Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

ÖSK om Porogate


I Svenska Fotbollförbundets beslut beträffande Oliver Cabreras dubbelspel i samband med Roni Porokaras tilltänkta övergång till Maccabi Haifa finns även ÖSKs yttrande i ärendet med. ÖSK skriver:

Den 20 november 2009 tecknade ÖSK ett uppdragsavtal med OML Sport Marketing genom agenten Oliver Cabrera. Uppdraget innebar att Cabrera för ÖSK:s räkning skulle verka för en försäljning av spelaren Roni Porokara till annan klubb under perioden 1 december 2009 t o m 31 augusti 2010. I detta uppdragsavtal fanns en paragraf med innebörden att en förutsättning för att avtalet skulle äga giltighet var att Cabrera inte hade något avtal med spelaren Roni Porokara. Den 10 februari 2010 mottog ÖSK en dokumentation (fullmakt) per mail från Maccabi Haifa och deras klubbagent Sharon Halabi. Denna fullmakt innehöll uppgifter på att Cabrera även företrädde Roni Porokara i den tilltänkta transfern. Den 18 februari 2010 beslöt ÖSK:s styrelse att avsluta det nämnda uppdragsavtalet med OML/Cabrera då den ifrågavarande fullmakten visade att Cabrera även representerade spelaren Roni Porokara och att det stred mot paragraf 8 i uppdragsavtalet. Den 5 mars 2010 mailade ÖSK en skriftlig uppsägning att avsluta befintligt uppdragsavtal och den 26 mars 2010 kom ÖSK och Cabrera skriftligen överens om att avsluta uppdragsavtalet.

Det ovannämnda uppdragsavtalet är träffat mellan ÖSK och OML. Av avtalstexten framgår det att OML är ett bolag som via spelaragenten Oliver Cabrera förmedlar fotbollsspelare. Uppdragsavtalets paragraf 8 har följande lydelse: En förutsättning för att detta avtal ska äga giltighet är att Bolaget EJ har ett avtal med Spelaren. Spelaren är i avtalet definierad som Roni Porokara.

Den ovannämnda uppsägningen av uppdragsavtalet som enligt ÖSK mailades till Cabrera den 5 mars 2010 (men som är dagtecknad den 3 mars 2010) är undertecknad av Björn Åqvist.Av uppsägningshandlingen framgår det att skälet till att avtalet hävdes var brott mot det som stipulerades i punkt 8 i uppdragsavtalet mellan parterna. Den 26 mars 2010 undertecknade ÖSK genom Jan Karlsson och OML genom Cabrera en handling varigenom båda parter förklarade sig vara överens om att uppdragsavtalet skulle upphöra att gälla fr.o.m.den 11 mars 2010. I denna handling har dock passusen om skälet till uppsägningen tagits bort.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.