Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Spelarinvest söker nytt kapital

Följande uppmaning damp ner i bloggens brevlåda. Den gäller givetvis även de som ännu inte har blivit aktieägare. Hans Melin svarar villigt på alla eventuella frågor kring aktietecknandet.


Offensiv satsning på ÖSK

På aktieägarmötet i Örebro Spelarinvest AB (ÖSAB) den 24 november konstaterades, att bolaget och dess ägare kan känna sig stolta över att på ett mycket betydelsefullt sätt ha bidragit till ÖSK Fotbolls framgångar de senaste åren och till det faktum att ÖSK 2010 är det tredje bästa fotbollslaget i Sverige. Den positiva bild i media av ett anfallsinriktat och positivt spelande lag, som ÖSK numera innehar, betyder självfallet mycket ur PR-synpunkt för hela Örebroregionen, dess näringsliv och innevånare.

Av den ekonomiska redogörelsen på mötet framgick, att det kapital som ÖSAB förfogar över i dagsläget uppgår till cirka 4 mkr. Den allmänna meningen på mötet var, att detta kapital är för litet för att kunna stötta ÖSK på bästa sätt i klubbens strävan att bibehålla, eller helst ytterligare förbättra, den framgångsrika positionen i Fotbollssverige.

ÖSAB genomför nu därför en kampanj för att öka sitt tillgängliga kapital och därmed kunna stötta ÖSK Fotboll bättre, nu när laget skall mäta sina krafter med lag ute i Europa. Vi vädjar till såväl nuvarande aktieägare som andra intresserade att satsa kapital för att åstadkomma en behövlig förstärkning av ÖSAB:s finansiella resurser.

Om alla nuvarande aktieägare satsar exempelvis ytterligare 50% av den summa som tidigare investerats i bolaget skulle bolagets tillgängliga kapital öka från nuvarande 4 mkr till 11 mkr!!! ÖSAB:s styrelse har dessutom beslutat att jobba hårt för att engagera personer/företag, som idag inte är aktieägare, vilket, om det lyckas, kommer att öka det finansiella utrymmet ytterligare.

Som ett led i ovannämnda kampanj ber vi dig, som redan är stolt aktieägare i ÖSAB, att snarast fylla i och returnera nedanstående kupong. Tack på förhand för ditt ytterligare stöd!

OBS!   Vi har redan tecknat aktier med nya köpare för 700.000 i denna kampanj, som startade den 1 januari 2011.

Glöm inte Kvartalsmötet den 24 februari 18:30. Om du anmält dig behöver du inte göra om det.

……………………………………………………………………………………………………………Till Örebro Spelarinvest AB

Jag vill gärna stötta ÖSK Fotboll ytterligare och tecknar mig därför för ytterligare aktier i ÖSAB (kryssa a, eller b nedan)

a         _____ Jag tecknar mig för det antal aktier som motsvarar 50% av min tidigare gjorda insats i ÖSAB

b        _____ Jag tecknar mig för ………… st nya aktier i ÖSAB à 50 kronor (minst 50 aktier)
(för nya aktieägare gäller minst 5.000 Kr)

__________________________
namn


Skickas till
Örebro Spelarinvest AB
Box 206
70144 Örebro                                                          Bankgiro 5818-1231
eller hans.melin@melinsfastigheter.se

Spelarinvests informationsmöte

Bloggen besökte Örebro Spelarinvests informationsmöte igår. Från bolaget sida har man nu inlett en ”drive” för att få in nytt kapital – det gamla är väl mer eller mindre på upphällningen. Kapitalanskaffningen verkar främst vara ett initiativ från Roger Andersson, s-märkt ledamot i Spelarinvests styrelse med en viss vikt i kommunalpolitiken. Bland annat sitter han väl också med i Örebroportens styrelse.

Roger har samlat ihop ett gäng kamrater/kolleger, som träffas några gånger i månaden för att jobba med kapitalanskaffningsfrågorna. Hittills har man fått in ca. en halv miljon kronor och gårdagens möte var väl en del i deras arbete på att dryga ut denna summa.

Jag undrade före mötet hur man skulle motivera ytterligare investeringar i bolaget i en tid då problemen är uppenbara med trilskande skattemyndigheter och spelare som går ut i media och säger att de tänker lämna med Bosman-status. Det problemet tyckte jag att man klarade rätt så bra. Förståndigt nog så har man på det hela taget övergivit motiveringar, som riktar in sig mot eventuella  ekonomiska vinstmöjligheter. Det körde man ju en del med i samband med att man första gången vände sig till en något större publik. Bolaget har för närvarande ca. 200 aktieägare.

Den nya ”strategin” riktar i stället in sig på två argumentationslinjer. Dels handlar det om ÖSK-hjärtat. Genom att investera i ÖSK Spelarinvest stöttar man ÖSK Fotboll i sin verksamhet. Detta är väl kanske i första hand ett argument som man hoppas skall vara attraktivt för privatpersoner. Men dessutom argumenterar man för ÖSK Fotbolls betydelse för örebroregionen. Ett framgångsrikt allsvenskt lag med numera stor exponering i media är något som ger stora positiva effekter för staden Örebro och omkringliggande kommuner. Det bidrar till att göra staden attraktivare för familjer, arbetstagare, studenter etc. Något som direkt och indirekt kommer näringsliv och förvaltning till del. Själva presentationen på mötet handlade sedan inte så mycket om Spelarinvest utan om ÖSK Elitfotbolls utveckling och framtidsplaner. En beskrivning av den verksamhet som Spelarinvest understöder. Vilket väl ligger helt i linje med den nya strategin.

Beträffande det nu pågående arbetet med att ersätta fjolårets spelarförluster, så lämnades klokt nog inte några mer detaljerade kommentarer. Det finns ju ingen anledning att diskutera spelaraffärer, som ännu inte blivit av. Så pass mycket kom väl ändå fram, att Patrik Haginge är ett namn som är av intresse och att man från klubbens sida gärna skulle se, att Patrik Anttonen omprövar sitt beslut att lämna Örebro. Rekryteringsfokus ligger fortsatt på de tre positionerna vänsterytter, mittback och högerback. Beträffande försvarsspelaren (-na), så bör ett avslut kunna ligga rätt nära i tiden. Med vänsteryttern kan det ta längre tid. Lennart Sjögren ställde en ersättare i utsikt, som är minst lika bra som Roni Porokara var. En spelare som såvitt jag kan se inte finns tillgänglig i det överblivna spelarmaterialet på den svenska marknaden. Så det verkar väl som om det handlar om en utländsk spelare i det fallet.

Del av Spelarinvests informationsfolder. Klicka på bilden för att förstora den.

Precis som tidigare tecknas de nya aktierna i poster om 50 stycken á 100 kronor. ”Paketet” kostar alltså 5.000 kronor. Ytterligare information om hur man skall förfara för att teckna sin andel kan man säkert få av Hans Melin, tel.: 019-164848.

Spelarinvest

Örebro Spelarinvest kallar till informationsmöte för att försöka finna nya investerare för bolaget. Det skall bli intressant att se hur argumentationen går. För hittills kan man ju knappast säga, att aktierna berett sina ägare någon större (ekonomisk) glädje. Kapitalet är på väg att försvinna när spelarna går som Bosman och skattemyndigheterna har dessutom satt ett stort frågetecken för affärsmodellen.

För ÖSK Fotbolls del har dock insatsen förmodligen varit livsavgörande. Vilket givetvis är tacknämligt, men frågan är om det räcker som argument för att locka in nya delägare i bolaget.

Ny lösning för Spelarinvest

100228.
NA skrev igår om Örebro Spelarinvests skatteproblematik. Av artikeln att döma har man funnit en Plan B som till vidare (tills överklagandet har behandlats) förhindrar att ytterligare avskrivningar blir ”värdelösa”. Skattetvisten omfattar ”bara”  600.000 kronor, ett i sammanhangen ändå rätt beskedligt belopp. Men det finns enligt artikeln fortfarande finansieringsreverser värda 8 mkr i Spelarinvest. Det är avskrivningsmöjligheterna på detta belopp som man måste säkra, oberoende av vad beslutet blir i den nu pågående tvisten. Det nya upplägget innebär att det blir Örebro Elitfotboll AB som köper in spelarna för pengar som man lånat från Spelarinvest.

090205.  Spelarinvest i skatteträsket.
Skatteverket har efter en revision hos Örebro Spelarinvest beslutat upptaxera företaget med den påföljden att bolaget blir skattskyldigt (ev. får en ökad skattskyldighet) på ca. 600.000 för de två åren 2006 och 2007. Bakgrunden tycks vara att man från skattemyndighetens sida inte vill acceptera att Spelarinvest gör kostnadsavdrag för ned-/avskrivning av s.k. finansieringsreverser. Riktigt hur det hela hänger ihop och hanteras är det svårt för en utomstående att få någon egentlig uppfattning om. Uppfattning hos skattemyndigheterna och hos bolaget och dess rådgivare verkar gå isär. Beslutet skall överklagas.

Beloppet är inte speciellt stort och sätter inte Spelarinvests existens i fara på något sätt. Men det kan ändå få negativa konsekvenser eftersom det kan försvåra Spelarinvests fortsatta arbete och göra det svårare att ta in nya pengar. Tyvärr brukar skattetvister ha en tendens att bli väldigt utdragna och innan ett slutgiltigt beslut är fattat kan det ta flera år. Tills dess lär skattemyndigheterna skugga ligga över Spelarinvest. Vilket i sin tur kan försvåra ÖSKs rekryteringsarbete.

Möte med Spelarinvest 2 feb

Örebro Spelarinvest hade kvartalsmöte på tisdagskvällen. Efter en pyttipanna med lättöl för en hundring på 4:e våningen samlades aktieägarna i puben på den 3:e för en genomgång av dagens program. Det var faktiskt rätt många som hittat dit.

Programmet bestod till övervägande delen av en intervjuande Thomas Nordahl, som först frågade ut Sixten och sedan ÖSKs (näst) senaste A-landslagsman Michael Almebäck. (Alejandro var ju faktiskt ännu senare, när han fick möjligheten att notera en etta i kolumnen för spelade A-landskamper). Men bortsett från det.

När Sixten svarar på Thomas frågor får jag nästan alltid en känsla av att Sixten inte känner sig riktigt bekväm med frågeställaren. Å andra sidan manövrerade Sixten väldigt skickligt bland Thomas krokar och svarade i allmänhet på frågorna efter det att han själv hjälpt till med att omformulera dem.

Intressantast var svaret på frågan om hur årets träningsupplägg skiljer sig från de tidigare två åren. Sixten svarade bland annat, att man i år helt gått ifrån konditionsträning medelst löpning. Allt som görs nu görs med boll och man praktiserar en verkligt högintensiv träning. Så hög att man ofta jobbar hårdare på träningarna än till och med vad man tidvis behövde göra i matchen mot Elfsborg. Micke Almebäck nickade instämmande från publikplats. Fördelen med ett sådant här upplägg är att man tvingar spelarna att klara de bollmässiga momenten även när det går fortare. De måste tänka snabbare och ha bättre fötter. Just att kunna göra saker i ett högre tempo såg Sixten som en av de stora skillnaderna mellan de europeiska topplagen och de lag som inte är riktigt lika bra. Springer (distansmässigt) under matcherna gör man lika långt som i de flesta ligor och lag, men på temposidan är det stora skillnader. Jag antar, att detta är en av de metoder som Sixten vill använda sig av inför den kommande säsongen, då han verkar satsa på en högre och intensivare press på motståndarna.

Jan Karlsson berättade en del om ekonomin, som ser bra ut (förutom de skattemässiga bakslagen). Fjolårets vinst som i slutet av december angavs till 2 mkr tror man nu kommer att bli närmare 3 mkr. Försäljningen inför årets säsong har börjat mycket bra och både på biljett-sidan och på ”reklam”-försäljningen ligger man bättre till, än vad man gjorde vi motsvarande tidpunkt förra året. På den nya Östra Läktaren finns det 7 sponsorloger (på Västra är det 6) och av dessa 7 har 6 redan sålts. Några problem att fylla den sjunde verkar man heller inte ha. Eventuellt har man redan en lösning på detta i och med att ett av de företag som hyr på Västra vill ha mer utrymme. Vilka företag det ärsom hyrt in sig på Östra kan man se på de reklamskyltar som satts upp på läktaren. Jag kunde inte kolla ordentligt vilka de var, men såg i alla fall att nu sitter det en stor Würth-skylt där.

När det gäller de problem som Spelarinvest har med Skattemyndigheterna beträffande avdragsmöjligheten för värdeminskningen på spelarkontrakten, så arbetar man på en interimisk lösning som man kan använda sig av tills dess att ett avgörande beslutet fattats i ärendet. Man tror att man har hittat en lösning som håller redovisnings- och skattemässigt, men ÖSKs revisor måste nu även stämma av detta med Svenska Fotbollförbundet så att den även ligger i linje med deras principer och regler.

Ju fler kockar ju mindre kaka

100114.
NA gör ett försök att reda ut vem som skall få vad när pengarna för Roni Porokara anländer: Många ska dela på Poro-kakan

100113 Så fördelas Porokara-pengarna
Papperstidningen har försökt få fram mer ekonomiska fakta kring Roni Porokaras övergång från ÖSK till Maccabi Haifa. Utan framgång skulle det visa sig. Så långt kom man i alla fall, att fördelningsprinciperna för den okänt stora betalningen är klar. Enligt Spelarinvests ordförande Curt Gruvaeus går det till på följande sätt:

Först tar Spelarinvest ut de pengar som man ursprungligen investerade då Roni värvades till ÖSK. Det som sedan blivit över fördelas sedan så att Spelarinvest tra 70 % och ÖSK Elitfotboll 30 %.

Spelarinvest har 4-5 miljoner att handla för

I en intervju med Nerikes Allehanda berättar Spelarinvests ordförande Curt Gruvaeus, att det ser bra ut i bolaget. Kvar att handla för finns det mellan 4 och 5 miljoner kronor. År 2008 kommer dessutom att gå med vinst. Från bolagets sida vill man i första hand prioritera värvning(ar) för mittfältet.

NA: 14 miljoner kronor insamlat i Spelarinvest