Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Bli medlem 2021


ÖSK har idag inlett sin medlemsvärvningskampanj för år 2021 med den här stämningsfulla videon.

Medlemskategorier.
Vuxen: 360:-
Student/Pensionär/Ungdom: 240:-
Familj: 540:-
Guld: 1200:-
Guld Familj: 1500:-
Pandaklubben (0-12 år): 60:-

Ungdom: 13 – 17 år Student: Mecenatkort Vuxen: 18 – 64 år Pensionär: 65+ Familj: Föräldrar och barn som bor hemma (max 5 personer).


Medlemsförmåner för Vuxen, Student/Pensionär/Ungdom och familjemedlemmar.
» Medlemsmagasinet Sportklubben
» Regelbundna nyhetsbrev via e-post
» 10% rabatt på souvenirer
» Medlemspin
» Fri entré till ÖSK:s träningsmatcher
» Närvaro- och rösträtt vid årsmöte och medlemsträffar
» Fri entré till damernas hemmamatcher
» Förtur på biljetter till ÖSK-Galan


Medlemsförmåner för Guld, Guld familj och Guld ständig medlem
Som guldmedlem tillhör man en exklusiv skara. Förutom det som ingår i det vanliga medlemskapet får man även ta del av detta:
» Två sittplatsbiljetter till en av herrarnas allsvenska hemmamatcher + fikabiljetter
» Gratis bussresa till utvald bortamatch
» Fri entré till ÖSK:s hemmamatcher i Svenska Cupens gruppspel
» 20% rabatt på souvenirer
» Inbjudan till guldträff där man får träffa spelare och ledare i ÖSK


Det är lätt att bli medlem nu när man kan betala med swish.

För att bli medlem, eller förnya medlemskapet, fyll i formuläret på den här länken. Efter att man fyllt i formuläret kan man välja mellan att betala med swish eller bankgiro.

Swish: Betala medlemsavgiften till nummer 123 145 21 35 och ange namn och medlemsnummer (personnummer för nya medlemmar) i meddelanderaden.
Bankgiro: Betala till bankgironummer 675-3933. Ange namn och medlemsnummer/personnummer.

De flesta av de nuvarande medlemmarna har nog fått ett emailmeddelande om detta. Där kan man se vilket medlemsnummer man skall använda. Eftersom GMAIL alltid av någon anledning verkar att sortera in ÖSKs epostmedelanden till skräpposten kan man kolla där om man inte sett att man fått något från ÖSK idag. (Man kan även finna medlemsnumret på årets medlemskort).

Ny styrelse vald i ÖSK Fotboll

I COVID-19 epidemins skugga valdes i förrgår en ny styrelse i ÖSK Fotboll och därmed genom rådande personalunion även i ÖSK Elitfoboll AB.

Inga direkta nyheter (som vi inte redan kände till), men för dokumentationens skull bör detta väl ändå noteras här i bloggen.

Eftersom tre av de hittillsvarande styrelsemedlemmarna avslutade sina styrelseuppdrag så valdes tre nya medlemmar i deras ställe. Utöver detta fortsätter efter omval Carl Pauly som ordförande och Urban Hammar som styrelseledamot.

De tre personer som lämnade styrelsen var Jasmin Benca, Efwa Nilsson och Mia Spendrup. Nyvalda styrelsemedlemmar i deras ställe är Jenny Hermanson, Staffan Werme och Fredrik Nordback.

Den nya styrelsens sammansättning blir därmed följande:
Carl Pauly (ordförande), Director, Mercuri Urval (omval 1 år)
Karin Sliwinska, Advokat, Advokatfirman Lindahl (1 år kvar)
Urban Hammar, Chefsinstruktör, Svenska Fotbollsförbundet (omval, 2 år)
Kent Norström, Vd, Nercia Utbildning (1 år kvar)
Tina Hillding, Ekonomichef, Örebro Universitet (1 år kvar)
Jenny Hermanson, vd, Spotify Norden (nyval 2 år)
Staffan Werme, jurist och företagare (nyval 2 år)
Fredrik Nordback, aktiehandlare, SEB (nyval 2 år)

Intressanta namn och profiler på de nyvalda, tycker jag. Frågan är sedan i hur hög grad de har möjlighet (och intresse) att på allvar engagera sig i sitt nya styrelseuppdrag. Två av dem bor dessutom i Stockholm och har väl inte längre någon direkt och lokal anknytning till Örebro och ÖSK. Men det kan ju gå bra ändå om engagemanget är tillräckligt stort.

Werme gjorde sig på sin tid känd som en mycket stridbar och omstridd lokalpolitiker i det parti som då hette Folkpartiet. Vi får väl hoppas att hans kontakter med de nuvarande kommunpolitikerna inte tog någon skada av de strider som utkämpades under hans tid vid den politiska makten.

