Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Rapporter från Nystart-gruppen

Initiativet ÖSK-supportrar för nystart i fotboll har på sin hemsida lagt upp två nya rapporter. Del är det en rapport från ett möte gruppen haft med ÖSKs valberedning, dels en rapport från det medlemsmöte som numera kallas Öppet Dialogmöte.

Beträffande den senare rapporten så är den väl inte helt korrekt i alla avseenden. Det var mycket folk på mötet och ibland svårt att höra vad som sades. Jag fäste mig vid två saker då jag läste rapporten.

– I rapporten står det att ÖSK kommer att ha både en U21-trupp och en U19-trupp nästa år. Detta är inte korrekt. Den så kallade U21-truppen försvinner och i stället kommer man att ha en U19-trupp. Inga problem med det eftersom årets U21-trupp till största delen består av spelare som även nästa år åldersmässigt platsar i en U19-trupp. Dessutom kommer det till ett gäng 95:or från PAL/U17. Vad som sades på mötet var i stället att ÖSK eftersträvar två matchmiljöer. Matchmiljö är i det här sammanhanget ett nysvenskt ord som skulle kunna ersättas med spel i en viss serie. Vad ÖSK avser att göra är att utöver spel i Superettan även anmäla ett lag i den så kallade U-21 allsvenskan. De spelare som skall medverka i den serien kommer att komma från A- och U19-trupperna. Något underlag för en riktig U21-trupp kommer det inte att finnas nästa år lika litet som det funnits något sådant i år.

– I rapporten presenteras Lars Larsen som en representant för Spelarinvest. Det måste röra sig om ett missförstånd (eller felskrivning). Larsen har ingenting med Spelarinvest att göra.

ÖSK-supporters för nystart i fotboll

ÖSK har inte – rent teoretiskt sett – åkt ur allsvenskan än , men nedflyttningen upplevs nog nu som oundviklig för de allra flesta förutom de mest optimistiska, samt de som av diverse professionella skäl inte kan slänga in den så kallade handduken förrän även de teoretiska förutsättningarna är uppfyllda.

Restaureringsarbetet av verksamheten har redan påbörjats. Dels internt inom ÖSK, om vilket vi inte vet så mycket mer än den sportsliga organisationen kommer att förändras, samt att man redan tar höjd för en nedflyttning i planeringsarbetet inför nästa säsong. Men även externa krafter har börjat röra på sig. En grupp supportrar har slutit sig samman och gått ut med ett upprop som syftar till en nystart för ÖSKs fotbollsverksamhet.

Upproparna skjuter i första hand in sig på tre områden, som man anser kan förbättras. Inte så överraskande inriktar man sig på ÖSKs tillkortakommanden på informationssidan, på den snåriga organisationen samt på fotbollskompetensen i verksamheten. På sin hemsida skriver man:

1) Vi vill att ÖSK Fotboll ska vara en öppen klubb med god kommunikation och nära relationer till medlemmar, aktieägare, partners/sponsorer, leverantörer, klubbar i närområdet, kommunen och andra intressenter/supporters.

2) Vi vill stärka medlemmarnas inflytande och organisationens tydlighet genom att vi tillsammans ser över stadgar, bolagsordningar, aktieägaravtal och organisation. I detta arbete, som vi hoppas att styrelsen initierar och som behöver påbörjas snarast, ska medlemmarna vara representerade.

3) Vi vill stärka fotbollskompetensen på och utanför planen, få en nystart och ytterligare prioritering av att knyta talanger i närområdet till klubbens U- och A-lag. Vi vill också stötta spelarna i att få ett nytt konstgräs, som inte ger upphov till onödiga skador.

Gruppen har även tagit fram ett presentationsmaterial, där man exemplifierar vad man anser borde göras inom dessa tre områden. Jag har lagt upp detta som dokumentet ”Nystart”. Presentationen är tillgänglig i högermarginalen under rubriken Dokument.

Efter en flyktig genomläsning och utan att ha tagit del av den bakomliggande argumentationen så tycker jag, att det finns många bra men även några mindre genomtänkta (eller svårgenomträngliga) förslag i exempelsamlingen. Mer om detta senare (eventuellt). Ett problem när man läser presentationen är att det ibland kan vara rätt svårt att veta vilken del av organisationen man beskriver, när man till exempel enbart refererar till ”styrelsen” – det finns ju några stycken att välja bland.

Gruppen har redan kommit en bit på väg och påbörjat arbetet med att presentera sina idéer för personer som på olika sätt är involverade i dagens ÖSK-sfär. Referat från dessa möten finns på gruppens hemsida.