Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

ÖSKs ekonomi: Mot litet överskott

ÖSK Elitfotboll skriver idag, att man avser att börja lämna kvartalsvisa rapporter beträffande bolagets (ekonomiska) resultatutveckling. Den första rapporten som lämnas omfattar perioden januari – juli, men fortsättningvis blir det en strikt traditionell kvartalsredovisning.

Utöver det uppnådda resultatet så innehåller rapporten även uppgifter om det budgeterade årsresultatet, samt även en aktuell prognos över vad man nu tror resultatet kommer att bli.

Resultatet för de sju första månaderna är en vinst före bokslutsdispositioner och skatter på 5,6 mkr. Prognosen  pekar sedan mot en årsvinst på 0,5 mkr. Att resultatet kommer att försämras kraftigt under resten av året är inte så konstigt med tanke på att under det sista kvartalet är intäkterna väldigt begränsade, medan kostnaderna till stor del finns kvar.

Jämfört med årsbudgeten så ligger prognosen ca. 1 mkr bättre. Budgeten förutsåg en begränsad förlust på 0,4 mkr, medan man nu siktar mot en liten vinst på 0.5 mkr.

Lite ”underlig” ser faktiskt resultatprognosen ut eftersom man i dagsläget ligger 2 mkr efter på intäktssidan, medan man indikerar att vid årets slut så kommer man att ha överträffat intäktsbudgeten med 0,7 mkr. På kostnadsidan är denna periodiseringseffekt inte lika påtaglig. Per den sista juli var kostnaderna 0,5 mkr lägre än beräknat medan man tror att man vid året slut kommer att ha haft kostnader som är 0,2 mkr lägre än budgeterat.

Man får väl anta, att prognosen gjorts med kännedom om de kostnadsmässiga effekterna av transferfönstrets inlåningar. Är så fallet ser kostnadsanpassningen till det intäktsbortfall  som nedflyttningen gav upphov till ut att ha varit lyckad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.