Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Bokslut 2018: Fortsatt stagnation

Jag har gjort en enklare sammanställning över hur ÖSKs resultat utvecklats under de senaste fem åren. Tyvärr ser det inte bra ut. Exklusive spelarförsäljningar lyckas ÖSK inte få upp sin omsättningen. Snarare tvärtom.

Resultatutveckling
Intäkter 2018 2017 2016 2015 2014
Match 8,1 9,4 11,4 10,7 7,6
Marknad 23,0 24,8 26,3 28,5 26,6
Rättigheter 13,4 10,7 12,4 10,8 11,3
Övrigt 1,2 2,0 1,3 2,0 5,0
Summa 45,6 46,9 51,4 52,0 50,5
Spelarförs. 7,5 0,2 12,0 0,2 0,1
Intäkter 53,1 47,1 63,3 52,3 50,7
Kostnader
Match -4,0 -2,8 -5,2 -4,5 -4,2
Marknad -8,1 -6,7 -8,4 -7,0 -6,9
Övr. Ext. -11,5 -13,9 -16,5 -10,9 -12,5
Personal -28,7 -27,3 -30,0 -26,2 -25,4
Övr 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0
Avskriv. -1,1 -1,1 -1,0 -2,0 -1,8
Finansiellt 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1
Summa kostnader -53,1 -51,9 -61,3 -50,6 -50,7
           
Redovisat resultat 0,0 -4,8 2,0 1,7 0,0

Lite överskådligare blir siffrorna nog om man räknar fram nettot för match- och marknadsintäkter. ÖSK har ju kostnader för att generera dessa intäkter och det är nettot som är det intressanta eftersom det är det nettot som skall bidra till betalningen av  personal- och övriga kostnader.

2018 2017 2016 2015 2014
Inkomster
Match, netto 4,1 6,6 6,2 6,2 3,5
Marknad, netto 14,9 18,1 17,9 21,5 19,7
Rättigheter 13,4 10,7 12,4 10,8 11,3
Övrigt 1,2 2,0 1,1 2,0 5,0
Inkomster, netto 33,6 37,4 37,6 40,5 39,4
Kostnader
Övr. Ext. -11,5 -13,9 -16,5 -10,9 -12,5
Personal -28,7 -27,3 -30,0 -26,2 -25,4
Avskrivningar/finans -0,9 -1,2 -1,0 -2,0 -1,6
Kostnader -41,0 -42,4 -47,6 -39,1 -39,6
Rörelsen -7,5 -4,9 -9,9 1,4 -0,2
Spelarförsäljningar 7,5 0,2 12,0 0,2 0,1
Resultat 0,0 -4,8 2,0 1,7 0,0

I den här sammanställningen ser jag intäkterna från spelarförsäljningar som en extraordinär intäkt. Denna typ av intäkter är ju inte något ÖSK kan räkna med att kunna realiseras varje år. Dessutom är det en typ av intäkt som ÖSK har relativt liten egen kontroll över. Det måste finnas tillräckligt bra spelare, köpare och dessutom måste spelaren i fråga vara villig att bli såld.

År 2018 räddades resultatet i hög grad av försäljningsintäkter som var så pass höga som 7,5 mkr. Ett frågetecken som den här sammanställningen belyser är vad som kommer att hända med resultatet (och det egna kapitalet) om ÖSK inte lyckas sälja någon spelare under 2019.

Intäkter från spelarförsäljningar har hittills inte varit något som ÖSK kunnat räkna med varje år. I och för sig fanns det säkert en del poster på kostnadssidan år 2018, som man tog först då man hade säkrat intäkterna genom försäljningen av Brendan Hines-Ike. Men ändå – om man inte säljer någon/några spelare måste match- och framför allt marknadsintäkterna upp ordentligt för att klubben ens skall kunna åstadkomma ett nollresultat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.