Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Ekonomin: Arbetsgivaravgifter januari 2024

På Skatteverket webbplats kan man begära en uppgift om den beslutade arbetsgivaravgiften för de tre senaste månaderna för svenska företag och organisationer. Denna avgift uppgår till 31,4 % av den utbetalda lönen (plus diverse andra typer av ersättningar). Genom att följa hur arbetsgivaravgiften utvecklas och sedan räkna baklänges kan man alltså även se vad som har skett på lönesidan.

Nu föreligger siffrorna för årets första månad.

2024AvgiftLönTotaltDiff. 24/23
Jan4161 3241 740160
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Total4161 3241 740
Extrapol.4 99015 89320 884-867
20235 19816 55321 751
Diff.-207-660-867

Arbetsgivaravgifterna för januari kom in oväntat högt. Med tanke på alla de spelare som avslutade sin anställning hos ÖSK i december 2023 hade jag väntat mig ett betydligt lägre belopp. Nu var ju siffran till och med högre än vad den var i januari förra året, då den låg på 378 tkr.

Den rimligaste anledning – som jag kan komma på – är att ÖSK löste ut Daniel Hultqvist och Axel Andrésson i samband med att deras kontrakt avslutades i förtid. Dessutom är det ju så att även om lönerna för spelartruppen blir lägre än vad de var förra året, så ökar andra lönekostnader på grund av ÖSKs satsning på akademiverksamheten och på högre kostnader för damlaget.

Enligt uppgift förutser ÖSKs budget för 2024 en förlust på 0,5 mkr medan förlusten för 2023 blev 2,8 mkr. ÖSK behöver alltså sänka sina kostnader med 2,3 mkr för att nå sitt budgeterade resultat. En del av detta tas via lägre kostnader för hyran av Eyravallen (enligt uppgift ca 0,9 mkr). Resterande besparing måste rimligen komma från lönerna om det nu inte är så att man räknar med högre intäkter än vad man hade förra året.

Ekonomin: Resultatutveckling 2018-2023

En sammanställning över ekonomins utveckling från året 2018 till och med år 2023. Siffrorna är tagna direkt ur respektive årsredovisning utan några försök till korrigeringar.

201820192020202120222023
Matchintäkter8 0788 5492 4674 8463 8853 695
Marknadsintäkter22 96622 30118 49419 49818 72418 026
Sändningsrättigheter13 35815 01122 02022 79815 99110 231
Spelarförsäljningar7 4652 042382 0356 7194 386
Övriga rörelseintäkter1 2381 3218 91911 1973 9761 310
Rörelsens intäkter53 10549 22451 93860 37449 29537 648
Matchkostnader-3 952-3 953-2 811-3 781-3 564-3 483
Marknadskostnader-8 096-8 899-4 507-5 516-5 726-4 625
Övr. externa kostnader-11 477-12 680-10 569-11 357-13 952-10 208
Personalkostnader-28 694-28 358-30 342-37 678-26 524-21 914
Övriga rörelsekostnader-1490
Rörliga kostnader-52 219-53 890-48 378-58 332-49 766-40 230
Avskrivningar-1 096-1 133-1 259-1 128-537-235
Rörelseresultat-210-5 7992 301914-1 008-2 817
Finansiella poster218-65-1 679-37-3339
Resultat före disp.8-5 864622877-1 041-2 778
Bokslutsdispositioner031-790
Skatter-344940-832-526-745-63
Redovisat resultat-336-4 924-179-439-1 786-2 841

Några kommentarer (killgissningar).
Matchintäkterna har i princip halverats jämfört med de allsvenska åren. Det ser lite märkligt ut om man jämför intäkterna 2023 med 2022. De redovisade publiksiffrorna ökade ju från 2022 till 2023 med 37% medan redovisade publikintäkter sjönk med 5 %. Jag kan tänka mig två förklaringar.

  • Antalet gratisåskådare (främst ungdomar) ökade förmodligen.
  • Intäkterna från ”gratismatchen” mot Västerås SK som lockade ca 9.000 åskådare och som sponsrades av ett stort antal företag redovisas inte som matchintäkter utan som marknadsintäkter.

Marknadsintäkterna (sponsorer och kommersiella samarbeten) har hållit sig förvånansvärt bra trots nedflyttningen till Superettan och pandemieffekter.

Sändningsrättigheterna (SEF mfl.) har givetvis sjunkit kraftigt jämfört med åren i Allsvenskan. Siffran för år 2022 innehåller ett bidrag från UEFA på ca. 5 mkr som hänför sig till 2021 och som inte har något med sändningsrättigheterna att göra. UEFA-bidraget betalas bara till de allsvenska klubbarna och var ungefär dubbelt så stort för 2021 (utbetalt 2022) som det hittills varit.

De väldigt höga siffrorna för Övriga rörelseintäkter har jag ingen aning om vad de avser. Först tänkte jag pandemistöd, men de beloppen kan ju inte vara alls så höga. Det kan dock möjligen vara en bidragande orsak.

Matchkostnader är i princip oförändrade under perioden. Jag har trott att dessa skall matchas mot matchintäkterna på intäktssidan, men så är nog inte fallet. Snarare har de (gissning) att göra med kostnader i samband med bortamatcherna.

Beloppet för Marknadskostnader har man lyckats får ner ordentligt. Detta gör att effekten av de lägre marknadsintäkterna inte slår lika hårt på resultaträkningen.

De Övriga externa kostnaderna har i princip hållit sig oförändrade under perioden. Jag antar att här ligger olika typer av fasta kostnader såsom lokalhyror, hyra av Behrn Arena mm.

Personalkostnader. Här ser vi en brutal minskning som har att göra med nedgraderingen av spelartruppen samt minskningen av administrativ personal. Den här processen bör vara på väg mot sitt slut vad det verkar. Resultatbudgeten för 2024 lär enl. NA innebära en minskning av underskottet från 2,8 mkr till 0,5 mkr och det mesta av det tas väl från spelartruppen med ett ordentligt bidrag från sänkningen av hyreskostnaderna av Behrn Arena. Under förutsättning att man inte räknat upp några andra intäktsposter.


Ekonomin: ÖSK siktar mot nollresultat (nästan)

NA:s Fredrik Carlsson har diskuterat ÖSK:s ekonomiska förutsättningar inför den kommande säsongen. För år 2023 kommer ÖSK (av allt att döma) att redovisa en förlust på 3 mkr. Inte alls bra, men i alla fall lite bättre än den budgeterade förlusten på 4,2 mkr.

För det här året räknar man med en fortsatt men avsevärt lägre förlust på 0,5 mkr. Ett belopp som storleksmässigt i de här sammanhangen kan kallas för felräkningspengar.

I intäktsbudgeten för året har man då inte räknat med några spelarförsäljningar. Resultatförbättringen på 2,5 mkr anger (hoppas) Larsen kommer att komma från tre områden.

  • Bättre säljarbete. ÖSKs resurser på marknadföringssidan är betydligt bättre än vad de var förra året. I år kunde man påbörja arbetet med att sälja klubben till sina samarbetspartners med tre marknadsförare på plats. Inför fjolårets säsong hade man bara en så sent som i januari. Fler säljare bör resultera i högre intäkter från sponsorer.
  • Lägre planhyror. ÖSK har kommit överens med Örebro kommun om lägre hyror för faciliteterna på Behrn Arena. ÖSKs önskemål/krav på sänkningen var nästan 1 mkr. Hur mycket det sedan blev i slutändan har ÖSK inte kommunicerat.
  • Lägre löner. ÖSK valde att inte förlänga något av de kontrakt som förföll vid årsskiftet. (En del av spelarna hade iofs. själva valt att avsluta sitt spel med ÖSK). De spelare som lämnade har sedan ersatts med sådana som förmodligen har lägre löner. Dessutom har efter årsskiftet även David Seger och Axel Andrésson lämnat klubben.

En del av det utrymme som frigjorts på lönesidan kommer ÖSK att kunna använda för att förstärka spelartruppen. Men hur och när verkar man inte ha bestämt sig för än. Man vill avvakta för att se hur det går med Sebastian Cronas rehabilitering. Resultaten från matcherna i Svenska Cupen kommer också att vara av betydelse, när man beslutar sig för vilket/vilka hål som absolut måste täppas till i spelartruppen.

NA: ÖSK budgeterar med nytt minusresultat: ”Är på rätt väg”

Ekonomin: ÖSK kvar på Behrn Arena

För två månader sedan såg det ut som om ÖSK var på väg att drabbas av en utvisning. Förhandlingarna med Örebro kommuns kultur- och fritidsförvaltning om hyran för Behrn Arena hade kört fast ordentligt. Kommunen ville behålla den tidigare hyresnivån på 1,9 mkr, medan ÖSK ansåg att man inte hade råd att betala mer än halva detta belopp. Ingen av parterna tycktes villiga att rucka på sina ståndpunkter. ÖSK gick därför ut med att man avsåg att flytta så mycket av sina verksamheter som möjligt (herr, dam och akademi) till den av ÖSK Ungdom ägda anläggningen Ekängs IP.

Idag, nästan exakt två månader efter beskedet om den havererade hyresförhandlingen, kommer så ett nytt besked. ÖSK kan trots allt fortsätta sin verksamhet fullt ut vid Behrn Arena. Som motprestation kommer klubben på olika sätt att engagera spelare och ledare i olika projekt i skolor, på fritidsgårdar mm.

Från ÖSK:s sida uttrycker VD Jonas Lindegren en stor tillfredsställelse över överenskommelsen. ”Tack vare denna överenskommelse kommer vi att öka vår närvaro utanför planen. Det känns oerhört kul att vi kommer att bidra till stadens bästa genom att använda vårt klubbmärke och våra spelare och ledare som förebilder till barn och ungdomar. Att verka för social hållbarhet är oerhört viktigt för ÖSK Fotboll. Det är även glädjande att vi genom samarbetet kan fortsätta ge bästa möjliga förutsättningar till att bedriva vår verksamhet på Behrn Arena”, citeras han på klubbens webbplats.

Bloggen kan för sin del inte låta bli att notera, att det var denna lösning som förutsågs, då hyresfrågan blev aktuell.

ÖSK: ÖSK fotboll och Örebro kommun ingår en överenskommelse
NA: ÖSK överens med kommunen – hyran sänks
Eyravallen (231217): Ekonomin: ÖSK lämnar Behrn Arena?

Ett glädjande besked och med tanke på den danska hand som så fast kontrollerar ÖSK-ekonomins styråra kan man nog anta, att de kommande hyreskostnaderna ligger inom ÖSKs budgetramar.

Ekonomin: Arbetsgivaravgifter för december (och 2023).

På Skatteverket webbplats kan man begära en uppgift om den beslutade arbetsgivaravgiften för de tre senaste månaderna för svenska företag och organisationer. Denna avgift uppgår till 31,4 % av den utbetalda lönen (plus diverse andra typer av ersättningar). Genom att följa hur arbetsgivaravgiften utvecklas och sedan räkna baklänges kan man alltså även se vad som har skett på lönesidan.

Nu föreligger siffrorna för december månad.

2023AvgiftLönTotalt
Jan377 6581 202 7321 580 390
Feb420 2211 338 2831 758 504
Mars407 8731 298 9591 706 832
April451 8551 439 0291 890 884
Maj455 6061 450 9751 906 581
Juni516 7791 645 7932 162 572
Juli411 1671 309 4491 720 616
Aug.425 8931 356 3471 782 240
Sept.463 4261 475 8791 939 305
Okt.448 2211 427 4551 875 676
Nov.432 5971 377 6971 810 294
Dec.386 3541 230 4271 616 781
Total5 197 65016 553 02521 750 675
Extrapolerat5 197 65016 553 02521 750 675
20225 954 39018 963 02524 917 415
Differens-756 740-2 410 000-3 166 740

Decembersiffran kom in lågt och blev årets näst lägsta. Bara januari var lägre. Helt naturligt att lönekostnaderna kring årsskiftet är låga. Strax före och i samband med årsskiftet upphör många kontrakt medan nya spelare/ledare har ännu inte kommit på plats.

I början av 2023 uttryckte ÖSK en målsättning/förhoppning om att kunna reducera löneomkostnaderna med 20 procent. Riktigt så bra gick det inte, Kostnadsminskningen för löner och sociala avgifter stannade på 14,5 %. För att uppnå budgetens ambition hade det behövts en ytterligare minskning med i runda slängar 1,4 mkr.

Inför det här året har dessutom sparkraven vässats ytterligare eftersom klubbens verksamhet av allt att döma gått med en förlust i storleksordningen 3 mkr. Samtidigt får man väl rimligen räkna med att kostnaderna för damlaget (uppflyttade till Elitettan) och Akademin (ny satsning) kommer att bli högre än under 2023.

På plussidan (om man nu skall kalla det så) har ett antal spelare som förmodligen har haft förmånligare avtal lämnat. Det rör sig om Kevin Walker, Jake Larsson, Nasiru Moro, William Eskelinen, Daniel Björnqvist, David Seger och från och med idag även Axel Andrésson, vilka bör innebära en påtaglig avlastning av lönekostnaderna.

Konturerna till hur det blir i år kommer vi kanske att kunna skönja i början av mars då siffrorna för januari bli tillgängliga.

ÖSK kallar till medlemsmöte

ÖSK har meddelat, att man kommer att arrangera ett medlemsmöte den 12 februari. Klubben erbjuder ett (till synes) välfyllt och intressant program.

Strategidokument.
ÖSK:s styrelse arbetade förra året med att ta fram en ny strategi för verksamheten. (Detta är något som varje nytillträdd ordförande verkar ha på sin att-göra-lista med en hög prioritet). Vid mötet kommer medlemmarna att få ta del av en förhandspresentation. Därefter kommer det att finnas möjlighet att lämna synpunkter. ÖSKs förhoppning är att den nya strategin ska kunna presenteras i sin slutliga utformning vid årsmötet i mars.

Läget i klubben.
Styrelsen och klubbledningen kommer att redogöra för läget i klubben, vad som är på gång och vad som blir viktigt 2024 och framåt.

Sportsligt resultat 2023
Den sportsliga resultatet 2023 kommer att diskuteras och klubben kommer att ge sin syn på vilka lärdomar som tas med till 2024.

Öppen frågestund.
Mötet avslutas med en öppen frågestund där medlemmarna kan ta upp frågor och synpunkter som inte behandlats tidigare under mötet.

ÖSK avslutar informationen om mötet genom att påpeka att detta är ett möte för föreningens medlemmar.

Våra medlemmar betyder otroligt mycket och vår klubb bygger på föreningsdemokrati där medlemmarna utgör basen för hela vår verksamhet. Detta möte är exklusivt för medlemmar. Är du inte redan medlem så blir du det enkelt på oskfotboll.se/medlem

Medlemsmöte
Datum: 2024-02-12
Tid: 18.00-20.00
Plats: Hive Konferens, Nikolaigatan 10

Ekonomin: Arbetsgivaravgifter för november

På Skatteverket webbplats kan man begära en uppgift om den beslutade arbetsgivaravgiften för de tre senaste månaderna för svenska företag och organisationer. Denna avgift uppgår till 31,4 % av den utbetalda lönen (plus diverse andra typer av ersättningar). Genom att följa hur arbetsgivaravgiften utvecklas och sedan räkna baklänges kan man alltså även se vad som har skett på lönesidan.

