Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

ÖSK planerar för nedflyttning

SR P4 Örebro har intervjuat Jan Karlsson beträffande de ekonomiska konsekvenserna av en nedflyttning till Superettan. I och med att laget halkade efter redan från början finns det av allt att döma en beredskap inom organisationen beträffande konsekvenserna av en sådan nedflyttning. På det sättet är man onekligen i en bättre situation än lag som blir nedflyttningsklara först i någon av slutomgångarna.

Enligt Karlsson kommer klubbens intäkter att sjunka ordentligt – från dagslägets 55 mkr till ett belopp i storleksordningen 40 mkr, vilket kommer att få konsekevenser för de anställda. Det blir väl framför allt på lönesidan som besparingar måste tas – den icke-sportsliga delen av organisationen kommer att bantas och spelarna kan förvänta sig lönesänkningar. Beträffande den senare punkten så finns detta redan inskrivet i vissa av spelarkontrakten.

Bloggen tycker att en omsättning på 40 mkr. låter rätt högt. Senast klubben låg i Superettan (åren 2005 och 2006) låg omsättningen på ca 23 mkr och det första året efter återkomsten till allsvenskan hamnade man på just 40 mkr.

Om det verkligen finns en inkomstmässig täckning för kostnadsnivå på 40 mkr bör ÖSK således ha goda förutsättningar att kunna hålla kvar en (för förhållandena i Superettan) slagkraftig spelartrupp.

SR P4 Örebro: Nedflyttning kostsam för ÖSK
SR P4 Örebro: Intervjun med Jan Karlsson (audio)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *