Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Myresjöhus Cup: ÖSK möter Karlslund i DM-kvartsfinalen

Kvartsfinalmötet mellan ÖSK och Karlslund i Myresjöhus Cup (senior-DM) har nu fått fastare konturer. Det blir en resa för ÖSKs del till Karlslund Arena den 15 september.

För ÖSKs del ligger matchen schemalagd mellan hemmamötet mot Varberg den 13 september och bortamatchen mot IFK Norrköping den 19 september. För Karlslunds del ligger matchen mellan mötena med United IK Nordic den 11 september och Arameisk-Syrianska IF den 18 september.

Både ÖSK och Karlslund använde juniorlag i åttondelsfinalerna. Det är möjligt att det blir något liknande i den här matchen. Jag tror i alla fall inte att Vitor Gazimba vill bryta träningsrytmen inför bortamatchen mot Norrköping för att kunna skicka ett starkare lag till en DM-kvartsfinal. Akademins P19-lag har matcher den 12 september (BP hemma) och 19 september (Täby FK borta).

Pauli ställer inte upp till nyval

ÖSK meddelar idag, att bolagets och klubbens styrelseordförande Carl Pauli kommer att lämna sina uppdrag vid kommande årsmöten – alltså i mars månad 2022. Orsaken sägs vara (och är förmodligen) att nya arbetsuppgifter i hans arbete hos Mercuri Urval inte kommer att göra det möjligt att kombinera det civila arbetet med uppgiften som ordförande i Örebro SK.

Valberedningen har nu ett drygt halvår på sig att skaka fram en ersättare efter Pauli.

I en intervju med Nerikes Allehanda är Pauli tydlig med att det enda sättet att förbättra föreningens position i svensk fotboll är att öka omsättningen dramatiskt. Minst en intäktsmässig fördubbling är nödvändig för att man skall kunna nå styrelsens vision/målsättning att ta en plats bland Sverige topp-6 klubbar. En expansion som bara kommer att vara möjlig att genomföra genom ökade spelarförsäljningar.

ÖSK: Ordförande Carl Pauly lämnar sitt uppdrag vid nästa års årsmöte
NA: ÖSK-basen kliver av efter fyra år

Mångsysslaren Åström

Att ÖSK Elitfotbolls VD och Fotbollklubbens klubbchef Simon Åström valdes till valberedningens ordförande i föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) har redan uppmärksammats. Det är ju en tung position med betydelse för hur den svenska elitfotbollen kommer att utvecklas.

När SEF nu presenterar sammansättningen i samtliga sina kommittéer dyker Åströms namn upp på flera uppdrag. Det här vad ÖSKs VD sysslar med i elitklubbarnas organisation. Han är:

 • Ordförande i valberedningen
 • ledamot i Besvärsutskottet
 • Revisor. (Det finns en riktig professionell revisor också).
 • SEFs representant i Svenska Fotbollförbundets tävlingskommitté.
 • En av SEFs åtta representanter i SvFFs representantskap.

  Han har med andra ord en hel del att stå i. Samtidigt som hans arbete i SEF bör ge honom möjlighet att påverka verksamheten i en för ÖSK positiv riktning, så lär det ta en hel del av hans tid och engagemang i anspråk. Vi får hoppas att fördelarna överväger nackdelarna sedda med ÖSK ögon.

  SEF: Utskott och kommittéer

 • ÖSK Fotboll/Elitfotboll: Tedsjö lämnar styrelsen

  Örebro SKs föreningsstämma valde i torsdags en ny styrelse till fotbollsklubben. En styrelse som även (eller kanske snarare huvudsakligen) kommer att utgöra bolagsstyrelse i ÖSK Elitfotboll AB.

  Idag meddelar så ÖSK på sin webbplats att den just invalde nye styrelseledamoten Hans Tedsjö meddelat att han inte avser att tillträda sin styrelseplats på grund av personliga skäl.

  Något förvånande kan man väl tycka. Tedsjö verkar ju vara en mycket strukturerad person som väl borde ha känt till dessa personliga skäl (vilka det nu kan vara) redan när han tackade jag till att ta plats i styrelsen. En av ledamöterna i den valberedning som föreslog honom till styrelseplatsen var dessutom Maria Tedsjö, som väl är hans fru.

  Avhoppet innebär att antalet styrelseledamöter minskas med 1 person och därmed återgår till den storlek den hade innan årets stämma.

