Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Simon Åström ny ordförande i Svensk Elitfotboll

Igår blev det klart att ÖSKs (numera tidigare) VD Simon Åström tar över som ordförande för ligaföreningen Svensk Elitfotboll (SEF), som omfattar klubbarna i Allsvenskan och Superettan.

Att Åströms tid i ÖSK var över kommer i och för sig inte som någon överraskning. Han hade redan sagt upp sig i avvaktan på att han skulle ”få” jobbet i SEF. Men nu är det alltså definitivt definitivt vad hans nya jobb blir.

Kortsiktigt förmodligen skönt för Åström att bli fri från den konstanta press som en VD i ÖSK förmodligen upplever i gränslandet mellan förväntningar och tillgängliga resurser.

Uppgifterna i SEF kommer förmodligen att bli mer politisk till sin karaktär när åsikter och ambitioner från 32 olika klubbar med helt skilda förutsättningar och ambitioner skall jämkas samman till något som alla kan vara överens om. Dessutom skall (väl) rågången mot Svenska Fotbollförbundet bevakas och hållas fri från från intrång.

ÖSK hoppas att kunna ha gjort klart med en ny VD i augusti. Sedan är frågan hur snabbt denne har möjlighet att ta sig an sina nya uppgifter. Tills dess kommer Kent Persson att ta på sig dubbelrollen som arbetande styrelseordförande.

ÖSK: Tack för allt, Simon Åström!
NA: Simon Åström får toppjobbet: ”Glad och stolt”
Svensk Elitfotboll: Simon Åström ny ordförande i Svensk Elitfotboll
NA: Då vill ÖSK ha klart med Simon Åströms ersättare

ÖSK hoppas på ny VD i augusti

ÖSK redogör på sin webbplats för hur arbetet med att rekrytera en ny VD skall genomföras. Under maj månad har klubben arbetat med att ta fram en profil för vilka egenskaper klubbens nya VD skall ha. I början av juni kommer tjänsten att utannonseras och under juni och juli kommer intervjuer och tester (?) av tänkbara kandidater att genomföras. Förhoppningen är att rekryteringen klar under augusti månad.

Under tiden från det att Simon Åström lämnar ÖSK tills dess att det finns en ny VD på plats kommer ÖSKs styrelseordförande Kent Persson att ta ett större ansvar i en roll som arbetande styrelseordförande.

Lösningen med Persson som arbetande styrelseordförande är väl mindre bra, men förmodligen ändå det bästa som kan åstadkommas i den uppkomna situationen. Persson har väl ett annat ”riktigt” jobb och frågan är i hur mycket tid han kommer att ha tillgänglig för att ägna sig åt ÖSK dagliga arbete. I ÖSKs slimmade organisation drog Simon Åström ett stort lass och kommer att lämna ett stort tomrum efter sig.

Ett stort frågetecken är givetvis hur ÖSK utan sportchef och VD skall klara av arbetet under det kommande sommarfönstret (15 juli – 11 augusti).

ÖSK: ÖSK informerar om processen att rekrytera ny VD
NA: Då vill ÖSK ha klart med Simon Åströms ersättare

Åström lämnar för toppjobbet i SEF

ÖSKs VD Simon Åström har meddelat ÖSKs styrelse att han kommer att lämna jobbet som VD för ÖSK Elitfotboll. Anledningen är att han med allra största sannolikhet kommer att utses till styrelseordförande i Föreningen Svensk Elitfotboll – samarbetsorganet för klubbarna i Allsvenskan och Superettan.

Ordförandevalet kommer att ske i slutet av maj månad, men valet av Åström sägs vara väl förankrat hos de berörda klubbarna. Till skillnad mot det förra valet då det faktiskt fanns två kandidater till jobbet och där stämman inte gick på valberedningens förslag.

Samtliga berörda parter verkar vara nöjda över utvecklingen. Simon Åström tycker att han nu gjort sitt när han krympt organisationen och säkrat ekonomin för fotbollstillvaron i Superettan. Efter sju och ett halvt år som VD för organisationen var det väl hur som helt dags för ett skifte på VD-posten. Styrelseordförande Kent Persson tycker att det är lämpligt att nu rekrytera en ny VD som skall genomföra den femårsplan som styrelsen avser att lägga fast.

Kent Persson räknar med att rekryteringen av en ny VD kan ta tid. Först kring årsskiftet tror han att en ny VD kommer att vara på plats. Tills dess kommer en tillförordnad VD att försöka styra verksamheten.

Fotbollkanalen: Avslöjar: Åström föreslås för toppjobb – på väg att lämna ÖSK
ÖSK: Simon Åström lämnar ÖSK Fotboll
NA: Simon Åström slutar i ÖSK – föreslås till toppjobb
NA: Så ser ÖSK:s jakt på ny vd ut: Skiftet naturligt”
NA: Åströms ord om avskedet: ”Rimligt med kritik”


141001. ÖSK: Simon Åström blir ny vd och klubbchef för ÖSK Fotboll

Organisationen: Åström ny SEF-ordförande?

Fotbollskanalen skriver idag, att ÖSKs VD Simon Åström verkar ligga bra till att ta över efter Jens T Andersson som ordförande för Svensk Elitfotboll – samarbetsorganisationen för de 32 svenska elitföreningarna i Allsvenskan och Superettan. Med den uppgiften följer även automatiskt en plats i Svenska Fotbollförbundets styrelse.

Om Simon Åström väljs så innebär det att han måste avsluta sitt arbete hos ÖSK eftersom SEF:s ordförande skall vara klubboberoende. Att döma av vad Fotbollskanalen skriver verkar det troligt att Åström kommer att bli vald. Själv verkar han att jobba för det eftersom har lämnat uppgiften som ordförande i SEF:s valberedning. Han kan ju inte gärna föreslå sig själv. Om han varit ointresserad hade han ju enkelt kunnat markera detta genom att sitta kvar i valberedningen.

För ÖSK kommer givetvis ett byte på VD-posten vid en olämplig tidpunkt. Föreningen är satt under stor press ekonomiskt och sportsligt och skall just köra igång en återtågssäsong. Den nuvarande organisationen är mycket smal och det finns vad jag kan bedöma inte någon möjlighet att finna en intern kandidat till jobbet. En rekryteringsprocess kommer dessutom att ta tid, varför man förmodligen kommer att behöva en tillfällig VD som kan överbrygga perioden fram tills dess att det finns en ny ”riktig” VD på plats.

Fotbollskanalen: Avslöjar: Han kan bli en av svensk fotbolls mäktigaste

Tunga poster för ÖSKs VD i Svensk Elitfotboll

Svensk Elitfotboll har haft årsmöte med val till diverse positioner i organisationen. Man kan väl konstatera att Simon Åström har skaffat sig om inte en maktposition så i alla fall ett betydande inflytande.

ÖSKs VD nu har följande uppgifter.

 • Ledamot i Besvärsutskottet 2022
 • Revisor (posten som lekmannarevisor, antar jag)
 • Ordförande i Valberedningen (tung post).
 • SEFs representant i SvFFs valberedning
 • SEFs representant i SvFFs tävlingskommitté
 • En av SEFs ledamöter i SvFFs representantskap

  SEF: Svensk Elitfotbolls utskott och kommittéer 2022

 • Årstämmor i ÖSK


  ÖSKs styrelse för år 2022.
  Från vänster: Kent Persson, Sebastian Toro, Johan Görtz, Karin Sliwinska, Staffan Werme och Kristian Hugmark.
  Fotot från ÖSKs webbplats.


  Örebro SK FK och ÖSK Elitfotboll hade igår sin respektive årsstämmor. Allt gick av allt att döma enligt plan. En ny styrelse har valts i enlighet med valberedningens förslag.

  Det blev en hel del diskussioner angående två av de fyra inlämnade motionerna (ÖSK Futsals uteslutande från ÖSK-Alliansen resp. VAR-frågan. I slutändorna beslutade dock stämman att godkänna styrelsens förslag.

  ÖSKs styrelse för år 2022
  Kent Persson (ordförande), omval 1 år
  Karin Sliwinska, 1 år kvar
  Kristian Hugmark, 1 år kvar
  Johan Görtz, 1 år kvar
  Staffan Werme, omval 2 år
  Sebastian Toro, nyval 2 år

  Lämnat styrelsen efter utgången mandatperiod har
  Urban Hammar
  Jenny Hermansson
  Fredrik Nordback

  NA: Kent Persson omvald som ÖSK-bas – vädjade om tålamod

  Lasse Wirström (NA): Persson sköt ner overkliga visioner – nu krävs verkstad i ÖSK

  YouTube: ÖSK Fotbolls föreningsstämma 2022

  Akademin: Nya organisationen klar

  ÖSK skriver på sin webbplats att Akademins organisation är klar. Det har den väl i huvudsak varit ett bra tag, men det finns ju ofta pusselbitar som skall passas in innan allt är färdigt.

  Den ny(gamla) organisationen ser ut på följande sätt.

  Tränare.
  PA19:
  Huvudtränare: Rickard Torstensson
  Tränare: Eric Bodin Forselius
  Tränare: Felix Möller

  PA17:
  Huvudtränare: Pontus Björkman
  Tränare: Rafi Isak

  PA16:
  Huvudtränare: Hampus Nylin
  Tränare: Sverker Lindström

  Stödfunktioner.
  Fotbollschef: Axel Kjäll
  Akademichef: Rickard Torstensson
  Utvecklingschef & Tränarutvecklare: Björn Cervin
  Koordinator 16–19 år: Fredrik Holmquist
  Transition coach: Einar Gu∂nason
  Spelarutvecklare 16–19 år: Nordin Gerzic
  Spelarutvecklare 13–15 år: Bernhard Nilsson
  Målvaktstränare: Harald Detlofsson och Göran Kring
  Ansvarig Scouting: Felix Möller
  Ansvarig Analys: Eric Bodin Forselius
  Naprapat: Johan Eriksson
  Fysansvarig: Amir Razak
  Idrottspsykologisk rådgivare: Feven Gebru
  Materialansvar: Lars Andersson
  Matchvärd: Ove Blomberg

  Helt nya personer med nya ansvarsområden är Gerzic och Gu∂nason. Jag undrar fortfarande vad det är som en Transition coach gör. Det kanske klarnar med tiden. I övrigt finns det några nya ansvarsområden (analys och scouting) som läggs på redan existerande tränare. Oklart om detta är helt nya funktioner/uppgifter eller om man enbart valt att sätt ett namn och en funktion på saker man redan gjorde tidigare.

  Utöver detta har jag en känsla av att det finns ytterligare några tränarposter och funktioner som skall bemannas. Svårt att se att till exempel Eriksson och Razak kommer att ha så mycket tid över för Akademin med tanke på att de har A-truppen som sin huvudsakliga uppgift. I Akademin finns det ett sextiotal spelare att ta hand om.

  I Akademin har för övrigt de tre trupperna döpts om till PA19, PA17 resp. PA16 för att undvika eventuell sammanblandning med spelartrupper i ÖSK Ungdoms verksamhet.

  ÖSK: Presentation av akademins organisation

  Förenings- och bolagsstämma avseende 2021: Valberedningen föreslår krympt styrelse

  Handlingarna inför ÖSKs kommande förenings- och bolagsstämmor föreligger nu.

  Valberedningen föreslår inför stämmorna att den styrelse som hittills bestått av 8 personer skall reduceras till 6 ledamöter.

  Dessa är.
  Kent Persson, ordförande 1 år (omval)
  Karin Sliwinska, ledamot 1 år kvar på mandatperioden
  Staffan Werme, ledamot 2 år (omval)
  Kristian Hugmark, ledamot 1 år kvar på mandatperioden
  Johan Görtz, ledamot 1 år kvar på mandatperioden
  Sebastian Toro, ledamot 2 år (nyval)

  Lämnar styrelsen kommer Urban Hammar, Fredrik Nordback och Jenny Hermansson att göra. De avslutar alla tre sina 2-åriga mandatperioder. Som ny styrelseledamot föreslås enligt ovan Sebastian Toro. En närmare presentation av Toros bakgrund och meriter lämnas i ett separat dokument.

  Anmärkningsvärt är att de två styrelsemedlemmar med en erfarenhet från elitfotbollsverksamhet (Hammar och Nordback) inte ersätts av någon med en liknande bakgrund.
  Dessa frågor kan dock förmodligen behandlas minst lika effektivt av personer som inte nödvändigtvis är styrelsemedlemmar. Men lite förvånande att man gör på detta sätt är det ändå.

  Valberedningens förslag på styrelseledamöter ÖSK Fotboll 2022
  Valberedningens förslag ny styrelseledamot – Sebastian Toro
  NA: Tunga profilerna lämnar ÖSK-styrelsen

  De eviga frågorna

  Bra diskussioner om hur vi kan förstärka ekonomin, förbättra kommunikationen samt hur vi kan locka mer publik till våra matcher, skriver ordförande Persson. Något som väl alla kan hålla med om behövs.

  Jag är dock tveksam till om den nuvarande styrelsen, som helt säkert brottats med dessa frågor under ett antal år, har så mycket nytt att tillföra diskussionen.

  Frågan är om styrelsen vars medlemmar har kompetens inom diverse områden, men inte nödvändigtvis inom de områden där lösningar efterfrågas, har så mycket att komma med mer än sina kill- och tjejgissningar.

  Har ÖSKs extremt slimmade organisation tillräcklig kapacitet för att kunna genomföra eventuella handlingsplaner utan att det inkräktar på deras dag-till-dag arbete? De verkar ha fullt upp med att hålla hjulen rullande och skutan flytande.

  Helt klart är dock att för att förstärka ekonomin och locka en större publik måste laget vinna fotbollsmatcher. Fler än vad publik/supportrar förväntar sig så att humöret förblir positivt och engagemanget kan förstärkas.

  Akademin: Äntligen en chef!

  ÖSK meddelade idag, att de utsett Rickard Torstensson till en tjänst som heltidsanställd akademichef. Det var verkligen på tiden. Avsaknaden av en renodlad akademichef har framstått som en stor brist i klubbens utvecklingsarbete med sin talangverksamhet. ÖSK har visserligen vid flera tillfällen antytt att befattningen som akademichef skulle besättas, men av olika anledningar har man inte kommit till skott.

  Rickard har under de senaste åren varit huvudansvarig för akademins P19-trupp och kommer även att fortsätta med den uppgiften.

  Han kommer dessutom att vara kvar med arbetet runt A-truppen som en övergångstränare 2 gånger iveckan, framförallt då man har många unga spelare uppe i A-träningen (skriver han till mig).

  ÖSK: Rickard Torstensson blir akademichef i ÖSK Fotboll


  210117
  NA: Får ny roll som akademichef – så ska ÖSK ta nästa steg på talangsidan