom man räknar med att inkomsterna kommer att minska med 15 mkr så måste även utgifterna göra detsamma. På den punkten tror jag dock att NA underskatter sparbehovet. ÖSK har aviserat att man i år kommer att ha en förlust i storleksordningen 5 mkr och man måste även ta höjd för att kunna spara in detta belopp. Krympningen av kostnader och organisation blir i så fall snarare 20 mkr än 15 mkr.

I övrigt framgår det att:
– man måste reducera personalstyrkan med 25 procent. Detta innebär bland annat att spelartruppen kommer att reduceras från 25 spelare till 19-20.

– Jan Karlsson gärna vill fortsätta som VD

– Spelet i U21-allsvenskan verkar vara i farozonen. Bloggen konsterar i det sammanhanget, att det inte kommer att finnas så många spelare i A-truppen som kan användas i ett sådant lag. Kvartetten Ahmed Yasin, Boris Lumbana, Emil Berger och Josef Ibrahim blir alla 22 år nästa år och kommer alltså bara att kunna ta plats i U-21matcherna som överåriga. De yngre spelarna i vad som i år kallts U21, men i praktiken varit en U19-grupp (eller ännu yngre) Är nog inte bra nog att fylla de luckorna.

– Av allt att döma kommer man att anmäla ett lag för spel i juniorallsvenskan. I den serien får man spela tills dess att man fyllt 19 år, vilket passar åldersprofilen bra när det gäller ÖSKs spelare i U21- och U17-trupperna.

– Från ÖSKs sida räknar man inte med att det kommer att bli någon större spelaromsättning (utöver de spelare som kommer att få lov att lämna). De flesta spelare som man vill ha kvar står under kontrakt och dessutom finns det några spelare med utgående kontrakt som uttryckt intresse av att fortsätta i klubben.

– Även om man givetvis önskar att man skall kunna ta steget upp i Allsvenskan igen redan nästa år, så anser man att ekonomin är tillräckligt bra för att klara ytterligare år i Superettan.


Lägre löner väntar.
Tidningen skriver, att spelarna i ÖSK kommer att drabbas av lönesänkningar. Något som bekräftas av Patrik Haginge som tycker att detta är något man får ta. I Haginges fall finns tydligen lönesänkningen reglerad i hans kontrakt, men det är inte säkert att det är fallet för alla spelare.


Ljung förberedd.
P-O Ljung verkar inte vara märkbart chockad över nedflyttningen. Nej, det tror inte jag heller. Med tanke på ÖSKs placering när han tog över så var nog en möjlig nedflyttning något han tagit med i sina beräkningar redan från början. Man kan ju också, som det framhållits på flera ställen se gårdagens lag som en första indikation på hur laget kommer att kunna formeras nästa år.

ÖSK måste banta 20 mkr

I papperstidningen kan man idag läsa, att ÖSK inför nästa år måste banta sin organisation ordentligt. Man räknar med att intäkterna kommer att minska med 15 mkr beroende på lägre publikintäkter, lägre marknadsintäkter samt minskade intäkter från Svensk Fotbolls centrala avtal. Eftersom årets förlust lär komma att ligga i storleksordningen 5-6 mkr, så bör detta innebära att kostandsssidan måste krympas med ca. 20 mkr för att man skall kunna undvika förlust.

Nedskärningar i organisationen.
Nedskärningar kommer att ske både på den administrtiva sidan och i spelartruppen. En ny sportchef kommer att anställas, men man verkar inte helt klar på vilka dennes arbetsuppgifter kommer att vara. Det är möjligt/troligt att han kommer att få ansvar för fler arbetsuppgifter än vad som varit fallet idag. Kontakt har tagits med vissa spelare, men man verkar inte ha kommit till något konkret resultat ännu när det gäller spelartruppens sammansättning.

Att ”ta bort” kostnader i storleksordningen 20 mkr från en verksamhet som omsätter ca. 50 mkr är en väldigt krävande uppgift, noterar bloggen.

Styrelsemöte på torsdag.
På torsdag har man ett styrelsemöte och det är troligt att man efter detta kommer att ha en bättre bild av vad som kommer att ske. En av de frågor som kommer att tas upp är sportchefsfrågan. Oklart dock om man redan då kommer att ha gjort klart med en ny sportchef eller om det är befattningens omfattnings som skall diskuteras. På frågan om man har något klart på den punkten, svarar Björn Åqvist:
– Det är klart att vi har en del funderingar, men inget är konkret i dagsläget. Vi ser över hela organisationen.

Nya jobb för Boström och Sjögren

NA skriver idag på nätet, att Sixten Boström fått klart med ett nytt tränarjobb. Han kommer att från och med nästa år träna den finska toppklubben HJK. Under sin aktiva tid (som fotbollsspelare) representerade Boström HJK under sammanlagt fem år.

Med tre omgångar kvar av årets Allfinska leder HJK serien med 1 poäng. Det ser därför ut som om ÖSKs förre tränare första uppgift skulle kunna bli att försvara ett ligaguld.

Hufvudstadsbladet: Sixten Boström tränar HJK nästa säsong

På morgonen kunde man läsa i papperstidningen att även Lennart Sjögren har klart med en ny arbetsgivare och ett nytt jobb. Hans sista arbetsdag hos ÖSK blir den sista november. I februari börjar han sitt nya jobb som förvaltare hos det kommunala fastighetsbolaget Örebroporten. Det är Örebroporten som äger anläggningarna på Behrn Arena, med det är enligt Sjögren inte alls säkert att han kommer att jobba med dessa. Hans nya arbetsgivare äger ju en hel del fastigheter i stan. Dessutom är företaget aktivt med flera nybyggnadsprojekt.

Medlemsmöte 28 oktober

ÖSK-medlemmarnas Höstmöte har i år fått byta namn till Öppet Dialogmöte och arrangemanget kommer dessutom att vara tillgängligt för supportrar som (ännu) inte är medlemmar i föreningen. ÖSK informerar på sin hemsida om mötet och där finns även en anmälningsblankett som man kan fylla i och sedan klicka på för att få vara med på evenemanget. ÖSK skriver att man bland annat kommer att informera om den framtida organisationen och om övergripande mål och strategier. På båda punkterna lär man behöva genomgripande förändringar på grund av årets usla sportsliga och ekonomiska resultat.

Mötet kommer att hållas den 28 oktober som en uppmjukning inför ÖSKs match mot IFK Göteborg. Mötet börjar kl. 13:00 på en ännu inte bestämd plats. Var man skall vara kan man väl inte bestämma förrän man vet hur många som vill komma. Som ett litet tack för besöket kommer deltagarna att få en ”Gå två till priset för en”-biljett till IFK-matchen som börjar kl. 16:00.

ÖSK-supporters för nystart i fotboll

ÖSK har inte – rent teoretiskt sett – åkt ur allsvenskan än , men nedflyttningen upplevs nog nu som oundviklig för de allra flesta förutom de mest optimistiska, samt de som av diverse professionella skäl inte kan slänga in den så kallade handduken förrän även de teoretiska förutsättningarna är uppfyllda.

Restaureringsarbetet av verksamheten har redan påbörjats. Dels internt inom ÖSK, om vilket vi inte vet så mycket mer än den sportsliga organisationen kommer att förändras, samt att man redan tar höjd för en nedflyttning i planeringsarbetet inför nästa säsong. Men även externa krafter har börjat röra på sig. En grupp supportrar har slutit sig samman och gått ut med ett upprop som syftar till en nystart för ÖSKs fotbollsverksamhet.

Upproparna skjuter i första hand in sig på tre områden, som man anser kan förbättras. Inte så överraskande inriktar man sig på ÖSKs tillkortakommanden på informationssidan, på den snåriga organisationen samt på fotbollskompetensen i verksamheten. På sin hemsida skriver man:

1) Vi vill att ÖSK Fotboll ska vara en öppen klubb med god kommunikation och nära relationer till medlemmar, aktieägare, partners/sponsorer, leverantörer, klubbar i närområdet, kommunen och andra intressenter/supporters.

2) Vi vill stärka medlemmarnas inflytande och organisationens tydlighet genom att vi tillsammans ser över stadgar, bolagsordningar, aktieägaravtal och organisation. I detta arbete, som vi hoppas att styrelsen initierar och som behöver påbörjas snarast, ska medlemmarna vara representerade.

3) Vi vill stärka fotbollskompetensen på och utanför planen, få en nystart och ytterligare prioritering av att knyta talanger i närområdet till klubbens U- och A-lag. Vi vill också stötta spelarna i att få ett nytt konstgräs, som inte ger upphov till onödiga skador.

Gruppen har även tagit fram ett presentationsmaterial, där man exemplifierar vad man anser borde göras inom dessa tre områden. Jag har lagt upp detta som dokumentet ”Nystart”. Presentationen är tillgänglig i högermarginalen under rubriken Dokument.

Efter en flyktig genomläsning och utan att ha tagit del av den bakomliggande argumentationen så tycker jag, att det finns många bra men även några mindre genomtänkta (eller svårgenomträngliga) förslag i exempelsamlingen. Mer om detta senare (eventuellt). Ett problem när man läser presentationen är att det ibland kan vara rätt svårt att veta vilken del av organisationen man beskriver, när man till exempel enbart refererar till ”styrelsen” – det finns ju några stycken att välja bland.

Gruppen har redan kommit en bit på väg och påbörjat arbetet med att presentera sina idéer för personer som på olika sätt är involverade i dagens ÖSK-sfär. Referat från dessa möten finns på gruppens hemsida.