Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

ÖSK Fotboll vill ta över Söders damverksamhet

ÖSK fotboll har efter en hel del funderande och utredningsarbete kommit fram till att och hur man vill starta en damverksamhet i föreningen. Slutsatsen har blivit, att det bästa och mest naturliga sättet att åstadkomma detta är att ta över den verksamhet som bedrivs i ÖSK Söders damsektion. Dessutom kommer säkert de äldre flickorna i ÖSK Ungdom att omfattas på något sätt.

ÖSK Fotboll presenterar sina synpunkter i dagens pressmeddelande som publicerats på föreningens webbplats.

ÖSK: ÖSK Fotboll presenterar sin plan för damfotboll

Jag har varit rätt tveksam till planerna att ta in damfotboll i ÖSK. Inte för att det är något fel på idén i sig, utan för att jag varit rädd för en utökning av verksamheten skulle tära på de med fotbollsallsvenska mått mätt knappa resurser som ÖSK förfogar över. Men om man nu vill ta ett steg in i damfotbollen så verkar det här vara det vettigaste sättet att göra det på. Man undviker de ögonblickliga krav och utmaningar som ett samgående med damallsvenska KIF Örebro skulle föra med sig. Man behöver inte heller starta från den lägsta nivån (div 4), utan kan ta över en väl fungerande organisation strax under elitnivån samt förmodligen även ansvaret för delar av den framgångsrika flickverksamhet som byggts upp i ÖSK Ungdom.

När det gäller verksamheten i ÖSK Ungdom skrivs det inget i pressmeddelandet, men med tanke på det nära samarbete som bedrivs mellan ÖSK Ungdom och ÖSK Söder är det nog ofrånkomligt att även denna kommer att beröras. På sätt och vis är det väl just verksamheten i ÖSK Ungdom som är i störst behov av att snabbt kunna integreras med ÖSK Fotboll.

Flickorna i klass F17 gick tidigare i år vidare till kvartsfinalen av F17 SM. Visserligen blev de besegrade i kvarten av de blivande svenska mästarna från Djurgårdens IF (men bara med 1-0). För de här spelarna och för de som är något eller några år yngre skulle det behövas en riktig akademiverksamhet, vilket inte existerar idag. Något som gör att många fotbollsmässigt blir mer eller mindre hemlösa då de passerat 17-årsgränsen. Så om det är något som ÖSK bör ta tag i på en gång för att säkra den framtida talangförsörjningen så är det nog att utveckla flick- och juniorverksamheten med och hos ÖSK Ungdom.

För KIF Örebro, med Örebros dominerande damlagsverksamhet, är det här nog inte en speciellt välkommen utveckling. De kommer förmodligen att hålla god min och tycka, att det här är bra för damfotbollens utveckling i Örebro, vilket det säkert också är. Men för deras egen verksamheten med dess kroniska resursbrist innebär ÖSKs beslut, att det på sikt blir en betydligt tuffare konkurrens om resurser och talanger.


Tillägg 191105.
NA:s Lasse Wirsträm resonerar kring planerna. Han tycker väl i princip ungefär som jag. Dvs. att ÖSK valt rätt väg för att föra in damfotboll i verksamheten samt att det på sikt kommer att bli svårare för KIF Örebro att bibehålla sin dominerande ställning.

Lasse Wirström (NA): Två damallsvenska lag i Örebro – det låter som en utopi i mina öron

ÖSK planerar nyemission

I dagarna kom det en kallelse till en extra bolagsstämma i ÖSK Elitfotboll. Stämman kommer att avhållas klockan 10:00 den 24 juli på ÖSKs kontor i Behrn Arenas västra läktare. De aktieägare som önskar deltaga i stämman anmäler detta senast den 2019-07-19 till simon.astrom@oskfotboll.se. Enligt kallelsen avser ÖSK Elitfotboll att emittera maximalt 20.000 aktier till en kurs av 250 kronor per aktie.

Av tidpunkt och plats att döma verkar det väl inte som om ÖSK räknar med att speciellt många aktieägare kommer att hörsamma kallelsen. Inte för att det behövs. Det är Fotbollsklubben som kontrollerar ÖSK Elitfotboll och anser det att det är lämpligt med en nyemission beslutar det om detta oberoende av vad övriga aktieägare anser om saken.

I det här fallet finns det väl heller ingen anledning att anta, att någon av de nuvarande aktieägarna har någon anledning att motsätta sig en nyemission till kursen 250 kronor. Någon egentlig utspädning av de nuvarande aktieägarnas innehav föreligger inte – snarare tvärtom.

ÖSK gjorde för någon tid sedan ett halvhjärtat försök att emittera aktier utan företrädesrätt. Det gick väl inte något vidare eller för att citera ÖSK så beslöt man sig efter lite närmare eftertanke att inte gå ut så hårt med den emissionen.

Anledningen skall ha varit att man avsåg att ändra formerna (motiveringen) för emissionen. I stället för att ta in pengar rent allmänt utan att ange något egentligt syfte mer än att man nog behöver mera pengar (utökad ägarspridning är i och för sig ett motiv som brukar anföras), så avser man (angavs det vid den senaste föreningsstämman) att knyta framtida emissioner till ett specifikt ändamål. Det borde nämligen vara lättare att dra in pengar till exempel till en utbyggnad av akademiverksamheten än att bara låta pengarna strömma in genom ett svart hål till ett bankkonto för att sedan användas efter styrelsens godtycke. Även om ändamålet vore detsamma.

Det är ett resonemang som jag köper. Speciellt om det verkligen är akademiverksamheten som skall utökas. ÖSK har ju konstaterat att i princip det enda sättet man kan få upp intäkterna till konkurrenskraftiga nivåer på är att sälja spelare från den egna verksamheten. Och i så fall måste man ju ha en akademi som kan ta fram dessa spelare (år ut och år in).

Så här ser styrelsens förslag beträffande nyemissionen ut.

Styrelsen för det kommande verksamhetsåret

ÖSKs styrelse för år 2019. (Foto: Örebro SK). På bilden från vänster: Pauli, Hillding, Benca, Sliwinska, Nilsson och Norström. Frånvarande var Spendrup och Hammar.


Vid gårdagens årsmöte för Örebro SK FK valdes en ny styrelse i tillämpliga delar. Eftersom personalunion tillämpas mellan fotbollsklubben och aktiebolaget kommer dessa personer även att utgöra styrelsen i aktiebolaget.

 • Carl Pauly, ordförande 1 år (omval)
 • Karin Sliwinska, ledamot 2 år (omval)
 • Kent Norström, ledamot 2 år (omval)
 • Tina Hillding, ledamot 2 år (nyval)
 • Efwa Nilsson, ledamot 1 år
 • Jasmin Benca, ledamot 1 år
 • Mia Spendrup, ledamot 1 år
 • Urban Hammar, ledamot 1 år

  Karin Östgren, sammankallande för valberedningen, redogjorde för det omfattande och ingående arbete som valberedningen lagt ned på sitt förslag. Eftersom den enda förändringen i styrelsens sammansättning är att Tina Hillding ersätter den avflyttande Mats Domberg får man väl säga, att det blev godkänt både för styrelsens arbete under det gångna året och för förra årets valberedning.

  Därmed lämnar Östgren sitt uppdrag efter ett enda år i valberedning och till sammankallande för det kommande året valdes Karl Ove Andersson.

  Ett litet frågetecken för min del för det valet. Andersson med stor erfarenhet från svenskt näringsliv bor i Stockholm. Han sägs vara en stor ÖSK-supporter. Frågan är bara om han har de kontakter i Örebroregionen som behövs för uppdraget. Men man kan ju göra som årets valberedning gjorde – välja om alla som inte flyttar från orten. Å andra sidan, Andersson kanske har ett stort kontaktnät som innefattar personer som skulle vara lämpliga att fortsätta styrelsearbetet om så skulle erfordras.

 • ÖSK betalar tillbaka

  Uppdatering av inlägg daterat 2016-03-11 .

  Om man läser ÖSK Fotbolls senaste årsredovisning kan man se, att ÖSK gjort en (mindre) återbetalning på det kapitaltillskott i form av ett eftersatt lån, som ÖSK kom i åtnjutande av under krisåren i mitten av 2000-talet.

  De eftersatta lånen (villkorade kapitaltillskotten) redovisas som en ansvarsförbindelse utanför den egentliga balansräkningen i ÖSK Fotboll och i koncernen. Denna ansvarsförbindelse har minskat med 330 tkr från 3.308 tkr till 2.978 tkr.

  I balansräkningen motsvaras denna återbetalning av en minskning av det balanserade resultatet. Föreningens egna kapital borde ha ökat med vinsten år 2018 som var 380 tkr. Men ökningen är bara 50 tkr. Skillnaden mellan vad ökningen borde vara och vad den faktiskt är motsvaras av betalningen på 330 tkr mot det efterställda lånet.

  Nu har långivarna (kommunen mfl.) alltså fått tillbaka ytterligare en del av detta lån/kapitaltillskott. Jag skulle tro att man vid det här laget är ungefär halvvägs i återbetalningen.

  En intressant aspekt i detta sammanhang är väl att föreningens redovisade egna kapital nu uppgår till 2.960 tkr, medan det eftersatta lånet fortfarande är högre (2.978 tkr). Så än så länge finns det inte något ”eget” eget kapital i föreningen.

  Förslag till medlemsavgifter 2020

  På ÖSKs Webbplats kan man finna styrelsens förslag till medlemsavgifter för år 2020. Ingenting märkligt med det eftersom styrelsen föreslår att medlemsavgifterna skall förbli oförändrade.

  Förslag.
  Styrelsen i Örebro Sportklubb Fotboll föreslår oförändrade medlemsavgifter.
  • Knatte 60 kr (5 kr/månad)
  • Ungdom, student och pensionär 240 kr (20 kr/månad)
  • Vuxen 360 kr (30 kr/månad)
  • Familj 540 kr (45 kr/månad)
  • Guld 1200 kr (100 kr/månad)
  • Guld för familj 1500 kr (125 kr/månad)
  • Guld, uppgradering för ständig medlem 660 kr (55 kr/månad)

  Värt att notera skulle möjligen kunna vara, att man från ÖSKs sida även anger månadskostnaden för medlemskapet ifråga. Det har man mig veterligt inte gjort tidigare.

  Mina tankar styrs därmed till något som Simon Åström nämnde i en intervju med NA för något år sedan. Då tog Åström upp möjligheten att gå ifrån den nuvarande modellen med ett säsongsabonnemang som löstes och betalades vid ett enda tillfälle. I stället kunde han tänka sig, att man omvandlade årskortet till ett månadsabonnemang i vilket även till exempel medlemsavgiften skulle kunna bakas in (för de som så önskar). ÖSK pushar i år för möjligheten att betala säsongskortet månadsvis via autogiro, vilket skulle kunna ses som ett tecken på att något sådant kan vara på gång.

  Det här tycker jag skulle vara en väldigt bra idé om man dessutom samtidigt släppte fixeringen vid att et abonnemang bara skall kunna gälla för ett visst kalenderår. I stället vore det bättre om det gällde för den närmaste 12 månadersperioden från det att det tecknades. Alternativ även för kortare eller och även längre perioder. Priset kan då få variera utifrån den period man binder sig för. Etc. Detta under förutsättning att datasystemet klarar av att överföra abonnemangsuppgifter från ett år till nästa.

  Med ett sådant upplägg skulle man kunna få en helt annan styrka i sin marknadsföring med upplägg som mer liknar vad som tillämpas av företag som säljer medie- eller TV-tjänster. Ett problem som i så fall skulle behöva överbryggas är vad man skall erbjuda under de fotbollsfattiga månaderna från november till och med februari. Kanske även någon annan sport som utövas i Örebro i ÖSK-regi. ÖSK Ungdom har ju redan visat att det finns möjligheter till samarbeten över klubbgränserna.

  Förslag till ny styrelse

  Valberedningens förslag till nu styrelse i ÖSK Fotboll (och därmed även i ÖSK Elitfotboll) är ny publicerad på ÖSKs webbplats.

  Valberedningen föreslår följande styrelsesammansättning för det kommande verksamhetsåret.

