Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

ÖSK Elitfotboll: Q2 2016

Bifogat välkomstepostmeddelandet till ÖSK Elitfotbolls nykläckta aktieägare som kom igår var delårsrapporten för det andra kvartalet. Inte något speciellt dramatiskt innehållsmässigt och svåranalyserat eftersom ÖSK ändrat på periodiseringsprinciperna för marknadsintäkterna som är den största enskilda intäkten. Dessutom bokas markadsintäkterna och -kostnaderna på ett annorlunda sätt nu på grund av Lagardère-samarbetet. Hur som helst med det. Så här ser siffrorna ut kvartal för kvartal.

  Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16
                     
Matchintäkt. 3,1 2,0 2,1 0,5 3,3 2,9 3,7 0,8 5,2 3,4
Marknadsintäkt. 16,3 6,3 2,4 1,6 16,1 4,6 2,8 5,0 13,7 5,1
Sändningsintäkt. 0,0 4,0 1,9 5,4 -0,1 4,0 2,4 4,5 0,1 3,8
Övrigt 3,0 0,4 1,1 0,3 0,4 0,2 0,3 1,4 0,1 0,5
Summa 22,4 12,7 7,5 7,8 19,7 11,7 9,2 11,7 19,1 12,8
                     
Matchkostn. -0,3 -1,3 -1,0 -1,6 -0,4 -1,3 -1,3 -1,5 -0,9 -1,7
Marknadskostn. -4,8 -0,9 -0,4 -0,8 -4,5 -1,1 -0,5 -0,9 -3,0 -2,9
Personalkostn. -7,0 -6,4 -5,9 -6,0 -5,9 -6,4 -6,4 -7,5 -6,9 -6,6
Övriga kostn. -3,7 -3,7 -3,9 -2,9 -3,2 -3,3 -3,1 -1,3 -2,6 -3,2
Summa -15,8 -12,3 -11,2 -11,3 -14,0 -12,1 -11,3 -11,2 -13,4 -14,4
                     
Resultat 6,6 0,4 -3,7 -3,5 5,7 -0,4 -2,1 0,5 5,7 -1,6

På sätt och vis intressantare blir siffrorna då man ser hur det löpande 12-månadersresultatet utvecklas och hur man prognostiserar att årsresultatet kommer att se ut.

  2014 2015 12-mån Pr. Q1_16 Pr. Q2_16
           
Matchintäkt. 7,7 10,7 13,1 10,8 10,8
Marknadsintäkt. 26,6 28,5 26,6 29,3 26,9
Sändningsintäkt. 11,3 10,8 10,8 10,5 10,5
Övrigt 4,8 1,3 2,3 0,9 10,2
Summa 50,4 51,3 52,8 51,5 58,4
           
Matchkostn. -4,2 -4,5 -5,4 -4,6 -4,6
Marknadskostn. -6,9 -7,0 -7,3 -9,3 -7,4
Personalkostn. -25,3 -26,2 -27,4 -26,3 -26,9
Övriga kostn. -14,2 -11,1 -10,2 -11,3 -18,4
Summa -50,6 -48,8 -50,3 -51,5 -57,3
           
Resultat -0,2 2,5 2,5 0,0 1,1

Den senaste prognosen pekar nu mot ett litet överskott på drygt 1 mkr vid årets slut. I den förra prognosen trodde man på ett nollresultat. Jag får nog intrycket att man fortfarande är rätt konservativa när man gjort prognosen. Matchintäkterna ligger för den senaste 12-månadersperioden på 13,1 mkr medan helårsprognosen säger att de kommer att bli 10,8 mkr. Trots att de redan efter två kvartal uppgår till 8,6 mkr.

När det gäller marknadsintäkterna har man skrivit ner prognosen från 29,3 till 26,9. Dessa 26,9 är 1,6 mkr lägre än vad man uppnådde förra året, vilket gör att man måste fråga sig hur Lagardère samarbetet utvecklar sig. Nya konteringsprinciper förvisso, men ändå.

När det gäller av- och inflyttningar har man i prognosen tagit hänsyn till försäljningarna av Jacob Rinne och Alhassan Kamara samt nyförvärven av Omoh, Ajdarevic och Ayaz samt Rinne-betalningen till Spelarinvest.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.