Nu föreligger siffrorna för november månad.

2023AvgiftLönTotalt
Jan377 6581 202 7321 580 390
Feb420 2211 338 2831 758 504
Mars407 8731 298 9591 706 832
April451 8551 439 0291 890 884
Maj455 6061 450 9751 906 581
Juni516 7791 645 7932 162 572
Juli411 1671 309 4491 720 616
Aug.425 8931 356 3471 782 240
Sept.463 4261 475 8791 939 305
Okt.448 2211 427 4551 875 676
Nov.432 5971 377 6971 810 294
Dec.
Total4 811 29615 322 59920 133 895
Extrapolerat5 248 68716 715 56221 964 249
20225 954 39018 963 02524 917 415
Differens-705 703-2 247 463-2 953 167

Det verkar väl som om personalkostnaderna (lön plus arbetsgivaravgifter) kommer att landa på en nivå som är ca 3 mkr lägre än vad den var 2022. December år 2022 var en månad med låga arbetsgivaravgifter – bara ca. 1,6 mkr i personalkostnader och det är väl tveksamt om ÖSK kan slå den siffran i år.

Från och med januari månad kommer det förmodligen att komma en rätt ordentlig minskning av personalkostnaderna. Då försvinner ett antal spelare med förmodad allsvensk lönenivå från truppen. Jag tänker på spelare som Kevin Walker, Jake Larsson, Nasiru Moro, William Eskelinen, Daniel Björnqvist och David Seger, vilket bör innebära en avlastning.

Ekonomin: Pressat ÖSK ser förluster även nästa år

NA:s Fredrik Carlsson har fått en pratstund med Lars Larsen om ÖSK:s ekonomiska situation. Larsen bekräftar att årets förlust kommer att ligga i storleksordningen 3,5 mkr.

Visserligen något bättre än den budgeterade förlusten på lite drygt 4 mkr, men inte alls så bra som man (dvs. jag) trott efter sommarens två spelarförsäljningar. Att det inte blir bättre beror främst på två saker. Dels tillfaller en del av försäljningslikviderna externa finansiärer av tidigare spelarförvärv. Dels har klubben själv tagit alla kostnader i samband med sommarens förvärv av Kalle Holmberg och Samuel Kroon. Larsen vill helt klart undvika externfinansiering så långt som möjligt. Det lär ha funnits villiga finansiärer i samband med Holmbergs återkost till ÖSK. Men ÖSK beslöt sig för att inte binda ris åt framtida ryggar utan tog kostnaderna fullt ut i den egna redovisningen.

För nästa år räknar man i ekonomiplaneringen med en förlust i storleksordningen på mellan en och en och en halv miljon kronor. Därmed skulle det egna kapitalet, som inför det här året uppgick till 7,1 mkr ha reducerats till ett belopp i storleksordnigen 2,0 mkr. Marginalerna för felräkningar och negativa händelser har därmed nästan försvunnit helt.

Till den pressade ekonomiska situationen bidrar ÖSK:s satsning på akademiverksamheten samt damernas avancemang till Elitettan – en uppflyttning man uppenbarligen inte tagit höjd för i den tidigare planeringen.

Det här innebär bland annat att ÖSK måste göra inskränkningar i de planerade spelarbudgetarna för både herrar och i viss mån även för damerna. ÖSK har därmed hamnat i den lite märkliga situationen att man inte kan lägga lika mycket på ÖSK Dams spelartrupp som man hade kunnat göra om laget inte tagit steget upp till Elitettan.

NA: ÖSK halverar sitt kapital – lägger minusbudget igen

Ekonomin: ÖSK lämnar Behrn Arena?

ÖSK har under hösten diskuterat de kommande två årens hyresnivå för plan och faciliteter på Behrn Arena. Dessa hyrs av Örebro kommun, som representeras av kultur- och fritidsnämnden. Förhandlingarna omfattar dock inte A-lagets utrymmen eller de administrativa lokalerna i Västra Läktaren. Dessa hyr ÖSK direkt av kommunens fastighetsbolag Örebroporten.

