Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Bollhallen: Länsstyrelsen är rädd för köer

Länstyrelsen konstaterar, att den planerade bollhallen i Vivalla kan komma att innebära problem för trafiken på E18/E20. Vad man är rädd för är att avfarten mot Vivalla inte kommer att orka svälja den trafikökning som bollhallen skulle kunna orsaka, vilket i sin tur skulle innebära problem för trafikanterna på motorvägen.

Länsstyrelsen skriver:
”Trafikförsörjningssystemet måste ge förutsättningar för en bra och fungerande trafikmatning till området, samtidigt som trafiksäkerhet och framkomlighet på E18/E20 inte får påverkas negativt. Ytterligare utredningar behövs för att påvisa vilka åtgärder som krävs för att tillgodose att trafikplatsen klarar prognostiserade ökningar av trafiken. Genomförandet av åtgärder ska säkerställas och bekostas av kommunen i samråd med och efter godkännande av Trafikverket. Innan antagande av detaljplanen ska behovet av ett genomförandeavtal mellan kommunen och Trafikverket prövas, med syfte att säkerställa att riksintresset för väg tillgodoses.”

Om länsstyrelsen inte är nöjd med kommunens åtgärder kommer man att överpröva områdets detaljplan. Ytterligare ett halvsurt äpple för kommunens majoritet att bita i. Att bygga om avfarterna kommer nog att kosta några kronor. Å andra sidan måste man kanske göra detta ändå i och med att det tillkommer allt fler kommersiella lokaler på Boglundsängen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.