Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Akademin: Nya organisationen klar

ÖSK skriver på sin webbplats att Akademins organisation är klar. Det har den väl i huvudsak varit ett bra tag, men det finns ju ofta pusselbitar som skall passas in innan allt är färdigt.

Den ny(gamla) organisationen ser ut på följande sätt.

Tränare.
PA19:
Huvudtränare: Rickard Torstensson
Tränare: Eric Bodin Forselius
Tränare: Felix Möller

PA17:
Huvudtränare: Pontus Björkman
Tränare: Rafi Isak

PA16:
Huvudtränare: Hampus Nylin
Tränare: Sverker Lindström

Stödfunktioner.
Fotbollschef: Axel Kjäll
Akademichef: Rickard Torstensson
Utvecklingschef & Tränarutvecklare: Björn Cervin
Koordinator 16–19 år: Fredrik Holmquist
Transition coach: Einar Gu∂nason
Spelarutvecklare 16–19 år: Nordin Gerzic
Spelarutvecklare 13–15 år: Bernhard Nilsson
Målvaktstränare: Harald Detlofsson och Göran Kring
Ansvarig Scouting: Felix Möller
Ansvarig Analys: Eric Bodin Forselius
Naprapat: Johan Eriksson
Fysansvarig: Amir Razak
Idrottspsykologisk rådgivare: Feven Gebru
Materialansvar: Lars Andersson
Matchvärd: Ove Blomberg

Helt nya personer med nya ansvarsområden är Gerzic och Gu∂nason. Jag undrar fortfarande vad det är som en Transition coach gör. Det kanske klarnar med tiden. I övrigt finns det några nya ansvarsområden (analys och scouting) som läggs på redan existerande tränare. Oklart om detta är helt nya funktioner/uppgifter eller om man enbart valt att sätt ett namn och en funktion på saker man redan gjorde tidigare.

Utöver detta har jag en känsla av att det finns ytterligare några tränarposter och funktioner som skall bemannas. Svårt att se att till exempel Eriksson och Razak kommer att ha så mycket tid över för Akademin med tanke på att de har A-truppen som sin huvudsakliga uppgift. I Akademin finns det ett sextiotal spelare att ta hand om.

I Akademin har för övrigt de tre trupperna döpts om till PA19, PA17 resp. PA16 för att undvika eventuell sammanblandning med spelartrupper i ÖSK Ungdoms verksamhet.

ÖSK: Presentation av akademins organisation

Förenings- och bolagsstämma avseende 2021: Valberedningen föreslår krympt styrelse

Handlingarna inför ÖSKs kommande förenings- och bolagsstämmor föreligger nu.

Valberedningen föreslår inför stämmorna att den styrelse som hittills bestått av 8 personer skall reduceras till 6 ledamöter.

Dessa är.
Kent Persson, ordförande 1 år (omval)
Karin Sliwinska, ledamot 1 år kvar på mandatperioden
Staffan Werme, ledamot 2 år (omval)
Kristian Hugmark, ledamot 1 år kvar på mandatperioden
Johan Görtz, ledamot 1 år kvar på mandatperioden
Sebastian Toro, ledamot 2 år (nyval)

Lämnar styrelsen kommer Urban Hammar, Fredrik Nordback och Jenny Hermansson att göra. De avslutar alla tre sina 2-åriga mandatperioder. Som ny styrelseledamot föreslås enligt ovan Sebastian Toro. En närmare presentation av Toros bakgrund och meriter lämnas i ett separat dokument.

Anmärkningsvärt är att de två styrelsemedlemmar med en erfarenhet från elitfotbollsverksamhet (Hammar och Nordback) inte ersätts av någon med en liknande bakgrund.
Dessa frågor kan dock förmodligen behandlas minst lika effektivt av personer som inte nödvändigtvis är styrelsemedlemmar. Men lite förvånande att man gör på detta sätt är det ändå.

Valberedningens förslag på styrelseledamöter ÖSK Fotboll 2022
Valberedningens förslag ny styrelseledamot – Sebastian Toro
NA: Tunga profilerna lämnar ÖSK-styrelsen

De eviga frågorna

Bra diskussioner om hur vi kan förstärka ekonomin, förbättra kommunikationen samt hur vi kan locka mer publik till våra matcher, skriver ordförande Persson. Något som väl alla kan hålla med om behövs.

Jag är dock tveksam till om den nuvarande styrelsen, som helt säkert brottats med dessa frågor under ett antal år, har så mycket nytt att tillföra diskussionen.

Frågan är om styrelsen vars medlemmar har kompetens inom diverse områden, men inte nödvändigtvis inom de områden där lösningar efterfrågas, har så mycket att komma med mer än sina kill- och tjejgissningar.

Har ÖSKs extremt slimmade organisation tillräcklig kapacitet för att kunna genomföra eventuella handlingsplaner utan att det inkräktar på deras dag-till-dag arbete? De verkar ha fullt upp med att hålla hjulen rullande och skutan flytande.

Helt klart är dock att för att förstärka ekonomin och locka en större publik måste laget vinna fotbollsmatcher. Fler än vad publik/supportrar förväntar sig så att humöret förblir positivt och engagemanget kan förstärkas.

Akademin: Äntligen en chef!

ÖSK meddelade idag, att de utsett Rickard Torstensson till en tjänst som heltidsanställd akademichef. Det var verkligen på tiden. Avsaknaden av en renodlad akademichef har framstått som en stor brist i klubbens utvecklingsarbete med sin talangverksamhet. ÖSK har visserligen vid flera tillfällen antytt att befattningen som akademichef skulle besättas, men av olika anledningar har man inte kommit till skott.

Rickard har under de senaste åren varit huvudansvarig för akademins P19-trupp och kommer även att fortsätta med den uppgiften.

Han kommer dessutom att vara kvar med arbetet runt A-truppen som en övergångstränare 2 gånger iveckan, framförallt då man har många unga spelare uppe i A-träningen (skriver han till mig).

ÖSK: Rickard Torstensson blir akademichef i ÖSK Fotboll


210117
NA: Får ny roll som akademichef – så ska ÖSK ta nästa steg på talangsidan

Omtag 2022: Fortsatt förtroende för Åström och Kjäll

NA har talat med ÖSKs nye ordförande Kent Persson. Denne uttalar sitt stöd för VD Simon Åström och fotbollschef Kjäll. Förmodligen det enda han kan göra i dagsläget om han vill realisera målsättningen att ta steget upp till Allsvenskan på uppstuds.

I den extremt tajta organisation som ÖSK Elitfotboll har går det helt enkelt inte att ersätta nyckelpersonerna på den sportsliga och administrativa sidan med nya krafter (utifrån) och tro att dessa skall klara av att sätta sig in i organisationen, driva utvecklingen och dessutom placera laget på en plats som gör vistelsen i Superettan ettårig. Det hade kanske gått att ersätta fotbollschefen om det funnits en inarbetad tränare med några år bakom sig i organisationen. Men någon sådan person finns det inte. Tvärtom.

NA: ÖSK-basen ger Kjäll och Åström sitt förtroende

Utvärderingen av deras insatser kommer i stället att göras utifrån hur väl de lyckas leva upp till målsättningarna för 2022. Vilka dessa målsättningar är vet vi givetvis inte. Om jag skulle drista mig att sätta vad jag skulle tycka vara bra nog skulle det nog vara.

Sportsligt.
Att ta steget upp till Allsvenskan igen med tillräcklig flexibilitet så att man kan växla upp organisationen för att i första hand återigen säkra platsen som ett överpresterande mittenlag i Allsvenskan..

Administrativt.
Att hålla det egna kapitalet intakt samtidigt som den sportsliga organisationen kan förses med de resurser som behövs för att den skall kunna uppfylla sin målsättning.

Johan Eriksson blir medicinskt ansvarig i ÖSK Fotboll

ÖSK meddelar idag, att man utsett Johan Eriksson som medicinskt ansvarig för ÖSK Fotboll. Samtidigt har man tackat av sjukgymnasten Ulf Gustavsson och fysioterapeuten Peter Brolin för deras arbete i klubben och med A-lagstruppen.

Jag får en känsla av att man i samband med detta höjer statusen på den tjänst som Eriksson tillträder. Tidigare har man väl inte haft någon som titulerats medicinskt ansvarig. Det är möjligt att man samtidigt ändrar något på profilen för tjänsten. Både Gustafsson och Brolin är fysioterapeuter/sjukgymnaster medan Eriksson är naprapat. Vad detta betyder i praktiken är svårt för en utomstående att ha någon definitiv uppfattningen om, men det är en viss skillnad i vad en naprapat och en sjukgymnast/fysioterapeut gör.

Eriksson kommer senast från en tjänst hos Vasalunds IF och har även jobbat inom Naprapatlandslaget (inget landslag utan en kedja med naprapatmottagningar).

ÖSK: Johan Eriksson ny medicinskt ansvarig i ÖSK Fotboll
Naprapatlandslaget: Profil Johan Eriksson
ÖSK: Tack Peter Brolin
ÖSK: Tack för allt Ulf Gustavsson

Omtag 2022: Kent Persson vald till ny ordförande

Vid gårdagens (som var en tisdag) extra förenings- och bolagsstämmor valdes Kent Persson till ny ordförande i ÖSK Fotboll och ÖSK Elitfotboll. Av NA:s rapportering att döma var det en enhälligt val av de närvarande 15 medlemmarna. Vid utgången av år 2020 hade föreningen 3.368 medlemmar så man kan väl inte med bästa vilja i världen påstå att intresset var på topp.

Att det inte fanns några alternativ bidrog förmodligen till det låga deltagandet. Det fanns ju bara en kandidat (nominerad av valberedningen) och förmodligen inget annat alternativ än att rösta ja. Jag undrar vad som hänt om Persson fått en majoritet av nej-röster emot sig. Hade Pauly fått sitta kvar ett tag till då? Förmodligen.

Persson, som väl än så länge borde ha rätt dimmiga begrepp om ÖSK och om vad situationen kräver, har beordrat full fart framåt och hade sitt första styrelsemöte direkt efter det att han blivit vald.

Utan att veta mer om Persson än att hans tid som politiker verkar ha varit kantad av motsättningar och konflikter kan jag inte annat än hoppas att han kommer att överraska positivt genom att få rätt saker gjorda i samförstånd med organisation och övriga intressenter.


211216. SR P4 Örebro: Intervju med Kent Persson
211216. ÖSK: Intervju med Kent Persson (video)


211215. NA: Kent Persson vald till ny ordförande i ÖSK
211215. Fredrik Carlsson (NA): Snabbt, bestämt och framåt – ÖSK-supportrarna måste få något att tro på igen

Omtag 2022: Valberedningen föreslår Kent Persson som ny ordförande

Efter det att Carl Pauly meddelat, att han inte har möjlighet att fortsätta som ÖSKs styrelseordförande (i förening och aktiebolag) har valberedningen jobbat med uppgiften att så snabbt som möjligt finna en person som kan ta över som styrelseordförande. Ett övertagande som dessutom bör ske så snabbt som möjligt.

Efter ett arbete som pågått sedan augusti månad lägger nu valberedningen fram ett förslag inför de två extra stämmor som skall avhållas den 15 december. Ja, stämmorna blev väl bestämda efter det att valberedningen meddelat att de har en kandidat och förankrat densamme hos de som bestämmer.

Valberedningen beskriver utförligt sitt arbete i en artikel på ÖSKs webbplats. Efter att ha gått igenom en lista med 20 kandidater återstod till slut bara en person. Övriga namn på listan meddelade efter kontakt med valberedningen att de inte längre var intresserade eller så beslöt valberedningen att personen ifråga inte var den de sökte. Det var väl på sätt och vis tur att det i alla fall blev kvar ett namn kan man tycka. Persson hade av allt att döma själv sökt jobbet så han är väl välmotiverad i alla fall.

Utan att veta så värst mycket om Persson är jag ändå i alla fall inledningsvis tveksam till om han är rätt person för jobbet. Det har stormat en hel del kring Persson under hans tid som politiker att döma av vad som skrivits i pressen. Att han fick sparken som partisekreterare hos Moderaterna är väl inte så mycket att säga om. Partisekreterare och fotbollstränare har ungefär samma grad av anställningstrygghet och när de får sparken säger det oftast mer om de som anställde än om personen som utförde jobbet.

Men även hans tid som moderat politiker i Örebro var av allt att döma fylld av konflikter.

Det är oroande är att han verkar ha haft väldigt svårt att få till ett positivt arbetsklimat i de organisationer han lett.

Som ordförande i ÖSKs styrelse gäller det även att kunna balansera alla politiska krafter i Örebro. Jag fick aldrig intrycket att Persson var en samarbetsinriktad person utan snarare att han sökte kontrovers och motsättningar. Vi får väl hoppas att Perssons tid som landstings- och kommunalråd inte efterlämnade alltför djupa spår i Örebros politiska landskap.

ÖSK: Valberedningen föreslår Kent Persson som ny ordförande i ÖSK Fotboll.
NA: Beskedet: Han föreslås som ny ordförande i ÖSK
NA: ”Finns en gräns för hur länge man kan vara ledsen”
Dagens Arena (2013): Massiv intern kritik mot Kent Persson
Aftonbladet (2012): Kent Persson i flera interna Moderat-bråk

Åström kvar i ÖSK

För två veckor sedan dök det upp ett rykte om att ÖSKs VD Simon Åström var aktuell för jobbet som klubbdirektör i AIK Fotboll efter Björn Wesström som beslutat sig för att lämna den omöjliga och otacksamma uppgiften.

Inte så troligt, tyckte jag då, med tanke på att under Simon Åströms år i klubben har framgångar och expansion inte varit något som kännetecknat utvecklingen. Här bortser jag från de sportsliga resultaten, som jag tror VD har haft rätt små möjligheter att påverka. Det är styrelsen som utsett den sportsliga ledningen. Och det är den sportsliga ledningen som misslyckats med att utveckla fotbollssidan.

Att det inte bli något AIK-jobb bekräftades igår kväll, då AIK meddelade att Brommapojkarnas klubbdirektör som engageras för uppgiften. (Klubbdirektör förresten – vad gör en sådan person, som tydligen finns både i AIKs och BPs organisationer).

Hur som helst med det – Simon Åström blir kvar i ÖSK – i alla fall lämnar han inte av den anledningen. Hur det ser ut på lite längre sikt känns väl oklart.

NA: ÖSK får behålla vd:n – AIK rekryterar från Stockholmsklubb
AIK: Ny klubbdirektör för AIK Fotboll

Åström till AIK?

NA skriver eller kanske snarare skrev tidigare idag, att ÖSKs VD Simon Åström kan vara på väg att ta över VD-jobbet i AIK efter Björn Wesström som lämnar AIK efter säsongen. Det är Expressens Daniel Kristoffersson som står för ryktesspridningen.

Tidningen har följt upp saken med Åström och denne förnekar (givetvis) all kännedom. Något han måste göra oberoende av om det finns någon substans eller ej bakom ryktet.

Simon Åström varit sju år i ÖSK och det kanske är på tiden med ett skifte på VD-positionen. Å andra sidan – nu är det inte någon bra tidpunkt för ÖSK att byta VD. Med en styrelseordförande som redan aviserat att han kommer att lämna samt med en huvudtränare som skall anställas efter säsongen är styrelsen knappast i ett läge, där de kan genomföra ett VD-byte på ett effektivt sätt. Innan det är klart om ÖSK spelar i Allsvenskan eller Superettan nästa år är det dessutom inte heller läge att rekrytera en ny VD.

Jag tycker att ryktet inte verkar vara mer än just ett rykte. Simon Åströms tid kan knappast sägas ha varit någon succé utan den har präglats av en stagnation både sportsligt och ekonomiskt. Det har förvisso inte varit lätt att utveckla klubben i skuggan av ishockeyn. ÖHKs framgångar har sugit upp både resurser och intresse medan ÖSKs verksamhet stagnerat. Givetvis inte en lätt situation oberoende av vem som har VD-jobbet, men inte heller något som ser ut som en inträdesbiljett till ett VD-jobb hos AIK Fotboll, som återfinns högre upp i fotbollens näringskedja.

NA: Sensationella uppgifterna: Simon Åström kan lämna ÖSK – uppges högaktuell för AIK
NA: Simon Åström bemöter uppgifterna – om toppjobbet i AIK: ”Jag har ingen aning”