ÖSK: Spotify-vd, klubbikon och tidigare kommunalråd invalda i ÖSK:s styrelse

ÖSK Söder Dam: Dags att byta namn

På ÖSK Fotbolls föreningsstämma som just avslutats beslutades att införliva ÖSK Söders damverksamhet samt den F17-verksamhet som ÖSK Ungdom bedriver i ÖSK Fotboll.

Ett beslut som var väntat och som kommenterades några minuter senare i ett pressmeddelande som publicerades på ÖSKs webbplats.

Årsmötets beslut: ÖSK Fotboll startar damverksamhet

ÖSK Fotbolls beslutsunderlag inför uppstarten av en damfotbollsverksamhet i klubben.

ÖSK kallar till årsmöten

Nu på torsdag kommer ÖSK Fotboll och ÖSK Elitfotboll ”äntligen” att hålla sina Corona-uppskjutna årsmöten. ÖSK skriver:

Tider för mötena
Båda årsmötena går av stapeln den 28 maj med följande starttider:
17.30 Bolagsstämma för ÖSK Elitfotboll AB
18.15 Föreningsstämma för ÖSK Fotbollsklubb

Till skillnad mot hur det brukar gå till i vanliga fall så kommer den här gången enbart mötesfunktionärer, föredragande personer och klubbrepresentanter att finnas på plats.

Även om klubbmedlemmar och aktieägare inte kan vara med rent fysiskt kommer de att kunna följa mötena genom en webbsändning.

ÖSK: Livesändning: ÖSK Fotbolls årsmöten

Medlemmarna i fotbollsklubben kommer att få en teoretisk möjlighet att utöva sin bestämmanderätt genom ett röstningsförfarande genom ombud. För aktieägarnas del är möjligheterna till reellt inflytande hur som helst obefintligt så när som för ÖSK Fotboll, som ju har den röstmässiga majoriteten i fotbollsaktiebolaget.

De ärenden som skall beslutas på mötena kommer alltså att avgöras genom ett ombudsförfarande. ÖSK har till medlemmar och aktieägare distribuerat fullmakter som via post eller epost kan lämnas till Willy Höglund, som är ordförande i ÖSK:s medlemsutskott . Han kommer agera ombud för samtliga medlemmar och aktieägare.

De röstande kan på fullmakten markera sitt val i de frågor där beslut skall fattas. Antingen följer man styrelsens/valberedningens förslag i de olika frågor som skall avgöras eller så kan man föreslå något annat. Möjligheten att i praktiken vinna majoritet för ett avvikande förslag är nog i det hör fallet obefintliga. För att något sådant skall kunna ske krävs mer tid för förberedelser och för att skapa en opinion i ärendet.

Nu spelar det i det här fallet ingen större roll. Det är ju ytterst sällan som en föreningsstämma fattar beslut som går emot styrelsens förslag. Några motioner i kontroversiella frågor att ta ställning till verkar dessutom inte ha inkommit.

Den enda fråga som det eventuellt skulle kunna finnas delade meningar om är förslaget att en damverksamhet skall startas i ÖSK Fotbolls regi. Detta föreslås ske genom att den verksamhet som bedrivs av ÖSK Söder förs över till fotbollsklubben. Det verkar finnas en stor positiv uppslutning kring denna fråga så förslaget går säket igenom.

ÖSK: Viktig information inför ÖSK:s årsmöten
ÖSK: Fullmaktsformulär för ÖSK Fotbollsklubbs föreningsstämma (avser medlemmar i ÖSK Fotboll)
ÖSK: Fullmaktsformulär bolagsstämma ÖSK Elitfotboll

Lite märkligt tycker jag att fullmaktsformulären ser ut, eftersom de inte behövde undertecknas. Ett inte alltför omfattande sök på internet visade dock, att detta tydligen inte är nödvändigt för att en fullmakt skall gälla.
Så frånvaron av en underskriftsrad innebär tydligen inte att fullmakterna blir ogiltiga.

Fast nog tycker i alla fall jag att det ser lite underligt ut. Så jag kompletterade mina fullmakter med min namnteckning.

NA: Så blir ÖSK:s årsmöte i coronatider – när viktiga damfotbollsbeslutet ska klubbas: ”Ingen möjlighet att närvara fysiskt”

Pauly om läget

ÖSK Elitfotbolls ordförande Carl Pauly informerar på föreningens webbplats om läget. Så värst mycket mer än att det ekonomiska läget är ansträngt. Läget är fortfarande alltför osäkert.
– Att det ekonomiska läget blir extremt ansträngt är självklart. Exakt hur det här slår kan vi inte säga. Det vore inte ansvarigt att gå ut med en siffra, det är för många osäkra parametrar än så länge. Det kommer nog kunna klarna ytterligare inom en vecka eller två även om osäkerhetsfaktorerna kommer leva kvar. Vi jobbar med olika scenarion och har en så hög beredskap som vi kan ha. Det som står klart är att den här situationen kommer kräva extraordinära insatser. Vi tittar både på hur vi kan spara kostnader och säkra intäkter. Alla är beredda att lojalt jobba hårt. Vår roll i styrelsen är att analysera och planera för verksamhetens kommande arbete, fatta de beslut som krävs och att aktivt stödja den operativa verksamheten, skriver Pauly bland annat.

ÖSK: Carl Pauly informerar om läget, årsmötet och styrelsen

Nytt datum för årsmötena

Örebro SK FK och ÖSK Elitfotboll har nu fastställt nya datum för sina respektive årsmöten. De ursprungligen inplanerade mötena fick ju lov att ställas in på grund av covid-19 epidemin, som just började siktas i det svenska samhället.

Nu räknar man med/hoppas att det skall gå att arrangera dessa möten den 28 maj som är torsdagen i pingstveckan.

Tills dess kommer den nuvarande styrelsen att fortsätta att leda verksamheten. Dock kommer man att vara två personer kort eftersom Mia Spendrup och Efwa Nilsson valt att redan nu lämna styrelsearbetet på grund av andra engagemang.

ÖSK: Nya datum för ÖSK:s årsmöten

ÖSK: Bli medlem nu!

Svartvitt/Kubanerna: Ställ upp för ÖSK i krisen: ”Viktigare än någonsin – avgör framtiden”

ÖSK ställer in dagens årsmöten

ÖSK meddelar, att man beslutat att senarelägga de två årsmöten som var planerade för i kväll.

Ikväll skulle ÖSK hålla sina årsmöten. Dels föreningsstämman för Örebro SK Fotbollsklubb och även bolagsstämman för ÖSK Elitfotboll AB (publ). Med anledning av den rådande situationen med Coronaviruset har ÖSK:s styrelse beslutat att ställa in mötet skriver föreningen på sin webbplats. Denna information har även gått ut via epost och diverse sociala medier.

ÖSK: ÖSK:s årsmöten inställda

ÖSK-maning inför årsmötena

ÖSK gick igår (per epost) och idag (på webbplatsen) med en maning till besökarna att stanna hemma om risk för spridning av det coronavirus som förorsakar infektionssjukdomen covid-19 föreligger. ÖSK ber de personer som under de senaste 14 dagarna vistats i vissa av de drabbade områdena att stanna hemma i stället för att besöka årsmötena. Desamma gäller för de personer som haft kontakt med någon som testats positivt för sjukdomen under de senaste två veckorna.

Riskområden.

 • Kina – hela Kina med undantag från Hongkong och Macao.
 • Italien – hela Italien.
 • Iran – hela Iran.
 • Sydkorea – staden Daegu och provinsen Gyeongbuk.

  ÖSK: Information om ÖSK:s årsmöten och Coronaviruset
  NA: ÖSK:s uppmaning på grund av corona – inför årsmötet

 • Förening- och bolagsstämma den 12 mars

  På torsdag är det dags att dra ett slutgiltigt streck över förra året aktiviteter i ÖSK Fotbolls verksamhet. Aktiebolaget och Fotbollsklubben har kallat sina ägare resp. medlemmar till Bolags- och Föreningsstämma.

  Information om ÖSK:s årsmöten.
  Plats: Hive’s lokaler på Nikolaigatan 10
  17.15 Registrering bolagsstämma för ÖSK Elitfotboll AB
  17.30 Bolagsstämman för ÖSK Elitfotboll AB startar
  18.00 Registrering föreningsstämma för Örebro SK Fotbollsklubb
  18.15 Föreningsstämman för Örebro SK Fotbollsklubb startar

  För bolagsstämman gäller att anmälan till mötet skall göras via e-post till reception@oskfotboll.se senast den 9 mars (som är en måndag, alltså idag).

  Det brukar väl egentligen inte hända så värst mycket på de här mötena. Hälsan (även om den är relativ) tiger still, som det brukar heta.
  En viktig sak som fotbollsklubbens föreningsstämma skall ta ställning till är förslaget om ett övertagandet av ÖSK Söders damverksamhet.

  ÖSK Elitfotboll: Kallelse till ordinarie bolagsstämma i ÖSK Elitfotboll AB (Publ)
  Örebro SK FK: Kallelse och dagordning till föreningsstämma för 2019