Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Valberedningens förslag till styrelse för 2024

Valberedningen har nu lämnat sitt förslag till styrelse för det kommande verksamhetsåret.

Enligt förslaget kommer kommer styrelsen att fortsätta i oförändrad form. Ingen av de nuvarande styrelsemedlemmarna har avsagt sig uppdraget och valberedningen har inte heller sett sig föranlåten att föreslå någon förändring i styrelsesammansättningen..

Valberedningen har föreslagit att följande personer väljs till det kommande årets styrelse.

 • Lars Larsen, ordförande 1 år (omval)
 • Karin Sliwinska, ledamot 2 år (omval)
 • Staffan Werme, ledamot 2 år (omval)
 • Kristian Hugmark, ledamot 2 år (omval)
 • Johan Görtz, ledamot 2 år (omval)
 • Erik Tengroth, ledamot 1 år (vald 2023 på 2 år)
 • Martin Matteusson, ledamot 1 år (vald 2023 på 2 år)
 • Jessica Blomqvist, ledamot 1 år (vald 2023 på 2 år)

Anm. Beträffande Jessica Blomqvist så valdes hon den 25 september förra året till ordinarie styrelseledamot vid en utökning av antalet styrelsemedlemmar.

ÖSK: Förslag på styrelseledamöter ÖSK Fotboll 2024 – årsstämma 2024

ÖSK kallar till medlemsmöte

ÖSK har meddelat, att man kommer att arrangera ett medlemsmöte den 12 februari. Klubben erbjuder ett (till synes) välfyllt och intressant program.

Strategidokument.
ÖSK:s styrelse arbetade förra året med att ta fram en ny strategi för verksamheten. (Detta är något som varje nytillträdd ordförande verkar ha på sin att-göra-lista med en hög prioritet). Vid mötet kommer medlemmarna att få ta del av en förhandspresentation. Därefter kommer det att finnas möjlighet att lämna synpunkter. ÖSKs förhoppning är att den nya strategin ska kunna presenteras i sin slutliga utformning vid årsmötet i mars.

Läget i klubben.
Styrelsen och klubbledningen kommer att redogöra för läget i klubben, vad som är på gång och vad som blir viktigt 2024 och framåt.

Sportsligt resultat 2023
Den sportsliga resultatet 2023 kommer att diskuteras och klubben kommer att ge sin syn på vilka lärdomar som tas med till 2024.

Öppen frågestund.
Mötet avslutas med en öppen frågestund där medlemmarna kan ta upp frågor och synpunkter som inte behandlats tidigare under mötet.

ÖSK avslutar informationen om mötet genom att påpeka att detta är ett möte för föreningens medlemmar.

Våra medlemmar betyder otroligt mycket och vår klubb bygger på föreningsdemokrati där medlemmarna utgör basen för hela vår verksamhet. Detta möte är exklusivt för medlemmar. Är du inte redan medlem så blir du det enkelt på oskfotboll.se/medlem

Medlemsmöte
Datum: 2024-02-12
Tid: 18.00-20.00
Plats: Hive Konferens, Nikolaigatan 10

Ekonomin: ÖSK vill ha lägre hyra för Behrn Arena

NA skrev häromdagen, att ÖSK inte är nöjda med det hyresavtal som Örebro kommun vill tillämpa för Behrn Arena. Kommunen vill, att ÖSK fortsätter fortsätter att betala lite drygt 1,.9 mkr. En nivå som gäller om klubben spelar i Superettan. Det är samma belopp om betalats i år och Örebro kommun vill nu behålla denna nivå för åren 2024 och 2025. Om/när ÖSK tar sig upp i Allsvenskan igen skulle hyresnivån höjas till 3,4 mkr.

ÖSK, som nästa år måste banta sina kostnader med ca 4 mkr jämfört med i år för att nå ett nollresultat (vid oförändrade intäkter), tycker att detta är alldeles för mycket. ÖSK jämför sin timkostnad på 2.000 kronor med KIF Örebros, som bara betalar hälften så mycket. ÖSK säger att de vill komma ner mot samma nivå, även om de inser att de nog kan få lov att betala något mer.

Som ett alternativ funderar ÖSK på att flytt akademiverksamheten till Ekäng. Sedan omläggningen av konstgräset finns det nu en fullstor plan där. För ÖSK Ungdom vore det säkert ekonomiskt sett väldigt positivt att få akademin som hyresgäst. Frågan är dock om det går att planera in träningstider för tre stycket akademitrupper utan att det stör den nuvarande ungdomsverksamheten alltför mycket . Jag skulle kunna tänka mig att planerna på Ekäng redan i dagsläget är rätt hårt uppbokade.

NA: Får samma hyra som i år – då hotar ÖSK att flytta till Ekäng

Akademin: Samuel Wowoah blir akademiansvarig

ÖSK meddelade idag, att man rekryterat Samuel Wowoah i den nya befattningen som Akademiansvarig. Någon sådan har klubben tidigare inte haft om man undantar den relativt korta period som Rickard Torstensson hade ansvaret för befattningen.

ÖSK skriver, att det varit ett stort intresse för tjänsten och att man genomfört intervjuer med flera väl kvalificerade kandidater. I slutändan föll sedan valet på Samuel Wowoah som efter det att han lämnade ÖSKs A-trupp efter säsongen år 2013 med över ÖSK-160 matcher i bagaget varit verksam i Karlslunds IF

I Karlslund började Wowoah som spelade tränare innan han två år senare koncentrerade sig helt på tränaruppdraget. Efter 9 år i klubben fick han tidigare i år lov att lämna på grund av mindre lyckade resultat. (Inte för att det gick bättre efter det att han lämnat).

NA:s Fredrik Carlsson har intervjuat Wowoah hur han ser på sitt nya jobb i en matnyttig artikel. Det är väl främst två saker jag fäster mig för i artikeln.

Wowoah (och ÖSK) vill se en mer aggressiv rekrytering av lokala talanger till ÖSKs akademi. Oavsett om vi ska rekrytera spelare till akademin eller utveckla spelare från egna led till akademin ska vi inte tappa spetsspelare utanför stan, tycker han. Så har det varit till och ifrån. Främst när det gäller ungdomar som tillhört någon av de andra klubbar, vilka driver en egen akademiverksamhet.

ÖSKs blivande akademichef vill gärna se att de unga talangerna i akademin får en tidigare kontakt med seniorfotbollen. Det finns ganska tydliga bevis på att unga spelare som hamnar i seniorspel tidigt har bättre förutsättningar att bli elitspelare. Där behöver ÖSK titta på samarbetet mellan de andra klubbarna. Hur ser det ut med eventuella talanger som kanske inte är aktuella för uppflyttning till A-laget men fortfarande är intressanta. Hur kan vi göra för att optimera deras utveckling genom att få in dem i seniorfotboll utanför ÖSK? frågar han sig.

En åsikt jag är helt överens med.honom om. Det är snarare regel än undantag att unga spelare som tas från Akademin till A-truppen blir nästan helt utan matchspel. Detta under en period av sin utveckling då de borde spela seniormatcher varje vecka. Jag tycker att man borde vara så radikal, att man kräver att i steget från Akademi till ÖSKs A-trupp borde ett år av seniorfotboll i ett lag på lämplig nivå ingå.

ÖSK: Samuel Wowoah ny akademiansvarig
NA: Förre stjärnan blir ÖSK:s akademichef
Transfermarkt: Samuel Wowoah


230704. ÖSK: ÖSK Fotboll söker akademiansvarig

Organisationen: ÖSK kallar till extra föreningsstämma

Örebro SK FK kallade idag till en extra föreningsstämma. Denna kommer att hålla den 25:e september kl 18:00 på Kafé National, Rudbecksgatan 52F.

På dagordningen finns en enda beslutspunkt. Denna avser en komplettering av styrelsen med ytterligare en ledamot. Valberedningens förslag är att till denna post välja Jessica Blomquist fram till föreningsstämman år 2025.

ÖSK: Kallelse till extra föreningsstämma
ÖSK: Valberednings förslag, motivering samt presentation av kandidaten

ÖSKs styrelse fick följande sammansättning efter den ordinarie föreningsstämman år 2023.
Lars Larsen, ordförande 1 år (omvald)
Karin Sliwinska, ledamot 1 år (omvald)
Staffan Werme, ledamot 1 år kvar på mandatperioden
Kristian Hugmark, ledamot 1 år (omvald)
Johan Görtz, ledamot 1 år (omvald)
Erik Tengroth, ledamot 2 år (nyvald)
Martin Matteusson, ledamot 2 år (nyvald)

Eyravallen: Organisationen: ÖSK valde ny styrelse

Akademin: ÖSK söker akademiansvarig

ÖSK Fotboll gick igår ut med en platsannons beträffande posten som akademiansvarig. En befattning som egentligen inte funnits inom ÖSKs organisation mer än under en kortare period. Tjänsten som t.f. upprätthålls nu av Fredrik Holmquist vid sidan av hans övriga arbetsuppgifter.

I samband med att Lars Larsen tog över som ordförande stoppades arbetet med att rekryteria en sportchef. Motiveringen var då att det kanske finns områden där det är mer motiverat att utöka organisation. Då nämndes specifikt akademiverksamheten.

I och med att ÖSK nu söker en akademichef få man väl anta att planerna på att anställa en sportchef är något som får vänta ytterligare en tid. Detta med tanke på den trängda ekonomiska situationen ÖSK befinner sig i.

När man läser igenom ÖSKs krav och önskemål beträffande den person man söker får man onekligen intrycket av att man vill ha in en väldigt kvalificerad och erfaren medarbetare.

Kraven på den nya befattningshavaren är:
Grundläggande krav.
Tränarlicens på UEFA A-nivå alt. Uefa Elite Youth A.
Erfarenhet av ledning och support till tränare inom elitinriktad ungdomsfotboll.
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Önskvärda erfarenheter.
Tränarerfarenhet på elitnivå
Idrottsvetenskaplig utbildning

Meriterande erfarenheter,
Tränarlicens på UEFA PRO Level
Erfarenhet av att upprätta utvecklingsplaner på lag- respektive individnivå inom elitfotboll

Utöver de formella krav som ÖSK ställer innehåller annonsen även en beskrivning om de rätt omfattande arbetsuppgifterna samt de persnliga egenaksaper ÖSK vill se hos de sökande.

Ansökningstiden löper fram till den 31 augusti men ÖSK uppmanar de som är intresserade och kvalificerade att göra sin ansökan så snart som möjligt.

ÖSK: ÖSK Fotboll söker akademiansvarig.

Hammar lämnar sportrådet.

NA skriver idag, att Urban Hammar har lämnat ÖSKs sportråd, som han tillhört under ett antal (rätt många?) år. Kvar i sportrådet är nu Lars Larsen, A-tränaren Christian Järdler och de tidigare spelarna Magnus Wikström och Per Gawelin. Dessutom är klubbens vd Jonas Lindegren adjungerad medlem. Onkeligen en tung besättning med både styrelseordförande, A-lagstränare och VD i rådet. Rimligen kommer ingen i den övriga styrelsen ha kunskap eller kraft att motsätta sig de rekommendationer, som rådet lägger fram.

Vem som tagit initiativet till att Hammar ni lämnar rådet är oklart. Av NA:s artikel att döma verkar det dock som om det kom från ÖSKs sida.

Det är inte utan att man kan skönja en viss bitterhet i Hammars kommentar till tidningen: Omgivningen som inte känner till alla detaljer ser en logik i att de som är med under en motgångsperiod inte ska vara med i framtiden. Det är ganska enkelt, säger Urban Hammar.

Annars verkar väl Hammar tycka, att hans dubbla funktioner både som ansvarig för SvFFs tränarutbildning och som förtroendevald i ÖSKs organisation inte var idealisk. Detta med tanke på att han i sitt SvFF-jobb även arbetade med andra klubbar.

