Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Karlsson om läget

ÖSK har videointervjuat VD Jan Karlsson om läget i organisationen.

Spelartruppen.
På den alltid lika intressanta frågan om det är aktuellt med ytterligare förstärkningar till spelartruppen blir svaret aningen svävande. Karlsson säger, att om den rätta möjligheten/spelaren dyker upp så finns det nog möjlighet att ta in denne i truppen. Å andra sidan så vill man med tanke på det kärvare ekonomiska läget vara försiktig och balansera antalet spelare mot de ekonomiska förutsättningarna.

Det låter lite grand som när Lennart Sjögren säger, att man inte kommer att ta in nya spelare i truppen om man inte samtidigt kan ”göra sig av” med spelare som man anser att man inte behöver. Det här skulle kunna vara ett sätt att säga, att man jobbar på att på ett eller annat sätt avsluta kontraktet med någon spelare för få en möjlighet att ta in en ny. Syftet skulle väl i så fall i första hand vara att bli av med lönekostnaderna och sedan använda de frigjorda medlen på någon som är mer produktiv. Bloggen har svårt att se att det finns speciellt många sådana möjligheter i dagsläget förutom Andreas Haddad, som står under kontrakt även nästa år.

Ekonomin.
ÖSKs VD upprepar uppgiften om att intäktstappet på publiksidan ligger på 250.000 kr per match. Bloggen har fortfarande enorma problem med att räkna hem en sådan kalkyl med tanke på att det saknas så pass mycket åskådare på företagssidans förbetalda platser. Karlsson nämner även att det sviktar när det gäller de så kallade marknadsintäkterna – dvs. vad som betalas för de olika företagspakteten, arenareklam etc. De intäkterna ligger dock ändå på samma nivå som förra året, så så dåliga kan de väl ändå inte vara.

Organisationen.
ÖSKs lite snåriga organisation tas också upp.  Karlsson verkar på det hela taget vara nöjd med denna även om han medger att den kan vara svår för en utomstående att tränga in i. Nu är det väl inte i första hand den legala strukturen som kritiserats utan hur denna påverkar beslutsfattandet i föreningen och då främst i sportsliga frågor. Detta verkar dock vara en fråga som utreds för närvarande – om inte annat har den blivit aktuell i och med att det blir ett byte av sportchef.

Så värst mycket klokare blir man väl inte av den här intervjun eftersom några egentliga besked inte lämnas utan frågeställningarna mest av allt utmynnar i ett antal om, men och kanske. Fast det kan väl vara svårt att vara mer konkret än så i det läge som organisationen nu befinner sig i. Det vore dock väldigt bra, anser bloggen, om den här typen av intervjuer kunde dyka upp med en viss regelbundenhet och inte bara när läget av någon anledning blivit kritiskt. Det skulle nog alla parter tjäna på.

Mer om Jan Karlsson.
Annons- och gratistidningen Örebroar´n ger för övrigt Jan Karlsson rätt mycket utrymme i en artikel  i veckans nummer. Den har rubriken Tufft – även vid sidan av planen  och finns på sidan 22 och 23. Artikeln är tillgänglig på nätet tills nästa nummer av Örebroar´n kommer ut, vilket brukar vara på onsdagar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *