Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Nyemission i ÖSK Elitfotboll AB

ÖSK Elitfotboll offentliggjorde precis före midsommarhelgen ett erbjudande till allmänheten att teckna aktier i bolaget. Villkoren överensstämmer med vad som gällde i samband med likvideringen av Örebro Spelarinvest. Dvs. aktierna kostar 250 kronor styck och minst 20 stycken skall tecknas. Emissionsvillkoren ger en för ÖSK någorlunda hanterlig aktiepost värd 5.000 kronor.

ÖSK har i samband med offentliggörandet publicerat ett ”Prospekt” samt länkat till en teckningslista. Av den bifogade dokumentationen (bolagsstämmobeslutet) framgår att sista teckningsdag för deltagande i emissionen är den 1 juli. Lite knappt om tid kan man tycka för att både väcka intresset och få detta intresse omvandlat till handling. Styrelsen har dock möjlighet att förlänga teckningstiden, vilket de säkert kommer att göra.

Två spår.
Av Simon Åströms redogörelse i studioprogrammet Sportklubben framgår, att försäljningen av aktier kommer att ske via två olika spår. Dels vänder man sig till allmänheten, som förväntas teckna i storleksordningen en aktiepost, alltså 20 aktier för sammanlagt 5.000 konor. Detta är väl vad erbjudandet på webbplatsen syftar till. Dessutom avser man, att individuellt bearbeta privatpersoner och företag, vilka kan tänkas gå in med större belopp.

Det aktuella ”Prospektet” (eller vad man nu skall kalla broschyren) använder sig i första hand av emotionella argument snarare än finansiella när man argumenterar för en aktieteckning. På sätt och vis ett ärligare sätt än att försöka klä upp investeringen som något lönsamt (för aktietecknaren).

Emissionskursen.
Emissionskursen 250 kronor har ”räknats” fram av revisionsbyrån KPMG. Därvid har man använt sig av förväntade framtida kassaflöden på vilka man lagt ett avkastningskrav på 6 %. ÖSK är väl rätt uppriktiga beträffande värderingsmetoden, när de något inlindat konstaterar, att avkastningskravet (och därmed den diskonteringsränta man använder sig av för att räkna tillbaka kassaflödena till ett nuvärde) nog är alldeles för lågt med tanke på de riskfaktorer som bör åvila dessa kassaflöden. Sannolikheten att bolaget kommer att kunna producera några större positiva kassaflöden under mer än något enstaka år får anses vara rätt låg. Kassa- och resultatflöden i fotbollsaktiebolag har ju som bekant en tendens att alltid dra mot noll.

Aktiekursen vid nuvarande knappa 110.000 aktier ger ett marknadsvärde på bolaget på ca. 27 mkr.

Utdelning.
Den eventuella utdelning som aktieägarna kan se fram emot är 25% av redovisad vinst, då det egna kapitalet överstiger 10 mkr. Om vi tänker oss att nästan hälften av de erbjudna aktierna tecknas (knappa 4 mkr i nytt kapital) så kommer antalet aktier efter nyemissionen att uppgår till säg 125.000.

Ifall ÖSK Elitfotboll gör en vinst på 1 mkr och det egna kapitalet överstiger 10 mkr kommer 250.000 kr av vinsten att delas ut till aktieägarna. Utdelningen per aktie kommer i så fall att bli 2 kronor. Staten tar sedan 50 öre per aktie av detta (okvalificerade aktier i ett onoterat bolag) och för aktieägaren återstår efter utdelningsskatten 1 krona och 50 öre per innehavd aktie. För en person som köpt ett ”standard”paket på 20 aktier kommer erhållen utdelning således att bli 30 kronor per miljon kronor i vinst i fotbollsbolaget. Antagligen kommer ÖSK i så fall att erbjuda aktieägaren en kaffebiljett eller något sådant mot att man får behålla utdelningen (eller något åt det hållet).

Sett mot denna bakgrund är det helt säkert rätt av ÖSK att i första hand avvända sig av emotionella argument när man erbjuder sina nya aktier till allmänheten.

ÖSK: Köp aktier i ÖSK – kom närmare än nära
ÖSK: Emissionsprospekt/aktiebroschyr
ÖSK: Teckningslista
ÖSK: Sportklubben med Simon Åström (video)
NA (Betalvägg): ÖSK släpper nya aktier för att få in mer pengar: ”Ingen räddningsaktion”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.