Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Om- och nyval i ÖSKs styrelse

Örebro SK FK (klubben alltså) hade sitt årsmöte igår. Bloggen hade tyvärr inte möjlighet att sända någon som kunde övervaka evenemanget utan har fått nöja sig med NA:s betalväggsskyddade redogörelse.

Ett 50-tal medlemmar av de totalt 2.299 som var medlemmar vid årsskiftet hade hörsammat kallelsen och deltog vid mötet. De närvarande utsåg föreningens styrelse för det kommande året i enlighet med valberedningens förslag. Eftersom det råder en personallians mellan fotbollsklubbens och aktiebolagets styrelse kommer dessa personer även att väljas till styrelse vid ÖSK Elitfotbolls årsstämma nästa vecka.

Valet utföll på följande sätt:
Omval: Björn Åqvist, ordförande, 1 år. Kent Norström, ledamot, 2 år.
Nyval: Karin Sliwinska, ledamot, 2 år. Advokat, Advokatfirman Lindahl. Mats Domberg, ledamot, 2 år. Vd, Melins Fastigheter.
Ledamöter som kvarstår i styrelsen med 1 år kvar på mandatperioden: Efwa Nilsson, ledamot, 1 år. Per Gawelin, ledamot, 1 år. Jasmin Benca, ledamot 1 år.

Rose-Marie Frebran och Lennart Larsson lämnade styrelsen och avtackades.

NA (Betalvägg): Omvald Björn Åqvist gör sitt tolfte år som ÖSK-bas.

ÖSK Elitfotboll: Spelarförsäljningar och nyemission stärkte ÖSK

NA verkar ha fått en förhandsglimt på ÖSKs bokslut för det gångna året. ÖSK hade på många sätt ett starkt år och kunde se det egna kapitalet öka från 5,3 till 11,9 mkr. Den största delen av denna ökning hänför sig den nyemission som riktats till Örebro Spelarinvests tidigare ägare. Denna emission drog in ca. 4,5 miljoner kronor.

Spelarförsäljningarna gav ca. 12 mkr. Huvuddelen (förmodligen ca. 8 mkr) är hänförliga till försäljningen av Jacob Rinne till Gent. Övriga 4 mkr kommer alltså från försäljningarna av Alhassan Kamara, Kalle Holmberg och Daniel Gustavsson. Med tanke på att dessa tre spelare satt med utgående kontrakt och inte verkade vara intresserade av att förlänga får väl det anses vara bra betalt.

Trots det höga beloppet för spelarförsäljningar blev rörelseresultatet inte bättre än 2 mkr, vilket belopp efter bokslutsdispositioner och skatter krympte ihop till 0,6 mkr. (De bokslutsdisponerade medlen finns dock undanstoppade i någon reservering i bolaget och har alltså inte försvunnit, även om de inte syns i balansräkningen. Att överskottet inte blev större hänger nog ihop med de nyförvärv som klubben gjorde under sommaren.

NA sammanfattar (det ekonomiska) resultatet på följande sätt:

ÖSK-siffror verksamhetsåret 2016
Siffror för resultatet i ÖSK:s aktiebolag för 2016 (2015 inom parentes):

Eget kapital inklusive obeskattade reserver: 11,9 miljoner (5,3 miljoner).
Omsättning: 63,3 miljoner (51,3 miljoner).
Rörelseresultat: 2,0 miljoner (0,8 miljoner).
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt: 0,6 miljoner (0,7 miljoner).

Anm. Som klubbmedlem i Örebro SK FK samt aktieägare i ÖSK Elitfotboll kan jag inte låta bli att tycka att det är lite märkligt att lokaltidningen får ta del av årsresultatet innan ägarna fått göra det. Någonting att fundera på till nästa års resultatsläpp.

NA (betalvägg): Spelarförsäljningar för 12 miljoner bakom ÖSK:s rekordår: ”Sålt för mer pengar än någonsin”

Valberedningens förslag inför årsstämman

ÖSKs valberedning har nu publicerat sitt förslag beträffande styrelsens sammansättning för det kommande verksamhetsåret. Så länge som det inte finns större motsättningar inom klubben får man väl anta att det väljs i enlighet med förslaget. Sedan något år tillbaka råder det en personunion mellan fotbollsförening och aktiebolag. Detta innebär att de som väljs på fotbollsföreningens årsstämma sedan blir valda för aktiebolaget. Det är ju fotbollsklubben som har röstmajoriteten i aktiebolaget och kan bestämma hur styrelsen i denna skall besättas.

