Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Skatterevision

100110.
NA skriver idag en del om den uteblivna momsredovisning för TV-sändningsrättigheterna som skatteverket fällde ÖSK för. Av gårdagens uttalanden från ÖSK-håll i gårdagens tidning fick man intrycket, att saken redan var på väg att lösa sig. Riktigt samma känsla får man inte när man läser dagens artikel. Det är till skillnad mot inkomstskatteanmärkningarna en hel del pengar det handlar om – nästan 2 mkr. Något som ÖSK knappast kan ha tagit höjd för i sin redovisning.

100109.
NA publicerar en hel del ytterligare detaljer om skatterevisionen i sin papperstidning idag. Uppenbarligen har man varit ”ärendet” på spåret ett tag. Bakgrunden till det något oklara meddelandet på ÖSKs hemsida igår var att NA meddelat att man avsåg att släppa nyheten som idag. Vilket man också gjorde. På tidningen tycker man av allt att döma, att man har avslöjat en jättenyhet.

Skatteverkets beslut (enligt NA) omfattar ett antal punkter av större eller mindre betydelse:

Ersättning i samband med Nedim Halilovics övergång till ÖSK.
I samband med att Halilovic kom till klubben betalade ÖSK ut sammanlagt en miljon kronor till konton i Tyskland och Bosnien. ÖSK har hävdat att detta utgjorde en ersättning till Varteks, Halilovics tidigare klubb. Skatteverket åberopar bristen på dokumentation som styrker detta. Därför har man från deras sida ansett att det rör sig om en sk. signing fee i samband med att hans kontrakt förlängdes efter det första framgångsrika halvåret i Superettan. Om jag fattat det rätt – ÖSK kan ju inte gärna ha betalat en miljon till honom då han kom på ett lånekontrakt. ÖSKs argumentation ser på den hör punkten rätt svag ut. Konsekvenserna för ÖSKs del är dock klart överkomliga, man får betala in arbetsgivaravgifter på ca. 395.000 kronor. För Nedim blir konsekvenserna allvarligare. Han upptaxeras och har att betala ytterligare ca. 593.000 kronor. Tufft!

Medlemsavgifter i Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF).
ÖSK har dragit av denna som en kostnad i rörelsen. Totalt uppgår beloppet till 220.000 kronor för de två åren. ÖSKs resonemang är att huvuddelen av det betalada beloppet inte är en medlemsavgift, utan en serviceavgift för de tjänster som SEF utför för medlemmarnas räkning. Skatteverket har underkänt detta resonemang och betraktat hela beloppet som den medlemsavgift, vilken inte är avdragsgill.

Ersättningar till agenter.
ÖSK har betalt ersättningar till agenterna för Stefan Rodevåg resp. Bertin Ze och Eric Bassombeng. Skatterverket vill inte godkänna hela (?) detta avdrag och har därför reducerat det med 16.000 kronor.

Domarersättningar.
ÖSK har inte redovisat skattepliktiga domarersättningar. Skatteverket har beslutat att ÖSK skall betala arbetsgivaravgifter för dessa ersättningar. Här rör det sig väl knappast om de rätt höga ersättningar som betalas till domare i allsvenskan utan om ersättningar vid träningsmatcher eller liknande. Speciellt om beloppen är låga och vid ett enskilt tillfälle inte uppgår till 1000 kronor som är gränsen för denna rapportering.

Den sammanlagda ytterligare skatt/arbetsgivaravgift som ÖSK skall betala på grund av dessa beslut uppgår till ca. en halv miljon kronor. ÖSK säger sig (enl. NA) ha tagit hänsyn till detta då man lämnat sin resultatprognos för är 2009. Den prognosticerade årsvinsten på ca. 2 mkr kvarstår alltså oförändrad trots skatterverkets beslut.

