Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Ekonomin: Arbetsgivaravgifter april 2024

På Skatteverket webbplats kan man begära en uppgift om den beslutade arbetsgivaravgiften för de tre senaste månaderna för svenska företag och organisationer. Denna avgift uppgår till 31,4 % av den utbetalda lönen (plus diverse andra typer av ersättningar). Genom att följa hur arbetsgivaravgiften utvecklas och sedan räkna baklänges kan man alltså även se vad som har skett på lönesidan.

Nu föreligger siffrorna för april månad.

2024AvgiftLönTotaltDiff. 24/23
Jan4161 3241 740160
Feb4341 3831 81758
Mars4281 3621 79083
April4321 3761 808-83
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Total1 7105 4467 156219
Extrapolerat5 13016 33821 468
20235 19816 55321 751
Diff.-68-215-283
Extrapolerat5 13016 33821 468
Prognos 202422 700
Diff.1 232

Kommentar.
Januari – april.
Arbetsgivaravgifterna och därmed även lönekostnaderna var något högre under årets fyra första månader än vad de var under motsvarande månader 2023. I april var de dock för första gången lägre än vad de var under motsvarande månad förra året.

Totalt låg personalkostnaderna drygt 50 tkr högre per månad under perioden januari – april i år än vad de gjorde under förra året

Helår 2024 jämfört med 2023.
Men under återstoden av 2023 låg personalkostnaderna på en högre nivå. Låt oss anta att ÖSK kan ligga kvar på nuvarande nivå för personalkostnaderna under resten av året. I så fall kommer man att totalt ligga knappt 300 tkr lägre än vad man gjorde under helåret 2023.

Helår 2024 jämfört med prognos.
OM man jämför den hittillsvarande kostnadsutvecklingen med personalkostnaderna för helåret i den senaste prognosen (22 700 tkr), ser bilden något bättre ut. Ifall personalkostnaderna kan hållas kvar på samma nivå som under årets fyra första månader kommer detta att resultera i en positiv prognosavvikelse i storleksordningen 1,2 mkr.

En blick framåt.
Vi har nu alltså siffrorna tillgängliga för årets fyra första månader. Månader som präglats av förändringar i såväl spelartrupp som i organisationen i övrigt. Nivån på personalkostnaderna verkar nu ligga på en stabil nivå med relativt små variationer från månad till månad. En framskrivning (extrapolering) av personalkostnader på nuvarande nivå ger en helårssiffra på 21 468 tkr. Det är knappa 300 tkr lägre än vad de var under 2023.

I den prognos som ÖSK publicerade i samband med resultatrapporten för årets första kvartal är personalkostnaderna uppskattade till 22 700 tkr för helåret.

Denna ökning av nivån för personalkostnader indikerar förmodligen, att ÖSK tar höjd för någon slags truppförstärkning under sommarfönstret.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.