Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

ÖSK Elitfotboll vill nyemittera

ÖSK Fotboll meddelar idag, att en extra föreningsstämma kommer att hållas den 4 november. Förhoppningen är då, att klubbens medlemmar skall godkänna en nyemission i Örebro Elitfotboll AB, fotbollsföreningens för tillfället helägda dotterbolag.

Tanken är att på detta sätt kunna dra in de pengar som friställs, då Örebro Spelarinvest inskränker sin verksamhet och återbetalar en större del av det kvarvarande kapitalet till sina aktieägare.

Tidigare har det sagts att Spelarinvest planerade en bolagsstämma den 2 november för beslut om den partiella avvecklingen. Föreningsstämman skulle sedan hållas den 24 november. Nu verkar det som om man kastat om i tidsplaneringen, vilket i och för sig är helt logiskt. Rimligen skall nyemissionen beslutas först innan avvecklingsbeslutet tas med erbjudandet att satsa de frigjorda medlen i Örebro Elitfotboll.

ÖSK: Välkommen på säsongsavslutning


ÖSKs rubriksättning där man fokuserar på säsongsavslutningsfestligheterna och avstår från att nämna den betydligt viktigare stämman och nyemissionen är väl inte helt lyckad. Jag bifogar därför dagordningen till föreningsstämman (om nu någon skulle ha missat denna).

INBJUDAN TILL EXTRA FÖRENINGS­ STÄMMA FÖR ÖREBRO SK FOTBOLL
Onsdag 4 november klockan 17.00 på Scandic Grand, FabriksgatanDAGORDNING

1. Stämman öppnas
2. Upprop och fastställande av röstlängd för stämman
3. Fråga om stämman har utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande samt sekreterare för stämman
6. Val av två justerare tillika rösträknare, som jämteordföranden ska justera protokollet
7.Framläggande av styrelsens planer för nyemission för ÖSK Elitfotboll AB
8.Behandling av styrelsens förslag för vidare gång gällande nyemission för ÖSK Elitfotboll AB
9.Inval av Efwa Nilsson som ordinarie ledamot i styrelsen för ÖSK Elitfotboll AB enligt beslut på ÖSK Fotbolls årsstämma 2015-03-10
10. Övriga, ej beslutsfrågor, anmälda under punkt 4
11. Stämman avslutas

Tillägg: NA tar upp tråden och skriver bland annat att Spelarinvests bolagsstämma kommer att gå av stapeln den 11 november.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.