Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

F14: Guld i Kristinehamn

F03: Guldlaget i Kristinehamn.


I helgen som var besökte ÖSK Ungdoms flickor i klassen F03 Kristinehamn för deltagande i Kristinehamnscupen. Turneringen spelades Kristinehamns Arena på den nästan fullstora inomhusplanen (57*90). Det var 18 deltagande lag med deltagande från förutom de närmast misstänkta även lag från Skåne och Stockholm.

ÖSKs tjejer fick en riktig fullträff och gick hela vägen till utdelningen av ”guld”medaljerna. I finalen besegrades AIK efter 1-1 vid full tid, men det svartvita laget var bättre på att sätta de avgörande straffarna i mål.

Cupens bästa målskytt blev ÖSKs Cornelia Karlsson.

Lagets hemsida: Guld i Kristinehamnscupen
Youtube: Kristinehamnscupen mars 2017 (video med många av målen)

När man ser videon från Kristinehamn kan man inte undgå att undra hur det kommer sig, att det ännu inte finns en tillstymmelse till inomhusarena för fotbollen i Örebro. Inför det kommunala omvalet för några år sedan lovade man både från höger och vänster i det kommunala politiska landskapet att det skulle bli en sådan. Vad blev det sedan? En Tummetott i form av en konstgräsplan som man redan hade med i sina planer.

Går det att fixa en inomhushall i Kristinehamn (och i Karlstad) borde det väl gå att göra i Örebro också.

Fogis: Kristinehamns Arena, Kristinehamn

Fotbollshallen återuppstår (som vallöfte)?

Det är nu mindre än en månad kvar till riksdags- och komunalvalen och det verkar som om socialdemokraterna i Örebro gått igenom listan över sina vallöften från förra valet för att se om det finns något de glömt att göra något åt (förutom Länspendeln). Björn Sundins blick har då möjligen fastnat på löftet om den där fotbollshallen i Vivalla, som till slut bara blev en konstgräsplan, som man redan hade planerat för i ett annat sammanhang.

Till SR P4 Örebro säger han därför, att de nu planerar för att det trots allt skall bli en ny hall på något sätt. Fast var, när och hur tycks fortfarande vara obesvarade frågor. En tältliknande konstruktion över konstgräset i Vivalla tycks vara en möjlig lösning.

Med tanke på att de politiska majoriteterna brukar skifta i takt med kommunalvalen här i Örebro räcker det väl för honom att hålla ut tre veckor till innan detta blir någon annans problem.

SR P4 Örebro: Örebro får en fotbollshall till slut

Tummetotten i Vivalla

Eyravallsbloggen har under de senaste åren med stort intresse följt det politiska spelet kring den i den senaste valrörelsen utlovade fotbollshallen i Vivalla. Denna var ju något som så gott som alla politiska partier kände extra mycket för just i samband med det kommunala omvalet, som ju bland annat omfattade Vivalla.

Ursprungligen var det meningen att det skulle byggas en evenemangshall med plats för både en fullstor fotbollsplan och 500 sittande åskådare. Kostnaderna inkl. förvärvskostnaderna för den fastighet som skulle rymma hallen drog iväg upp mot 100-miljonkronorshållet.

Kommunstyret lyckades dock i sista ögonblicket dra sig ur projektet under förevändningen att man inte kunde komma överens med den nuvarande ägaren av fastigheten om villkoren för markköpet.

I stället bestämde sig kommunen för att ”satsa” på en konstgräsplan i Vivalla (som redan ingick i de kommunala planerna) samt på en ballonghall (som redan finns där).

Idag rapporterar SR P4 Örebro att kommunen kommer att ta en extra aktieutdelning på 11 mkr från ÖBO. Dessa pengar skall bland annat användas för att betala driftskostnaderna för Vivallas konstgräs samt för andra saker som egentligen inte har något direkt sammanhang med ÖBOs verksamhet. Det var Hyresgästföreningens medlemstidning Hem och Hyra som var först ut med nyheten.

Tummetotten i Vivalla

Historien om fotbollshallen i Vivalla verkar nu ha nått vägs ände. Likheterna med sagan om skräddaren och hans tummetott är påfallande.

Före det senaste kommunal(om)valet lovade samtliga partier att om de vann valet skulle de se till att det byggdes en fotbollshall i Vivalla. Det verkade alla vara överens om. Löftet låg nära till hands, eftersom Vivalla var en del av det valdistrikt där det skulle bli omval. Den segrande koalitionen bestående av socialdemokrater, centerpartister och kristdemokrater presenterade så småningom en storslagen plan på en fullstor evenemangsarena. En arena som väl inte direkt var anpassad till behoven för breddidrotten i Vivalla, men väl för Örebros elitfotbollslag och besöksnäringarna.

Oppositionen som inte fått vara med och bestämma opponerade sig kraftigt under ledning av Staffan Werme. Alliansen retirerade till Boglundsängen, innan man helt kapitulerade under förevändningen, att man inte kunde komma överens med det företag som ägde marken, där man planerade att bygga fotbollshallen. Det var visst vissa tillkommande kostnader som ingen av parterna ville ta på sig.  Fast egentligen var det nog så att Alliansen insett, att Oppositionen hade rätt i mycket av sin kritik.

Nu har kommunstyrelsen bestämt sig för vad man skall göra i stället. Man behåller en ballonghall (som alltså redan finns där) som är stor nog att spela futsal i, men inte ”riktig fotboll”. Dessutom bygger man en konstgräsplan (som redan finns i en annan plan) på grusplanen vid Vivalla IP. Det har ibland spekulerats i att konstgräset skulle kunna bli uppvärmd, men det verkar inte bli på det viset. Anläggningsarbetet för konstgräsplanen har kommit rätt långt och den skall faktiskt vara klar redan till sommaren.

Frågan är faktiskt om det ens blev en tummetott kvar av de storstilade och allmänt omfattade planerna på att bygga en fotbollshall i Vivalla?

Bloggen tycker inte det.

Örebro kommun: Kommunstyrelsens ärendelista 2014-03-18

 

Apropå fotbollshallen

Fotbollshallen i Lindesberg.

Fotbollshallen i Lindesberg (Foto: Niclas Collgård)

ÖSK Söders damtränare Nicklas Collgård är i Lindesberg med distriktets bästa F97or och förbereder sig för nästa omgång i Cup Kommunal. I Lindesberg har man till skillnad mot Örebro ”klarat av” att bygga en fotbollshall. Det rör sig om en enkel men ändamålsenlig anläggning där man kan bedriva en vettig vinterträning. Är det kallt ute så är det kallt inne eftersom hallen inte är uppvärmd. Men den ger tillgång till det väsentligaste – ett underlag som är fritt från is och snö.

Några sådana här hallar i Örebro i stället för den evenemangsarena som planerades hade säkert på många sett varit bättre för stadens fotbollsklubbar.

Bollhallen: Projektet avslutas

SR P4 Örebro meddelar, att Örebro kommun beslutat att avsluta sitt projekt att bygga en fullstor fotbollshall på Boglundsängen. Som anledning till detta anges, att man inte kunde komma överens med W-invest, som äger de aktuella fastigheterna, angående villkoren för marköverlåtelsen. I stället för en fotbollshall kommer man att ”satsa” på den ballonghall (som uppfördes då gymnastikhallen brann mer) och idrottsplats, som redan finns i anslutning till Vivallaskolan.

Jag har en känsla av att man i den politiska ledningen nu drar en lättnadens suck över att man inte behöver driva projektet vidare. Det gick alldeles för mycket prestige i projektet och när nu lite oväntat en nödutgång öppnats, så passar man på att smita ut genom denna.

Även om man från Örebros elitfotbollslags sida har varit positiv till bollhallsprojektet har tongångarna från de mindre lokala lagen inte varit positiva. En omdisponering av tillgängliga medel (om det finns några) skulle säkert kunna gynna den lokala fotbollen och även elitklubbarna på ett bättre sätt. Noterbart är att såväl den dåvarande borgerliga samarbetsalliansen som socialdemokrater hade byggandet av en bollhall med i sina valmanifest inför det senaste kommunalvalet.

Tillägg: Kommunens pressmeddelande

Enligt kommunens pressmeddelande skall det bli en uppvärmd konstgränsplan vid Vivalla IP. Konstgräs fanns redan sedan tidigare med i planeringen. Då var det det kasserade konstgräset från Behrn Arena som skall återanvändas där. Men om man satsar på en uppvärmd plan borde man väl även se till att man får ett nytt och fräscht konstgräs på den uppvärmda planen.

Bollhallen: Barsom vill ha tidsgräns

SR P4 Örebro, som är betydligt alertare än papperspressen, när det gäller att följa upp turerna kring Bollhallsprojektet i Vivalla, rapporterar idag om nya möten mellan kommunen och fastighetsägaren W-invest. Det är Behcet Barsom, den kd-märkta ordföranden i Västerporten, som skall träffa de nuvarande markägarna för att försöka komma överens om någonting. Vad de nu kan vara. Till P4 Örebro säger Barsom att han tycker att det är dags att sätta en tidsgräns för när markaffären ska vara klar.

Barsom vill alltså sätta press på W-invest för att man skall kunna komma till avslut. Gör man inte det vill han gå man vidare med Plan B (om man nu har någon sådan). För W-invet gäller det väl att avgöra om man har något annat alternativ som ser bättre ut för den aktuella tomten. Eller om man kan förhandla sig till ytterligare koncessioner från kommunen.

SR P4 Örebro: Nya möten om bollhallen i Vivalla

Fotbollshallen: Markfrågan ännu olöst

SR P4 Örebro rapporterar idag, att köpet av de fastigheter som skall rymma den nya fotbollshallen ännu inte genomförts.
– Det finns vissa saker som man måste utreda också, fortsätter han och nämner parkeringslösningar och till- och frånfarter, förklarar Örebroportens VD Per Cardesjö för lokalradion.

Jag skulle kunna tänka mig, att det handlar om vem som skall ta det ekonomiska ansvaret för de infrastrukturella investeringar som behövs. Fastighetsägaren W-Invest har väl knappast något intresse av att subventionera hallen, som ju blivit något av ett prestigeprojekt för den nuvarande politiska majoriteten i Rådhuset.

Cardesjö tror att man skall kunna komma till skott med W-Invest före jul och att den segdragna förhandlingsprocessen inte skall behöva påverka tidpunkten för hallens färdigställande. Kommer man inte överens finns det enligt Cardesjö en Plan B (som väl kommer att försena projektet ytterligare).

Fotbollshallen: Detaljplanen presenterad

I dagens papperstidning kan man läsa, att Björn Sundin (s), ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad, varit i Vivalla för att presentera detaljplanen för den fotbollshall man hoppas kunna bygga. Närvarande vid informationsmötet var även planarkitekten Adrian Bucher, Per Cardesjö, som i det här sammanhanget hade satt på sig VD-hatten för fastighetsbolaget Västerporten, någon anonymt utsänd från lokaltidningen samt ett 20-tal intresserade från allmänheten.

Det hela verkar ha gått lugnt till av artikeln att döma. Frågor som kom upp var hur många omklädningsrum det blir (inte klart än), hur många parkeringsplatser som byggs (106 stycken) samt vad hallen skall heta (ej bestämt än).

Hallen (om den blir byggd) kommer att rymma en fullstor elvamannaplan (105*65 m), ha en takhöjd på 23 meter samt sittplatser för 500 åskådare. Man räknar med byggstart under sommaren 2014 så att hallen skall stå färdig till hösten året därpå.

Fotbollshallen har blivit en omtvistad lokalpolitisk fråga och med byggstarten så nära inpå nästa års kommunalval är det väl tveksamt om det blir något av det hela, ifall det blir ett skifte på maktförhållandena i Rådhuset – i alla fall om Staffan Werme (fp) blir den som får bestämma. Frågan skär dock igenom de traditionella blockgränserna i och med att c och kd är för bygget, medan v är motståndare till byggnationen. Det kan ju om inte annat bli ett intressant diskussionsämne när man nästa gång skall förhandla fram en kommunal maktkonstellation.