  Omval/nyval.
  Carl Pauly, ordförande 1 år(omval)
  Karin Sliwinska, ledamot 2 år(omval)
  Kent Norström, ledamot 2år(omval)T
  Tina Hillding, ledamot 2 år(nyval)

  Ledamöter med ett år kvar.
  Efwa Nilsson, ledamot 1 år
  Jasmin Benca, ledamot 1 år
  Mia Spendrup, ledamot 1 år
  Urban Hammar, ledamot 1 år

  Den enda förändringen i styrelsen är att Mats Domberg lämnar styrelsen och att Tina Hillding föreslås ta över hans plats i styrelsen.

  Tina Hillding är (om jag googlat fram rätt person) sedan 9 månader tillbaka anställd som ekonomichef på Örebro Universitet. Dessförinnan var hon under 4 är anställd som vice VD/ekonomiansvarig på Örebro Rådhus AB (som bland annat via Örebroporten AB är ägare till Behrn Arena). Tidigare i sin karriär har hon haft ett antal ekonomibefattningar i det privata näringslivet.

  En av allt att döma kompetent ekonom med goda erfarenheter från både den privata och den allmänna sektorn. Att hon jobbat för Örebro kommun med frågor rörande Behrn Arena är givetvis en fördel.

  ÖSK: Förslag på styrelseledamöter i ÖSK Fotboll
  Linkedin: Tina Hillding

  ÖSK kallar…

  till Bolagsstämma och Föreningsstämma onsdagen den 13:e mars.

  Information om ÖSK:s årsmöten

  Plats: Hive’s lokaler på Nikolaigatan 10
  17:15 Registrering bolagsstämma
  17:30 Bolagsstämman startar
  18:00 Registrering föreningsstämma
  18:15 Föreningsstämman startar

  ÖSK räknar uppenbarligen med en snabbt avklarad bolagsstämma eftersom man skriver att: Mellan bolagsstämman och föreningsstämman kommer det även att hållas intervjuer med ÖSK-profiler.

  Under vecka 7 kommer kallelse och handlingar till bolagsstämman att publiceras på ÖSK:s hemsida och under vecka 8 sker motsvarande för föreningsstämman.

  ÖSK: Information om ÖSK Fotbolls årsmöten

  Gräsrotspengar

  Svenska Spel betalar varje år ut 50 miljoner till ungdomsidrotten via Gräsroten. Nu är resultatet av utbetalningen 2018 klar och spelbolaget har publicerat fördelningen mellan olika klubbar. Fotbollen dominerar som vanligt bland mottagarna. I det sammanhanget skall man dock notera, att klubbarna i SHL ej ingår i Gräsrotsaktiviteten eftersom Svenska Spel avslutade samarbetet med den högsta hockeyligan efter det att de ingått ett samarbete med ett annat spelbolag. Det var väl 2016 som detta inträffade och sedan dess har det funnits ca. 11 mkr mer att distribuera till de kvarvarande idrottsförbunden.

  För ÖSK Fotbolls del innebär Gräsroten en inkomst på lite drygt 242.000 kronor – ett belopp som skall tillfalla klubbens ungdomsaktiviteter. Det här är lite mer än förra året då klubben fick ca. 234.000 kronor men lite mindre än för två år sedan då inkomsten uppgick till lite drygt 250.000. Inga större variationer alltså.

  Med sina 242.000 kronor är ÖSK den förening som får mest av de här pengarna i länet. På andra plats ligger Degerfors som kunde räkna hem ca. 189.000 kronor. I den sammanställning som Svenska Spel redovisar går man på en strikt länssammanställning utan att ta hänsyn till vilket länsförbund en förening tillhör. Degerfors hör ju fotbollsmässigt till Värmland även om deras residensstad är Örebro.

  De tio största mottagarna av gräsrotspengar i länet var.