Valberedningen lämnar följande förslag till ÖSK årsmöte
Förslaget till styrelse gäller både för Örebro Sportklubb Fotbollsklubb och ÖSK Elitfotboll AB (publ).

Förslag till omval:
Björn Åqvist, ordförande, 1 år
Kent Norström, ledamot, 2 år

Förslag till nyval:
Karin Sliwinska, ledamot, 2 år. Advokat, Advokatfirman Lindahl.
Mats Domberg, ledamot, 2 år. Vd, Melins Fastigheter.

Ledamöter som kvarstår i styrelsen med 1 år kvar på mandatperioden:
Efwa Nilsson, ledamot, 1 år
Per Gawelin, ledamot, 1 år
Jasmin Benca, ledamot 1 år

Förslag till personer att lämna styrelsen och avtackas på årsmötet:
Rose-Marie Frebran
Lennart Larsson

Valberedningens ledamöter 2016
Eva Swedberg (sammankallande)
Ulf Bergquist
Sofia Strömberg
Kenneth Wallin

Tillägg.
NA (betalvägg). 170224: Frebran lämnar ÖSK efter 14 år: ”Minns särskilt kaosåret 2004”

ÖSK kallar till extra bolagsstämma

ÖSK Elitfotboll AB kallar sina aktieägare till en extra bolagsstämma den 1 september. De ärenden som kommer att avhandlas på stämman är följande:

1. Beslut om nyemission.
ÖSK har för avsikt att erbjuda aktieägarna i Örebro Spelarinvest möjligheten att sälja sina aktier i Spelarinvest till ÖSK. Erbjudandet är utformat på ett sådant sätt att aktieägarna återfår det ursprungligen satsade kapitalet. ÖSKs förhoppning är sedan att det återvunna kapitalet skall investeras i ÖSK Elitfotboll genom en nyemission. Denna kommer att genomföras på samma villkor som den emission som genomfördes tidigare i år – varje ny aktie kommer alltså att emitteras till en kurs av 250 kronor.

2. Ändring av bolagskategori.
ÖSK Elitfotboll AB avser att ombilda företaget från ett privat till ett publikt företag. Detta innebär bland annat att en större krets kan erbjudas deltagande i framtida nyemissioner. Det innebär väl även att företagets information till aktieägare (och därigenom även till allmänheten) formaliseras och stramas upp.

3. Ändringar i bolagsordningen.
ÖSK Elitfotbolls föreslagna framtida status som publikt aktiebolag kommer att kräva vissa förändringar i företagets bolagsordning.

Bolagsstämman kommer att avhållas torsdagen den 1 september kl 16:30 i ÖSK-Puben, Behrn Arenas norra läktare.

ÖSK lämnar Strateg

I närmare 10 år och i vått och torrt har ÖSK använt sig av Strateg för sin reklam- och PR-verksamhet. Från och med i år har man dock bytt samarbetspartner och kommer i fortsättningen att använda sig av ett företag som heter PS Communication. De är Stockholmsbaserade men har en närvaro i Örebro, enligt Simon Åström. PS Communication stod tillsammans med Örebrokompaniet för arrangemangen i samband med Örebros 750-årsfirande förra året.

Det första resultatet av det nya samarbetet kommer vi att få se i samband med att ÖSK kör sin reklamkampanj inför uppstarten av Allsvenskan. Enligt Simon Åström kan vi i fortsättningen förvänta oss med än färgerna svart och vitt då ÖSK publicerar sig.

Hårdbantad styrelse valdes på ÖSKs årsstämmor

Vid gårdagens års- resp. föreningsstämma valdes den styrelse som i personalunion skall leda förening och aktiebolag genom återstoden av verksamhetsåret 2016.

Valberedningen under ledning av Eva Swedberg föreslog en kraftigt reducerad styrelse, vilket innebär att Dennis Dicksen, Patrik Hjalmarsson, Åke Strid, Lars Bolin, Leif Lundell, Camilla Söderwall och Peter Ahlstrand nu avslutat sina styrelseuppdrag.