  ÖSK: Ledamot avsäger sig plats i styrelsen

  ÖSK Fotboll och Elitfotboll: Val enligt plan

  ÖSK Elitfotboll  och ÖSK Fotboll avhöll igår sin respektive Bolags- och Föreningsstämma avseende verksamhetsåret 2020. Landshövding Maria Larsson skötte sitt ordförandeskap på ett utmärkt och effektivt sätt och såg till att det hela klarades av snabbt och utan mankemang. Nu fanns det ju i princip inget för de digitalt närvarande aktieägarna och medlemmarna att besluta om eftersom inga motioner lämnats in och valberedningens förslag stod oemotsagt. Det var enbart på punkten Val till ledamöter till valberedningen som det fanns mer än ett ja- eller nej alternativ att ta ställning till.

  Val till styrelse.
  Styrelsen utökades med en person förmodligen för att bereda plats för den relativt sent inkomna nomineringen av Kristian Hugmark utan att för den sakens skull behöva ta bort någon av de kandidater som valberedningen ursprungligen bestämt sig för att föreslå.

  Carl Pauly omvaldes till ordförande för ytterligare en period om ett år .
  Karin Sliwinska valdes till styrelseledamot för en period om två år (omval).
  Johan Görtz valdes till styrelseledamot för en period om två år (nyval).
  Kristian Hugmark valdes till styrelseledamot för en period om två år (nyval).
  Hans Tedsjö valdes till styrelseledamot för en period om två år (nyval).
  Urban Hammar har ett år kvar på sitt styrelseuppdrag.
  Fredrik Nordback har ett år kvar på sitt styrelseuppdrag.
  Jenny Hermansson har ett år kvar på sitt styrelseuppdrag.
  Staffan Werme har ett år kvar på sitt styrelseuppdrag.

  Lämnat styrelsen har Kent Norström och Tina Hillding gjort.

  Val till valberedning.
  Till valberedningens 5 platser fanns förslag på sju olika personer. Dessa var:
  Karl-Ove Andersson, ordförande, omval
  Lars Bolin, omval
  Anna Degrell, nyval
  Tomas Strand, nyval
  Anders Båsjö, omval
  Lennart Larsson, nyval
  Adam Silverlid, nyval

  De första fem personerna erhöll flest röster och kommer därför att utgöra valberedning under det kommande året.

  Efter motionstidens utgång hade det uppenbarligen inkommit ett förslag beträffande formerna för valet av medlemmar i valberedningen. Eftersom förslaget var för sent inkommet kunde frågan inte avhandlas. Den just omvalde ordföranden Pauly lovade dock, att styrelsen skall ta sig an detta (vad det nu kan vara) för att kunna lägga fram ett förslag till nästkommande föreningsstämma.

  ÖSK: Nya ledamöter till styrelse och valberedning
  NA: ÖSK visade upp starkt ekonomiskt resultat trots pandemin

  ÖSKs stämmor den 11 mars

  ÖSK slår idag ett instagramslag för att man skall bli medlem i ÖSK Fotboll (om man inte redan är det) för att man skall kunna göra sin röst hörd på fotbollsklubbens kommande föreningsstämma. Inget fel med förslaget att man skall bli medelm, men möjligheterna att göra sin stämma hörd är mycket begränsade. Bortsett från det faktum att stämman genomförs digitalt så klubbmedlemmarna får finna sig i att inta en åskådarplats, men inte mycket mer.

  Möjligheterna att påverka mötets utfall inskränker sig till att man kan rösta ja eller nej till de redan lagda förslagen. Några motalternativ finns det inte. Styrelsevalet – det viktigaste valet – är därmed redan avgjort. Det finns bara ett förslag och det är det förslag som valberedningen lämnat.

  Ett val går det dock fortfarande att påverka och det är valet till den viktiga valberedningen (som i praktiken utser styrelsen). Till det valet finns det faktiskt tre olika förslag, vilka till en del sammanfaller, men ändå.

  Förslag beträffande styrelsen sammansättning skall enligt föreningens stadgar lämnas senast två veckor innan stämman. Övriga förslag inklusive föreslagna stadgeändringar skall lämnas senast det 31 december.

  Beträffande möjligheten att påverka föreningens färdriktning är det nog kört för den här gången.


  Två förslag till valberedning

  Det har inkommit två förslag till ÖSKs föreningsstämma avseende valet av valberedning för det kommande verksamhetsåret. Något som minst sagt tillhör ovanligheterna – oftast får man vara nöjd om det finns ett genomarbetat och genomtänkt förslag till denna viktiga funktion.

  Även om valberedningar verkar i det tysta så skall man absolut inte underskatta deras betydelse. I det ”svenska systemet” hör det ju till ovanligheten att stämmor i bolag, föreningar och organisationer i sina beslut avviker från de förslag som valberedningen lämnat.

