Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Kommunens konstgräsplaner

Idag kunde man läsa i en liten notis i papperstidningen att kommunstyrelsen bestämt sig för i vilken turordning konstgräsplanerna skall byggas ut i Örebro. Enligt beslutet skall man så snabbt som möjligt påbörja arbetet med en konstgräsplan vid Lugnets IP i Adolfsberg. Senare i år skall man börja arbeta på att anlägga konstgräs i anslutning till Vivalla IP. Denna plan blir dock förmodligen inte klar förrän nästa år. År 2014 skall en konstgräsplan byggas i Lillån/Hovsta och år 2015 blir det Heden/Mellringe som får en. Beträffande de två sistnämnda så verkar det som om man ännu inte bestämt sig för exakt var de skall placeras.

Det här skiljer sig delvis från vad ÖLFF förordat. De ville ha följande turordning: Lugnet, Lundby, Lillån och Trängen. Den stora skillnaden här är väl att kommunstyrelsen bestämde sig för Heden/Mellringe i stället för Trängen. Om man bygger Lundby eller Vivalla spelar nog mindre roll, eftersom de ligger i samma stadsdel.

Folkpartiet verkar ha varit det enda partiet som gick emot beslutet. De ville anlägga enligt ÖLFFs förslag med tillägget att om det blir en ny ICA-butik i Sörby så skall en konstgräsplan även anläggas i anslutning till Sörbyvallen.

Av kommunstyrelsens beslutsunderlag framgår att man räknar med en årlig investeringskostnad på 7 mkr samt att den årliga drifts- och kapitalkostnaden per konstgräsplan kommer att vara 1,2 mkr.

Även om det inte sägs något om det i det här sammanhanget är det väl troligt att Behrn Arenas nuvarande konstgräs i framtiden kommer att hamna på någon av de här platserna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *