Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Debitering av poliskostnader

121214. Regeringen: Vi har hittat en långbänk.
TT förmedlar via NA den senaste utvecklingen i debiteringsfrågan. Regeringen har nu bestämt sig för att lämna den förre rikspolischefen Björn Eriksson utredning utan avseende för att i stället starta om från början med en ny utredning. Även om det (o)ansvariga statsrådet Ask i sak håller med om att det är orimligt att idrottsaktiebolag skall bära den fulla kostnaden för polisinsatser i samband med idrottsaktiviteter.

121128. Bakslag för Stockholmsklubbarna.
AIKs och Djurgårdens ishockeylag fick inte med sig kammarrätten i sin överklagan av förvaltningsrättens beslut att de skall betala poliskostnaderna i samband med sina matcher. Kammarrätten ville heller inte gå med på att det debiterade beloppet skulle rabatteras. Även om det här bra berör ishockey och Stockholm får man nog räkna med att det kommer att liknande mål kommer att avgöras på samma sätt. Det troligaste är nu att klubbarna kommer att överklaga ärendet en gång till. Det blir i så fall regeringsrätten som kommer att fälla det slutgiltiga avgörandet.

121011. Stockholmsklubbar måste betala fullt.
Trots att polisstyrelsen i Stockholm rekommenderat att Stockholmspolisen skall fortsätta att rabattera sina insatser i samband med de bolagiserade huvudstadsklubbarnas arrangemang har nu länspolismästaren i Stockholm bestämt sig för att inte göra på detta sätt. De berörda klubbarna AIK, Djurgården och Hammarby (fotboll och ishockey) är givetvis mycket förvånade och upprörda.

Svenska Dagbladet: Polisrabatten slopas

Det aktuella beslutet har i och för sig ingen direkt inverkan på hur polisen i Örebro kommer att hantera bevakningen vid ÖSKs matcher, men man kan ju befara smittoeffekter.

120915. ÖSK drar ärendet vidare.
Kammarrätten har avslagit ÖSKs överklagande beträffande aktiebolagets betalningsskyldighet för polisinsatserna vid hemmamatcher. NA skriver, att ÖSK nu överväger att ta ärendet vidare till regeringsrätten. Beloppet det handlar om är egentligen inte så stort, men det är en mycket viktig principfråga. Om ÖSK accepterar att betala de nu kraftigt rabbatterade kostnaderna kan man i framtiden drabbas av betydligt högre kostnader om rabatten tas bort.

120911. Polisstyrelse vill att rabatten fortsätter.
Idag kan man på lite olika ställen på nätet läsa, att polisstyrelsen i Stockholm uppmanat polismyndigheten i Stockholm att fortsätta med att rabattera kostnaden för sina insatser till dess att den pågående huliganutredningens slutbetänkande föreligger. Denna beräknas vara klar i vår. Även om detta inte har någon dirket bäring på ÖSKs situation i diskussionerna med polismyndigheten i Örebro län ger den förhoppningsvis en bild av hur tankegångarna går i denna fråga.

Polisstyrelsen.
Polisstyrelsen är en politiskt tillsatt nämd som skall reglera polisens arbete. Örebropolisen skriver följande på sin hemsida om sin styrelse:
Polisstyrelsen är till för ledningen av polismyndigheten och ska besluta om övergripande frågor. Den ska även säkerställa att arbetet inom myndigheten stämmer överens med de prioriteringar och beslut som regering och riksdag har lagt fast. Detta kan gälla frågor om verksamhetens inriktning och myndighetens ekonomi.

120708. Snart beslut från kammarrätten.
NA skriver, att det snart borde vara dags för kammarrätten att meddela sitt beslut beträffande ÖSKs överklagande av polisdebiteringarna. Dessutom kommer enligt tidningen den tidigare rabatten som polisen har tillämpat att upphöra att gälla från och med den 1 juli i år. Storleken på ÖSKs polisnotor uppskattas till ca 400.000 per år (om man skall tro NA).

120413. Utredare föreslår likabehandling.
Regeringens huliganutredare, den förre rikspolischefen och landshövdingen i Östergötland Björn Eriksson, överlämnade häromdagen sina första förslag till regeringen om hur man skall komma tillrätta med våldet i samband med idrottsevenemang. Ett av hans förslag (som väl inte har något direkt med stävjandet av huliganvåldet – är att varken ideella föreningar och idrottsaktiebolag skall behöva betala något av polisens kostnader i samband med evenemangen. Nu är det inte alls säkert att det blir på det sättet. Än så länge rör det sig bara om en utredares förslag. Man kan ju även notera att Eriksson är medlem av Riksidrottsförbundets styrelse och därför möjligen kan anses ha företrätt idrottsrörelsen intressen i frågan.

Svenska Dagbladet: Ny dom går emot Erikssons förslag

120412.ÖSK överklagar polisnota – igen.
I dagarna har Förvaltningsdomstolens beslut beträffande ÖSKs överklagande av de debiterade kostnaderna för polisövervakning vid fjolårets matcher kommit. Domstolen gick på polismyndighetens sida och ville inte godkänna ÖSKs ”protester”. För Sportklubben är saken dock inte utagerad. Enligt Jan Karlsson kommer man att driva ärendet vidare till nästa instans. Mest för principens skull, verkar det. Fjolårets kostnader var ”bara” 200-250 tkr, vilket ÖSK nog kan leva med.

Men det gäller att stämma i bäcken. Förra året tog polisen enbart upp en mindre del av sina kostnader – i år eller nästa år kan det mycket väl bli betydligt dyrare. Att det kommer att bli dyrare kan för övrigt debiteringen för matchen mot Åtvidaberg indikera. För sin insats vid den matchen vill polisen ha lite drygt 31.000 kronor och då handlade det inte på något sätt om en högriskmatch.

NA: ÖSK överklagar polisnota – igen
SR P4 Örebro: ÖSK överklagar dom om poliskostnader.

111117. Regeringen skall utreda.
I en intervju med Dagens Eko säger justitieminister Beatrice Ask att frågan om hur debiteringen av polisinsatser i samband med idrottsevenemang skall utredas. Ansvarig för denna utredning blir den nytillsatte nationelle samordnaren mot våld vid idrottsevenemang Björn Eriksson, tidigare bland annat rikspolischef.

Det var väl lite förvånande att regeringen greppat denna fråga så snabbt. Jag undrar om det kan bero på att statsministerns favoritlag är ett av de lag som kommer att drabbas hårdast av bestämmelserna.

111017. Stockholmspolisen börjar ta betalt.
Idag blev det känt, att Stockholmspolisen kommer att börja ta betalt för sitt arbete vid idrottsarrangemang arrangerade av aktiebolag. I Stockholm handlar det om de tre storklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby, som alla är bolagiserade. Dessutom omfattas både fotboll och ishockey för de två förstnämnda medan det för Hammarbys del handlar om fotboll och bandy.

DN skriver bland annat om beslutet: Polisnota vid matcher i Stockholm

Dessa principer tillämpas redan i Örebro. Även om det inte handlat om några större belopp för ÖSKs del har man från Elitfotbolls sida överklagat besluten för principens skull.

Tack vare att fotbollssäsongen i princip är över har fotbollsklubbarna fått ett halvt år på sig för att få ordning på situationen. Utan att egentligen veta något om saken skulle jag kunna tänka mig två möjliga lösningar för ÖSKs del. Antingen återgår man till att bedriva fotbollsverksamheten i den ideella föreningen eller så skulle man möjligen kunna tänka sig att låta den ideella föreningen stå för själva matcharrangemanget (på något sätt). Att avveckla aktiebolaget skulle möjligen kunna stöta på problem på grund av att ÖSK Fotboll bara äger 10% av ÖSK Elitfotboll AB. Men man har som sagt nästan ett halvt år på sig för att klara ut hur man skall lösa de praktiska problemen. Eftersom ÖSK redan drabbats av debiteringar från polisens sida skulle det inte förvåna mig om man redan jobbat en del med problematiken.

110922. ÖSK överklagar igen.
NA skriver, att ÖSK överklagar polismyndighetens beslut att ta ut ersättning för arbetet under 17 hemmamatcher i år. Totalt rör det sig om ett belopp på 200.000 – 300.000 kronor uppskattar man från ÖSKs håll. Från ÖSKs sida betonar man, att överklagandet i första hand avser principen och inte beloppets storlek. Stockholmspolisen vill ju till exempel inte ta någon betalning alls trots att deras insatser är betydligt större än vad de är i Örebro. Man kan ju tycka att polisen borde tillämpa samma principer över hela landet.

110918. SvD: ÖSK riskerar att få betala notan

110804. ÖSK vill inte betala för Sarajevomatchen.
Ja, inte för någon annan match heller, men det var varit tyst om frågan de senaste två månaderna. Men nu har den dykt upp igen. ÖSK har överklagat polisnotan man fått för övervakningsarbetet under Europalig-matchen mot FK Sarajevo. Egentligen är det inte beloppets storlek (knappt 10.000) utan det faktum att andra polisdistrikt inte debiterar något alls som ÖSK vill ha prövat.

NA: ÖSK överklagar polisnotan

110520. ÖSK vill inte betala.
Tvärsnytt har intervjuat Jan Karlsson om ÖSKs inställning till de polisfakturor som börjat dyka upp på kontoret i Västra Läktaren.

Tvärsnytt: ÖSK vägrar betala polisen

110510. Polisen har bestämt sig.
Efter en del funderande har örebropolisen bestämt sig för hur de kommer att hantera debiteringen av sina kostnader i samband med ÖSKs hemmamatcher, enligt en artikel i NA. Eller kanske inte – det framgår inte riktigt av tidningens artikel om det redan finns en prislista. Debiteringens storlek kommer hur som helst att avgöras från match till match utifrån hur stora resurser polisen anser att de kommer att behöva sätta in. För GAIS-matchen som står närmast på tur i spelschemat kommer kostnaden att bli 9.000 kronor.


