Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Hårdbantad styrelse valdes på ÖSKs årsstämmor

Vid gårdagens års- resp. föreningsstämma valdes den styrelse som i personalunion skall leda förening och aktiebolag genom återstoden av verksamhetsåret 2016.

Valberedningen under ledning av Eva Swedberg föreslog en kraftigt reducerad styrelse, vilket innebär att Dennis Dicksen, Patrik Hjalmarsson, Åke Strid, Lars Bolin, Leif Lundell, Camilla Söderwall och Peter Ahlstrand nu avslutat sina styrelseuppdrag.

Björn Åqvist omvaldes som styrelseordförande för den stadgeenliga perioden av ett år. Omval för en ny tvåårsperiod gjordes av Per Gawelin och Efwa Nilsson. Nyvald tvåårig styrelsemedlem är Jasmin Benca. Lennart Larsson, Rose-Marie Frebran och Kent Norström valdes vid stämman 2015 och fortsätter därmed under ytterligare ett år.

En något reducerad valberedning som hittills bestått av Eva Swedberg, Benny Frengen, Ulf Bergquist, Sofia Strömberg och Kenneth Wallin fortsätter sitt uppdrag ytterligare ett år. Benny Frengen är den ledamot som avsagt sig detta uppdrag.

ÖSK: Här är ÖSK:s nya styrelse

Marknadsförare på websidan

ÖSK lade i höstas över sin marknadsföring på företaget Lagardère Sports. Tre personer skulle anställas, men hittills har det varit rätt tyst om vilka de är. Nu finns de dock presenterade med namn och bild på ÖSKs hemsida. De tre är Alexander Emerén, Patrik Säfström och Lars Hermansson. Säfström är väl en fd. ishockeyspelare som kommer från en liknande befattning hos AIK. De andra två vet jag inget om.

Kvartalsrapport Q3_15

När börsbolag och likställda är i full färd med att presentera sina bokslutsrapporter släpper ÖSK lite överraskande sin rapport för det tredje kvartalet. Lite svårt att förstå varför det tagit så lång tid att få fram denna, men givetvis är det bra att den släpps om än väldigt sent. Att den kommer först nu borde om inte annat innebära att prognosen som indikerar en liten vinst på 0,3 mkr är väl avstämd mot verkligheten.

  Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 2014 12 Prog-
                  mån nos
                     
Matchintäkt. 3,1 2,0 2,1 0,5 3,3 2,9 3,7 7,7 10,4 10,4
Marknadsintäkt. 16,3 6,3 2,4 1,6 16,1 4,6 2,8 26,6 25,1 27,6
Sändningsintäkt. 0,0 4,0 1,9 5,4 -0,1 4,0 2,4 11,3 11,7 10,9
Övrigt 3,0 0,4 1,1 0,3 0,4 0,2 0,3 4,8 1,2 1
Summa 22,4 12,7 7,5 7,8 19,7 11,7 9,2 50,4 48,4 49,9
                     
Matchkostn. -0,3 -1,3 -1,0 -1,6 -0,4 -1,3 -1,3 -4,2 -4,6 -4,6
Marknadskostn. -4,8 -0,9 -0,4 -0,8 -4,5 -1,1 -0,5 -6,9 -6,9 -6,7
Personalkostn. -7,0 -6,4 -5,9 -6,0 -5,9 -6,4 -6,4 -25,3 -24,7 -25,8
Övriga kostn. -3,7 -3,7 -3,9 -2,9 -3,2 -3,3 -3,1 -14,2 -12,5 -12,5
Summa -15,8 -12,3 -11,2 -11,3 -14,0 -12,1 -11,3 -50,6 -48,7 -49,6
                     
Resultat 6,6 0,4 -3,7 -3,5 5,7 -0,4 -2,1 -0,2 -0,3 0,3

Rent allmänt får jag intrycket av att man hos ÖSK har kostnadsläget under kontroll. Årets resultat räddas i huvudsak av två poster.

 • Matchintäkterna under kvartal 3 var avsevärt högre än under fjolåret (3,7 mot 2,1).
 • Dessutom ser man om man räknar baklänges, att ÖSK räknar med vad som utifrån omständigheterna får anses vara mycket höga marknadsintäkter under Q4. Dessa uppgick år 2014 till 1,6 mkr och för år 2015 har man räknat med hela 4,1 mkr (enligt prognosen).

