Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Nyvalda i SEF och SvFF: Lindegren och Sliwinska

Svenska Fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll har i dagarna haft sina årsmöten.

Bloggen noterar:

  • att ÖSK Elitfotbolls VD Jonas Lindegren valts till en av två revisorer i SEF.
  • att ÖSK Elitfotbolls styrelseledamot Karin Sliwinska valts till ledamot i SvFF:s disciplinnämnd.

Personer med tidigare ÖSK-anknytning i de två organisationerna är:

  • Simon Åström som omvaldes på tre år som ordförande i SEF:s styrelse, ledamot i SvFF:s styrelse samt ledamot i samarbetsgruppen för SvFF/SEF.
  • Magnus Sköldmark som valdes som ledamot i SEF:s disciplinutskott, samt som en av de som representerar SEF i SvFF:s representantskap

SEF: Utskott och kommittéer
SvFF: Valberedningens förslag till Förbundsmötet 2024

Beträffande Sliwinska finns hennes CV hos SvFF. Där framgår det bland annat att hon har en bakgrund som fotbollsspelare i bland annat IFK Hallsberg och IK Sturehov. Den aktiva delen av fotbollskarriären avslutades år 2013 och hon valdes in i ÖSKs styrelse år 2017.

SvFF: CV – Karin Sliwinska Helge


I den fantastiska och allt mer omfattande databasen Lagstatistik hittar man information om delar av både Lindegrens och Sliwinskas fotbollskarriärer.
Lagstatistik: Jonas Lindegren
Lagstatistik: Karin Sliwinska

Motioner till ÖSKs årsmöte

Tee motioner har lämnat in till det kommande årsmötet. ÖSKs styrelse har avstyrkt en av dessa och föreslagit bifall till de överiga två.

1. Motion angående VAR
Två motionärer föreslår liksom förra året, att ÖSK skall verkar för att VAR-systemet inte skall införas i svensk fotboll. Motiveringen verkar vara att de anser att det är viktigare att domsluten går fort än att de blir rätt.
Styrelsen förelår att motionen avslås med motiveringen att det vore bättre att först se hur ett sådant system skulle kunna utformas innan man börjar motarbeta dess införande.

2. Motion angående maxavstånd på 30 mil för vardagsmatcher mm
Ett antal motionärer – 15 stycken för att vara exakt – yrkar

att Örebro SK aktivt ska verka för att avspark för matcher som spelas30 mil eller mer från bortalagets hemvist ska ske inom tidsramen lördag kl. 13:00 till söndag kl. 16:00

att Örebro SK ska samarbeta med alla relevanta parter som också verkar för
liknande mål.

att Örebro SK aktivt ska verka för att SEF ska planera spelschemat för hela
säsongen innan säsongsstart.

Styrelsen anser, att det här är ett bra förslag och föreslår att årsmötet bifaller motionen.

3. Motion angående inforation till spelare och ledare om klubbens anrika historia.

Motionären yrkar, att klubben, med hjälp av supportrar och den historia som finns
nedskriven, tar fram en tydlig presentation för vad ÖSK Fotboll som klubb är och
vilken historia vi har för att sedan presentera det inför spelare och ledare under
försäsongen inför tävlingssäsongen.

Styrelsen anser, att det här är ett bra förslag och tillstyrker motionen med tillägget att uppgiften åläggs
arbetsgruppen ”Stolthet, hjärta och passion”.

ÖSK: Motionerna i sin helthet och Styrelsen förslag på beslut.
NA: Därför vill ÖSK-styrelsen avslå supportermotionen om VAR
NA: Spelarna ska skickas till skolbänken – om ÖSK:s historia

Organisationen: Larsen vald till ny ordförande

På kvällens extrainkallade föreningsstämma valdes Lars Larsen enhälligt till ny ordförande. Eftersom det inte fanns några föreslagna motkandidater var enhälligheten i och för sig inte så överraskande. Dessutom kom Larsen till valet med tonvis av goodwill så att besegra honom hade nog varit mer eller mindre ogörligt (förmodligen mer).

Valet var alltså en formalitet, men han måste ju ändå väljas på ett stadgeenligt sätt. Att så även skedde kunde de närvarande 28 röstberättigade medlemmarna ombesörja.

Genom en relativt nyreviderad bolagsordning innebar valet av Larsen till ordförande i fotbollsföreningen att han dessutom även automagiskt blev insatt som ordförande i elitfotbollsaktiebolaget.

Därmed har epoken Kent Person nått vägs ände. Det blev nästan exakt år på posten som ordförande innan ett valberedningsinitiativ indirekt mer eller mindre framtvingade Persons förtida avgång. Enligt somliga inte en dag för tidigt.

NAs Jonas Brännmyr var på plats och bevakade stämman. Han har mer eller mindre lovat en första Larsenintervju (som vald styrelseordförande) senare under kvällen.

NA: Larsen vald till ny ordförande: ”Vi ska ta ÖSK tillbaka till allsvenskan”

NA: Larsen om ÖSK:s utmaningar – och om Sjögren som tilltänkt sportchef

ÖSK: Lars Larsen vald till ny styrelseordförande

ÖSK: Lars Larsen ny ordförande (video)

Organisationen: Larsen tar över i styrelsen

Lars Larsen

Foto: Ulla-Carin Ekblom / ÖSKs hemsida

Ibland går det snabbt, väldigt snabbt. För fem dagar sedan meddelade ÖSKs styrelseordförande Kent Persson att han lämnar uppdraget samtidigt som han uppmanade styrelsen att kalla till en extra föreningsstämma för att välja en ny styrelseordförande.

Han blev bönhörd över förväntan. Fem dagar senare (som idag på luciadagen alltså) kallar ÖSK till en extra föreningsstämma för att välja en ny SO. Valberedningens förslag är Lars Larsen, som verkar se fram emot uppgiften med stort intresse.

I valberedningens motivering till sitt förslag fäste jag mig vid följande formulering, som nog inte tillhör de vanligare i de här sammanhangen. Vi är övertygade om att Lars är en ordförande som kommer vara öppen för åsikter och samtal tillsammans med övriga styrelsen.  Oförmåga att leva upp  till detta krav var förmodligen en av de saker som gjorde att Perssons tid i ledningen blev så kort.

Med Lars Larsen  får ÖSK en styrelseordförande som både har en bakgrund som elitspelare (i ÖSK dessutom) och som efter det att han lämnat fotbollen haft flera meriterande poster i det lokala näringslivet innan han tillammans med några kolleger byggt upp företag i el- och VVS-branscherna. En imponerande meritlista.

Larsen verkar dessutom vara införstådd med att det blir en krävande uppgift att få ÖSK på rätt köl igen.
– Det är ett hästjobb som krävs, det är uppenbart. ÖSK är en klubb som de senaste två åren haft det oerhört tungt. Vi har att bygga om och upp en organisation, en ekonomi och det sportsliga, och det måste gå hand i hand, säger han i en intervju med Nerikes Allehandas Lasse Wirström.

Den extra föreningsstämman kommer att hållas tisdagen den 20 december kl. 18:00 på Kafé National, Rudbecksgatan 52F.

ÖSK: ÖSK Fotboll kallar till extra föreningsstämma
ÖSK: Valberedningens förslag på ny ordförande i Örebro SK
NA: Lars Larsen föreslås som ny ÖSK-ordförande
NA: Så vill Lars Larsen bygga ÖSK: ”Blir ett hästjobb”
Linkedin: Lars Larsen

Det här var laguppställningen i Lars Larsens sista match för ÖSK. Den spelades den 27 oktober 2007 på Behrn Arena mot Gefle IF och slutade med en 1-2 förlust. ÖSK var då nyuppflyttade till Allsvenskan efter tvångsdegraderingen och laget lyckades med knapp nöd hålla sig kvar i den högsta serien.

Laguppställning
Formation: 4-5-1
Peter Westman (mv),, Fredrik Samuelsson, Patrik Haginge, Glenn Holgersson, Joel Riddez (k), Patrik Anttonen, Fredrik Nordback, Lars Larsen, Sebastian Henriksson, Kristoffer Näfver och Stefan Rodevåg.
Ersättare: Richard Richardsson (mv), Magnus Wikström, Johan Pettersson, Jon Lundblad och Nordin Gerzic

Larsen ny styrelseordförande?

Det kom väldigt överraskande när ÖSKs styrelseordförande Kent Persson i veckan som var meddelade, att han inte ville/kunde fortsätta som styrelseordförande. Styrelseuppdraget hade visat sig ta för mycket tid på bekostnad av civilt arbete och familjeliv. Ännu mer överraskande var det sedan när valberedningens ordförande Karl-Ove Andersson mer eller mindre på studs meddelade att situationen trots allt var under kontroll. Han räknade nämligen med att kunna presentera en kandidat till posten redan under den vecka som kommer.

NA tror sig veta, att det handlar om Lars Larsen under hänvisning till vad man säger vara flera initierade källor. Redan förra året då en efterträdare till Carl Pauly skulle väljas, ansågs Larsen som en het kandidat till posten  Men då förklarade han med emfas, att han inte ansåg sig ha tid för en så pass omfattande uppgift med tanke på arbete och privatliv.

Har något ändrat sig för Larsen i det avseendet? Kanske det. Larsen var då VD och delägare i EVIAB Gruppen AB, en lokalt verksam företagsgrupp.

Sedan dess har dock EVIAB sålts till Storskogen, en större företagsgrupp bestående av verksamheter med varierande inriktning. Larsen är fortfarande kvar som VD för bolagen i EVIAB gruppen, men har kanske mer tid nu när han på sätt och vis inte längre har huvudansvaret för verksamheten.

NA (211118): Lars Larsen öppnar för framtida ÖSK-roll – men dementerar ordförande-uppgifterna

Storskogen (220105): Storskogen förvärvar EVIAB Gruppen

ÖSK: Information från valberedningen

NA: Källor till NA: Han kan ta över efter Persson

Kent Persson lämnar posten som styrelseordförande

Förändringar i spelartrupper och ledaruppsättningar hör till den här tiden av fotbollsåret. Men att styrelsens ordförande lämnar under löpande verksamhetsår hör definitivt inte till det vanliga. Sådant brukar hanteras i sedvanlig ordning på föreningsstämmorna.

Det slog därför ner som en bomb idag, när ÖSKs relativt nyvalde ordförande Kent Persson meddelade, att  han avser att lämna styrelseuppdraget i förtid. Jag kommer att be styrelsen att så snart möjligt sammankalla ett extra årsmöte för att en ny ordförande ska kunna väljas och tillträda, skriver han i det meddelande i vilket han informerar om sitt beslut. Som motiv för beslutet framhåller han främst tidsbrist.

Det är nog utan tvekan så, att uppgiften som styrelseordförande som så småningom även kombinerades med uppgifterna som VD efter att Simon Åström lämnat nog krävde en avsevärd tidsmässig insats. Tid som han väl fick ta från sitt riktiga jobb på fastighetsbolaget Heimstaden.

Men varför han nu så här plötsligt och till synes utan förvarning väljer att avsluta uppdraget är oklart. En ny ordförande kan väl knappast vara på plats förrän mot slutet av januari då det bara är en till två månader kvar till den ordinarie föreningsstämman. Att lämna vid denna hade känts mer naturligt även om tiden som ordförande ändå bara blivit lite drygt ett år.

I sin snabbkommentar från Behrn Arena nämner NA:s Fredrik Carlsson att det funnits uppgifter om att åsikterna om hur ÖSK skall skötas har gått isär. Något som kanske inte är så förvånande när det gäller Person. Just stridigheter av olika slag var väl något av ett kännetecken under Perssons politiska karriär.

Det finns väl några formuleringar i avslutsmeddelandet som tyder på att allt inte var frid och fröjd i styrelsearbetet.
I min roll har jag också försökt förändra styrelsens arbete som en del i att förändra klubbens kultur. Jag har försökt engagera styrelsens medlemmar för att vara kulturbärare för den öppna, medlemsvänliga och engagerade klubben, skriver han bland annat. Något som väl kan uppfattas att han inte var överens med hela eller delar av styrelsen om dess arbete och roll.

Jag kan väl inte komma ifrån misstanken att någon slags konflikt kom till sin spets och att Persson blev överkörd av styrelsens majoritet i en viktig fråga varför han valde att avgå. Han kan ju ha ställt vad som i politiken kallas en kabinettsfråga, men inte fått gehör för sina åsikter.

Är det bra eller dåligt att Persson nu och så abrupt lämnar uppgiften som styrelseordförande? Det är omöjligt för en utomstående att avgöra. Vi vet ju inte ens om man var oense och vad i så fall problemet bestod av. Bättre hade det givetvis varit om han väntat några månader till den ordinarie föreningsstämman med att avgå. Med VD och huvudansvarig tränare kontrakterade återstår det fortfarande att utse en sportchef för att organisationens toppskikt skall vara bemannad. Vi får hoppas att de kvarvarande styrelsemedlemmarna har möjlighet och kapacitet att tillse att den posten kan tillsättas innan försäsongen drar igång på allvar, även om Persson drar sig tillbaka från aktivt styrelsearbete efter det att han sagt upp sig själv.

ÖSK: Kent Persson lämnar sin roll som ordförande i ÖSK Fotboll
NA: Kent Persson avgår som ÖSK-ordförande
NA: Fredrik Carlsson rapporterar från ett iskallt Behrn Arena (video)
NA: ÖSKs nytillträdde VD Jonas Lindegren kommenterar
Fredrik Carlsson (NA): Jodå, det finns skäl att oroa sig för ÖSK

Dagens besked verkar ha landat hos en väl förberedd valberedning. De skriver, att de kommer att kunna presentera en kandidat till posten som styrelseordförande redan nästa vecka.

ÖSK: Information från valberedningen

Tillägg: Det cirkulerar ett rykte som går ut på att valberedningen meddelat Persson att man inte avsåg att föreslå honom till omval. Vilket i sin tur föranledde honom att lämna sitt besked för att undvika nesan av att bli bortsorterad av valberedningen.

Oklart för mig hur mycket sanning (om någon alls) som ligger i detta rykte. Men valberedningens snabba besked idag att de kan presentera en kandidat till posten som ny styrelseordförande redan nästa vecka tyder väl på att de jobbat med att få fram en ny ordförande ett tag.

För nästan exakt ett år sedan skrev jag följande då Kent Persson blev vald till styrelseordförande.
Omtag 2022: Kent Persson vald till ny ordförande

Lindegren på plats i VD-stolen

Jonas Lindegren – ÖSKs nya VD har nu anslutit till ÖSKs organisation. Detta meddelade ÖSK igår. När Lindegren skulle vara på plats och i tjänst har ju varit lite oklart i och med att hans hittillsvarande arbetsgivare inte velat släppa iväg honom innan man klarat ut vem som skall ersätta honom. I värsta fall hade det kunnat dröja ända tills någon gång in på det nya året innan flytten kunde genomföras. Nu gick det lite snabbare, även om det givetvis varit bättre om det gått ännu fortare.

I vad som väl är ett pressmeddelande uttalar sig Lindegren lite allmänt svävande om det nya jobbet.
– Det känns väldigt kul att kunna lägga allt mitt fokus här. Jag har fått en god bild av hur organisationen ser ut och påbörjat mitt arbete. Vi har en intensiv period framför oss och det är viktigt att vi redan nu förbereder oss inför säsongen 2023. Organisationen behöver stöttning och det är min uppgift att se till att vi rör oss i rätt riktning.