110506. Rättare sagt (Johan Persson)
: Heja ÖSK. Rätt att överklaga.

110506. FotbollDirekt: Lagrell: ”Vi hjälper inte klubbarna”

110506. ÖSK överklagar.
NA skriver, att ÖSK beslutat sig för att de inte vill betala de tre polisfakturor på totalt 7.000 kronor som bolaget erhållit avseende årets tre första hemmamatcher. Överklagandet rör inte så mycket beloppet som sådant utan principen.

110505.Örebropolisen söker klarläggande av klarläggandet.
Papperstidningen skriver idag, att örebropolisen i morgon kommer att besöka Rikspolisstyrelsen i Stockholm för att stämma av om man förstått de nya riktlinjerna. Enligt chefen för tillståndsenheten Christer Hjärtmyr är de debiteringskritiska områdena Restalundsvägen, vägen mellan ishallen och fotbollsarenan, Norrköpingsvägen och infarten från Rudbecksgatan not Behrn Arena/Idrottshuset som kan vara aktuella. Däremot till exempel inte den angränsande Sveaparken.

110504. Polisens nya riktlinjer klara.
NA skriver idag, att riktlinjerna nu är klara för hur polismyndigheterna skall ta betalt för sina insatser i samband med bland annat idrottsarrangemang. Precis som hittills öppnar dock de nya reglerna för en godtycklig tillämpning av reglerna. Om det finns särskilda skäl får ersättningen nämligen sättas ner eller helt och hållet efterskänkas.

En av de punkter där kritik riktats mot polisens möjlighet att kräva ersättning för sina insatser är att den även omfattar åtgärder på områden där arrangören själv inte har rätt eller möjlighet att ingripa för att upprätthålla ordningen. Exempelvis vid insläppen utanför en fotbollsarena. Den möjligheten kommer att finnas kvar.

På rikspolisstyrelsens hemsida finns det ytterligare en del skrivet om de nya riktlinjerna.

110420. Stockholmspolisen avvaktar.
I stället för att skicka fakturor till stockholmsklubbarna väljer ortens polismyndighet att sända en skrivelse till Rikspolisstyrelsen med kritik mot de bestämmelser som ännu inte föreligger. SvD skriver om det.

110415. ÖSK får kraftig rabatt för polisinsats.
Tvärsnytt skriver på sin hemsida, att ÖSK bara behövde betala 10 % av polisens kostnader i samband med matchen mot Syrianska. När Gefle kommer blir ÖSKs andel av kostanden 20 %. Först efter det att Rikspolisstyrelsen fått fram de nya riktlinjerna kan det bli aktuellt att tillämpa full kostnadstäckning.

110414. Polisen, var vänlig vänta.
NA skriver, att det kommer att ta en månad innan man på polishåll bestämt sig för hur man skall hantera ersättningsfrågorna i samband med idrottsarrangemang. Medan till exempel Stockholmspolisen avvaktar till dess man fått ta del av de kommande direktiven, så debiterar örebropolisen som om allt redan vore bestämt. Likhet inför lagen, någon?

110412. Ingen polisfaktura till AIK för Mjällby-match.
Alla polismyndigheter säger att de följer lagen (fattas bara annat). Men nog är det konstigt att det är olika lagar (lagtolkningar) som gäller i Stockholm resp. Örebro.

110411. Hanterbar poliskostnad.
Kostnaden för den omdiskuterade polisinsatsen i samband med ÖSKs första hemmamatch blev inte högre än 3.100 kronor, skriver NA. Av artikeln får man väl närmast intrycket av att polisen ännu inte bestämt sig för vilka beräkningsgrunder som skall gälla för framtida debiteringar. Därför nöjde man sig med ett så lågt belopp så att det inte fanns någon anledning för ÖSK att protestera. Samtidigt har man dock etablerat principen att den här typen av insatser kan och skall debiteras.

Det finns onekligen en rätt stor gråzon beträffande vad polismyndigheten har rätt att debitera för. Enligt direktiven kan man debitera för sina insatser inne på arenan och i anslutning till den. Det är beträffande den senare punkten som oklarhet råder.

110324.
Nu kommer örebropolisen att börja ta betalt för sina insatser i samband med ÖSKs allsvenska fotbollsmatcher. SR P4 Örebro skriver på sin hemsida, att vissa kostnader kommer att tas ut för polisens insatser vid sk. högriskmatcher.
– Storleken på det här är inte astronomisk på något sätt. Det handlar inte om att vi ska debitera hela kostnaden för den polisiära insatsen, säger Torbjörn Carlson.

Dessutom verkar det vara så, att det bara är polisinsatsen inne på själva arenan som man kommer att börja ta betalt för.

SR P4 Örebro: Tar betalt vid fotbollsbevakning

1 kommentar – kommentera

Hemvändarn

Debiteras det måste det ju vara en tjänst som säljs och med det finnas en definition av denna samt kvalitetskrav. Innebär detta t.ex att polisen får ansvaret för arenans säkerhet? Om ÖSK är missnöjda med produkten som köpts hur begärs ersättning och av vem? Nu är detta inte genomtänkt ifrån mig men det jag undrar är om det är genomtänkt av någon annan?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.