  Marknadsintäkterna (sponsorer o. dyl.) brukar ju företrädesvis säljas och bokas under kvartalen 1 och 2. För det här året räknar man uppenbarligen med att även kvartal 4 med den implicita intäkten på 4,1 mkr skall bli väldigt bra. Man kan ju undra varför.

  För innevarande är golvet för marknadsintäkterna redan lagt tack vare samarbetet med Lagardère Sports. Givetvis väldigt betydelsefullt med tanke på hur tungt marknadsintäkterna väger i resultatet. Det intäktsslag som heter sändningsrättigheter varierar inte särskilt mycket från år till år – speciellt inte med den nya plattare fördelningen.

  Slutligen en kommentar med anknytning till Ståplatskamanjen. Denna har varit mycket framgångsrik och med några dagar fortfarande kvar har man lyckats öka antalet årskort för ståplats från 174 till över 750. Givetvis mycket positivt med tanke på framför allt stämningen på arenan (hoppas jag).

  Men rent ekonomiskt betyder dessa årskort inte så mycket. 750 årskort till en kostnad av 799 kronor ger intäkter på ungefär 0,6 mkr. Inte så mycket med tanke på att matchintäkterna ligger i storleksordningen strax över 10 mkr, vilket innebär att dessa intäkter bara motsvarat ungefär 6 % av de totala matchintäkterna. Dessutom innebär upplägget att man kommer att sälja färre ståplatsbiljetter till matchdagspris, så rent ekonomiskt betyder nog den här kampanjen väldigt lite för ÖSKs ekonomiska resultat.

 • Kallelse till förenings- och årsstämma den 10 mars

  ÖSK kallar nu till föreningens och aktiebolagets årsstämmor. De skall avhållas torsdagen den 10 mars och platsen är Scandic Grand hotel på Fabriksgatan.

  Program.
  17:00 ÖSK Elitfotboll AB:s årsstämma
  17:45-18.30 (cirkatider) Fika och samtal med tränare och spelare
  18:30 Örebro SK Fotbolls föreningsstämma

  Från valberedningen föreligger ett förslag som innebär en kraftig reducering av antalet ledamöter. Samma personer kommer – om valberedningens förslag bifalles – att ta plats i båda styrelserna. Jasmin Benca som föreslås som ny styrelseledamot är ett nytt namn i det här sammanhanget.

  Valberedningens förslag till styrelseledamöter i Örebro SK FK resp. Örebro Elitfotboll AB.
  Björn Åqvist, ordförande
  Kent Norström, ledamot
  Lennart Larsson, ledamot
  Per Gawelin, ledamot
  Efwa Nilsson, ledamot
  Jasmin Benca, ledamot
  Rose-Marie Frebran, ledamot

  Ledamöter som avgår: Dennis Dicksen, Patrik Hjalmarsson, Åke Strid , Lars Bolin, Leif Lundell, Camilla Söderwall och Peter Ahlstrand

  ÖSK: Inbjudan till årsstämma och föreningsstämma

  Tillägg: Han fortsätter leda ÖSK – men Jasmin nytt namn

  Nya jobb för ÖSK-medarbetare

  Häromdagen kunde man via NA ta del av nyheten att Magnus Sköldmark numera kan titulera sig Sportchef. Inte för att det verkar beröra honom speciellt mycket, han jobbar vidare på samma sätt som under de(t) senaste åren/t.

  Lite märkligt är det väl att ÖSK själva inte officiellt bekräftat utnämningen, även om arbetsuppgifterna inte förändrats nämnvärt. Det är ju trots allt ett av de tre viktigaste jobben inom administrationen vid sidan om VD och huvudansvarig tränare. Men på ÖSKs hemsida har han i alla fall fått sin nya titel åsatt. Tidigare antyddes det att han var ansvarig för den sportsliga administrationen.

  Även för några andra personer verkar arbetsuppgifterna delvis ha förändrats.

  Magnus Wikström kan numera kalla sig marknadskoordinator, tidigare var han bara marknadsförare.

  Gabriel Åbom var även han marknadsförare om än på deltid vid sidan av arbetet kring ÖSKs matcharrangemang. Nu verkar det som om han fått släppa marknadsdelen av sitt jobb för att i stället ägna sig åt souvenirer vid sidan av matcherna.

