Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

ÖSK redovisar vinst – fast det var nog förlust

ÖSK-koncernens bokslut finns sedan igår tillgängligt på ÖSKs hemsida. Nominellt visar föreningen en vinst på 28 tkr, vilket rimmar illa med tidigare information som talade om en förlust i storleksordningen 1,7 mkr.

Hur kunde det gå så? Bokslutet ger väl ingen direkt förklaring, men om man försöker läsa mellan raderna och gissa lite så verkar det väl som om Spelarinvest på något sätt är inblandade i att man lyckades landa på ett knappt men ändå positivt resultat.

Bland nötterna (kommentar till not 22) finner man uppgiften att värdet av finansieringsreverser nu uppgår till 3,8 mkr. Vid det förra bokslutet var det bara 0,1 mkr. Nu vet vi (väl) att Spelarinvest var inblandade i förlängningen av Oscar Janssons kontrakt samt i rekryteringen av Alhassan Kamara från AIK. Det kostade väl en del, men knappast hela ovanstående belopp.

En annan lite ”skum” post hittar man i koncernens resultaträkning. ÖSK konstaterar utan några närmare förklaringar, att övriga rörelseintäkter ökat jämfört med 2013 från 1,5 mkr till 4,9 mkr. Här rör det sig alltså om intäkter som inte kan klassas som kommande från vare sig match, marknad (sponsorer), rättigheter eller spelarförsäljningar.

I övrigt kan man konstatera, att ÖSK lyckats rätt bra med att hålla kostnaderna under kontroll. De var budgeterade till 49,3 mkr och blev med utfallet 49,0 mkr till och med något lägre. I stället var det på intäktssidan (50,7 mkr) som tappet kom (jämfört med budgeten i vilken man räknade med/hoppades på 52,8 mkr).

Den största besvikelsen var nog matchintäkterna som bara ökade med 1,4 mkr (brutto) och 0,6 mkr (netto). Även marknads- (sponsorintäkterna) ökade inte speciellt mycket – bara med 2,6 mkr netto. Det stora lyftet intäktsmässigt kom istället via sändningsrättigheter/SEF-medel som ökade 6,3 mkr jämfört med fjolåret.

En positiv siffra var likviditeten. Kassa- bankbehållningen uppgick till 7 mkr vid årsskiftet, vilket nog får anses vara rätt så bra.

Tillägg: ÖSK Elitfotbolls VD Simon Åström har nu kommenterat resultatet i ÖSKs studioprogram Sportklubben (Web-TV). Enligt Åström blev ”Resultatet i Verksamheten” betydligt bättre än vad man trodde i början av december. Verklighetsresultatet innebar en förlust på enbart 0,2 mkr i stället för prognostiserade -1,7 mkr. Förklaringen till denna rätt stora avvikelse, trots att det bara återstod en månad av räkenskapsåret då man gjorde prognosen är att att man räknade försiktigt på alla osäkra poster. När sedan utfallet blev känt visade sig ”alla” ha gått åt rätt håll.

För att öka på förvirringen ytterligare nämner Åström även, att resultatet efter bokslutsdispositioner kommer att bli en ”vinst” på ca. 0,5 mkr. Men för att förklara nerdragningar av spelartrupp etc. nämner han också att resultatet av den ”Löpande Driften” fortfarande innebär en förlust på några miljoner kronor.

Åström bekräftar för övrigt att man under året fått stöttning från Spelarinvests sida. Med tanke på oklarheterna kring hur denna verksamhet kan drivas vidare (nya FIFA-direktiv beträffande tredjepartsägande) har man dock inte räknat med någon sådan hjälp i planeringen inför det här året.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.