Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Tankar om Spelarinvests framtid

I dagens papperstidning kan man läsa en del om vilka alternativ som står till buds för Spelarinvests aktieägare. Den ursprungliga lösningen sköts ju i sank av Skattemyndigheten i och med att bolaget inte fick rätt att göra avdrag på förlusterna vid sina spelaraffärer. Däremot är de tvugna att skatta för överskotten.

Av artikeln att döma verkar det finnas fyra huvudspår för tillfället.

1. Upplösning av bolaget.

En möjlighet är att bolaget helt enkelt avslutas (likvideras). Tillgångarna i form av kontanter samt bolagets aktier i ÖSK Elitfotboll och Örebroläktaren delas ut till aktieägarna. Tanken är sedan att i en nyemission erbjuda aktieägarna att återinvestera det återbetalda beloppet genom att teckna fler aktier i Elitfotboll. Svårigheten med detta förslag är väl främst att man inte vet hur aktieägarna kommer att agera. Jan Folke och Malmbergs som enligt tidningen äger 38% av Spelarinvest skall dock ha ställt sig positiv till denna lösning.

2. Business as ”usual”.

Det är givetvis möjligt att fortsätta verksamheten som hittills, men med en högre grad av selektivitet när det gäller spelarköpen. Det är dock svårt att finna spelare som man med säkerhet vet kommer att kunna säljas under en kontraktsperiod. Dessutom förutsätter nog denna lösning betydligt längre spelarkontrakt än vad ÖSK hittills kunnat/brukat teckna. Spelaren måste ju dels få tid att utvecklas, dels får den återstående kontraktstiden inte vara så kort att spelaren frestas att vänta ut kontraktet för att kunna dra nytta av sin värdeökning för egen (och agentens) del. Dessutom kvarstår väl problemet hur man hanterar den skattemässiga problematiken under förlustår.

3. Förvaltningsbolag.

En möjlighet skulle kunna vara, att bolaget accepterar sin situation och avstår från ytterligare spelaraffärer. I stället blir man ett renodlat förvaltningsbolag som i princip finns till för att kunna ge stöd när/om det behövs. Det skulle väl i så fall vara genom ytterligare kapitaltillskott via en nyemission. Spelarinvests intäkter skulle i så fall vara framtida utdelningar från Elitfotboll AB de år detta bolag visar vinst. I princip påminner väl den här lösningen om nr 1, med den skillnaden att aktieägarna individuellt inte får någon möjlighet att själva avgöra om de vill investera i Elitfotboll eller ej. Dessutom blir denna lösning tidsmässigt mer gynnsam (inbillar jag mig) eftersom man inte behöver skjuta till hela beloppet på en gång utan kan portionera ut ”bidragen” i den takt som behövs.

4. Återköp av aktier.

Spelarinvest skulle kunna gå ut med ett erbjudande att återköpa aktier i bolaget. De aktieägare som vill hoppa av och inte fortsätta att stödja bolaget kan sälja tillbaka sina aktier till Spelarinvest och därefter kör man vidare. Förmodligen enligt modell 3. Nackdelen med detta är i första hand att Spelarinvest kommer att förlora en del av sina kontanter. Möjligheten att ”hjälpa” ÖSK i framtiden reduceras i motsvarande grad.

Bloggen som själv är en av de mindre aktieägarna i Spelarinvest anser att lösning nr 3 är den bästa. De medel som idagsläget finns kvar i Spelarinvest kommer i så fall även fortsättningsvis att finnas tillgängliga för att täcka upp eventuella framtida förluster. Dessutom finns det pengar som kan lånas ut vid tillfälliga likviditetsproblem.

Givetvis finns det även andra möjligheter att avveckla/utveckla engagemanget. En tänkbar lösning skulle kunna vara, att dela ut Spelarinvests aktier i Elitfotboll, men behålla Örebroläktaren och kontanterna i bolaget. Ägandet i ÖSK Elitfotboll breddas på så sätt samtidigt som aktieägaravtalet (som är en nagel i ögat på många ”aktivister”) mellan Föreningen och Spelarinvest bör kunna upplösas. Spelarinvest kan sedan åter gå in som aktieägare i Elitfotboll om/när kapitalet behöver förstärkas.

En sak man skall ha i åtanke när det gäller lösningar som innefattar nyemissioner är att i dessa måste även ÖSK Fotboll FK vara med för att den nödvändiga röstmässiga majoriteten inte skall spädas ut (51-procentsregeln). I princip måste ÖSK Fotbolls andel därför vara 10 % av det satsade beloppet. På den punkten är det väl tveksamt om de resurser som finns hos föreningen i dagsläget räcker till. Föreningens verksamhet är ju numera väldigt begränsad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.