Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Pauly om läget

ÖSK Elitfotbolls ordförande Carl Pauly informerar på föreningens webbplats om läget. Så värst mycket mer än att det ekonomiska läget är ansträngt. Läget är fortfarande alltför osäkert.
– Att det ekonomiska läget blir extremt ansträngt är självklart. Exakt hur det här slår kan vi inte säga. Det vore inte ansvarigt att gå ut med en siffra, det är för många osäkra parametrar än så länge. Det kommer nog kunna klarna ytterligare inom en vecka eller två även om osäkerhetsfaktorerna kommer leva kvar. Vi jobbar med olika scenarion och har en så hög beredskap som vi kan ha. Det som står klart är att den här situationen kommer kräva extraordinära insatser. Vi tittar både på hur vi kan spara kostnader och säkra intäkter. Alla är beredda att lojalt jobba hårt. Vår roll i styrelsen är att analysera och planera för verksamhetens kommande arbete, fatta de beslut som krävs och att aktivt stödja den operativa verksamheten, skriver Pauly bland annat.

ÖSK: Carl Pauly informerar om läget, årsmötet och styrelsen

Nytt datum för årsmötena

Örebro SK FK och ÖSK Elitfotboll har nu fastställt nya datum för sina respektive årsmöten. De ursprungligen inplanerade mötena fick ju lov att ställas in på grund av covid-19 epidemin, som just började siktas i det svenska samhället.

Nu räknar man med/hoppas att det skall gå att arrangera dessa möten den 28 maj som är torsdagen i pingstveckan.

Tills dess kommer den nuvarande styrelsen att fortsätta att leda verksamheten. Dock kommer man att vara två personer kort eftersom Mia Spendrup och Efwa Nilsson valt att redan nu lämna styrelsearbetet på grund av andra engagemang.

ÖSK: Nya datum för ÖSK:s årsmöten

ÖSK: Bli medlem nu!

Svartvitt/Kubanerna: Ställ upp för ÖSK i krisen: ”Viktigare än någonsin – avgör framtiden”

ÖSK ställer in dagens årsmöten

ÖSK meddelar, att man beslutat att senarelägga de två årsmöten som var planerade för i kväll.

Ikväll skulle ÖSK hålla sina årsmöten. Dels föreningsstämman för Örebro SK Fotbollsklubb och även bolagsstämman för ÖSK Elitfotboll AB (publ). Med anledning av den rådande situationen med Coronaviruset har ÖSK:s styrelse beslutat att ställa in mötet skriver föreningen på sin webbplats. Denna information har även gått ut via epost och diverse sociala medier.

ÖSK: ÖSK:s årsmöten inställda

ÖSK-maning inför årsmötena

ÖSK gick igår (per epost) och idag (på webbplatsen) med en maning till besökarna att stanna hemma om risk för spridning av det coronavirus som förorsakar infektionssjukdomen covid-19 föreligger. ÖSK ber de personer som under de senaste 14 dagarna vistats i vissa av de drabbade områdena att stanna hemma i stället för att besöka årsmötena. Desamma gäller för de personer som haft kontakt med någon som testats positivt för sjukdomen under de senaste två veckorna.

Riskområden.

 • Kina – hela Kina med undantag från Hongkong och Macao.
 • Italien – hela Italien.
 • Iran – hela Iran.
 • Sydkorea – staden Daegu och provinsen Gyeongbuk.

  ÖSK: Information om ÖSK:s årsmöten och Coronaviruset
  NA: ÖSK:s uppmaning på grund av corona – inför årsmötet

 • Förening- och bolagsstämma den 12 mars

  På torsdag är det dags att dra ett slutgiltigt streck över förra året aktiviteter i ÖSK Fotbolls verksamhet. Aktiebolaget och Fotbollsklubben har kallat sina ägare resp. medlemmar till Bolags- och Föreningsstämma.

  Information om ÖSK:s årsmöten.
  Plats: Hive’s lokaler på Nikolaigatan 10
  17.15 Registrering bolagsstämma för ÖSK Elitfotboll AB
  17.30 Bolagsstämman för ÖSK Elitfotboll AB startar
  18.00 Registrering föreningsstämma för Örebro SK Fotbollsklubb
  18.15 Föreningsstämman för Örebro SK Fotbollsklubb startar

  För bolagsstämman gäller att anmälan till mötet skall göras via e-post till reception@oskfotboll.se senast den 9 mars (som är en måndag, alltså idag).

  Det brukar väl egentligen inte hända så värst mycket på de här mötena. Hälsan (även om den är relativ) tiger still, som det brukar heta.
  En viktig sak som fotbollsklubbens föreningsstämma skall ta ställning till är förslaget om ett övertagandet av ÖSK Söders damverksamhet.

  ÖSK Elitfotboll: Kallelse till ordinarie bolagsstämma i ÖSK Elitfotboll AB (Publ)
  Örebro SK FK: Kallelse och dagordning till föreningsstämma för 2019

  ÖSK betalar tillbaka

  Av fotbollsklubbens redovisning framgår att Moderföreningen (dvs. Örebro SK FK) redovisade en vinst på 307 tkr. Ändå minskade det redovisade egna kapitalet med 22 tkr. Det borde det ju inte ha gjort.

  Bläddrar man fram till Not 21 Ansvarsförbindelser hittar man förklaringen. Där finns tillsammans med Fonden Karl Öhrbom Memorial (nu 211 tkr) även den betydligt större posten Villkorade tillskott 2.648 tkr. Vid utgången av år 2018 uppgick denna post till 2.978 tkr. Denna del av ansvarsförbindelserna har alltså minskat med 330 tkr genom en amortering. Samma belopp återfinns för övrigt i moderföreningens Kassaflödesanalys under benämningen ”Återbetalning kapitaltillskott”. Om nu någon skulle undra.

  För att göra en krånglig ska lite enklare. Det rör sig här om ytterligare en amortering på det eftersatta lån, som ÖSK erhöll från Örebro kommun i samband med den ekonomiska krisen i mitten av 2000-talet. ÖSK kunde då tillgodoräkna sig lånebeloppet som ett tillskott till det egna kapitalet. Men underförstått var att lånet skulle återbetalas om/när ÖSK (moderföreningen) åter går med vinst.

  Denna låneskuld (som alltså inte är en skuld i redovisningsmässig mening utan tas upp som en ansvarsförbindelse) gnager ÖSK bort en bit av varje år. Med nuvarande amorteringstakt kommer allt att vara återbetalt om ca. 8 år.

  Örebro Sportklubb Fotbollsklubb: Årsredovisning ör räkenskapsåret 2019.

  Föreningsstämman: Förslag – oförändrade medlemsavgifter

  Fotbollsklubbens styrelse föreslår oförändrade medlemsavgifter för det kommande året. Detta innebär följande avgifter.

  Knatte 60 kr (5 kr/månad)
  Ungdom, student och pensionär 240 kr (20 kr/månad)
  Vuxen 360 kr (30 kr/månad)
  Familj 540 kr (45 kr/månad)
  Guld 1200 kr (100 kr/månad)
  Guld för familj 1500 kr (125 kr/månad)
  Guld, uppgradering för ständig medlem 660 kr (55 kr/månad)

  Medlemsantalet varierar uppåt och nedåt. På senare tid har trenden varit svagt nedåtlutande. I verksamhetsberättelsen anges antalet medlemmar under de senaste 10 åren.

  År 2010   1.136
  År 2011   1.866
  År 2012   2.413
  År 2013   2.270
  År 2014   2.314
  År 2015   2.403
  År 2016   2.299
  År 2017   2.283
  År 2018   2. 201
  År 2019   2.120

  Föreningsstämman: Nordback föreslagen till styrelsen

  Handlingarna till Örebro SK Fotbollklubbs föreningsstämma är nu publicerade. Av valberedningens förslag framgår att det verkar bli en viss omsättning på styrelsenivån. Tre styrelseledamöter avslutar sina uppdrag och tre nya föreslås tillkomma.

  Lämnar styrelsen gör Jasmin Benca, Mia Spendrup och Efwa Nilsson. Föreslagna ersättare för dessa tre personer är Fredrik Nordback, Jenny Hermansson och Staffan Werme.

  Medan Nordback och Werme är välbekanta namn för de flesta örebroare får vi väl tills vidare sätta ett vem-är-det frågetecken för Jenny Hermansson. Det skulle kunna vara Spotifys nordenchef. Hon heter nämligen så, kommer från Örebro (men arbetar i Stockholm) och verkar ha eller ha haft ett intresse för fotboll. Men det finns (enligt Googles sökalgoritmer) även andra som skulle kunna passa. Vi får se – det lär väl ge sig rätt snabbt när NA fått upp spåret.

  Valberedningens förslag.
  Som ledamöter till styrelsen 2019 föreslår Valberedningen:
  Carl Pauly, ordförande1 år(omval)
  Karin Sliwinska, ledamot 1 år kvar på mandatperioden
  Kent Norström, ledamot 1 år kvar på mandatperioden
  Tina Hillding, ledamot 1 år kvar på mandatperioden
  Urban Hammar, ledamot 1 år kvar på mandatperioden
  Fredrik Nordback, ledamot 2 år(nyval)
  Jenny Hermansson, ledamot 2 år(nyval)
  Staffan Werme, ledamot 2 år(nyval)

  Det står faktiskt 2019 i det dokument som publicerats. Det skall givetvis vara 2020. Förmodligen resultatet av en ofullständig redigering av förra årets dokument. (Detta har hänt oss alla)

  Med Hammar och Nordback i styrelsen kan man väl säga att fotbollskompetensen fördubblas.


  Tillägg dagen efter.
  Jodå, det är Jenny Hermansson från Spotify som är föreslagen som ny styrelseledamot.
  NA: Förslaget: Tung Spotifychef in i ÖSK:s styrelse – får sällskap av klubbikonen och Staffan Werme
  ÖSK: Valberedningens förslag på ny styrelse i ÖSK Fotboll

  ÖSK Fotboll vill ta över Söders damverksamhet

  ÖSK fotboll har efter en hel del funderande och utredningsarbete kommit fram till att och hur man vill starta en damverksamhet i föreningen. Slutsatsen har blivit, att det bästa och mest naturliga sättet att åstadkomma detta är att ta över den verksamhet som bedrivs i ÖSK Söders damsektion. Dessutom kommer säkert de äldre flickorna i ÖSK Ungdom att omfattas på något sätt.

  ÖSK Fotboll presenterar sina synpunkter i dagens pressmeddelande som publicerats på föreningens webbplats.

  ÖSK: ÖSK Fotboll presenterar sin plan för damfotboll

  Jag har varit rätt tveksam till planerna att ta in damfotboll i ÖSK. Inte för att det är något fel på idén i sig, utan för att jag varit rädd för en utökning av verksamheten skulle tära på de med fotbollsallsvenska mått mätt knappa resurser som ÖSK förfogar över. Men om man nu vill ta ett steg in i damfotbollen så verkar det här vara det vettigaste sättet att göra det på. Man undviker de ögonblickliga krav och utmaningar som ett samgående med damallsvenska KIF Örebro skulle föra med sig. Man behöver inte heller starta från den lägsta nivån (div 4), utan kan ta över en väl fungerande organisation strax under elitnivån samt förmodligen även ansvaret för delar av den framgångsrika flickverksamhet som byggts upp i ÖSK Ungdom.

  När det gäller verksamheten i ÖSK Ungdom skrivs det inget i pressmeddelandet, men med tanke på det nära samarbete som bedrivs mellan ÖSK Ungdom och ÖSK Söder är det nog ofrånkomligt att även denna kommer att beröras. På sätt och vis är det väl just verksamheten i ÖSK Ungdom som är i störst behov av att snabbt kunna integreras med ÖSK Fotboll.

  Flickorna i klass F17 gick tidigare i år vidare till kvartsfinalen av F17 SM. Visserligen blev de besegrade i kvarten av de blivande svenska mästarna från Djurgårdens IF (men bara med 1-0). För de här spelarna och för de som är något eller några år yngre skulle det behövas en riktig akademiverksamhet, vilket inte existerar idag. Något som gör att många fotbollsmässigt blir mer eller mindre hemlösa då de passerat 17-årsgränsen. Så om det är något som ÖSK bör ta tag i på en gång för att säkra den framtida talangförsörjningen så är det nog att utveckla flick- och juniorverksamheten med och hos ÖSK Ungdom.

  För KIF Örebro, med Örebros dominerande damlagsverksamhet, är det här nog inte en speciellt välkommen utveckling. De kommer förmodligen att hålla god min och tycka, att det här är bra för damfotbollens utveckling i Örebro, vilket det säkert också är. Men för deras egen verksamheten med dess kroniska resursbrist innebär ÖSKs beslut, att det på sikt blir en betydligt tuffare konkurrens om resurser och talanger.


  Tillägg 191105.
  NA:s Lasse Wirsträm resonerar kring planerna. Han tycker väl i princip ungefär som jag. Dvs. att ÖSK valt rätt väg för att föra in damfotboll i verksamheten samt att det på sikt kommer att bli svårare för KIF Örebro att bibehålla sin dominerande ställning.

  Lasse Wirström (NA): Två damallsvenska lag i Örebro – det låter som en utopi i mina öron