Björn Åqvist omvaldes som styrelseordförande för den stadgeenliga perioden av ett år. Omval för en ny tvåårsperiod gjordes av Per Gawelin och Efwa Nilsson. Nyvald tvåårig styrelsemedlem är Jasmin Benca. Lennart Larsson, Rose-Marie Frebran och Kent Norström valdes vid stämman 2015 och fortsätter därmed under ytterligare ett år.

En något reducerad valberedning som hittills bestått av Eva Swedberg, Benny Frengen, Ulf Bergquist, Sofia Strömberg och Kenneth Wallin fortsätter sitt uppdrag ytterligare ett år. Benny Frengen är den ledamot som avsagt sig detta uppdrag.

ÖSK: Här är ÖSK:s nya styrelse

Marknadsförare på websidan

ÖSK lade i höstas över sin marknadsföring på företaget Lagardère Sports. Tre personer skulle anställas, men hittills har det varit rätt tyst om vilka de är. Nu finns de dock presenterade med namn och bild på ÖSKs hemsida. De tre är Alexander Emerén, Patrik Säfström och Lars Hermansson. Säfström är väl en fd. ishockeyspelare som kommer från en liknande befattning hos AIK. De andra två vet jag inget om.

Kvartalsrapport Q3_15

När börsbolag och likställda är i full färd med att presentera sina bokslutsrapporter släpper ÖSK lite överraskande sin rapport för det tredje kvartalet. Lite svårt att förstå varför det tagit så lång tid att få fram denna, men givetvis är det bra att den släpps om än väldigt sent. Att den kommer först nu borde om inte annat innebära att prognosen som indikerar en liten vinst på 0,3 mkr är väl avstämd mot verkligheten.

  Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 2014 12 Prog-
                  mån nos
                     
Matchintäkt. 3,1 2,0 2,1 0,5 3,3 2,9 3,7 7,7 10,4 10,4
Marknadsintäkt. 16,3 6,3 2,4 1,6 16,1 4,6 2,8 26,6 25,1 27,6
Sändningsintäkt. 0,0 4,0 1,9 5,4 -0,1 4,0 2,4 11,3 11,7 10,9
Övrigt 3,0 0,4 1,1 0,3 0,4 0,2 0,3 4,8 1,2 1
Summa 22,4 12,7 7,5 7,8 19,7 11,7 9,2 50,4 48,4 49,9
                     
Matchkostn. -0,3 -1,3 -1,0 -1,6 -0,4 -1,3 -1,3 -4,2 -4,6 -4,6
Marknadskostn. -4,8 -0,9 -0,4 -0,8 -4,5 -1,1 -0,5 -6,9 -6,9 -6,7
Personalkostn. -7,0 -6,4 -5,9 -6,0 -5,9 -6,4 -6,4 -25,3 -24,7 -25,8
Övriga kostn. -3,7 -3,7 -3,9 -2,9 -3,2 -3,3 -3,1 -14,2 -12,5 -12,5
Summa -15,8 -12,3 -11,2 -11,3 -14,0 -12,1 -11,3 -50,6 -48,7 -49,6
                     
Resultat 6,6 0,4 -3,7 -3,5 5,7 -0,4 -2,1 -0,2 -0,3 0,3

Rent allmänt får jag intrycket av att man hos ÖSK har kostnadsläget under kontroll. Årets resultat räddas i huvudsak av två poster.

 • Matchintäkterna under kvartal 3 var avsevärt högre än under fjolåret (3,7 mot 2,1).
 • Dessutom ser man om man räknar baklänges, att ÖSK räknar med vad som utifrån omständigheterna får anses vara mycket höga marknadsintäkter under Q4. Dessa uppgick år 2014 till 1,6 mkr och för år 2015 har man räknat med hela 4,1 mkr (enligt prognosen).

  Marknadsintäkterna (sponsorer o. dyl.) brukar ju företrädesvis säljas och bokas under kvartalen 1 och 2. För det här året räknar man uppenbarligen med att även kvartal 4 med den implicita intäkten på 4,1 mkr skall bli väldigt bra. Man kan ju undra varför.