  Fördelningen mellan klubbarna i Allsvenskan och Superettan såg ut på följande sätt:

  Hammarby IF 1 594 306 Degerfors IF 189 027
  AIK 1 255 902 Kalmar FF 179 248
  Djurgårdens IF 1 238 522 Gefle IF 162 777
  IFK Göteborg 974 148 BK Häcken 175 578
  Helsingborgs IF 843 825 Halmstads BK 150 976
  Malmö FF 804 038 Trelleborgs FF 110 109
  GAIS 412 742 Landskrona BoIS 129 193
  IFK Norrköping 358 181 Östersunds FK 128 553
     
  Örgryte IS 261 221 Brommapojkarna 101 349
  GIF Sundsvall 246 099 IK Brage 96 818
  Örebro SK 242 286 Falkenbergs FF 73 327
  Jönköpings Södra 226 521 Varbergs BoIS 57 752
  IF Elfsborg 224 507 IFK Värnamo 51 686
  Dalkurd FF 216 117 Norrby IF 47 660
  IK Sirius 225 502 IK Frej Täby 41 176
  Östers IF 198 938 AFC Eskilstuna 5 887

  För de olika grenföreningarna i ÖSK-familjen ser resultatet ut så här:

  ÖSK Fotboll 242 286
  ÖSK Handboll, dam 75 570
  ÖSK Ungdom 15 950
  ÖSK Söder 9 500
  ÖSK Bandy 9 936
  ÖSK Futsal 2 663
  ÖSK Handboll, herr 1 762

  Handbollsdamerna imponerar som vanligt med sin organisatoriska talang.

  NA redovisar bakom sin betalvägg utbetalningarna för samtliga 262 föreningar i länet som erhöll bidrag från Gräsroten.

  Tipselitakademier 2017: Certifieringen

  Svensk Elitfotboll / Tipselit har nu släppt resultatet av sin certifiering av fotbollsakademierna hos Sveriges elitklubbar (och för ytterligare några ambitiösa klubbar).

  Betygsättningen baserar sig på två olika bedömningsgrunder. Dels betygsätts hur akademierna är organiserade och administrerade i dagsläget. Dels ger varje aktiv spelare, som tagit steget vidare till elitfotbollen (Allsvenskan eller Superettan etc) ett antal poäng utifrån hur länge denne varit i klubbens akademi (t.o.m. 19-år), vilken nivå denne spelat på etc.

  För den slutliga poängberäkningen är det framför allt antalet framtagna elitspelare som väger tungt.

  ÖSK har precis som tidigare år inte någon framskjuten placering, då man rankar akademierna på detta sätt. Visserligen välorganiserade men med få spelare som gått vidare till elitfotbollen från ÖSKs akademiverksamhet.

  De allsvenska klubbarnas ranking för år 2017.

  Organisation Spelare Totalt
  Brommapojkarna 932 3332 4264
  Malmö FF 908 3047 3955
  IF Elfsborg 892 2107 2999
  IFK Göteborg 941 1658 2599
  AIK 910 1588 2498
  IFK Norrköping 889 1314 2203
  BK Häcken 819 1362 2181
  Djurgården 922 1096 2018
  Kalmar FF 907 834 1741
  GIF Sundsvall 832 868 1700
  Hammarby 948 732 1680
  Örebro SK 911 362 1273
  IK Sirius 851 248 1099
  Dalkurd 767 120 887
  Trelleborgs FF 767 45 812
  Östersunds FK 730 72 802

  Rankingen för några lokala klubbar.

  Degerfors 792 510 1302
  BK Forward 604 606 1210
  Karlslund 546 304 850

  De allsvenska klubbarnas ranking för år 2017 (organisation).

  Organisation Spelare Totalt
  Hammarby 948 732 1680
  IFK Göteborg 941 1658 2599
  Brommapojkarna 932 3332 4264
  Djurgården 922 1096 2018
  Örebro SK 911 362 1273
  AIK 910 1588 2498
  Malmö FF 908 3047 3955
  Kalmar FF 907 834 1741
  IF Elfsborg 892 2107 2999
  IFK Norrköping 889 1314 2203
  IK Sirius 851 248 1099
  GIF Sundsvall 832 868 1700
  BK Häcken 819 1362 2181
  Dalkurd 767 120 887
  Trelleborgs FF 767 45 812
  Östersunds FK 730 72 802

  De allsvenska klubbarnas ranking för år 2017 (elitspelare).

  Organisation Spelare Totalt
  Brommapojkarna 932 3332 4264
  Malmö FF 908 3047 3955
  IF Elfsborg 892 2107 2999
  IFK Göteborg 941 1658 2599
  AIK 910 1588 2498
  BK Häcken 819 1362 2181
  IFK Norrköping 889 1314 2203
  Djurgården 922 1096 2018
  GIF Sundsvall 832 868 1700
  Kalmar FF 907 834 1741
  Hammarby 948 732 1680
  Örebro SK 911 362 1273
  IK Sirius 851 248 1099
  Dalkurd 767 120 887
  Östersunds FK 730 72 802
  Trelleborgs FF 767 45 812

  ÖSKs elitspelarpoäng kommer från följande spelare:

  Efternamn Förnamn Antal år Matchtyp Poäng
  Ajdarevic Alfred 2 Allsvenskan 16
  Astvald Markus 7 Allsvenskan 56
  Brorsson Arvid 3 Allsvenskan 24
  Ekstrand Hamrén Carl 5 Allsvenskan 40
  Eriksson Adam 3 Superettan 12
  Gerzic Nordin 7 Allsvenskan 56
  Haginge Patrik 3 Allsvenskan 24
  Holmberg Karl 2 Officiell U21-landskamp (FIFA/UEFA) 20
  Lundberg Jonathan 4 Allsvenskan 32
  Ring Sebastian 1 Allsvenskan 8
  Ring Jonathan 4 Allsvenskan 32
  Walker Kevin 3 Allsvenskan 24
  Yasin Ahmed 1 Officiell A-landskamp (FIFA/UEFA) 18
  Summa 362

  Inför det här årets ranking kommer ÖSK att tappa minst 96 spelarpoäng (Ekstrand Hamrén, Haginge och Lundberg). Varifrån kommer påfyllningen?

  Mer om och kring rankingen kan man läsa på Tipselits webbplats. Där kan man bland annat se vilka spelare som givit poäng till de olika klubbarna samt hur rankingen ser ut för klubbarna längre ner i seriesystemet.

  Tipselit: Tipselitakademier 2017

  Årsmöte och föreningsstämma


  ÖSK kallar sina medlemmar och aktieägare till bolags- resp. föreningsstämma avseende verksamhetsåret 2017. Klockan 17:00 inleds bolagsstämman med registrering av av närvarande aktieägare för att en kvart senare påbörja själva stämman. Man räknar av allt att döma inte med att denna skall ta någon längre tid, eftersom registreringen för den därefter följande föreningsstämman påbörjas redan kl. 18:00.

  ÖSK: Information om ÖSK Fotbolls årsmöten

  Valberedningens förslag.
  ÖSK Fotbolls valberedning har lagt fram följande förslag beträffande styrelsesammansättningen för det kommande året.

  Ordförande, 1 år.
  Carl Pauly (ersätter Björn Åqvist)

  Nyval ledamöter, 2 år.
  Urban Hammar (ersätter Per Gavelin)
  Mia Spendrup (utökning av st

  Omval ledamöter, 2 år.
  Efwa Nilsson
  Jasmin Benca

  Ledamöter med 1 år kvar.
  Karin Sliwinska
  Kent Norström
  Mats Domberg

  Björn Åqvist och Per Gavellin har båda meddelat att de inte står till förfogande för omval. Åqvist därför att han tyckte att 12 år räcker och Gavellin på grund av ändrade anställningsförhållanden. I och med att Åqvist – en av de ursprungliga ”ÖSK-räddarna” – nu lämnar styrelsen återstår inte längre någon av de ursprungliga medlemmarna i ÖSK Elitfotbolls styrelse.

  Egentligen borde väl fotbollsklubben ha sin föreningsstämma först eftersom det är styrelsen i Örebro SK FK som bestämmer hur styrelsen i ÖSK Elitfotboll skall se ut. Men eftersom det är samma personer som ingår i styrelserna för fotbollsklubben resp. fotbollsbolaget så kan man ta mötena i ”fel ordning”.

  ÖSK: Förändringar och starka namn till ÖSK:s styrelse
  ÖSK: Tackbrev från Björn Åqvist
  NA: Björn Åqvist slutar som ordförande i ÖSK