För en utomstående går det nog inte att undvika att lägga en del av skulden på Hammars axlar för det kaos som präglat tränarfrågan under de senaste åren. Man kan ju tycka att Hammar borde ha insett och varnat för att Joel Cedergren nog inte var rätt person för ÖSK och möjligen även för att Gazimba inte hade de egenskaper som krävdes för att ta över huvudansvaret för den allsvenska truppen.

Men som Hammar antyder kan det finnas saker som inte är allmänt kända. Det kan mycket väl ha varit så, att det var Kent Persson som på egen hand drev igenom rekryteringen av Cedergren, eftersom Persson hade “lovat” att en ny tränare skulle bli klar före jul.

Beträffande sportrådets uppgifter verkar Larsen vilja utöka dess ansvarsområde. Vi kommer inte bara att jobba med den befintliga truppen. Vi kommer också att att jobba med den röda tråden i klubben. Detta för att helheten att bli bättre. Och där kommer också akademin och damlaget in i bilden, säger Lars Larsen som redan innan årsmötet signalerade att han vill se att sportrådet får ett tyngre mandat i klubben som just nu saknar en anställd sportchef

Beträffande sportrådets arbetuppgifter får man väl nästan intrycket att Larsen vill bryta loss de sportsliga frågorna från styrelsen för att istället avgöra och driva dem i sportrådet. Styrelsens roll begränsas i så fall enbart till att formellt godkänna de beslut som sportrådet redan har fattat.

Med en vettig delegering av ansvaret är det möjligt, att detta sätt att organisera verksamheten kan fungera snabbare och effektivare än den gamla, som verkade rätt trögarbetad.

NA: ÖSK-profilen lämnar sportrådet

Ekonomin: ÖSK räknar med en stor förlust 2023

Vid stämman igår redogjorde ÖSKs VD Jonas Lindegren för det förväntade resultatet för det här verksamhetsåret. Eller kanske snarare för det budgeterade resultatet, vilket innebär en förlust på hela 4,2 mkr. Ett väldigt högt belopp med tanke på det egna kapitalet inte är högre än 7,1 mkr. Med ett sådant resultat finns det inte mycket av säkerhetsmarginaler kvar.

Lindegren framhöll att man inte gjort någon glädjekalkyl. Man har till exempel inte räknat med en större publik än vad man hade förra året. Då sågs ÖSKs 15 hemmamatcher av endast 38.300 personer, vilket gav det med ÖSK-mått mätt väldigt låga publiksnittet 2.553. Går fotbollen bättre i år resultatmässigt borde den siffran kunna förbättras en del. Dessutom har man inte räknat med några spelarförsäljningar alls.

Totalt sett räknar man med en intäktsminskning med 14 mkr från 48 mkr till 34 mkr, där de största minskningarna beror på att

 • man inte kommer att få några ”UEFA-pengar” (5,5 mkr)
 • man inte räknar med några spelarförsäljningar (6,7 mkr)
 • bidraget från SEF (diverse rättigheter) minskar (1,2 mkr). Förmodligen beroende på den dåliga placeringen i serien 2022.

För att parera dessa intäktsminskningar tvingas man givetvis även att minska kostnaderna. En så stor minskning som 14 kr rår man inte med utan räknar med att kunna få ner kostnaderna med 11,2 mkr. Den största minskningen kommer från lägre personalkostnader (5,5 mkr).

Man får verkligen hoppas, att ÖSK verkligen tagit höjd för alla eventualiteter i denna budget. Annars kan det bli väldigt pressat och otrevligt fram mot höstkanten.

Anm. Jag hade lite svårt att få matematiken att gå ihop, eftersom 14 mkr- 11,2 mkr ger en förlust på ”bara” 2,8 mkr. Men man måste även ta hänsyn till ingångsläget efter 2022. ÖSK redovisade för det senaste verksamhetsåret en förlust på 1,4 mkr. Lägg detta till de 2,8 mkr, så hamnar man på en förlust på 4,2 mkr.

NA: ÖSK räknar med miljonförlust
SR P4 Örebro: Lindegren om ÖSK:s ekonomi: ”Det blir tufft”

Organisationen: ÖSK valde ny styrelse

ÖSKs ny- och omvalda styrelse för år 2023. Från vänster: Martin Matteusson, Kristian Hugmark, Erik Tengroth, Karin Sliwinska, Johan Görtz, Staffan Werme och Lars Larsen. Bilden från ÖSKs webbplats.

På ÖSKs föreningsstämma igår (som var en måndag) valdes en ny styrelse för Örebro SK FK och därmed även indirekt för ÖSK Elitfotboll AB. Valet utföll, som brukligt i sådana här sammanhang, i enlighet med valberedningens förslag. Lars Larsen valdes således”på riktigt” till posten som ÖSKs styrelseordförande för en period av ett år. Till nya styrelsemedlemmar för en period om två år valdes Erik Tengroth och Martin Matteusson. Omvalda för en period om ett år blev Karin Sliwinska Kristian Hugmark och Johan Görtz. Den enda styrelsemedlemmen aom inte blev vald eller omvald var Staffan Werme, eftersom han fortfarande har ett år kvar på sin mandatperiod.

Att omvalen bara gjordes för en period i stället för brukliga två berodde förmodligen på att man inte ville att så gott som hela styrelsen skulle ha utgående mandat vid ett och samma tillfälle.

Av de styrelsemedlemmar som valdes vid föreningsstämman år 2022 lämnade Kent Persson posten som styrelseordförande redan i december. (Många tror att detta skedde, när det blev klart att han inte skulle föreslås till omval). Den nyvalde styrelsemedlemmen Sebastian Toro lämnade sitt uppdrag nästan på en gång – antagligen efter någon slags konflikt med Kent Persson..

ÖSK:s nya styrelser.
Lars Larsen, ordförande 1 år (omvald)
Karin Sliwinska, ledamot 1 år (omvald)
Staffan Werme, ledamot 1 år kvar på mandatperioden
Kristian Hugmark, ledamot 1 år (omvald)
Johan Görtz, ledamot 1 år (omvald)
Erik Tengroth, ledamot 2 år (nyvald)
Martin Matteusson, ledamot 2 år (nyvald)

ÖSK: Styrelsen vald under kvällens årsstämmor

Motioner till ÖSKs årsmöte

Tee motioner har lämnat in till det kommande årsmötet. ÖSKs styrelse har avstyrkt en av dessa och föreslagit bifall till de överiga två.

1. Motion angående VAR
Två motionärer föreslår liksom förra året, att ÖSK skall verkar för att VAR-systemet inte skall införas i svensk fotboll. Motiveringen verkar vara att de anser att det är viktigare att domsluten går fort än att de blir rätt.
Styrelsen förelår att motionen avslås med motiveringen att det vore bättre att först se hur ett sådant system skulle kunna utformas innan man börjar motarbeta dess införande.

2. Motion angående maxavstånd på 30 mil för vardagsmatcher mm
Ett antal motionärer – 15 stycken för att vara exakt – yrkar

att Örebro SK aktivt ska verka för att avspark för matcher som spelas30 mil eller mer från bortalagets hemvist ska ske inom tidsramen lördag kl. 13:00 till söndag kl. 16:00

att Örebro SK ska samarbeta med alla relevanta parter som också verkar för
liknande mål.

att Örebro SK aktivt ska verka för att SEF ska planera spelschemat för hela
säsongen innan säsongsstart.

Styrelsen anser, att det här är ett bra förslag och föreslår att årsmötet bifaller motionen.

3. Motion angående inforation till spelare och ledare om klubbens anrika historia.

Motionären yrkar, att klubben, med hjälp av supportrar och den historia som finns
nedskriven, tar fram en tydlig presentation för vad ÖSK Fotboll som klubb är och
vilken historia vi har för att sedan presentera det inför spelare och ledare under
försäsongen inför tävlingssäsongen.

Styrelsen anser, att det här är ett bra förslag och tillstyrker motionen med tillägget att uppgiften åläggs
arbetsgruppen ”Stolthet, hjärta och passion”.

ÖSK: Motionerna i sin helthet och Styrelsen förslag på beslut.
NA: Därför vill ÖSK-styrelsen avslå supportermotionen om VAR
NA: Spelarna ska skickas till skolbänken – om ÖSK:s historia