Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Ekonomi: Stöd från Örebroporten

Örebroporten meddelade idag, att de kommer att ge ytterligare stöd till de elitidrottsklubbar som är hyresgäster hos dem.

Detta innebär att ÖSK Elitfotboll och KIF Örebro kommer att få ett bidrag på 500.000 kronor. Dessutom får ÖSK en hyresrabatt på samma belopp för de kommersiella lokaler (i Västra Läktaren) som klubben hyr av dem. Totalt alltså ett ekonomiskt stöd på 1 mkr till Sportklubben.

Örebroporten motiverar detta temporära stöd med att det minskar risken för att arenornas kommersiella värde sjunker.

Det finns även en ansökan om bidrag/hyresrabatt från ÖHK, som man ännu inte fattat något beslut om.

Vi har av naturliga skäl en långvarig och nära relation med både Örebroporten och Örebro Kommun. Under ett väldigt speciellt 2020 har vi haft en tät dialog där jag upplever att det funnits en stor öppenhet för att hitta lösningar och hjälpa varandra. De stora utmaningarna ligger fortfarande framför oss med all den osäkerhet som finns i samhället just nu och att vi då får betydande hyreslättnader innebär otroligt mycket för oss. Utöver själva ekonomin så visar det på att man ser oss och övriga föreningar som viktiga för staden, både utifrån vår roll som idrottsklubbar, men även för all samhällsnytta vi skapar. Vi är ödmjukt glada och tacksamma för detta besked. Lika mycket som pengarna är viktiga så ger signalen och gesten oss massor av energi i vårt fortsatta arbete, kommenterar Simon Åström, vd på ÖSK Fotboll det stöd som verksamheten erhållit.

Därutöver ger Örebroporten en hyresrabatt på 500.000 till Örebro kommun, som det väl är meningen att kultur- och fritidsnämnden skall fördela till verksamheter som hyr lokaler och arenor genom dem.

Redan tidigare i år har ÖSK fått en hyresrabatt på 1.319.000 kronor av Örebroporten och Örebro kommun.

Örebroporten: Örebroporten ger temporärt extrastöd till idrotts- och kulturaktörer.
NA: Stödet till Örebros största idrottsklubbar – får hjälp med hyran på arenorna

Anm. Ibland är det praktiskt med helägda kommunala bolag. Då kan man ge bidrag utan att behöva dra detta genom någon politisk långbänk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *