Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Svensk Elitfotboll: Öppningsplan för elitfotbollen

Svensk Elitfotboll har idag presenterat sin plan på hur man skulle vilja gå tillväga för att kunna tillåta publik på de arenorna i Allsvenskan och Superettan.

Planen ser genomarbetad ut, men är väl i själva verket ett förhandlingsunderlag för vidare diskussioner med Folkhälsomyndigheten. Att det finns en plan att diskutera om och ikring underlättar alltid förhandlingarna. Att det är SEF som utarbetat planen bör väl ge dem ett bra utgångsläge.

Svensk Elitfotboll: Öppningsplan Svensk Elitfotboll –Spel med säker publikaccess2021

Publikkapacitet enligt planen.

Coronavinter 2021: Stopp för ungdomsmatcher

Folkhälsomyndigheten har tänkt om och slår nu back i tillståndsmaskinen. Myndigheten skriver att tillsvidare kommer ingen tävlingsverksamhet under elitnivå att tillåtas. Undantaget för enstaka matcher för barn födda 2005 som vi haft ett tag tas nu därför bort.

Folkhälsomyndigheten: Ytterligare åtgärder för begränsad smittspridning

SvFF har ännu inte hunnit reagera – beskedet kom sent på eftermiddagen. Men RF har hunnit med att sända en passning till sina medlemsförbund. De skriver på sin webbplats:

Folkhälsomyndigheten har idag fattat beslut att idrottsrörelsen bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Beslutet grundas på det rådande allvarliga smittläget.

Riksidrottsförbundet uppmanar idrottsförbund, föreningar, aktiva och ledare att säkerställa att verksamheten fullt ut genomförs i enlighet med de gällande rekommendationerna.

RF: Stopp för enstaka matcher eller tävlingar

Ekonomin: Blev det ett överskott 2020?

ÖSKs ordförande Carl Pauly sammanfattar (sort of) året 2020 på ÖSKs webbplats och via epost till medlemmar mfl.

Pauly skriver bland annat:
Jag vill fokusera på det engagemang och stöd som alla ni ÖSK:are har visat under året. Alla ni som stöttat oss genom att teckna medlemskap (vi har aldrig varit fler), alla ni som efterskänkt era årskort, alla partners som inte bara fortsatt att stötta oss utan även tecknade avtal trots att ni visste att året skulle bli något helt annorlunda än det förväntade. Engagemanget från kubaner och supportergrupper, stödet från det offentliga och alla ni som via kampanjer och initiativ stöttat klubben. Till er och alla andra som jag glömmer nämna, tack vare er går vi hela ur 2020. Jag kan till och med konstatera att vi går stärkta ur det här året. Sammanhållningen, engagemanget och ÖSK-känslan är starkare än på länge.

Jag hajar till beträffande ”vi går stärkta”. Betyder det att ÖSK till slut inte bara kunde balansera kostnader och intäkter utan även få en slant över? Nu kan man ju i och för sig känna sig stärkt även i andra avseenden, men ändå. Det skall bli intressant att se bokslutet när det kommer.

ÖSK: Vilket år det blev!

Dags att teckna årskort – gör det nu!


Coronavinter: Nya nationella föreskrifter och allmänna råd

I morgon (som är måndagen den 14 december) börjar nya nationella föreskrifter och allmänna råd beslutade av Folkhälsomyndigheten (FHM) att gälla. Dessa ersätter tidigare lokala allmänna råd. Med anledning av detta har SvFF uppdaterat sina riktlinjer.

Kort sammanfattning: Träning ok för alla, men inte några matcher.

Myndigheternas beslut och rekommendationer (Gäller fr.o.m. 14 december 2020)

Idrottsaktiviteter Fr.o.m. den 14 december 2020 gäller nya nationella föreskrifter och allmänna råd beslutade av Folkhälsomyndigheten. Dessa ersätter tidigare lokalt gällande allmänna råd. Föreskrifterna och råden riktar sig mot såväl enskilda som verksamheter.

För idrotten finns allmänna råd riktade till såväl enskilda (personligt ansvar) som verksamheter.

När det gäller det personliga ansvaret anges i myndighetens allmänna råd att idrotts-och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Var och en bör dockbedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de
•hålla avstånd till varandra,
•inte dela utrustning med varandra,
•när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
•undvika gemensamma omklädningsrum
•resa till och från aktiviteten individuellt,och
•utföra aktiviteten i mindre grupper.

Dessa råd gäller enligt Folkhälsomyndigheten inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.
När det gäller varje verksamhets ansvar anges att föreningar som bedriver idrott bör
•när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus,
•minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel, samt
•avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda2005 och senare.

I Folkhälsomyndighetens föreskrift anges att de allmänna råden gäller t.o.m. den 30 juni 2021, men myndigheten kommer att löpande utvärdera situationen och besluta om ändring så snart det det är motiverat.

Nedan redogör vi för hur de allmänna råden bör tillämpas inom svensk fotboll

Matcher, inklusive träningsmatcher, och tävlingar för spelare födda 2004 och tidigare ska tills vidare inte genomföras.3

Enstaka matcher för spelare födda 2005 och senare får genomföras. Ett lag bör inte genomföra mer än en match per vecka och lag bör bara möta lag från samma region. Seriespel, cuper och sammandrag ska undvikas och matcherna ska om möjligt 4 spelas utomhus.

3 Undantaget för yrkesidrott är i praktiken endast tillämpligt på förbundstävlingsnivå.
4 Futsalmatcher anses i normalfallet inte kunna genomföras utomhus

SvFF: Svensk Fotbolls verksamhet under Corona – beslut, riktlinjer och råd.

Coronavinter: Publiklättnader i vår?

Regeringen meddelade idag, att man arbetar på och planerar att lägga fram en tillfällig pandemilagstiftning. Denna skulle i så fall göra det möjligt att vara betydligt mer flexibel beträffande saker som publikstorleken vid olika typer av arrangemang.

Hittills har ju denna styrts via ordningslagen, vilket haft till följd att samma publikbegränsning gällt för alla typer av arrangemang oberoende av var och hur de arrangeras.

Även om det lagförslaget förmodligen kommer att kunna innebära avsevärda lättnader för idrotts- och kultursektorerna verkar dess huvudsyfte vara att begränsa aktiviteter och förhållanden man i dagsläget inte ”kommer åt”.

Förslagen skickas på remiss till den 23 december. Den tillfälliga lagen föreslås börja gälla den 15 mars och ska råda i lite drygt ett år framåt. Lagen ska gälla utöver smittskyddslagen och ordningslagen.

Regeringen: Utkast på tillfällig Pandemilag för covid-19 skickas på remiss.
TT: Regeringen vill kunna stänga butiker

Dyrt målfirande

SVT skrev häromdagen om kostnaden för ett alltför entusiastiskt målfirande. Enligt det Coronaprotokoll som tillämpas i Allsvenskan och Superettan bestraffas traditionellt målfirande i allsvenska matcher med böter på 3.000 kronor. Något som ÖSK drabbats av ett antal gånger.

SVT: ÖSK bötfällda flera gånger för kramfirande
SVT: ÖSK-anfallaren om kramkalasen
FotbollDirekt: Får böter för kramar efter mål – 250 anmälningar mot klubbar

Ekonomi: Stöd från Örebroporten

Örebroporten meddelade idag, att de kommer att ge ytterligare stöd till de elitidrottsklubbar som är hyresgäster hos dem.

Detta innebär att ÖSK Elitfotboll och KIF Örebro kommer att få ett bidrag på 500.000 kronor. Dessutom får ÖSK en hyresrabatt på samma belopp för de kommersiella lokaler (i Västra Läktaren) som klubben hyr av dem. Totalt alltså ett ekonomiskt stöd på 1 mkr till Sportklubben.

Örebroporten motiverar detta temporära stöd med att det minskar risken för att arenornas kommersiella värde sjunker.

Det finns även en ansökan om bidrag/hyresrabatt från ÖHK, som man ännu inte fattat något beslut om.

Vi har av naturliga skäl en långvarig och nära relation med både Örebroporten och Örebro Kommun. Under ett väldigt speciellt 2020 har vi haft en tät dialog där jag upplever att det funnits en stor öppenhet för att hitta lösningar och hjälpa varandra. De stora utmaningarna ligger fortfarande framför oss med all den osäkerhet som finns i samhället just nu och att vi då får betydande hyreslättnader innebär otroligt mycket för oss. Utöver själva ekonomin så visar det på att man ser oss och övriga föreningar som viktiga för staden, både utifrån vår roll som idrottsklubbar, men även för all samhällsnytta vi skapar. Vi är ödmjukt glada och tacksamma för detta besked. Lika mycket som pengarna är viktiga så ger signalen och gesten oss massor av energi i vårt fortsatta arbete, kommenterar Simon Åström, vd på ÖSK Fotboll det stöd som verksamheten erhållit.

Därutöver ger Örebroporten en hyresrabatt på 500.000 till Örebro kommun, som det väl är meningen att kultur- och fritidsnämnden skall fördela till verksamheter som hyr lokaler och arenor genom dem.

Redan tidigare i år har ÖSK fått en hyresrabatt på 1.319.000 kronor av Örebroporten och Örebro kommun.

Örebroporten: Örebroporten ger temporärt extrastöd till idrotts- och kulturaktörer.
NA: Stödet till Örebros största idrottsklubbar – får hjälp med hyran på arenorna

Anm. Ibland är det praktiskt med helägda kommunala bolag. Då kan man ge bidrag utan att behöva dra detta genom någon politisk långbänk.