Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

ÖSK hoppas på ny VD i augusti

ÖSK redogör på sin webbplats för hur arbetet med att rekrytera en ny VD skall genomföras. Under maj månad har klubben arbetat med att ta fram en profil för vilka egenskaper klubbens nya VD skall ha. I början av juni kommer tjänsten att utannonseras och under juni och juli kommer intervjuer och tester (?) av tänkbara kandidater att genomföras. Förhoppningen är att rekryteringen klar under augusti månad.

Under tiden från det att Simon Åström lämnar ÖSK tills dess att det finns en ny VD på plats kommer ÖSKs styrelseordförande Kent Persson att ta ett större ansvar i en roll som arbetande styrelseordförande.

Lösningen med Persson som arbetande styrelseordförande är väl mindre bra, men förmodligen ändå det bästa som kan åstadkommas i den uppkomna situationen. Persson har väl ett annat ”riktigt” jobb och frågan är i hur mycket tid han kommer att ha tillgänglig för att ägna sig åt ÖSK dagliga arbete. I ÖSKs slimmade organisation drog Simon Åström ett stort lass och kommer att lämna ett stort tomrum efter sig.

Ett stort frågetecken är givetvis hur ÖSK utan sportchef och VD skall klara av arbetet under det kommande sommarfönstret (15 juli – 11 augusti).

ÖSK: ÖSK informerar om processen att rekrytera ny VD
NA: Då vill ÖSK ha klart med Simon Åströms ersättare

Tränarbyte igen!

Så var det klart. Det är snabba puckar och raka bollar när det är Kent Persson som håller i ordförandeklubban.

ÖSK meddelar nu, att Joel Cedergren fått lämna uppgiften som huvudtränare med omedelbar verkan. Huvudanledningen verkar inte ha varit de svaga resultaten sedan han tillträdde utan mer det faktum att han inte lyckats få med sig spelartruppen på sina tränings- och matchupplägg.

Till Cedergrens efterträdare som huvudtränare har ÖSK utsett Axel Kjäll. Motiveringen att det blir Kjäll som får ta över uppges vara, att med en tränare som redan känner klubb och spelare så blir det inte någon större tempoförlust på grund av tränarbytet.

I samband med Kjälls nya roll som huvudansvarig tränare kommer han att lämna uppgiften som fotbollsansvarig/sportchef. Denna befattning kommer tills vidare att vara vakant och inte besättas. De uppgifter som legat på Kjäll som fotbollschef kommer i stället att fördelas på övriga personer i organisationen.


ÖSK: Joel Cedergren och ÖSK går skilda vägar
ÖSK: Axel Kjäll åter huvudansvarig tränare i ÖSK fotboll
NA: KLART: Axel Kjäll tillbaka som huvudtränare – efter NA:s avslöjande. (Video från den improviserade presskonferensen, där enbart NA var närvarande).
Fotbollskanalen: Cedergren talar ut om tidiga uppbrottet med ÖSK
NA: Axel Kjäll om tränarbytet
NA: Kent Persson om tränarbytet
Fotbollskanalen: Hamad: ”Vi spelare har inte känt oss trygga”

Årstämmor i ÖSK


ÖSKs styrelse för år 2022.
Från vänster: Kent Persson, Sebastian Toro, Johan Görtz, Karin Sliwinska, Staffan Werme och Kristian Hugmark.
Fotot från ÖSKs webbplats.


Örebro SK FK och ÖSK Elitfotboll hade igår sin respektive årsstämmor. Allt gick av allt att döma enligt plan. En ny styrelse har valts i enlighet med valberedningens förslag.

Det blev en hel del diskussioner angående två av de fyra inlämnade motionerna (ÖSK Futsals uteslutande från ÖSK-Alliansen resp. VAR-frågan. I slutändorna beslutade dock stämman att godkänna styrelsens förslag.

ÖSKs styrelse för år 2022
Kent Persson (ordförande), omval 1 år
Karin Sliwinska, 1 år kvar
Kristian Hugmark, 1 år kvar
Johan Görtz, 1 år kvar
Staffan Werme, omval 2 år
Sebastian Toro, nyval 2 år

Lämnat styrelsen efter utgången mandatperiod har
Urban Hammar
Jenny Hermansson
Fredrik Nordback

NA: Kent Persson omvald som ÖSK-bas – vädjade om tålamod

Lasse Wirström (NA): Persson sköt ner overkliga visioner – nu krävs verkstad i ÖSK

YouTube: ÖSK Fotbolls föreningsstämma 2022

De eviga frågorna

Bra diskussioner om hur vi kan förstärka ekonomin, förbättra kommunikationen samt hur vi kan locka mer publik till våra matcher, skriver ordförande Persson. Något som väl alla kan hålla med om behövs.

Jag är dock tveksam till om den nuvarande styrelsen, som helt säkert brottats med dessa frågor under ett antal år, har så mycket nytt att tillföra diskussionen.

Frågan är om styrelsen vars medlemmar har kompetens inom diverse områden, men inte nödvändigtvis inom de områden där lösningar efterfrågas, har så mycket att komma med mer än sina kill- och tjejgissningar.

Har ÖSKs extremt slimmade organisation tillräcklig kapacitet för att kunna genomföra eventuella handlingsplaner utan att det inkräktar på deras dag-till-dag arbete? De verkar ha fullt upp med att hålla hjulen rullande och skutan flytande.

Helt klart är dock att för att förstärka ekonomin och locka en större publik måste laget vinna fotbollsmatcher. Fler än vad publik/supportrar förväntar sig så att humöret förblir positivt och engagemanget kan förstärkas.

Omtag 2022: Fortsatt förtroende för Åström och Kjäll

NA har talat med ÖSKs nye ordförande Kent Persson. Denne uttalar sitt stöd för VD Simon Åström och fotbollschef Kjäll. Förmodligen det enda han kan göra i dagsläget om han vill realisera målsättningen att ta steget upp till Allsvenskan på uppstuds.

I den extremt tajta organisation som ÖSK Elitfotboll har går det helt enkelt inte att ersätta nyckelpersonerna på den sportsliga och administrativa sidan med nya krafter (utifrån) och tro att dessa skall klara av att sätta sig in i organisationen, driva utvecklingen och dessutom placera laget på en plats som gör vistelsen i Superettan ettårig. Det hade kanske gått att ersätta fotbollschefen om det funnits en inarbetad tränare med några år bakom sig i organisationen. Men någon sådan person finns det inte. Tvärtom.

NA: ÖSK-basen ger Kjäll och Åström sitt förtroende

Utvärderingen av deras insatser kommer i stället att göras utifrån hur väl de lyckas leva upp till målsättningarna för 2022. Vilka dessa målsättningar är vet vi givetvis inte. Om jag skulle drista mig att sätta vad jag skulle tycka vara bra nog skulle det nog vara.

Sportsligt.
Att ta steget upp till Allsvenskan igen med tillräcklig flexibilitet så att man kan växla upp organisationen för att i första hand återigen säkra platsen som ett överpresterande mittenlag i Allsvenskan..

Administrativt.
Att hålla det egna kapitalet intakt samtidigt som den sportsliga organisationen kan förses med de resurser som behövs för att den skall kunna uppfylla sin målsättning.

Omtag 2022: Cedergren vill ha stabilitet

FotbollDirekt har intervjuat Joel Cedergren. ÖSKs nye tränare trycker på något som klubben saknat det senaste året (och tidigare med för den delen): nämligen stabilitet.

– Jag ska skapa ett spel där spelare får göra väldigt stor nytta för laget på varje position. Spelarna ska in och förstå systemet, det är det viktigaste. Sen kommer det bli längs vägen att kunna använda spelarna på sin bästa position, men att ta ut enskilda spelare som man ska bygga spelet kring, så tänker jag inte, förklarar han sin filosofi.

FotbollDirekt: Ingen ängslan – pratar snabb allsvensk comeback

Omtag 2022: Jake Larsson har siktet inställt på snabb återkomst

FotbollDirekt har intervjuat Jake Larsson. För hans del verkar det bara finnas ett mål för år 2022.

Helt klart att Larsson har ett tydligt mål inför kommande säsong.
– Det är självklart jättetråkigt att vi ska spela i superettan nästa år men det är vad det är. Vi ska göra det så bra som möjligt och försöka studsa upp så snabbt som möjligt, sammanfattar han läget.

FotbollDirekt: Mår nu bra efter sin brors bortgång – drömmen lever vidare

Omtag 2022: Hur gick det till när man anställde Cedergren?

Det verkar väl vara så, att Joel Cedergren inte var ÖSKs förstaval när de sökte efter en ny tränare. Hur skall man annars förklara att historieskrivningen skiljer sig så pass mycket mellan ÖSK och Cedergren. Därmed inte på något sätt sagt att inte Cedergren kan visa sig vara just den tränare ÖSK behöver.

När ÖSK beskriver processen låter det som om Cedergren var det namn som utkristalliseras efter en omfattande och metodisk genomgång av tänkbara kandidater. Lyssnar man på Cedergren låter det som om det mer eller mindre kom som en blixt från en klar himmel då Axel Kjäll kontaktade honom kring Lucia.

ÖSKs version (från presskonferensen då Cedergren presenterades).
1. I november gjorde klubben en genomgång av den nordiska tränarmarknaden för att hitta tränare som verkade passa de kriterier ÖSK ställt upp.
2. En lång ”shortlist” på ca. 20 tränare sammanställdes.
3. Antalet namn på denna lista reducerades sedan till 8 stycken. ÖSK träffade alla tränarna på denna lista. Diskuterade och ”synade”.
4. Därpå fastställdes vilka de tre huvudkandidaterna till jobbet skulle vara. Dessa personer träffade ÖSK flera gånger för fortsatta diskussioner. Deras sportsliga meriter kollades. Olika typer av referenser togs.
5. Detta ledde till slut till att ÖSK valde Cedergren.

Cedergrens version (från video-intervju med ÖSK på klubbens webbplats).
1. Han fick oväntat ett telefonsamtal från Axel för 10-11 dagar sedan. Det Axel berättade lät intressant
2. Han träffade Axel och Simon en eller två dagar senare och man hade en diskussion.
3. Det blev väldigt konkret för några dagar sedan, då det uppenbarligen gick väldigt snabbt att komma till skott beträffande uppdrag och villkor.

Det verkar som om Cedergren inte var en del i ÖSKs initiala process. Han tog i alla fall inte en plats på den åttamannalista som ÖSK sammanställde. De personerna träffade ju ÖSK för intervjuer och diskussioner.

Han togs av allt att döma in som ett alternativ utan att han gått igenom samma sållningsprocess som övriga tänkbara tränarkandidater. Möjligen för att man ville ha någon till hands om ÖSKs skulle misslyckas med eller välja att inte gå vidare med någon av de tre så kallade huvudkandidaterna. Cedergren träffade Axel och Simon för första gången kring den 15:e december (min uppskattning). Han tycks inte ha fått något konkret erbjudande förrän kring den 20:e (återigen min uppskattning). Det gick alltså väldigt fort. Första kontakten togs kring Lucia och presskonferens och presentation gjordes den 23:e december.

Jag kan inte låta bli att undra varför Cedergren inte kom med i den ursprungliga urvalsprocessen om han nu passar rollen som huvudtränare så bra att han nu fått jobbet. Glömde ÖSK bort honom? Tyckte man inte att han passade? Eller valdes han bort av någon annan anledning?

Vad betydde Kent Persson engagemang i hur rekryteringsprocessen förlöpte? Var det hans otålighet som gjorde att man valde en tränare som inte ens setts som ett alternativ tills för någon vecka sedan?

Nu skall väl tilläggas att ÖSK nog ändå har en hyfsad kontroll på vilka Cedergrens styrkor och svagheter är. Han har ju varit aktiv i allsvenskan under rätt många år.

Omtag 2022: Cedergren ny tränare i ÖSK

De allra flesta väntade väl på att det skulle vara Stefan Billborn som presenterades som ny ÖSK-tränare när ÖSK äntligen kallade till en presskonferens för att presentera den nya tränaren. Så blev det dock inte (alls). Det är i stället Joel Cedergren som skrivit på ett treårskontrakt med ÖSK för tränaruppdraget. Cedergren är väl i de här delarna av landet söder om Dalälven ett rätt okänt namn, vilket beror på att hela hans tidigare tränargärning skett i GIF Sundsvalls tjänst. En karriär som inleddes som huvudansvarig tränare år 2013 då laget spelade i Superettan och som avslutades år 2019 efter en väldigt skral säsongsinledning. Sedan dess har det varit tyst om Cedergren som till och med funderade på att lämna fotbollen och i stället satsa på en civil karriär.

Att det inte blev något med Billborn var väl rätt märkligt efter de positiva signaler som kommit från det hållet om Örebro SK. Det såg ju då ut som om han var mer eller mindre klar för Sportklubben. Det finns givetvis många tänkbara förklaringar till att det inte blev Billborn.

Omtag 2022: Valberedningen föreslår Kent Persson som ny ordförande

Efter det att Carl Pauly meddelat, att han inte har möjlighet att fortsätta som ÖSKs styrelseordförande (i förening och aktiebolag) har valberedningen jobbat med uppgiften att så snabbt som möjligt finna en person som kan ta över som styrelseordförande. Ett övertagande som dessutom bör ske så snabbt som möjligt.

Efter ett arbete som pågått sedan augusti månad lägger nu valberedningen fram ett förslag inför de två extra stämmor som skall avhållas den 15 december. Ja, stämmorna blev väl bestämda efter det att valberedningen meddelat att de har en kandidat och förankrat densamme hos de som bestämmer.

Valberedningen beskriver utförligt sitt arbete i en artikel på ÖSKs webbplats. Efter att ha gått igenom en lista med 20 kandidater återstod till slut bara en person. Övriga namn på listan meddelade efter kontakt med valberedningen att de inte längre var intresserade eller så beslöt valberedningen att personen ifråga inte var den de sökte. Det var väl på sätt och vis tur att det i alla fall blev kvar ett namn kan man tycka. Persson hade av allt att döma själv sökt jobbet så han är väl välmotiverad i alla fall.

Utan att veta så värst mycket om Persson är jag ändå i alla fall inledningsvis tveksam till om han är rätt person för jobbet. Det har stormat en hel del kring Persson under hans tid som politiker att döma av vad som skrivits i pressen. Att han fick sparken som partisekreterare hos Moderaterna är väl inte så mycket att säga om. Partisekreterare och fotbollstränare har ungefär samma grad av anställningstrygghet och när de får sparken säger det oftast mer om de som anställde än om personen som utförde jobbet.

Men även hans tid som moderat politiker i Örebro var av allt att döma fylld av konflikter.

Det är oroande är att han verkar ha haft väldigt svårt att få till ett positivt arbetsklimat i de organisationer han lett.

Som ordförande i ÖSKs styrelse gäller det även att kunna balansera alla politiska krafter i Örebro. Jag fick aldrig intrycket att Persson var en samarbetsinriktad person utan snarare att han sökte kontrovers och motsättningar. Vi får väl hoppas att Perssons tid som landstings- och kommunalråd inte efterlämnade alltför djupa spår i Örebros politiska landskap.

ÖSK: Valberedningen föreslår Kent Persson som ny ordförande i ÖSK Fotboll.
NA: Beskedet: Han föreslås som ny ordförande i ÖSK
NA: ”Finns en gräns för hur länge man kan vara ledsen”
Dagens Arena (2013): Massiv intern kritik mot Kent Persson
Aftonbladet (2012): Kent Persson i flera interna Moderat-bråk