Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

ÖSKs ekonomi – kommentarer

Jag fick en fråga om jag hade några kommentarer/spekulationer kring ÖSKs ekonomi utifrån vad som kommer fram ur de tillgängliga rapporterna.

Spekulera kan man ju alltid göra eftersom man då inte behöver ta någon hänsyn till verkligheten. Att kommentera är svårt då man inte har tillgång till någon verklighet. Men ändå – några synpunkter som väl snarast är kommentarer än spekulationer.

Eget kapital.
I det senaste bokslutet redovisades ett eget kapital i koncernen på ca. 4,6 mkr. Av detta kapital fanns 2,1 mkr i fotbollsklubben. Resterande 2,5 mkr kan nog i sin helhet hänföras till fotbollsaktiebolaget. Visserligen finns Örebroläktaren med på ett hörn, men de beloppen är nog så små att man kan ha överseende med dem i det här sammanhanget. Slår resultatprognosen på minus 1,5 mkr åt det negativa hållet är alltså marginalerna väldigt små.

En komplicerande faktor i sammanhanget är att ÖSK bedriver sin fotbollsverksamhet i ett aktiebolag och inte i föreningen. För aktiebolag gäller regeln att då halva aktiekapitalet förbrukats måste en så kallad kontrollbalansräkning upprättas för att visa att aktiebolaget i fråga har möjligheter att leva vidare. ÖSK redovisar inte aktiekapitalets storlek separat i sin årsredovisning utan klumpar ihop hela sitt kapital i posten ”eget kapital”.

Efter att ha sökt en del på nätet tror jag mig dock veta att aktiekapitalet uppgår till 2.340 tkr. Detta innebär i så fall att när det egna kapitalet understiger 1.170 tkr måste en sådan kontrollbalansräkning upprättas (ej att förväxla med den balansräkning som SvFF kräver för fotbollsföreningar med negativt eget kapital). För ÖSK gäller i så fall att om/när årets förlust överstiger 1,3 mkr skall en sådan balansräkning upprättas. Ingen katastrof på något sätt, men ett tydligt tecken på att aktiebolaget inte mår så bra.

Intäkter.
När det gäller att bedöma det prognoserade resultatet så tror jag att det för ÖSKs del är intäktssidan som utgör det största problemet. Kostnaderna verkar man ha haft bättre kontroll på under de senaste åren. Av intäkterna är det match- och marknadsintäkterna som är känsligast. De är i rätt hög grad beroende av hur det går för laget. Samtidigt har man räknat med att årets utfall för de här två posterna kommer att vara 2,5 mkr. högre än förra årets resultat resp. det senaste rullande 12-månadersutfallet. Det här är nog det svettigaste biten att lyckas med om man vill nå sin prognos eller rent av överträffa den. Att sälja reklam och attrahera publik när det resultatmässigt tar emot är inte det lättaste.

När det gäller sändningsrättigheterna tror jag inte att det kommer att vara några större problem om det inte är så att man räknat bort sig fullständigt. Utbetalningarna från SEF är från och med i år betydligt flackare för lagen i den undre delen av allsvenskan. Lag 7 erhåller 7,9 mkr och lag 12 tom. 16 får 7,3 mkr. Så länge man ligger på den undre tabellhalvan spelar placeringen ingen större roll för hur stort SEF-bidraget blir.

Eyravallen: Mer pengar till klubbarna

Posten ”övrigt inkl. försäljning” innefattar bland annat spelarförsäljningar. Nu har väl ÖSK i princip inga spelare som kan säljas för några högre belopp. Ahmed Yasin med ett halvt år kvar på kontraktet kommer inte att ge något större bidrag och han kan ju dessutom bli kvar säsongen ut. Alhassan Kamara har gått skadad hela våren och det finns nog alltför stora frågetecken kring hans tidigare skadehistorik för att han skall kunna säljas ens efter en framgångsrik höstsäsong. Någon av målvakterna skulle kanske kunna ge några kronor, men ingen av dem har väl utmärkt sig tillräckligt mycket för att generera något intresse från utlandet. Målvakter är väl dessutom förhållandevis ”billiga”.

Kostnader.
När det gäller kostnaderna är det väldigt svårt att ha någon uppfattning om hur ÖSK ligger till. Frågan är ju vad man räknat på i sin prognos. Utgår den från den organisation och den trupp man hade efter det första kvartalets slut eller innefattar den även utgifter för förstärkningar under den andra halvan av året.

Om man ser på siffrorna för främst personalkostnaderna, som är den tyngsta posten, verkar det finnas ett visst utrymme för ytterligare någon spelare. Personalkostnaderna var 1,1 mkr lägre under Q1-15 än under motsvarande kvartal år 2014. I helårsprognosen för 2015 har man dock lagt sig på samma siffra som för helåret 2014. Samtidigt vet man ju att det andra halvåret 2014 innehöll lånen av Gerzic och Sobralense samt rekryteringen av Nordmark.

Man måste dock tänka på att om det sviktar intäktsmässigt för publik och marknad så kommer man inte att kunna ta de kostnader under andra halvåret som man räknat med och haft prognosutrymme för. På nedsidan har man helt enkelt inte råd med några negativa avvikelser.

Slutsummering.
Det ekonomiska läget är ansträngt och det verkar i princip inte finns så många om ens några poster i resultaträkningen där man kan förvänta sig större positiva avvikelser. ÖSK kommer att tvingas fortsätta med nuvarande struktur på kostnadssidan (trupp och organisation) under resten av året.

Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q4-14 Q1-15 2013 2014 Rullande Prognos
12 mån
Matchintäkter 3,1 2,0 2,1 0,5 3,3 6,2 7,7 7,9 8,5
Marknadsintäkter 16,3 6,3 2,4 1,6 16,1 23,3 26,6 26,4 28,3
Sändningsrättigheter 0,0 4,0 1,9 5,4 -0,1 5,0 11,3 11,2 10,1
Övrigt inkl. försäljn. 3,0 0,4 1,1 0,3 0,4 3,9 4,8 2,2 1,1
Summa 22,4 12,7 7,5 7,8 19,7 38,4 50,4 47,7 48,0
Matchkostnader 0,3 1,3 1,0 1,6 0,4 3,3 4,2 4,3 4,0
Marknadskostnader 4,8 0,9 0,4 0,8 4,5 6,2 6,9 6,6 7,1
Personalkostnader 7,0 6,4 5,9 6,0 5,9 20,0 25,3 24,2 25,3
Övriga kostnader 3,7 3,7 3,9 2,9 3,2 9,9 14,2 13,7 13,1
Summa 15,8 12,3 11,2 11,3 14,0 39,4 50,6 48,8 49,5
Resultat 6,6 0,4 -3,7 -3,5 5,7 -1,0 -0,2 -1,1 -1,5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.