Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Personalkostnader i Superettan (mars)

En sammanställning över vilka personalkostnader (arbetsgivaravgift plus implicit lön) som hittills redovisats för lagen i Superettan. Beräkningen utgår från de redovisade arbetsgivaravgifterna. Dessa kan erhållas från Skatteverket. Det finns en del överraskningar (i siffrorna) tycker jag.

Januari – marsPersonalkostnader (tkr)
LagOrg. Nr.TotaltPer månad
Varbergs BoIS849600-61427 3342 445
Trelleborgs FF847000-13906 0282 009
Helsingborgs IF843000-14075 8121 937
Örebro SK556165-66455 3481 783
GIF Sundsvall889200-10025 3221 774
Östers IF829500-53865 1141 705
Degerfors IF876400-01994 6121 537
Örgryte IS802493-78344 2861 429
Landskrona BoIS:844000-20984 1821 394
Sandvikens IF885500-13534 1411 380
IK Brage882600-09893 8021 267
Gefle IF Fotboll885000-67043 3781 126
Östersunds FK559084-77773 3551 118
Utsikten559227-26692 406802
IK Oddevold858500-15172 257752
Skövde AIK866600-23191 339446

De här jämförelsesiffrorna skall tas med en ordentlig nypa salt. Här jämförs inte bara äpplen med päron utan även med apelsiner, bananer, aprikoser mm. Klubbarnas organisationer skiljer sig åt en hel del. Vissa har kanske akademiverksamheten avskild från elitfotbollen. Andra har ingen utvecklad damverksamhet om ens någon alls. Och så vidare.

Trelleborg ryckte upp till andraplatsen efter arbetsgivaravgifter på 609 tkr i mars. De har ett damlag som gick upp till Damallsvenskan, men ändå.

Degerfors verkar ha en lägre personalbudget än vad ÖSK har. Hur kan det vara så? Degerfors ligger för övrigt nästan en miljon kronor per månad lägre än vad Varberg (det andra nedflyttade laget) gör. Bedriver Varberg andra icke fotbollsrelaterade verksamheter i fotbollsklubben?

ÖSK för övrigt. De ligger i alla fall på fjärde plats i l personalkostnadsligan. Dags att matcha den placeringen i fotbollsligan, kan man tycka.

Utsikten 240505. Nu är siffran för Utsikten korrekt. Det visade sig – upptäckte jag – att de är organiserade på samma sätt som ÖSK. Det vill säga med ett fotbolls-elitaktiebolag och en fotbollsklubb. De siffror jag tidigare redovisade avsåg fotbollsklubben.

Samtidigt kan man väl konstatera, att verksamheten ser ut att vara på väg att bli ett fall för licensnämnden. Aktiebolaget redovisade en förlust förra året på 3,5 mkr. Utgående eget kapital var knappa 1,6 mkr. På väg mot ett utplånat eget kapital vid halvårsskiftet?

Årets utgiftstakt verkar dessutom vara högre än förra årets. Om man skriver fram deras personalkostnader till helår och jämför med motsvarande kostnader 2023 så ligger de 700 tkr högre i år.

Publiksnittet hittills i år är 186 åskådare. Förra året blev det 271 per hemmamatch.

Ekonomin: Arbetsgivaravgifter mars 2024

På Skatteverket webbplats kan man begära en uppgift om den beslutade arbetsgivaravgiften för de tre senaste månaderna för svenska företag och organisationer. Denna avgift uppgår till 31,4 % av den utbetalda lönen (plus diverse andra typer av ersättningar). Genom att följa hur arbetsgivaravgiften utvecklas och sedan räkna baklänges kan man alltså även se vad som har skett på lönesidan.

Nu föreligger siffrorna för mars månad.

2024AvgiftLönTotaltDiff. 24/23
Jan4161 3241 740160
Feb4341 3831 81758
Mars4281 3621 79083
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Total1 2784 0705 348302
Extrapolering5 11116 27921 390
20235 19816 55321 751
Diff.-86-274-360
Extrapolering5 11116 27921 390
Budget 202422 550
Diff.1 160

Kommentar.
Januari – mars.
Arbetsgivaravgifterna och därmed även lönekostnaderna var något högre under årets tre första månader än vad de var under motsvarande månader 2023. Totalt låg personalkostnaderna ca. 100 tkr högre per månad under perioden januari – mars.

Helår 2024 jämfört med 2023.
Men under återstoden av 2023 låg personalkostnaderna på en högre nivå. Låt oss anta att ÖSK kan ligga kvar på den nivå för personalkostnaderna som man har haft under perioden januari -mars under resten av året. I så fall kommer man då att totalt ligga ca 350 tkr lägre än vad man gjorde under helåret 2023.

Helår 2024 jämfört med budget.
OM man jämför den hittillsvarande kostnadsutvecklingen med de budgeterade personalkostnaderna för helåret (22.550 tkr), ser bilden ännu något bättre ut. Ifall personalkostnaderna kan hållas kvar på samma nivå som under årets tre första månader kommer det att resultera i en positiv budgetavvikelse i storleksordningen 1,2 mkr.

En blick framåt.
Vi har nu alltså siffrorna tillgängliga för årets tre första månader. Månader som präglats av förändringar i såväl spelartrupp som i organisationen i övrigt. Nivån på personalkostnaderna bör väl ligga ungefär på den nivå de ligger nu under resten av det första halvåret. Låt oss anta att de kommer att vara 1.800 tkr per månad. Det skulle i så fall innebära att personalkostnaderna för det första halvåret blir 10.750 tkr (i runda slängar). Under motsvarande period under förra året låg dessa kostnader strax över 11.000 tkr.

Vad som händer därefter blir nog i hög grad beroende av vad som sker under sommarfönstret, samt hur utvecklingen på intäktssidan varit.

Sammanfattningsvis kan man väl ändå kosta på sig att tycka, att utvecklingen för den största kostnadsposten i resultaträkningen än så länge verkar vara under kontroll.

Personalkostnader i Superettan (februari)

Jag har gjort en sammanställning över vilka personalkostnader (arbetsgivaravgift plus implicit lön) som hittills redovisats för lagen i Superettan. Beräkningen utgår från de redovisade arbetsgivaravgifterna. Dessa kan erhållas från Skatteverket. Det finns en del överraskningar (i siffrorna) tycker jag.

Januari – februariPersonalkostnader (tkr)
LagOrg. Nr.TotaltPer månad
Varbergs BoIS849600-61425 2892 644
Helsingborgs IF843000-14074 1482 074
GIF Sundsvall889200-10023 6661 833
Örebro SK556165-66453 5571 779
Trelleborgs FF847000-13903 4781 739
Östers IF829500-53863 4181 709
Degerfors IF876400-01992 8531 426
Landskrona BoIS:844000-20982 8281 414
Örgryte IS802493-78342 6741 337
Sandvikens IF885500-13532 5971 299
IK Brage882600-09892 3391 169
Gefle IF Fotboll885000-67042 1761 088
Östersunds FK559084-77772 0521 026
IK Oddevold858500-15171 445723
Skövde AIK866600-2319661331
Utsikten559227-26691 580790

De här jämförelsesiffrorna skall nog tas med en ordentlig nypa salt. Här jämförs inte bara äpplen med päron utan även med apelsiner, bananer, aprikoser mm. De olika klubbarnas organisationer skiljer sig åt en hel del. Vissa har kanske akademiverksamheten avskild från elitfotbollen. Vissa har ingen utvecklad damverksamhet om ens någon alls. Och så vidare.

Jag noterade till exempel att Utsikten redovisat en arbetsgivaravgift på 5 tkr för januari månad. Det räckte väl inte ens till tränarens lön.

Anmärkning 240504.
Uppgiften för Utsikten är felaktig. Klubbens elitfotbollsverksamhet drivs i ett separat aktiebolag. På samma sätt som ÖSK gör.

Ekonomin: Arbetsgivaravgifter februari 2024

På Skatteverket webbplats kan man begära en uppgift om den beslutade arbetsgivaravgiften för de tre senaste månaderna för svenska företag och organisationer. Denna avgift uppgår till 31,4 % av den utbetalda lönen (plus diverse andra typer av ersättningar). Genom att följa hur arbetsgivaravgiften utvecklas och sedan räkna baklänges kan man alltså även se vad som har skett på lönesidan.

Nu föreligger siffrorna för februari månad.

2024AvgiftLönTotaltDiff. 24/23
Jan4161 3241 740160
Feb4341 3831 81758
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Total8502 7073 557218
Extrapolering5 10016 24321 344
20235 19816 55321 751
Diff.-97-310-407
Extrapolering5 10016 24321 344
Budget 202422 550
Diff.1 206

Kommentar.
Januari – februari.
Arbetsgivaravgifterna och därmed även lönekostnaderna var något högre under årets två första månader 2024 än vad de var 2023. Totalt innebär detta att personalkostnaderna var 218 tkr högre under de första två månaderna jämfört med föregående år.

Helår 2024 jämfört med 2023.
Men under återstoden av 2023 låg personalkostnaderna på en högre nivå. OM ÖSK kan ligga på samma nivå för personalkostnaderna under resten av året som man låg på under januari och februari kommer de att totalt ligga något över 400 tkr lägre än vad de gjorde förra året.

Helår 2024 jämfört med budget.
OM man jämför med de budgeterade personalkostnaderna som är 22.550 tkr så ser bilden ännu något bättre ut. Om takten för personalkostnaderna kan hållas på samma nivå som under årets två första månader så kommer vi att se en positiv budgetavvikelse på ca 1,2 mkr.

Nu kommer det givetvis inte att bli så. Två månader är en alltför kort period för att basera en pronos för helåret på. Men ändå. Bättre plus än minus på ÖSKs i särklass största kostnadsslag.

Nyvalda i SEF och SvFF: Lindegren och Sliwinska

Svenska Fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll har i dagarna haft sina årsmöten.

Bloggen noterar:

  • att ÖSK Elitfotbolls VD Jonas Lindegren valts till en av två revisorer i SEF.
  • att ÖSK Elitfotbolls styrelseledamot Karin Sliwinska valts till ledamot i SvFF:s disciplinnämnd.

Personer med tidigare ÖSK-anknytning i de två organisationerna är:

  • Simon Åström som omvaldes på tre år som ordförande i SEF:s styrelse, ledamot i SvFF:s styrelse samt ledamot i samarbetsgruppen för SvFF/SEF.
  • Magnus Sköldmark som valdes som ledamot i SEF:s disciplinutskott, samt som en av de som representerar SEF i SvFF:s representantskap

SEF: Utskott och kommittéer
SvFF: Valberedningens förslag till Förbundsmötet 2024

Beträffande Sliwinska finns hennes CV hos SvFF. Där framgår det bland annat att hon har en bakgrund som fotbollsspelare i bland annat IFK Hallsberg och IK Sturehov. Den aktiva delen av fotbollskarriären avslutades år 2013 och hon valdes in i ÖSKs styrelse år 2017.

SvFF: CV – Karin Sliwinska Helge


I den fantastiska och allt mer omfattande databasen Lagstatistik hittar man information om delar av både Lindegrens och Sliwinskas fotbollskarriärer.
Lagstatistik: Jonas Lindegren
Lagstatistik: Karin Sliwinska

Ekonomin: Utfall -23 och budget -24

Vid året föreningsstämma presenterades bland annat den budget som ÖSK Elitfotboll lagt fast för det här året. Enligt denna kommer årets resultat fortfarande vara negativt. Men förlusten begränsas till 0,4 mkr. 2023 års förlust var med 2.9 mkr betydligt större.

UtfallBudgetUtfallBudget
INTÄKTER2022202320232024
Matchintäkter3 8053 4803 3613 500
Marknadsintäkter18 80318 74018 20824 950
SEF- och EFD-medel15 9919 27010 23210 150
Spelarförsäljningar6 71904 3860
Övriga intäkter1 6231 508922800
Summa intäkter46 94132 99837 10939 400
KOSTNADER
Matchevenemanget2 0861 9821 9862 100
Marknadskostnader5 3083 3004 2324 527
Personalkostnader25 59820 05021 39922 550
Övriga externa kostnader14 80411 70012 09810 370
Avskrivningar537100235175
Finansiella intäkt./kostn.36503390
Summa kostnader48 36937 18239 98339 812
Resultat-1 428-4 184-2 874-412
TACK till NA som dagen efter stämman publicerade sammanställningen,


Kommentarer och tyckande beträffande resultatet 2023 och budget 2024.

Intäkter.
Matchintäkter.
En av de märkligare siffrorna i sammanställningen gäller matchintäkterna. De minskade nämligen jämfört med det publikmässigt mycket svaga året 2022, trots att publiksiffran ökade ordentligt. År 2022 hade ÖSK sammanlagt 38 291 åskådare på de 15 matcherna i Superettan. Den siffran ökade till 52 588 förra året – alltså en ökning med drygt en tredjedel. Trots detta minskade publikintäkterna med nästan en halv miljon kronor – från 3 805 tkr till 3 361 tkr. Genomsnittsinkomsten per åskådare sjönk från 99 kronor år 2022 till 64 kronor förra året.

VSK-bloggen Anno 1904 tar upp några jämförelsesiffror med andra lag i sin kommentar till VSK:s bokslut. Enligt bloggen hade Västerås SK en snittinkomst på 113 kronor per åskådare. GAIS låg på 162 kronor och Östersunds FK (”ofattbart” höga) 316 kronor. Hur kommer det sig att ÖSK ligger så väldigt lågt?

Noterbart är även, att ÖSK inte räknar med någon egentlig förbättring i sin budget för 2024. För den nya säsongen räknar man med matchintäkter på 3,5 mkr.

Marknadsintäkter.
Medan matchintäkterna ser oförklarligt låga ut är situationen betydligt bättre för marknadsintäkterna (sponsorer, reklamintäkter o. dyl). Här försvarar ÖSK i stort sätt sina inkomster på från år 2022 till år 2023. För 2024 har ÖSK budgeterat med marknadsintäkter uppgående till nästan 25 mkr. En ökning med snudd på 7 mkr jämfört med 2023.

Vid föreningsstämmans översiktliga genomgång av budgetsiffrorna verkade man från ÖSK-ledningens sida inte orolig för att man inte skulle kunna nå den budgeterade siffran. Jag har till och med för mig (inte säkert), att man nämnde att man redan sålt för ett belopp som motsvarar fjolårets totalbelopp. Det mesta av försäljningsarbetet på marknadssidan sker ju innan fotbollssäsongen ens börjat.

Anno 1904 bloggen anger följande jämförelsesiffror: VSK: 5,2 mkr, GAIS 7,2 mkr och ÖFK 5 mkr.

För ÖSKs del skall nämnas, att klubben dessutom har en nätverkssponsor för matchtröjan. Den gruppen har köpt matchtröjans största och bästa plats för 1,4 mkr. Både för i år och för nästa år. Den inkomsten finns dessutom inte medräknad i de 25 budgeterade marknadsintäktsmiljonerna.

SEF- och EFD-medel.
Det här är de intäkter, som ofta kallas sändningsrättigheter, men som även innehåller medel från andra intäktskällor. Gemensamt är att de fördelas av serieorganisationerna (Svensk Elitfotboll resp. Elitfotboll Dam).

