Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Spelarinvest: Lever vidare

Vid Spelarinvests extra bolagsstämma i kväll redogjorde bolagets ordförande Curt Gruvaeus för det nya samarbetsavtal som arbetats fram av Örebro Spelarinvest AB, Örebro ELitfotboll AB och Örebro SK FK. Avsikten att:
– ÖSK Fotboll skall köpa Spelarinvests aktier i Elitfotboll.
– Spelarinvests styrelsemedlemmar i Elitfotboll lämnar sina uppdrag i bolaget.
– Ett antal nya avtal träffas mellan de olika parterna som reglerar samarbetet mellan dem.

Efter det att Gruvaeus redogjort för det nya läget drog Jan Folke tillbaka sin motion om en frivillig likvidation av Spelarinvest. Därefter godkände stämman enhälligt det nya upplägget.

För att planen skall kunna realiseras krävs även ett godkännnande av Spelarinvest resp av Örebro SK FK. Föreningen kommer att kalla till en extrastämma för att låta medlemmarna ta ställning till förslaget. Detta kommer att ske under oktober månad.

En redogörelse för det nya upplägget finns hos NA: Spelarinvest kvar – så blir nya upplägget

Aktierna i Spelarinvest kommer av allt att döma att säljas till föreningen till det bokförda värdet som är knappt 2,1 mkr. Eftersom föreningen inte har de medlen tillgängliga kommer försäljningen delvis att finansieras genom en revers från föreningen till Spelarinvest.

NA: Åqvist nöjd med nya upplägget: ”Bästa alternativet”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.