  Ansvaret för souvenirerna låg tidigare på Erik Wärlegård. Erik är i den nya organisationen kommunikationsansvarig och precis som tidigare medlemsansvarig och jag antar även fortsatt verksam som SLO (vilket på ett finare språk än svenskan kan uttydas som Supporter Liaison Officer).

  Sköldmark utsedd till sportchef

  Under dagen har ÖSK släppt nyheten (till NA!), att Magnus Sköldmark utnämnts till sportchef. Några större förändringar om ens några blir det dock inte i organisationen. Ingen person tillkommer och ansvarsområdena verkar vara i stort sett oförändrade. Möjligen att ansvaret för den långsiktiga sportsliga utvecklingen nu tydligare kommer att ligga hos Sköldmark.

  Från ÖSKs sida trycker man på, att utnämningen i första hand avser att gentemot utomstående klarlägga ansvarsförhållandena i klubben/bolaget. Axén ansvarar för det sportsliga kring A-laget, medan Sköldmark ansvarar för spelarförsörjning och akademiverksamheten. Bestämmer gör Åström, eftersom han är VD.

  Bloggen skulle kunna tänka sig, att denna utnämning i första hand avser att klarlägga ansvarsförhållandena på ett tydligare sett inför den nyemission som bolaget avser att genomföra. Då man presenterar sig i emissionsprospektet kan man ju inte gärna ha en organisation där man saknar en sportchef.

  NA: Han blir sportchef i ÖSK (text och video).

  Karriär (hopklipp från nätet).
  1989 – 1996: Fotbollsspelare, ÖSK
  1997 – 1997: Fotbollsspelare, Dalian Wanda FC
  1997 – 2000: Fotbollsspelare, Dundee United FC
  2000 – 2003: Fotbollsspelare, GAIS
  2003: Spelande tränare, GAIS
  2004 – 2008: Klubbdirektör, GAIS
  2010 – 2015: Sportadministration, ÖSK
  2016 – : Sportchef, ÖSK

  Anders Uddling (NA): Efter fyra års väntan – äntligen en tydlig roll

  ÖSK Elitfotboll: Nyemissionen

  Det börjar röra på sig på emissionssidan (verkar det som). Jag fick idag per epost följande meddelande från ÖSK/Spelarinvest.

  Du eller Ditt företag är aktieägare i Örebro Spelarinvest AB. En av tankarna bakom Spelarinvest var att stötta ÖSK. Efter UEFA´s regeländring, där man förbjöd tredjepartsägande av spelare, är detta inte längre möjligt.

  Därför har Spelarinvests aktieägare på en extrastämma beslutat om att genomföra ett aktieåterköp. ÖSK Elitfotboll genomför samtidigt en nyemission och erbjuder aktieägare i Spelarinvest att använda frigjort kapital till att istället bli direktägare i ÖSK Elitfotboll AB. På så sätt kan Du även i fortsättningen hjälpa till att bygga ett starkt ÖSK Fotboll.

  ÖSK har tagit fram en skrift som beskriver hur emissionen kommer att gå till. Denna kommer att skickas per post till aktieägarna i Spelarinvest. Samtidigt skickas en blankett ut där alla aktieägare får möjlighet att svara på om och till vilket belopp man deltar i emissionen. Man kan förstås också välja att få likviden utbetald och då ange till vilket konto pengarna ska betalas.

  För att kunna ordna utskicket ombeds Du att svara på detta mail senast 10 feb och där ange namn, adress, telefonnummer och en aktuell e-postadress.

  Det verkar alltså som om något skulle kunna vara på väg att hända. Problemet för ÖSK Elitfotboll i samband med att man bestämmer villkoren för emissionen har nog i första hand varit värderingen av ÖSK-aktien samt hur den framtida aktieägarstrukturen i bolaget skall se ut.

  En aktie brukar ju normalt sett direkt eller indirekt värderas utifrån den förväntade ekonomiska nyttan som kommer att tillfalla ägaren (främst genom framtida aktieutdelningar). Det är en modell som inte rakt av kan användas av ett fotbollsaktiebolag. De överskott som (eventuellt) uppstår i ett sådant bolag kommer i de allra flesta fall att återinvesteras i rörelsen och inte delas ut. Det är därför inte så troligt att speciellt många kronor kommer att finna vägen tillbaka till bolagets ägare.

  Det skall bli intressant att se hur man hanterar värderingsproblematiken. För många, förhoppningsvis de allra flesta, spelar värderingsfrågorna en underordnad roll. Man deltar i emissionen av den enkla anledningen att man vill stötta ÖSK Fotboll. Men det förhindrar ju inte att ÖSK Elitfotboll ändå måste lösa värderingsfrågorna på ett tillfredsställande sätt.

  Säljare sökes

  ÖSKs nya marknadsföringspartner Lagardère annonserar idag efter en säljare som skall marknadsföra klubben/laget mot nya och existerande partners.

  Enligt tidigare uppgifter skall Lagardère anställa tre personer för marknadsföringen av ÖSK. Annonsen avser dock bara en tjänst. Möjligen kan det vara så, att man för över de marknadsförare man har idag (alltså Magnus Wikström och delar av Gabriel Åbom) till den nya organisationen. I så fall behöver man inte mer än en ny person.

  Inför årets säsong kom man igång väldigt sent med säljarbetet på grund av VD-bytet samt att de säljare man då hade anställda väl sade upp sig (eller sades upp) mer eller mindre omgående. Vi får väl hoppas att överlämnandet av marknadsföring och säljarbetet till Lagardère inte kommer att innebära lika stora störningar.

  Föreningsstämman godkände nyemission

  Vid dagens extrainkallade föreningsstämma beslutades att uppdra åt VD och styrelse i Örebro SK FK att gå vidare med arbetet på att genomföra en nyemission i ÖSK Elitfotboll AB.

  Några specifika detaljer kring hur man tänkt sig emissionen och dess villkor redovisades dock inte med undantag av att det nämndes, att den inte bara kommer att vända sig till aktieägarna i Örebro Spelarinvest AB utan även till andra personer och företag som kan vara intresserade.

  Man får väl närmast se beslutet som ett klartecken till Spelarinvests stämma, som kommer att avhållas nästa onsdag, att man från ÖSK Elitfotbolls sida är beredda och villiga att suga upp de pengar som Spelarinvest avser att lämna tillbaka till sina aktieägare.

  En av de knäckfrågor som man ännu inte har något svar på är hur man skall värdera ÖSK Elitfotboll. En kritisk fråga när man skall bestämma värdet på de aktier som skall emitteras (och därmed även graden av utspädning av de nuvarande ägarnas kapital).

  ÖSK lägger ut sponsorsförsäljningen

  ÖSK har skrivit avtal med det internationella företaget Lagardère Sports (tidigare Sportfive). Avtalet innebär att Lagardere tar över ansvaret för bearbetning och försäljning mot ÖSKs företagskunder. Företaget kommer att anställa tre stycken säljare vilka kommer att arbeta från ÖSKs lokaler i Västra Läktaren. De kommer att jobba 80 % åt ÖSK och resten av tiden åt det egna företaget.

  Avtalet är tioårigt och Lagardere kommer att garantera ÖSK en viss intäktsnivå. För ÖSK innebär det att man kommer att kunna bli av med vissa kostnader (säljarna) samtidigt som man tillförsäkrar sig en viss garanterad miniminivå på marknadsintäkterna. Förhoppningen är givetvis att man med denna partner skall lyckas öka försäljningen mot sina företagskunderna.

  Det här låter väl lite osäkert men det rör sig uppenbarligen om en väl etablerad affärsmodell som redan slagit igenom i flera av de större europeiska ligorna. Av svenska fotbollsklubbar (som i och för sig bara är en liten del av deras verksamhet) är AIK, Helsingborg och Halmstad redan kunder.

  Försäljningschef för Sverige är Magnus ”Munken” Karlsson, en gång i tiden mittback i ÖSK och tills för något år sedan sportchef i IFK Norrköping – ett jobb han plötsligt fick lov att lämna av oklara orsaker.

  NA: Storföretag ska sälja åt ÖSK
  Idrottens Affärer: Sportgiganten växer i Sverige
  Fotbollskanalen: Blåvitt och AIK tar tysk hjälp för att utmana Malmö


  Tillägg 1: Dagen efter lägger ÖSK ut sina kommentarer.
  Tillägg 2: I dagens (5. november) avsnitt av Sportklubben berättar Simon Åström en hel del om avtalet med Lagardere.