Eftersom ÖSK dragits in i bottenstriden i Superettan kommer det väl att bli ovanligt svårt att prioritera arbetsuppgifterna under den närmaste tiden. Om ÖSK spelar i Superettan eller – hemska tanke – i div 1 nästa år innebär helt skilda förutsättningar. Ja frågan är väl rent av om klubben kan kosta på sig att ha en heltidsanställd VD/klubbchef om det blir spel i div 1 nästa år.

ÖSK: Jonas Lindegren tillträder som VD

Toro lämnar styrelsen

ÖSK meddelade idag, att styrelseledamoten Sebastian Toro meddelat att han lämnar styrelsen.

När jag klev in i det här trodde jag att det skulle bli en nystart, men det blev något annat. Jag har varit inne på att invänta nästa årsmöte för att avsluta mitt engagemang i klubben, men känner att jag inte har något att tillföra vad gäller utfallet av det här året, och då är det lika bra att sluta direkt, motiverar Toro sitt avhopp i en kontakt med NA.

Det blev alltså en väldigt kort tid som styrelsemedlem för Toros del. Han (ny)valdes ju in i styrelsen på ett tvåårigt mandat vid vårens föreningsstämma.

Oklart om avhoppet beror på att han inte kände att han hade något att tillföra i styrelsearbetet eller om han kände att han inte kunde få gehör för sina idéer från ordföranden/övriga styrelsemedlemmar. Förmodligen det sistnämnda.

ÖSK: Förändringar i styrelsen
NA: ÖSK:s besked – styrelseledamot lämnar i förtid

Cupmatcher under hösten

Distriktscupen damer. Final
220801. 19:00 KIF Örebro – Örebro SK
Kilsbergsvallen, Garphyttan


Distriktscupen herrar. Kvartsfinal
220810. 19:00 Yxhults IK – Örebro SK
Moabvallen, Hällabrottet


Svenska Cupen 2022/23. Omgång 2
220816. 19:00 Örebro SK – Rävåsens IK
Grönpepparparkens IP


Distriktscupen herrar. Kvartsfinal
2208XX. XX,xx ÖSK Söder – Laxå IF / IK Sturehov
Laxå – Sturehov spelas den 1 augusti.


Svenska Cupen 2022/23. Omgång 2
220831. 19:00 Vasalunds IF – Örebro SK
Skytteholms IP

Åström lämnar för toppjobbet i SEF

ÖSKs VD Simon Åström har meddelat ÖSKs styrelse att han kommer att lämna jobbet som VD för ÖSK Elitfotboll. Anledningen är att han med allra största sannolikhet kommer att utses till styrelseordförande i Föreningen Svensk Elitfotboll – samarbetsorganet för klubbarna i Allsvenskan och Superettan.

Ordförandevalet kommer att ske i slutet av maj månad, men valet av Åström sägs vara väl förankrat hos de berörda klubbarna. Till skillnad mot det förra valet då det faktiskt fanns två kandidater till jobbet och där stämman inte gick på valberedningens förslag.

Samtliga berörda parter verkar vara nöjda över utvecklingen. Simon Åström tycker att han nu gjort sitt när han krympt organisationen och säkrat ekonomin för fotbollstillvaron i Superettan. Efter sju och ett halvt år som VD för organisationen var det väl hur som helt dags för ett skifte på VD-posten. Styrelseordförande Kent Persson tycker att det är lämpligt att nu rekrytera en ny VD som skall genomföra den femårsplan som styrelsen avser att lägga fast.

Kent Persson räknar med att rekryteringen av en ny VD kan ta tid. Först kring årsskiftet tror han att en ny VD kommer att vara på plats. Tills dess kommer en tillförordnad VD att försöka styra verksamheten.

Fotbollkanalen: Avslöjar: Åström föreslås för toppjobb – på väg att lämna ÖSK
ÖSK: Simon Åström lämnar ÖSK Fotboll
NA: Simon Åström slutar i ÖSK – föreslås till toppjobb
NA: Så ser ÖSK:s jakt på ny vd ut: Skiftet naturligt”
NA: Åströms ord om avskedet: ”Rimligt med kritik”


141001. ÖSK: Simon Åström blir ny vd och klubbchef för ÖSK Fotboll