Här såg ÖSK en kraftig minskning i storleksordningen 5 mkr från 2022 till 2023. De fem miljonerna hade dock inget med verksamheten år 2022 att göra utan utgörs av ett sent erhållet och bokfört UEFA-bidrag. Den betalningen gick enbart till 2021 års allsvenska klubbar. Bortsett från dessa UEFA-pengar ligger den här posten rätt stabilt kring 10 mkr per år.

För det budgeterade beloppet för år 2024 kan noteras, att ÖSK räknar med att få lite mindre pengar från SEF. Bland annat beroende på ÖSKs dåliga tabellplaceringar under de senaste två åren. Denna minskning kompenseras dock av en mindre peng från EFD eftersom ÖSKs damer nu spelar i Elitettan.

Spelarförsäljningar.
ÖSK har haft inkomster från spelarförsäljningar både 2022 och 2023. Budgetmässigt räknar man dock inte med att får några sådana intäkter i år. Klubben vill undvika att ta på sig några ofinansierade/obudgeterade kostnader.

I samband spelarförsäljningarna kan det dessutom vara på sin plats att påminna om, att samtliga inkomster vid en spelarförsäljning inte hamnar hos ÖSK. Det finns andra intressenter som också skall ha sin andel.

Från not 16 Eventualförbindelser i den senaste årsredovisningen.
Bolaget har under 2022 erhållit investeringar med avtalade villkor om återbetalning. Återbetalning kan komma att ske årligen genom del av framtida års positiva transfernetto. Till den del återbetalningen ej behövt göras, enligt gällande avtalsvillkor, tom räkenskapsåret 2025 upphör bolagets återbetalningsskyldighet för resterande del. Ansvarsförbindelsen för eventuella återbetalningar uppgår per 2023-12-31 till 4 500 tkr.

Det är alltså inte så att hela beloppet vid en spelarförsäljning kommer att hamna hos ÖSK eller hos den externa finansiären. Det sker någon typ av uppdelning av inkomsterna.

Övriga intäkter.
Jag vet inte vilka poster som ryms inom denna siffra, men beloppet är inte så stort och ÖSK verkar ha varit försiktiga när man lade budgeten.

Kostnader.
Matcharrangemanget.
Kostnaderna för matcharrangemangen ligger stabilt kring 2 mkr. En viss ökning på lite drygt 100 tkr från 2023 till 2024. Möjligen beroende på ökade kostnader för damlagets matcher.

Om man ställer intäkter mot kostnader för hemmamatcherna verkar det som om matchintäkterna vid nuvarande publiknivåer inte betyder så värst mycket. (På det sätt om ÖSK redovisar sina matchintäkter är det nog säkrast att tillägga). År 2022 blev nettot 1 719 tkr, förra året var det 1 375 tkr och för 2024 räknar man med 1 400 tkr.

Marknadskostnader.
Även marknadskostnaderna ligger förhållandevis stabila på nivåer mellan ca 4,5 mkr och 5,5 mkr. Här måste jag dock sätta ett stort frågetecken. Räknar man verkligen med att i år kunna öka marknadsintäkterna med nästan 7 mkr, medan marknadskostnaderna samtidigt bara ska öka med 0,3 kr? Ser alldeles för bra ut för att kunna stämma. Eller?

Personalkostnader.
När ÖSK krympt verksamheten har en stor del drabbat personalen (spelartrupp och administration). En lite längre tidsserie ser ut så här.
2020: 30,3 mkr
2021: 37,7 mkr
2022: 25,6 mkr
2023: 21,4 mkr
2024: 22,6 mkr (budget)
Anm. Den höga siffran för 2021 hänger förmodligen ihop med det misslyckade försöket att bevara den allsvenska statusen.

För 2024 ökar personalbudgeten med 1,2 mkr. Trots detta kommer herrtruppens spelarbudget till och med att bli något lägre än vad den var år 2023. Förklaringen till detta är att den under Larsen högprioriterade akademiverksamheten samt damernas elitstatus innebär högre personalkostnader för dessa verksamhetsgrenar.

(Det här är väl förklaringen till att man inte kunde se någon egentlig minskning av inbetalda arbetsgivaravgifterna för januari månad. De skall ju faktiskt till och med upp lite jämfört med 2023).

Anm. Här har jag svårt att följa ÖSKs resonemang. ÖSK anger, att årets spelarbudget för A-laget är något lägre än förra årets. Men med tanke på att många spelare med ”allsvenska löner” lämnade klubben vid årsskiftet kan man – eller i alla fall jag – tycka, att pengarna trots det borde räcka till någon eller några fler spelare som tas in med löner på ”superettans nivå”.

Övriga externa kostnader.
På den här posten ser vi en minskning med ca. 1,7 mkr. Ungefär hälften av denna minskning kommer förmodligen från reduktionen av hyran för Behrn Arena. ÖSK ”krävde” ju en minskning med 0,9 mkr, vilket kommunen först inte ansåg sig kunna acceptera. Efter ytterligare förhandlingar och löfte om motprestationer från ÖSKs sida kom man dock överens om ÖSK kan stanna kvar på Behrn Arena. På vilket hyresbelopp man slutligen hamnade vet väl ingen förutom de närmast berörda. Men klart är att även bortsett från den minskade arenahyran så tvingas ÖSK att fortsätta att hyvla på sina övriga kostnader.

Slutkommentar.
Larsen och för den delen även Lindegren har en bakgrund som företagsledare. Lindgren även som ekonom innan han blev VD. Jag kan inte tänka mig annat än att den framlagda budgeten är konservativt framtagen. Samt att man kommer att ha en gedigen uppföljning av intäkterna och framför allt av kostnaderna.

Som ÖSKs intäktsstruktur ser ut är man inte så beroende av de osäkra matchintäkterna. Dessa beror en hel del på hur laget presterar och på vädret makter.

Men trettiofem av budgetens dryga trettionio intäktsmiljoner (89 %) kommer från relativt stabila intäktskällor (marknad och SEF/EDF-medel). Överraskningspotentialen för den här budgeten ligger därför snarast på plussidan under förutsättning att man hamnat rätt med förväntade marknadsintäkter.

Klarar man inte denna ambitiösa del av intäktsbudgeten kommer det i alla fall inte behöva komma som en överraskning först mot slutet av året. Det kommer därför att finnas rätt gott om tid att parera ett eventuellt bortfall på intäktssidan.

NA: ÖSK:s vd: ”Måste väga varje beslut på guldvåg”Ekonomin: Arbetsgivaravgifter januari 2024

På Skatteverket webbplats kan man begära en uppgift om den beslutade arbetsgivaravgiften för de tre senaste månaderna för svenska företag och organisationer. Denna avgift uppgår till 31,4 % av den utbetalda lönen (plus diverse andra typer av ersättningar). Genom att följa hur arbetsgivaravgiften utvecklas och sedan räkna baklänges kan man alltså även se vad som har skett på lönesidan.

Nu föreligger siffrorna för årets första månad.

2024AvgiftLönTotaltDiff. 24/23
Jan4161 3241 740160
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Total4161 3241 740
Extrapol.4 99015 89320 884-867
20235 19816 55321 751
Diff.-207-660-867

Arbetsgivaravgifterna för januari kom in oväntat högt. Med tanke på alla de spelare som avslutade sin anställning hos ÖSK i december 2023 hade jag väntat mig ett betydligt lägre belopp. Nu var ju siffran till och med högre än vad den var i januari förra året, då den låg på 378 tkr.

Den rimligaste anledning – som jag kan komma på – är att ÖSK löste ut Daniel Hultqvist och Axel Andrésson i samband med att deras kontrakt avslutades i förtid. Dessutom är det ju så att även om lönerna för spelartruppen blir lägre än vad de var förra året, så ökar andra lönekostnader på grund av ÖSKs satsning på akademiverksamheten och på högre kostnader för damlaget.

Enligt uppgift förutser ÖSKs budget för 2024 en förlust på 0,5 mkr medan förlusten för 2023 blev 2,8 mkr. ÖSK behöver alltså sänka sina kostnader med 2,3 mkr för att nå sitt budgeterade resultat. En del av detta tas via lägre kostnader för hyran av Eyravallen (enligt uppgift ca 0,9 mkr). Resterande besparing måste rimligen komma från lönerna om det nu inte är så att man räknar med högre intäkter än vad man hade förra året.

Ekonomin: Sänkt elitstöd från kommunen

NA rapporterade häromdagen, att det så kallade elitstödet, som Örebrokompaniet delar ut till Örebros elitklubbar, kommer att sänkas för ÖSK (och KIF Örebro). De två fotbollsklubbarna fick förra året 900.000 kronor, men i år sänks det stödet till 850.000.

Anmärkningsvärt för ÖSK:s del eftersom damlaget i år spelar i Elitettan. En serienivå som för några år sedan, då KIF Örebro spelade i samma serie, inbringade dem ett elitstöd på 600.000.

Den främsta orsaken till att det inte blir någon ökning av ÖSK:s bidrag trots damlagets elitstatus är att exponeringsvärdet på lag i Elitettan är begränsat, skriver Örebrokompaniets vd Tiina Mykkänen i ett e.post meddelande till tidningen.

Tyvärr är jag böjd att ge henne rätt. Elitstödet ska avspegla hur mycket exponering och marknadsföring som ett lag ger åt Örebro som stad, bland annat i form av uppmärksamhet i media. Elitettan ligger långt efter herrarnas Superetta i medialt intresse och med KIF Örebro i damallsvenskan blir det inte så många rader om ÖSK-damernas prestationer.

NA redovisar hur Örebrokompaniets elitstöd har utvecklats under de senaste åren.
2017: Örebro Hockey 1,6 miljoner kronor, ÖSK 1,6, Kif Örebro 1,2.
2018: Örebro Hockey 1,6, ÖSK 1,6, Kif Örebro 0,6.
2019: Örebro Hockey 1,6, ÖSK 1,6, Kif Örebro 1,0.
2020: Örebro Hockey 1,6, ÖSK 1,6, Kif Örebro 1,0.
2021: Örebro Hockey 1,3, ÖSK 1,3, Kif Örebro 0,9, Örebro Volley 0,1.
2022: Örebro Hockey 1,3, ÖSK 1,0, Kif Örebro 0,9, Örebro Volley 0,1.
2023: Örebro Hockey 1,3, ÖSK 0,9, Kif Örebro 0,9, Örebro Volley 0,15, ÖSK Futsal, 0,05.
2024: ÖSK 0,85, Kif Örebro 0,85. Övriga inte beslutade.

Det har under den här perioden inte bara varit ÖSK:s andel som sjunkit. Även det totalt utdelade Elitstödet har sjunkit trots en relativt kraftig inflation. År 2017 betalades 4,4 mkr till berörda föreningar. År 2023 har det beloppet reducerats till 3,3 mkr.

NA: ÖSK:s stöd för damlaget: Noll kronor

Ekonomin: Arbetsgivaravgifter för december (och 2023).

På Skatteverket webbplats kan man begära en uppgift om den beslutade arbetsgivaravgiften för de tre senaste månaderna för svenska företag och organisationer. Denna avgift uppgår till 31,4 % av den utbetalda lönen (plus diverse andra typer av ersättningar). Genom att följa hur arbetsgivaravgiften utvecklas och sedan räkna baklänges kan man alltså även se vad som har skett på lönesidan.

Nu föreligger siffrorna för december månad.