Moms på TV-rättigheter.
Betydigt snårigare verkar det vara med ett krav på momsbetalning för TV-rättigheterna. Där uppgår kravet till hela 1,9 mkr. Det här är inte något specifikt för ÖSK utan avser alla klubbar som spelar i Allsvenskan och Superettan även om beloppen förmodligen varierar från klubb till klubb. Från ÖSKs sida verkar man inte ta detta så allvarligt. Saken har tydligen diskuterats mellan SEF och Skatteverket under en längre tid och en lösning är på gång som skulle undanröja de negativa konsekvenserna (en retroaktiv momsregistrering av SEF). Från ÖSKs sida räknar man inte med att detta skall ha några negativa konsekvenser för klubben.

100108.
ÖSK skriver på sin hemsida:

Skatterevision ÖSK Elitfotboll AB

I samband med Skatteverkets revision av ÖSK Elitfotboll AB jämte merparten av övriga Allsvenska klubbar för räkenskapsåren 2007-2008 har ÖSK Elitfotboll AB i sin slutprocess erhållit från Skatteverket ett omprövningsbeslut. Utfallet i stora drag innebär en negativ nettoresultatpåverkan på sammantagit ca 500tkr inklusive räntor (något som ÖSK Elitfotboll AB redan sedan tidigare har tagit med i sina beräkningar). Meningsskiljaktigheter mellan ÖSK Elitfotboll AB och Skatteverket berör framförallt avdragsrätt för medlemsavgifter till SEF och ersättningar till agenter samt betalning för spelarövergångar.

Vid sidan av denna nettoresultatpåverkan behandlas även frågor rörande Allsvenska klubbars momsplikt för TV-rättigheter mot utländska parter. Denna del berör även ÖSK Elitfotboll AB men anses i nuläget vara resultatneutralt (ärendet hanteras vidare av skatteexperter i föreningen Svensk Elitfotboll som en gemensam angelägenhet).

För ytterligare information, kontakta Jan Karlsson , 019 — 16 73 06

Bra eller dåligt? Det beror nog på vem man frågar. Positivt är att det inte verkar som om ÖSK ertappats med att ha begått några oegentligheter, som betalning av svarta ersättningar via något utstuderat, men i slutändan icke godkänt arrangemang. Det är ju sådant som den här typen av revisioner brukar kunna uppdaga. De meningsskiljaktligheter som funnits verkar snarast ha varit av teknisk karaktär. Bolaget verkar ju inte heller ha påförts något skattetillägg.

Om man vill sätta in beloppet i något slags sammanhang så skulle man kunna jämföra beloppet med den vinst och de skatter ÖSK redovisat för de två åren. År 2007 redovisade ÖSK en vinst efter finansiella kostnader på 5,2 mkr. Dessutom tar man upp 0,4 mkr som uppskjuten skatt och 1,0 mkr som årets skatt. För år 2008 var motsvarande siffror vinst 1,85 mkr; uppskjuten skatt 0,3 mkr och årets skatt 0,4 mkr.

Nu tillkommer en ytterligare skattebelastning för de två åren på ca 0,5 mkr.  ÖSK skriver något kryptiskt att beslutet innebär en nettoresultatpåverkan, men att man redan tagit hänsyn till det i sina ”beräkningar”. Jag tyder detta som att man inte redovisat detta som en skatt, utan att det är något man nu tvingas göra i efterhand. Slår man ihop de två årens utfall ser man att man redovisat en rörelsevinst efter finansiella kostnader på 7 mkr. Skatter av olika slag uppgår till 2,1 mkr. Nu tillkommer ytterligare en halv miljon i skatter, vilket sänker två-årsvinsten efter skatt från 4,9 mkr till 4,4 mkr. Klart hanterbart med andra ord.

NA om revisionen: Skattesmäll mot ÖSK
Av NA:s artikel, som ger en hel del kött på skattebenen, så verkar ÖSK trots allt rätt nöjda över utfallet. De tänker ju inte överklaga, vilket annars är standardproceduren i ärenden av denna typ. Tuffare blir det utan tvekan för Halilovic, som skall ut med nästan sexhundratusen kronor. Man får väl hoppas att han har en del pengar undanstoppade för hans lön från Dalkurd lär inte räcka till för något sådant.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.