  I praktiken blir det oftast så att det är denna begränsade och ofta anonyma grupp som i praktiken bestämmer vilka som skall styra verksamheten. En uppgift som för att den skall kunna göras bra både kräver en insyn i hur styrelsearbetet går till, hur de olika styrelsemedlemmarna utför sina uppdrag samt vilka tänkbara nyrekryterade/ersättare som skulle kunna engageras.

  Inför årets stämma hade ursprungligen ett förslag till valberedning lämnats in av ÖSKs tidigare ordförande Björn Åqvist. Därefter har ytterligare ett förslag lämnats in av den tidigare styrelsemedlemmen Jasmin Benca. Oklart vad som motiverade Benca att lämna ett alternativt förslag. Var det någon som han absolut ville se i valberedningen eller var det någon han inte tyckte skulle ta en plats i denna.

  Förslagen.

  Nuvarande Förslag 1 Förslag 2
  valberedning Björn Åqvist Jasmin Benca
  Karl-Ove Anderson X X X
  Lars Bohlin X X X
  Anders Båsjö X X
  Maria Tedsjö X
  Per-Åke Sörman X
  Anna Degrell X X
  Tomas Strand X
  Erik Wärlegård X
  Lennart Larsson X

  Att Maria Tedsjö inte föreslås till omval i något av alternativen ter sig naturligt med tanke på att hennes make är föreslagen till en plats i ÖSKs kommande styrelse. Per-Åke Sörman har haft ett politiskt stormigt år med tanke på att han efter intern kritik blev av med sin kommunalrådsbefattning. Han vill förmodligen ägna sin energi åt annat.

  Motiveringar

  Björn Åqvist.
  Karl-Ove har varit valberedningens ordförande de senaste åren och kontinuiteten på denna post är viktig. Vidare har Lars Bolin en god kontakt med många engagerade medlemmar samtidigt som han har erfarenhet av arbete i ÖSK:s styrelse. Anna Degrell är en profil i supporterkretsar och har bland annat varit med och startat Örebrudar. Efter att ha lyssnat runt i våra supporterled är Anna Degrell en person som har ett brett stöd i den här typen av förtroende. Tomas Strand är engagerad i vårt aktieägarnätverk och är en god representant för detta nätverk och många övriga aktieägare. Slutligen står Anders Båsjö för kontinuitet och i rollen som revisor har han
  ett brett nätverk och också en bra bild av många företagare i Örebroregionen.

  Jasmin Benca.
  Erik känner alla till, en stark profil och med stark förankring såväl bland supporters som bland företagare och medlemmarna i stort. Lennart har ett förflutet i ÖSK:s styrelse och kan verksamheten. Han har dessutom ett brett kontaktnät i företagarvärlden, vilket bl.a. visat sig i värvningen av Andreas Skovgaard. Det skulle vara en bra grupp med olika kontaktytor och spetskompetenser tycker jag.

  Från det ena till det tredje.
  Intressant det Benca skriver om värvningen av Skovgaard. Tydligen har den rekryteringen stöttats ekonomiskt av ett antal företagare. Om det nu var i form av pengar till en sign-on bonus eller för ett tillskott till lönen.

  ÖSK: Inför årsmötet – Nya förslag till val av valberedning.
  Björn Åqvists förslag
  Jasmin Bencas förslag

  Valberedningens förslag till ny styrelse

  Valberedningen har nu lämnat sitt förslag till styrelse för det kommande verksamhetsåret (som väl egentligen borde kallas styrelsevarvet eller något åt det hållet).

  Enligt förslaget kommer två styrelsemedlemmar att avsluta sitt engagemang och tre nya väljas in. Det blir således en utökning av antalet styrelsemedlemmar – förmodligen för att få plats med Kristian Hugmark efter ett supporterinitiativ.


  Som ledamöter till styrelsen 2021 föreslår Valberedningen:

 • Carl Pauly, ordförande 1 år (omval)
 • Karin Sliwinska, ledamot 2 år (omval)
 • Urban Hammar, ledamot 1 år kvar på mandatperioden
 • Fredrik Nordback, ledamot 1 år kvar på mandatperioden
 • Jenny Hermansson, ledamot 1 år kvar på mandatperioden
 • Staffan Werme 1 år kvar på mandatperioden
 • Kristian Hugmark 2 år (nyval)
 • Hans Tedsjö 2 år (nyval)
 • Johan Görtz 2 år (nyval)

  Lämna styrelsen kommer Kent Norström (VD, Nercia Utbildning) och Tina Hillding, (Ekonomichef, Örebro Universitet) att göra.

  Hans Tedsjö grundade Strateg (har jag för mig) för en sådär 35 år sedan. Numera driver han en egen mindre konsultverksamhet och är drivande styrelseordförande i ÖSK Ungdom.

  Johan Görtz är VD för ESSWEGE fastigheter.

  Kristian Hugmark har föreslagits till styrelsen av en grupp supportrar


  Örebro SK: Förslag på styrelseledamöter ÖSK Fotboll 2021

 • ÖSK-stämmor i mars

  ÖSK har nu bestämt datum för ÖSK Elitfotbolls bolagsstämma och Örebro SKs årsstämma. De kommer (givetvis) båda arrangeras samma dag – den 11 mars. Först bolagsstämman kl. 17:30 och sedan årsstämman en timme senare.

  Båda stämmorna arrangeras digitalt. På många sätt positivt eftersom det ger en möjlighet för fler att ta del av stämmorna. Negativt är väl främst att det blir lite svårare att genomföra val och eventuella omröstningar.

  ÖSK: Datum för ÖSK Fotbolls årsmöten

  Coronahöst: Skarpt läge

  Inte oväntat med tanke på den snabba smittspridningen i Region Örebrolän beslutade Folkhälsomyndigheten idag om att Lokala allmänna råd skall införas för att förhindra/bromsa upp smittspridningen i Örebro län.

  Dessutom och som en följd av detta har Länsstyrelsen (om jag fattat gången rätt) fattat beslut om att den gräns för sittande publik som gällt sedan i förrgår (höjningen från 50 till 300) upphävs och den maximala publiksiffran kommer fram till och med den 24 november åter att vara 50 personer.

  De nya skärpta bestämmelserna innebär i princip att all idrottsverksamhet upphör med undantag för diverse elitserier där utövarna har idrotten som ”yrke” och träningar för ungdomar födda år 2005 och senare.

  Region Örebro Län skriver.
  Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

  För ÖSK-familjens del innebär de nya reglerna följande.

  ÖSK Elitfotboll.
  Påverkas nästan inte alls. Någon trehundrahövdad publik på Kalmar-matchen blir det dock inte.
  ÖSK skriver:
  De nya restriktionerna avråder fotbollsföreningar att under denna period utföra matcher och gemensamma träningar. Detta påverkar ÖSK:s damverksamhet och akademi som från och med idag ställer in alla sina träningar och matcher. För lag i de högsta serierna (OBOS Damallsvenskan, Allsvenskan, Superettan, Elitettan, Ettan Södra, Ettan Norra, Svenska Futsalligan samt kval till Ettan) tillämpas särskilda protokoll. Detta gör att ÖSK Fotbolls herrlag kan fortsätta bedriva tränings- och matchverksamhet, om än med särskilda riktlinjer.


  ÖSK Dam…
  …ställer in sin träningsverksamhet.

  Under vintrarna har ÖSK/Söders damer spelat och vunnit DM-titlar i futsal. Men efter det att specialistlagen etablerades och många spelare gått till Örebro Futsal Club har det blivit mindre och mindre av det vinternöjet. I år har ÖSK/Söder Dam inget lag som deltar i DM-futsalturneringen och de påverkas alltså inte av futsalnedstängningen.


  ÖSK Söder Herr.
  Har ett futsallag anmält som får vänta till tidigast den 25 november för att träna och spela. Klubben skriver på sin webbplats:
  På grund av nya riktlinjer från FHM och Länstyrelsen har vi beslutat ställa in all träning tillsvidare.
  Nu gäller det att vi alla tar ansvar och hjälps åt att hejda denna pandemi!


  ÖSK Ungdom.
  De ställer in all verksamhet för ungdomar födda år 2004 och tidigare. Övriga tränar på som vanligt, men spelar inga matcher. Klubben skriver på sin webbplats:

 • Alla våra lag med spelare födda 2005-yngre kan genomföra träningar utan föräldrar. Endast tränare och spelare bör vistas på plan/i hallen.
 • Verksamheterna Bollkul och Skridskokul skjuts upp tills vidare eftersom de verksamheterna bygger på att föräldrar engagerar sig i verksamheten.
 • Möten och utbildningar kan genomföras digitalt men ej genom samlingar i exempelvis konferenslokaler eller liknande.
 • I dagsläget får inga matcher genomföras.
 • Planerade ledarutbildningen på Elite Stora Hotellet flyttas fram, mer information kommer.
 • Planerade utbildning i utvecklingsstegen för våra äldsta lag flyttas fram, mer information kommer.

  ÖLFF: Information om skärpta allmänna råd i Region Örebro Län