2023AvgiftLönTotalt
Jan377 6581 202 7321 580 390
Feb420 2211 338 2831 758 504
Mars407 8731 298 9591 706 832
April451 8551 439 0291 890 884
Maj455 6061 450 9751 906 581
Juni516 7791 645 7932 162 572
Juli411 1671 309 4491 720 616
Aug.425 8931 356 3471 782 240
Sept.463 4261 475 8791 939 305
Okt.448 2211 427 4551 875 676
Nov.432 5971 377 6971 810 294
Dec.386 3541 230 4271 616 781
Total5 197 65016 553 02521 750 675
Extrapolerat5 197 65016 553 02521 750 675
20225 954 39018 963 02524 917 415
Differens-756 740-2 410 000-3 166 740

Decembersiffran kom in lågt och blev årets näst lägsta. Bara januari var lägre. Helt naturligt att lönekostnaderna kring årsskiftet är låga. Strax före och i samband med årsskiftet upphör många kontrakt medan nya spelare/ledare har ännu inte kommit på plats.

I början av 2023 uttryckte ÖSK en målsättning/förhoppning om att kunna reducera löneomkostnaderna med 20 procent. Riktigt så bra gick det inte, Kostnadsminskningen för löner och sociala avgifter stannade på 14,5 %. För att uppnå budgetens ambition hade det behövts en ytterligare minskning med i runda slängar 1,4 mkr.

Inför det här året har dessutom sparkraven vässats ytterligare eftersom klubbens verksamhet av allt att döma gått med en förlust i storleksordningen 3 mkr. Samtidigt får man väl rimligen räkna med att kostnaderna för damlaget (uppflyttade till Elitettan) och Akademin (ny satsning) kommer att bli högre än under 2023.

På plussidan (om man nu skall kalla det så) har ett antal spelare som förmodligen har haft förmånligare avtal lämnat. Det rör sig om Kevin Walker, Jake Larsson, Nasiru Moro, William Eskelinen, Daniel Björnqvist, David Seger och från och med idag även Axel Andrésson, vilka bör innebära en påtaglig avlastning av lönekostnaderna.

Konturerna till hur det blir i år kommer vi kanske att kunna skönja i början av mars då siffrorna för januari bli tillgängliga.

ÖSK kallar till medlemsmöte

ÖSK har meddelat, att man kommer att arrangera ett medlemsmöte den 12 februari. Klubben erbjuder ett (till synes) välfyllt och intressant program.

Strategidokument.
ÖSK:s styrelse arbetade förra året med att ta fram en ny strategi för verksamheten. (Detta är något som varje nytillträdd ordförande verkar ha på sin att-göra-lista med en hög prioritet). Vid mötet kommer medlemmarna att få ta del av en förhandspresentation. Därefter kommer det att finnas möjlighet att lämna synpunkter. ÖSKs förhoppning är att den nya strategin ska kunna presenteras i sin slutliga utformning vid årsmötet i mars.

Läget i klubben.
Styrelsen och klubbledningen kommer att redogöra för läget i klubben, vad som är på gång och vad som blir viktigt 2024 och framåt.

Sportsligt resultat 2023
Den sportsliga resultatet 2023 kommer att diskuteras och klubben kommer att ge sin syn på vilka lärdomar som tas med till 2024.

Öppen frågestund.
Mötet avslutas med en öppen frågestund där medlemmarna kan ta upp frågor och synpunkter som inte behandlats tidigare under mötet.

ÖSK avslutar informationen om mötet genom att påpeka att detta är ett möte för föreningens medlemmar.

Våra medlemmar betyder otroligt mycket och vår klubb bygger på föreningsdemokrati där medlemmarna utgör basen för hela vår verksamhet. Detta möte är exklusivt för medlemmar. Är du inte redan medlem så blir du det enkelt på oskfotboll.se/medlem

Medlemsmöte
Datum: 2024-02-12
Tid: 18.00-20.00
Plats: Hive Konferens, Nikolaigatan 10