Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Årsstämma i Örebro Spelarinvest AB

Kvällens årsstämma i Örebro Spelarinvest AB förlöpte planenligt (antar jag). Det uppstod i alla fall inga diskussioner under den formella delen av förhandlingarna. Alla ärenden på dagordningen klubbades igenom utan att några avvikande meningar hördes. Mötet inleddes med en presentation av klubbens nye tränare Per-Ola Ljung, som fick ytterligare ett tillfälle att demonstrera välformulerade och genomtänkta svar på de frågor som ställdes. Kan han sedan bara omsätta ord och tankar i handling och resultat kommer det att blir riktigt bra.

Styrelseval.
Hans Melin, sedan länge en tung man i Spelarinvests styrelse, hade avsagt sig sitt styrelseuppdrag och i hans ställe invaldes Lennart Larsson, som till vardags är ordförande i Oppbåga Bruk. De övriga styrelsemedlemmarna dvs. Curt Graveus, Sören Persson, Jan Folke, Roger Andersson och Patrik Hjalmarsson omvaldes.

I Hans Melins ställe i styrelsen för Örebro Elitfotboll AB går Lars Larsen in. Tidigare var Larsen suppleant i samma styrelse. Hans ersättare som suppleant i Elitfotbolls styrelse blir Lennart Larsson. Detta innebär att Spelarinvest i Elitfotbolls styrelse representeras av Curt Gruvaeus, Jan Folke, Lars Larsen och Peter Ahlstrand, med Patrik Hjalmarsson och Lennart Larsson som styrelsesuppleanter.

Ekonomi.
För det gångna verksamhetsåret redovisade Spelarinvest en förlust på 1,6 mkr. Den tyngsta kostnadsposten var nedskrivningen av spelarreverser, vilken uppgick till 3,5 mkr. Efter detta är dock spelarreverserna i princip är borta ur balansräkningen. Per den 31 december återstod bara tre reverser med ett sammanlagt värde av 733 tkr.

Resultatprognos.
Hans Melin hann, innan han avgick, med att lämna en liten uppdatering om var Spelarinvest står idag. 2012 kommer att bli ett resultatmässigt bra år. Vinsten fram till och med dags dato uppgår till 2,4 mkr. Huvuddelen av detta kommer från aktieutdelningen från Elitfotboll. I vinsten ingår ännu inte Spelarinvests andel av ersättningen från IFK Göteborg för Nordin Gerzic. Efter sommaren uppskattas Spelarinvests kapital uppgå till ca. 13 mkr och bolaget kommer då att ha 9 mkr i banktillgodohavanden. Totalt inbetalt aktiekapital till bolaget uppgår till 15,4 mkr, vilket innebär att vid årets slut så kommer stora delar av det egna kapitalet att ha återställts, trots flera års förluster på spelarreverser.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *