Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Coronahöst: Två fall i ÖSKs sportsliga organisation

ÖSK meddelade idag, att två personer konstaterats infekterade av COVID-19 och att dessa därför hålls isolerade. Vilka personer det rör sig om är oklart. ÖSK vill inte säga om det är spelare eller någon från tränarsidan som insjuknat.

Det är bara att hoppas, att sjukdomen upptäckts i tid så att den inte spridit sig vidare i spelartrupp och ledarstab. Insjuknandet verkar ha skett någon gång över veckoslutet så än är det nog för tidigt att konstatera att inte någon annan smittats.

FHM anger att inkubationstiden kan vara allt mellan 2 och 14 dagar. Vanligast verkar vara att man insjuknar ca. 5 dagar efter det att man smittats, så det är definitivt för tidigt att säga att faran är över.

ÖSK: Två bekräftade fall av covid-19
NA: Två fall av corona i ÖSK

Coronahöst: Inga publiklättnader än

Den försiktiga uppmjukning som många nog räknat med eller i alla fall hoppats på blev det inget av – den här gången heller. I torsdags informerade regeringen om att 50-personers gränsen bibehålls på grund av den ökande smittspridningen av COVID-19, som märkts av under de senaste veckorna.

Beskedet möttes med stor besvikelse av SvFF, Svensk Elitfotboll och diverse klubbrepresentanter. (Och givetvis även av många andra representanter för idrotts- och kultursektorerna).

Regeringen: Ingen ändring i begränsningen av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
SvFF: 50-personergränsen kvarstår

Jag har lite svårt att förstå varför reaktionen från fotbollens sida blev så kraftiga.  Det är väl tveksamt om någon av klubbarna i Allsvenskan och förmodligen inte heller i Superettan kan ta in 500 betalande åskådare och tjäna några pengar på denna begränsade publik.  Detta eftersom arrangemangskostnaderna samtidigt ökar. Möjligen tänker man långsiktigt och hade hoppats att en första lättnad nu skulle kunna vara ett steg mot en liberalare inställning till publik vid nästa års matcher.

För ÖSKs del skulle en något utökad publikgräns till 500 åskådare definitivt inte leda till några ytterligare inkomster. Klubben planerade nämligen att låta platserna vid årets tre återstående hemmamatcher ges till den grupp på sammanlagt 1700 personer, som redan meddelat klubben att de inte kräver någon ersättning för de säsongskort som inte kunnat utnyttjas i år.


SEF-klubbarna, alltså klubbarna i de två högsta divisionerna, har jobbat fram en sammanställning över hur många åskådare de anser att de kan ta in under iakttagande av de säkerhetsåtgärder som förordas av Folkhälsomyndigheten.

ÖSK räknar för sin del att vid ett coronasäkrat arrangemang kunna ta emot 4.000 åskådare. Samtidigt säger ÖSKs VD Simon Åström att någon nettoinkomst kommer man inte att kunna se innan man tar in fler än 3.000 åskådare.

För ÖSKs del gäller generellt att matchinkomsterna inte betyder så mycket resultatmässigt. Marknadsinkomster och ersättningen för TV-rättigheterna väger betydligt tyngre.

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Inkomster  
Match inkomster 7,6 10,7 11,4 9,4 8,1 8,5
Match kostnader -4,2 -4,5 -5,2 -2,8 -4,0 -4,0
Match, netto 3,4 6,2 6,2 6,6 4,1 4,6
Marknad inkomster 26,6 28,5 26,3 24,8 23,0 22,3
Marknad kostnader -6,9 -7,0 -8,4 -6,7 -8,1 -8,9
Marknad, netto 19,7 21,5 17,9 18,1 14,9 13,4
Rättigheter, TV etc. 11,3 10,8 12,4 10,7 13,4 15,0
Övrigt 5,0 2,0 1,1 2,0 1,2 1,3
Inkomster, netto 39,3 40,5 37,7 37,4 33,6 34,3

NA: ÖSK vill ta in fyra tusen på Behrn arena – de får se matcherna om regeringen höjer maxtaket till 500.

Coronahöst: Regeringen lättar (kanske) på restriktionerna

Den svenska regeringen företrädd av inrikesminister Mikael Damberg och mångsysslande Amanda Lind meddelade idag vissa planerade lättnader för olika typer av arrangemang.

För idrott och kultur innebär detta att en maximal sittande publik på 500 personer kommer att tillåtas från och med den 15:e oktober. Om inte smittoläget förvärras.

Säkert väldigt välkommet för mindre klubbar och arrangörer av kulturarrangemang. Men knappast något som påverkar de stora publiksporterna fotboll och ishockey speciellt mycket. Deras strukturer och budgetar är ju anpassade för ett betydligt högre åskådarantal.

För fotbollens del kommer beskedet dessutom väldigt sent på säsongen. Då lättnaden träder i kraft (om den gör det) återstår bara 7 omgångar att spela.

För ÖSKs del berörs följande matcher.

Oktober
2020-10-17 15:00 Falkenbergs FF – Örebro
2020-10-21 19:30 IFK Haninge – Örebro (Svenska Cupen)
2020-10-25 17:30 Örebro – Helsingborgs IF

November
2020-11-01 17:30 IFK Göteborg – Örebro
2020-11-08 14:30 Örebro – Kalmar FF
2020-11-22 00:00 AIK – Örebro
2020-11-29 00:00 BK Häcken – Örebro

December
2020-12-06 00:00 Örebro – Hammarby


Fotbollskanalen: Regeringens besked: planerar för publiktak på 500 från 15 oktober
Fotbollskanalen: SEF positivt efter regeringens besked: ”Inte julafton men ett litet hopp som tändes”
NA: 500 åskådare är en förlustaffär för ÖSK

Coronasommar: Nytt miljardstöd till idrotten

Regeringen har nu kommit överens med sina budgetsamarbetspartier Centern och Liberalerna om omfattningen av ytterligare ett stödpaket till idrotten. Jämfört med det tidigare stödet har beloppet fördubblats – från en halv till en miljon kronor. Det nya stödpaketet avser att täcka en del av det inkomstbortfall som drabbar idrotten under det andra halvåret. Det tidigare stödet avsåg perioden 12 mars – 30 juni.

Det utökade stödet ingår i den tilläggsbudgetproposition som regeringen och dess samarbetspartier försöker komma överens om. Denna punkt kan nu alltså bockas av som avklarad. Hur stödet sedan faktiskt skall fördelas är inte bestämt än. Det kommer – när riksdagen godkänt budgeten – att avgöras av regeringen i samarbete med Riksidrottsförbundet (RF).

Då pengarna från den första halva miljarden fördelades fick ÖSK Fotboll 2,5 miljoner kronor och ÖSK Ungdom 1,4. Pengarna som gick till ÖSK Ungdom avsåg inte nödvändigtvis fotboll eftersom den klubben bedriver flera olika idrotter.

Coronasommar: Publiklättnader så småningom

”Vi jobbar på det”, sade de två regeringsrepresentanter som idag hade en presskonferens med anledning av de problem som drabbat idrotts- och kultursektorerna under den pågående COVID-19 epidemin. Förhoppningarna tycks vara att från och med oktober månad kunna öppna upp publikevenemang för en större publik.

De publikmässiga begränsningarna enligt förslaget, som först skall ut på remiss, kommer dock att vara betydande.

 • 50-personersregeln kommer att fortsätta att gälla, men undantag kan göras för vad man kanske skulle kunna kalla arenaarrangemang.
 • Bara sittande publik kommer att tillåtas. (Alltså ingen ståplatspublik).
 • Ett säkerhetsavstånd på 2 meter skall tillämpas.
 • Ett maximalt publikantal kommer att tas fram.
 • De nya reglerna skall tillämpas från och med den 1:a oktober.

  Om förslaget godkänns (efter remissbehandlingen) och de nya reglerna kan börja gälla kommer följande ÖSK-matcher (hemma) att kunna ses av en begränsad publik:

 • Omgång 23. 201003 15:00 ÖSK – Elfsborg
 • Omgång 25. 201025 17:30 ÖSK – Helsingborg
 • Omgång 27. 201108 14:30 ÖSK – Kalmar
 • Omgång 20. 201206 ÖSK – Hammarby

  Med undantag för matchen i den sista omgången är det inte direkt några publikmatcher som kommer att öppnas för publik. Å andra sidan – om ÖSK skulle dras in i en nedflyttningsstrid – kan mycket väl matcherna mot Helsingborg och Kalmar visa sig vara av stor betydelse för serieutgången.

  Det här förslaget missgynnar i första hand de klubbar från storstadsregionerna som för sin ekonomi är beroende av stora publiksiffror. För ÖSK blir begränsningarna förmodligen inte lika kännbara. Antalet sittplatser vid en konvertering av Västra Läktaren till sittplats är knappa 10.000.

  Missgynnade kommer även de klubbar i Superettan bli som i dagsläget har relativt få sittplatser (tänk Stora Valla).


  Ytterligare en punkt i dagens presentation var att regeringen i de pågående budgetförhandlingarna hoppas kunna komma överens med C och L om ytterligare stöd till idrotten på 1 miljard kronor.


  Fotbollskanalen: Regeringens förslag: Viss publik på sittplats kan tillåtas från 1 oktober
  FotbollDirekt: ”Det skickades signaler som är jäkligt viktiga”
  SvFF: Publik på fotbollsmatcher från 1 oktober

 • Coronasommar: Lind och Damberg kallar till pressträff

  Ministrarna Amanda Lind och Mikael Damberg har kallat till en pressträff kl. 10:00 i morgon (som är en fredag). Ett ärende som de båda ministrarna har gemensamt är frågan om publik vid idrotts- och kulturarrangemang.

  Det är möjligt att det kommer att ske en uppluckring av den rätt opraktiska 50-personers regel som hittills har tillämpats. Mer praktiskt vore väl att anpassa publikstorleken till arenans faktiska kapacitet. Säg att den kan få fyllas till 25 % i ett inledningsskede för att möjliggöra att kraven på säkerhetsavstånd skulle kunna beaktas eller något åt det hållet.

  Fotbollsklubbarna skall nog hur som helst inte hoppas på att de kommer att få alltför stor ekonomisk draghjälp av att viss publik släpps in på matcherna. Det kommer att vara glest på sittplatsläktarna och med största sannolikhet ingen publik alls på ståplats. Vädret kommer att bli kallare och blötare och konkurrensen från ishockeyn kommer att pågå under en längre period. Allsvenskan avslutas ju inte förrän den första helgen i december och hockeyns Elitserie har sin planerade säsongsstart redan i mitten av september.

  FotbollDirekt: Kan det här röra publiköppning i allsvenskan? Kallar till pressträff
  Fotbollskanalen: Efter mötet om publikfrågan – nu kallar Amanda Lind till pressträff

  Coronasommar: Nya riktlinjer angående publik

  SvFF har uppdaterat sina riktlinjer angående publik vid fotbollsmatcher. Hittills har det ju varit så, att även om en publik uppgående till högst 50 personer skulle kunna ha varit tillåten, så har förbundet avrått från all publik vid fotbollsmatcher.

  Denna rekommendation ändras nu och en publik – som dock inte får överstiga 50 personer – kan tillåtas under vissa förutsättningar.

  SvFF skriver: Att notera särskilt är att det öppnas för att förening i vissa fall kan släppa in publik om max 50 personer, främst inom bredd- och nivåerna under elitfotbollen.

  Det kan göras vid matcher på inhägnad idrottsplats eller annat kontrollerat plan- eller arenautrymme, förutsatt att föreningen kan följa gällande rekommendationer kring smittspridning och social distansering.

  Undantag kan göras om matchen genomförs på en inhägnad idrottsplats eller annat kontrollerat plan-eller arenautrymme och arrangerande förening kan säkerställa att

 • åskådarantalet aldrig överstiger 50 personer,
 • åskådare som inte tillhör samma familj/sällskap kan sitta eller stå med minst 1,5 m avstånd,
 • trängsel inte uppstår, och avstånd kan hållas, vid inpassage samt under match och efter match,
 • åskådarna har tillgång till handtvätt eller handsprit,
 • hålla en god hygien på idrottsanläggningen, inklusive att så ofta som möjligt torka av ytor och material som många rör med händerna,
 • samtliga åskådare på lämpligt sätt informeras om gällande ordningsregler före, eller senast vid, ankomst till matchen,
 • utse ansvarig(a) att tillse att åskådarna följer gällande ordningsregler, samt
 • följa polismyndighetens anvisningar för offentliga tillställningar

  SvFF: Riktlinjer med anledning av Corona-utbrottet
  SvFF: Svensk Fotbolls verksamhet under Corona -beslut, riktlinjer och råd
  Uppdaterat 2020-08-10(senaste uppdateringar i rött

 • Coronasommar: ÖSK får böta

  Svensk Elitfotbolls diciplinutskott har nu fattat sitt beslut beträffande ÖSKs underlåtenhet att anmäla att halva laget led av akut matförgiftning inför matchen mot IK Sirius. En anmälan skulle enligt Covid-19 protokollet ha gjorts till ansvarig matchläkare, vilket dock inte skedde.

  ÖSK bestraffas nu med 50.000 kronor i böter för sin försummelse.

  ÖSK har redan meddelat att man inte avser att överklaga beslutet och vill väl helst att saken glöms så fort som möjligt. Även om ÖSKs VD Simon Åström framhåller att bötesbeloppet är stort för ÖSK, så är det ändå inte mer än 0,1 % av ÖSKs normala årsomsättning som brukar ligga på ca. 50 mkr.

  Jag har fortfarande svårt att förstå hur det kunde komma sig att ÖSK inte anmälde den uppkomna situationen till matchläkaren. Det finns ju en del möjligheter.

 • Axel Kjäll och den medicinskt ansvarige insåg inte att de hade en anmälningsplikt. Något jag har svårt att tänka mig med tanke på det omfattande protokoll som tagits fram för att bedöma spelarnas status. Visserligen hade alla redan fyllt i att de kände sig friska, men om detta förhållande ändrades borde man ha insett att detta var något som man borde informera om – även om det verkade uppenbart att den uppkomna situationen inte berodde på COVID-1.

 • Det kan ju ha varit så, att man var rädd för att tävlingsläkaren skulle förbjuda de insjuknade spelarna att vara med i matchen. Det borde han väl rimligen ha gjort- I så fall skulle ÖSK ha fått lov att ersätta nästan hälften av spelarna i startelvan med spelare från den rätt ihåliga ersättarbänken. Helt klart inte något man från ÖSKs håll ville riskera.

 • Om tävlingsläkaren informerats, så hade den informationen säkert även nått fram till motståndarlaget. Något man från ÖSKs sida förmodligen ville undvika.

  För egen del tycker jag att alternativ nr 2 verkar troligast, men vad vet jag om vad matchläkaren kan göra och inte göra i en uppkommen matförgiftningssituation.

  ÖSK: Beslut från disciplinutskottet
  NA: Efter spy-incidenten – ÖSK straffas av Sef
  NA: ÖSK:s vd om misstagen – och straffet från förbundet
  Fotbollskanalen: Örebro SK tvingas betala böter efter sjukdomsfallen mot Sirius

 • Coronasommar: Matförgiftningen

  ÖSK eller kanske snarare Axel Kjäll förbisåg, att anmäla till matchläkaren, att ett antal spelare hastigt och oväntat insjuknat inför bortamatchen mot IK Sirius. Händelseförloppet karaktäriserades av ÖSK som en akut matförgiftning och någon information till matchläkaren lämnades inte, trots att detta borde ha skett enligt det Coronaprotokoll som SvFF och klubbarna tagit fram.

  Det finns i och för sig ingen anmälningsplikt på grund av matförgiftning, men eftersom magproblem kan uppkomma vid en COVID-19 infektion borde saken ha rapporterats. Nu är det väl inte så värst troligt att 5-6 spelare samtidigt insjuknar på grund av att ha drabbats COVID-19, varför saken mentalt sorterades bort som icke coronarelaterat. Korrekt i sig, men felaktigt hanterat, enligt protokollet.

  ÖSK har fått ägna en hel del tid på att förklara sig och skyller väl i första hand på att tanken aldrig slog dem att detta var något de behövde informera matchläkaren om. I och med att ÖSK var att uppfattningen om att det rörde sig om en matförgiftning och inget annat lät man helte enkelt saken bero.

  För egen del tycker jag nog, att det är märkligt att man låter matförgiftade spelare delta, speciellt som vissa av dem kräkts både före matchen och i pausen. Det borde man väl inte ha gjort.

  200707.
  NA: Insjuknade ÖSK-spelarna åter i träning
  Göteborgs-Posten: Folkhälsomyndighetens markering mot ÖSK: ”Olyckligt”


  200706.
  NA: ÖSK berättade inte om sjuka spelare trots coronareglerna – läkaren kritisk
  FotbollDirekt: Så ser SEF-basen på straff för ÖSK efter protokollmissen
  Fotbollskanalen: ÖSK berättade inte om sjuka spelare – anmäls till disciplinutskottet
  NA: Axel Kjäll om hårda coronakritiken mot ÖSK
  Expressen: Matchdelegaten: Örebro anmäls ”Allvarligt”
  NA: Anklagas för att mörkat om sjuka spelare – nu anmäls ÖSK
  Fredrik Carlsson (NA): ÖSK:s coronaskandal: ”Obegripligt hur allt kunde gå så fel”
  NA: ÖSK:s vd svarar på hårda kritiken – här är straffen som klubben riskerar
  Robert Laul (Aftonbladet): Örebro måste straffas hårt och snabbt
  ÖSK: Axel Kjäll kommenterar gårdagens händelser (video)
  ÖSK: ÖSK kommenterar kritiken rörande Sirius-matchen
  NA: Hård kritik mot ÖSK efter sjukdomarna
  NA: Trots stenhårda kritiken – ÖSK coronatestar inte spelarna


  Allsvenskan 2020: Juli och augusti schemalagda

  SvFF och de allsvenska klubbarna har nu kommit överens om schemaläggningen av de matcher som kommer att spelas under månaderna juli och augusti. Det blir som bekant en hel del fotboll att titta på.

  Någon större förhoppning om att kunna se de här matcherna live skall man nog inte ha. Jag tror att de kommer att ta längre tid innan FHM är beredda att släppa på begränsningarna när det gäller större folksamlingar. Innan det kan ske måste nog den allmänna smittspridningen i samhället mer eller mindre ha upphört.

  Omgång Veckodag Datum Tid Hemmalag   Bortalag
  6 Söndag 2020-07-05 17:30 IK Sirius Örebro SK
  7 Söndag 2020-07-12 14:30 Örebro SK Varbergs BoIS
  8 Torsdag 2020-07-16 19:00 IFK Norrköping Örebro SK
  9 Måndag 2020-07-20 19:00 Örebro SK Mjällby AIF
  10 Torsdag 2020-07-23 19:00 Helsingborgs IF Örebro SK
  11 Måndag 2020-07-27 19:00 Hammarby IF Örebro SK
    2020-07-29   Sommarfönstret öppnas
           
  12 Lördag 2020-08-01 15:00 Örebro SK Falkenbergs FF
  13 Torsdag 2020-08-06 19:00 Kalmar FF Örebro SK
  14 Söndag 2020-08-09 14:30 Örebro SK IFK Göteborg
  15 Onsdag 2020-08-12 19:00 Malmö FF Örebro SK
  16 Lördag 2020-08-15 15:00 Örebro SK Djurgårdens IF
  17 Söndag 2020-08-23 17:30 Varbergs BoIS Örebro SK
    2020-08-25   Sommarfönstret stängs
  18 Söndag 2020-08-30 17:30 Örebro SK IFK Norrköping
     
  19   2020-09-10 Örebro SK Malmö FF
  20   2020-09-13 Östersunds FK Örebro SK
  21   2020-09-20 Mjällby AIF Örebro SK
  22   2020-09-27 Örebro SK IK Sirius
     
  23   2020-10-04 Örebro SK IF Elfsborg
  24   2020-10-18 Falkenbergs FF Örebro SK
  25   2020-10-25 Örebro SK Helsingborgs IF
     
  26   2020-11-01 IFK Göteborg Örebro SK
  27   2020-11-08 Örebro SK Kalmar FF
  28   2020-11-22 AIK Örebro SK
  29   2020-11-29 BK Häcken Örebro SK
     
  30   2020-12-06 Örebro SK Hammarby IF