Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Osorterade noteringar från Spelarinvests kvartalsmöte

I går hade Örebro Spelarinvest sitt kvartal- och informationsmöte med ett närmast rekordartat deltagande av intresserade aktieägare. Det kom fram en del intressanta saker, vilka jag redovisar utan att ha lagt ner något större arbete på redigering etc (eftersom det tar för lång tid).

ÖSK Elitfotboll

 Årets försäljning i Örebro Elitfoboll AB.
VD Jan Karlsson redogjorde kortfattat för hur det ser ut på försäljningssidan.
* Beträffande företagets samarbetspartners (i dagligt tal kallade sponsorer) så ligger man till dags dato på 25,5 mkr, vilket är i enlighet med budget. Målsättningen för året är 33-34 mkr, så det finns en del kvar att sälja.
*  Försäljningen av årsabonnemang verkar gå något trögare, även om JK inte ville tillstå detta. Jämförelser med förra året är svåra att göra, eftersom man förra året avslutade de dåvarande årskortinnehavarnas exklusivitetsperiod redan den 31 december. I år har denna period utsträckts till den 27 januari. Därför är försäljningssiffrorna  inte direkt jämförbara och svåra att analysera. Årets försäljningsbudget för årskort ligger 3-4 % högre i antal än förra året och JK ansåg att man måste jobba hårt för att klara detta.

Berlinresa.
ÖSK Elitfotboll reser på sin årliga utflykt, den här gången till Berlin, tillsammans med 200 företagsrepresentanter för ett tredagarsbesök (inkl. restiden).

Publiksnitt.
Man hoppas kunna öka det totala publiksnittet med 100-200 personer, vilket jag tycker är väldigt försiktigt (men kanske realistiskt).

Storbildsskärm.
Det kommer att finnas ytterligare en storbildskärm på Behrn Arena till säsongsstarten. Därför kommer den mobila skärmen, som inte fungerat speciellt bra, inte att behövas längre. ÖSK kommer att vara en av endast två föreningar i allsvenskan, som har två fasta skärmar.

Utbyggnad Södra Läktaren.
Diskussioner beträffande på-/utbyggnaden av den södra läktaren verkar fortfarande vara vid liv mellan ÖSK, Örebroporten och Skanska (som tydligen äger marken bakom läktaren). Några definitiva planer verkar dock inte vara klara än. Från ÖSKs sida vill man se att man höjer taket så att södra läktaren blir lika hög som den norra. Massmedia kommer i så fall att flyttas till den ombyggda läktaren för att publikbilderna skall visa den norra läktaren, där det sitter mer publik. Förhoppningen är att man på sikt skall kunna ha 10 loger för företagskunder i läktaren. Dessutom har man tydligen funderingar på att bygga ihop två av hörnen – det blir väl i så fall mellan Södra och Västra resp. Östra. På JK lät den som om detta skulle vara ett önskemål för år 2014, vilket jag tycker låter väldigt optimistiskt.

Medlemmar.
Medlemsantalet har ökat från 1100 till 1800-1900. Detta har dock att göra med att man kollektivansluter medlemmarna i ÖSK Ungdoms fotbollssektion.

Infrusen match.
Anledningen till att Gefle-matchen inte blev av verkar ha haft något med konstgräsets garantivillkor att göra. Förmodligen är det så att garantin inte gäller om man spelar match vid för låga temperaturer (eller då underlaget frusit).

Konkurrens från ishockeyn.
Denna säger sig JK inte ha märkt av än så länge. Om laget går upp i elitserien blir dock läget annorlunda.

Fjolårets resultat.
Man uppskattar att resultatet för år 2011 kommer att bli ca. 7,3 mkr.

Örebro Spelarinvest

Begränsad förlust för år 2011.
* Spelarinvest förväntar sig en förlust på 1,4 mkr för år 2011. Man skall dock ha i åtanke att Spelarinvest äger 90 % av kapitalet i Örebro Elitfotboll, som ju gjorde ett väldigt bra resultat. Den dominerande kostnadsposten i resultaträkningen är avskrivningar på spelarreverser, vilken uppgår till 3,6 mkr. Intäkterna var ca. 2 mkr. Banktillgodohavandena uppgår till lite drygt 6 mkr.

Bra resultat väntas för år 2012.
* Resultatet för år 2012 kommer att bli betydligt bättre. Man förväntar sig en utdelning från ÖSK Elitfotboll avseende 2011 på 2,8 mkr (som bokförs och resultatavräknas i år). Stora delar av den uppkomna vinsten vid försäljningen av Nordin Gerzic kommer dessutom att hamna hos Spelarinvest. För bolagets del uppskattar man att detta skall ge en resultateffekt på 3 mkr. Samtidigt är det mesta av avskrivningarna på spelarreverserna redan tagna (endast tre reverser återstår), varför man räknar med att kunna göra en hyfsad vinst för år 2012.

Prestationsbonus i Nordin-avtalet.
Om IFK Göteborg klarar sig bra i kommande Europacupspel så kan det bli mer pengar för Spelarinvests del. Det finns alltså någon slags prestationsbonus inbyggd i avtalet med IFK Göteborg.

Spelarinvest har fått in totalt 15,3 mkr
* Totalt är det inbetalda kapitalet till 15,3 mkr. Hans Melin menade, att om några år skulle detta kapital vara återställt och förlusterna således utraderade, men det tycker jag låter väldigt optimistiskt. I takt med att intäkterna i ÖSK Elitfotboll stiger kommer säkert även kostnaderna att göra det. Man kan nog inte räkna med vinster i den storleksordning som man uppnådde år 2011 varje år.

Örebroläktaren.
Företaget Örebroläktaren (Spelarinvest och Örebroporten vardera 45 %, ÖSK Elitfotboll och KIF Örebro vardera 5%) gjorde en vinst 2011 på ca. 0,5 mkr.

Sign-on fees.
En ny redovisningsregel från Svenska Fotbollförbundet säger att från och med år 2012 måste sk. sign-on fees tas direkt som kostnad det år kontraktet med en ny spelare tecknas. Tidigare har man kunnat fördela denna utgift över kontraktets livslängd. Eftersom ÖSK betalt en del sådana för årets nyförvärv samtidigt som det mesta av ”Nordin-pengarna” hamnar i Spelarinvest får man en viss negativ resultateffekt i ÖSK Elitfotboll på grund av detta. (I alla fall rent tankemässigt).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.