  För innevarande är golvet för marknadsintäkterna redan lagt tack vare samarbetet med Lagardère Sports. Givetvis väldigt betydelsefullt med tanke på hur tungt marknadsintäkterna väger i resultatet. Det intäktsslag som heter sändningsrättigheter varierar inte särskilt mycket från år till år – speciellt inte med den nya plattare fördelningen.

  Slutligen en kommentar med anknytning till Ståplatskamanjen. Denna har varit mycket framgångsrik och med några dagar fortfarande kvar har man lyckats öka antalet årskort för ståplats från 174 till över 750. Givetvis mycket positivt med tanke på framför allt stämningen på arenan (hoppas jag).

  Men rent ekonomiskt betyder dessa årskort inte så mycket. 750 årskort till en kostnad av 799 kronor ger intäkter på ungefär 0,6 mkr. Inte så mycket med tanke på att matchintäkterna ligger i storleksordningen strax över 10 mkr, vilket innebär att dessa intäkter bara motsvarat ungefär 6 % av de totala matchintäkterna. Dessutom innebär upplägget att man kommer att sälja färre ståplatsbiljetter till matchdagspris, så rent ekonomiskt betyder nog den här kampanjen väldigt lite för ÖSKs ekonomiska resultat.

 • Kallelse till förenings- och årsstämma den 10 mars

  ÖSK kallar nu till föreningens och aktiebolagets årsstämmor. De skall avhållas torsdagen den 10 mars och platsen är Scandic Grand hotel på Fabriksgatan.

  Program.
  17:00 ÖSK Elitfotboll AB:s årsstämma
  17:45-18.30 (cirkatider) Fika och samtal med tränare och spelare
  18:30 Örebro SK Fotbolls föreningsstämma

  Från valberedningen föreligger ett förslag som innebär en kraftig reducering av antalet ledamöter. Samma personer kommer – om valberedningens förslag bifalles – att ta plats i båda styrelserna. Jasmin Benca som föreslås som ny styrelseledamot är ett nytt namn i det här sammanhanget.

  Valberedningens förslag till styrelseledamöter i Örebro SK FK resp. Örebro Elitfotboll AB.
  Björn Åqvist, ordförande
  Kent Norström, ledamot
  Lennart Larsson, ledamot
  Per Gawelin, ledamot
  Efwa Nilsson, ledamot
  Jasmin Benca, ledamot
  Rose-Marie Frebran, ledamot

  Ledamöter som avgår: Dennis Dicksen, Patrik Hjalmarsson, Åke Strid , Lars Bolin, Leif Lundell, Camilla Söderwall och Peter Ahlstrand

  ÖSK: Inbjudan till årsstämma och föreningsstämma

  Tillägg: Han fortsätter leda ÖSK – men Jasmin nytt namn

  Nya jobb för ÖSK-medarbetare

  Häromdagen kunde man via NA ta del av nyheten att Magnus Sköldmark numera kan titulera sig Sportchef. Inte för att det verkar beröra honom speciellt mycket, han jobbar vidare på samma sätt som under de(t) senaste åren/t.

  Lite märkligt är det väl att ÖSK själva inte officiellt bekräftat utnämningen, även om arbetsuppgifterna inte förändrats nämnvärt. Det är ju trots allt ett av de tre viktigaste jobben inom administrationen vid sidan om VD och huvudansvarig tränare. Men på ÖSKs hemsida har han i alla fall fått sin nya titel åsatt. Tidigare antyddes det att han var ansvarig för den sportsliga administrationen.

  Även för några andra personer verkar arbetsuppgifterna delvis ha förändrats.

  Magnus Wikström kan numera kalla sig marknadskoordinator, tidigare var han bara marknadsförare.

  Gabriel Åbom var även han marknadsförare om än på deltid vid sidan av arbetet kring ÖSKs matcharrangemang. Nu verkar det som om han fått släppa marknadsdelen av sitt jobb för att i stället ägna sig åt souvenirer vid sidan av matcherna.

  Ansvaret för souvenirerna låg tidigare på Erik Wärlegård. Erik är i den nya organisationen kommunikationsansvarig och precis som tidigare medlemsansvarig och jag antar även fortsatt verksam som SLO (vilket på ett finare språk än svenskan kan uttydas som Supporter Liaison Officer).