ÖSK:s krav har varit att hyran för utnyttjandet av Behrn Arena för träning och match i princip skall halveras. Hittills har den årliga hyran varit 1,9 mkr, men man vill nu i princip se en halvering till ett belopp i storleksordningen 1 mkr. Motiveringen från ÖSK:s sida är enkel. Man har inte råd att betala mer utan att tvingas till oacceptabla nedskärningar på annat håll. Dessutom refererar man till vad andra klubbar i liknande förhållanden betalar samt till KIF Örebros kraftigt subventionerade hyra.

Nu står det klart att man från nämndens sida inte har varit villiga (eller kunnat) ta någon hänsyn till ÖSK:s krav/önskemål. Beslutet från nämndens sida är att den hittillsvarande hyran skall förbli oförändrad.

Varpå ÖSK har meddelat, att man i möjligaste mån kommer att lämna Behrn Arena för ÖSK Ungdoms anläggning på Ekängs IP samt Grönpepparparkens IP.  Dit kommer A-lagets träningar samt akademi och damverksamheterna att flyttas. A-laget kommer givetvis även fortsättningsvis att spela sina matcher på Behrn Arena, medan damerna och akademins verksamheter nog flyttas till Ekäng/GPP.

Ett besked som av allt att döma överraskade Örebros kommunledning. Kommunstyrelsens ordförande John Johansson beklagar ÖSKs beslut och öppnar för fortsatta förhandlingar (på en högre kommunal nivå).

Det troliga är väl att man kommer fram till någon slags kompromiss. En tänkbar lösning skulle kunna vara att hyran förblir oförändrad, men att kommunen istället skjuter till mellanskillnaden genom att man engagerar ÖSK i någon typ av projekt. Ett projekt där medlen kan tas från något annat konto än kultur- och fritidsnämndens. För detta skulle ÖSK svara upp med någon typ av motprestation som till exempel arbete i Örebros skolor eller liknande. Att tömma Behrn Arena på stora delar av den verksamhet som bedrivs där för ett omtvistat belopp på ca 900 tkr är nog svårsmält beslut om man ansvarar för Örebro kommun.

NA: ÖSK lämnar Behrn arena
NA: Johansson: ”Tråkigt att ÖSK väljer den vägen”
NA: ÖSK Ungdom: Planen är genomförbar

Ekonomin: Återbetalning av pandemistöd

NA skriver idag om de krav som ställts mot vissa idrottsklubbar avseende felaktigt erhållet stöd under pandemin. En fråga som är extra intressant i Örebro, eftersom Örebro Elithockey AB är den idrottsverksamhet som har fått det största återbetalningskravet i hela Sverige. Av de sammanlagt 89 miljonerna som krävs tillbaka svarar ÖHK för hela 7,1 mkr.

Andra ”storsyndare” som har sin hemvist i Superettan är Östersunds FK (3,8 mkr), AFC Eskilstuna (2,8 mkr), GIF Sundsvall (2,4 mkr) och Brage (också 2,4 mkr). De berörda klubbarna har givetvis överklagat besluten, men hittills verkar ingen ha fått rätt i domstolsprocesserna.

Jag har gått och varit rädd att något liknande skulle drabba ÖSK Elitfotboll, men så verkar inte alls vara fallet (puh!). ÖSK har fått ett äskat belopp på lite dryg 2 mkr godkänt och måste betala tillbaka 12.937 kronor. Det tror jag man kan leva med. Även ÖSK Ungdom finns med på den lista som NA publicerat. De har fått ett bidrag på knappa miljonen och måste betala tillbaka 959 kronor.

KIF Örebro klarade sig även de förhållandevis bra. De har fått ett bidrag på 423 tkr godkänt, men måste betala tillbaka lite drygt 20 tkr.

NA: Jättekravet på Örebro – störst i landet