Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Avvecklingen av Örebro Spelarinvest, nyemission mm

Axen kallelse
Även om jag skrivit om båda sakerna tidigare så hade omfattningen av kvällens mötesverksamhet ändå inte helt registrerats i min hjärna. Möjligen på grund av att både ÖSK Elitfotboll och Örebro Spelarinvest använde sig av samma bild (som ovan) för att höja kallelsens attraktionskraft. Bilden ifråga är dessutom något okonventionell. Istället för att låta en av lagets populärare spelare pryda försändelsen är det lagets tränare Alexander Axén som skall locka deltagarna till bolagsstämma och informationsmöte. Man kanske inte visste vilka spelare som skulle vara kvar i klubben vid ingången av september månad, då kallelserna gick ut i augusti.

ÖSK Elitfotboll AB.
Fotbollsaktiebolaget som i dagligt tal (och även av Bloggen) brukar benämnas fotbollsklubben kallar sina aktieägare till en Extra bolagsstämma.

Huvudpunkter på Dagordningen.
1. Beslut om nyemission.
2. Ändring av bolagskategori.
3. Ändring i bolagsordning.

Syftet med dessa åtgärder verkar vara att möjliggöra att de pengar som friställs, då Örebro Spelarinvest de facto avvecklas kan slussas vidare till ÖSK Elitfotboll. Ungefär på samma sätt som redan tidigare skett i år. Dessutom vill man göra det möjligt för en större krets intressenter att köpa aktier i fotbollsbolaget.

Det finns väl ingenting kontroversiellt i dessa beslut. Det är bra för ÖSK om aktiekapitalet kan utökas genom en nyemission. Genom att göra om bolagets status till ett publikt bolag underlättas även eventuella framtida kapitalanskaffningar (om och när de behövs). Man kan då nämligen vända sig till allmänheten på ett helt annat sätt.

Eftersom det är ÖSK Fotboll som äger röstmajoriteten i fotbollsbolaget så kommer hur som helst de tre punkterna på dagordningen att röstas igenom oberoende av vad de övriga närvarande aktieägarna tycker – om de skulle tycka något annat.

Det här blir första gången som ÖSK Elitfotbolls ledning (VD och styrelsemedlemmar) träffar de ägare som tillkommit genom den förra nyemissionen inom ramen för Elitfotbolls verksamhet. Det skall bli intressant att se om man utnyttjar tillfället för att lämna någon information om hur verksamheten går. Eller om det bara blir en möte för att klubba igenom punkterna på dagordningen.


Örebro Spelarinvest.
Aktieägarna till Örebro Spelarinvest har kallats till ett kvartalsmöte kl 18:30. Formerna verkar vara de vanliga. Först pyttipanna i restaurangen och sedan information en trappa ner. I sin inbjudan till mötet skriver man: Styrelsen i Spelarinvest har kommit överens med ÖSK att ÖSK Elitfotboll AB köper aktierna i Spelarinvest till ett belopp som innebär att Spelarinvests ägare får tillbaka de satsade pengarna. Bra för ÖSK och bra för Spelarinvests ägare.

Det är här det börjar bli intressant. Rimligen kan inte styrelsen i Spelarinvest komma överens om något sådant. Det är ju varje enskild aktieägare som avgör om de vill sälja sina aktier eller ej. ÖSK Elitfotboll kan lägga ett bud på Örebro Spelarinvest som detta bolags styrelse kan rekommendera. Men det är väl ungefär så långt som styrelsen kan påverka.


Nu verkar man både från Elitfotbolls och Spelarinvests sida vara klara över att en försäljning skall ske. Det skall bli intressant att se hur man tänker att gå till väga. I princip borde ingen av aktieägarna i Spelarinvest vara ointresserade av att få tillbaka de pengar de en gång satsat, men ändå.

I samband med den första nyemissionen i år framkom att ett problem med erbjudandet var att nå fram till alla aktieägare vars kontaktuppgifter av en eller annan anledning inte var kända. Om Elitfotboll nu skall köpa aktierna i Spelarinvest borde detta problem kvarstå.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.