Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

ÖSK planerar nyemission

I dagarna kom det en kallelse till en extra bolagsstämma i ÖSK Elitfotboll. Stämman kommer att avhållas klockan 10:00 den 24 juli på ÖSKs kontor i Behrn Arenas västra läktare. De aktieägare som önskar deltaga i stämman anmäler detta senast den 2019-07-19 till simon.astrom@oskfotboll.se. Enligt kallelsen avser ÖSK Elitfotboll att emittera maximalt 20.000 aktier till en kurs av 250 kronor per aktie.

Av tidpunkt och plats att döma verkar det väl inte som om ÖSK räknar med att speciellt många aktieägare kommer att hörsamma kallelsen. Inte för att det behövs. Det är Fotbollsklubben som kontrollerar ÖSK Elitfotboll och anser det att det är lämpligt med en nyemission beslutar det om detta oberoende av vad övriga aktieägare anser om saken.

I det här fallet finns det väl heller ingen anledning att anta, att någon av de nuvarande aktieägarna har någon anledning att motsätta sig en nyemission till kursen 250 kronor. Någon egentlig utspädning av de nuvarande aktieägarnas innehav föreligger inte – snarare tvärtom.

ÖSK gjorde för någon tid sedan ett halvhjärtat försök att emittera aktier utan företrädesrätt. Det gick väl inte något vidare eller för att citera ÖSK så beslöt man sig efter lite närmare eftertanke att inte gå ut så hårt med den emissionen.

Anledningen skall ha varit att man avsåg att ändra formerna (motiveringen) för emissionen. I stället för att ta in pengar rent allmänt utan att ange något egentligt syfte mer än att man nog behöver mera pengar (utökad ägarspridning är i och för sig ett motiv som brukar anföras), så avser man (angavs det vid den senaste föreningsstämman) att knyta framtida emissioner till ett specifikt ändamål. Det borde nämligen vara lättare att dra in pengar till exempel till en utbyggnad av akademiverksamheten än att bara låta pengarna strömma in genom ett svart hål till ett bankkonto för att sedan användas efter styrelsens godtycke. Även om ändamålet vore detsamma.

Det är ett resonemang som jag köper. Speciellt om det verkligen är akademiverksamheten som skall utökas. ÖSK har ju konstaterat att i princip det enda sättet man kan få upp intäkterna till konkurrenskraftiga nivåer på är att sälja spelare från den egna verksamheten. Och i så fall måste man ju ha en akademi som kan ta fram dessa spelare (år ut och år in).

Så här ser styrelsens förslag beträffande nyemissionen ut.

Öppen frågestund

Frågestunden kommer även att sändas live på ÖSK:s Facebook-sida. Du är välkommen att ställa dina frågor antingen på plats eller via Facebook live.

Positivt med oprovocerad information från ÖSKs sida. Den här typen av informationsmöten brukar ju normalt förekomma när något (som i allmänhet är ekonomin) gått väldigt, väldigt snett. Vi får hoppas att det inte är fallet den här gången.

Honken byter klubb

Fredrik Holmquist. (Han ser ju faktiskt rätt städad ut på det här personalkortet. Det är väl kombinationen glasögon, ÖSK-kavaj och vit skjorta som gör det).


När jag tittade in på ÖSKs webbplats dök det upp ett nytt ansikte bland ÖSKs personal. Det tillhör Fredrik Holmquist som nu alltså tagit steget från ÖSK Ungdom på Ekäng till ÖSK Elitfotboll i Västra Läktaren på Behrn Arena.

För dem som följer fotbollen i Örebro är detta givetvis inte ett nytt namn. Fredrik (med det oundvikliga smeknamnet Honken) har förekommit i olika ÖSK-relaterade sammanhang under ett antal år. Senast som fotbollsansvarig för de äldre pojkklasserna hos ÖSK Ungdom.

Hos ÖSK Elitfotboll får han en plats i den sportsliga delen av administrationen med titeln sportadministratör. Något som säkert innebär en välkommen avlastning för Axel Kjäll i dennes allomfattande ansvar som manager.

Ett bra val, tycker Bloggen.


En dag senare.

ÖSK: ÖSK Fotboll förstärker den sportsliga organisationen

Arbetsuppgifterna beskrivs på följande sätt: Som sportadministratör kommer Fredrik att arbeta med ansvar för alla de administrativa arbetsuppgifterna kopplade till den sportsliga verksamheten. Den ena delen är kopplad till A-laget där Fredrik kommer att ta ansvar för administrativa frågor som tidigare legat fördelade mellan tränare och sportchef. Några exempel på områden är administration runt spelarövegångar, avtals- och lönefrågor, reseplanering, rapportering, koordinering av projekt, support till spelare i praktiska ärenden och andra förekommande uppgifter. Den andra delen är riktad mot den högt prioriterade verksamheten i ÖSK:s akademi, där han tillsammans med den sportsligt huvudansvarige Björn Cervin får ett utökat ansvar att hantera de operativa frågorna runt akademin med stöttning från klubbledningen och A-lagets tränarteam.

Den här skrivningen om akademin är svårgenomtränglig. Jag tyder det som att Björn Cervin får ett större ansvar uppbackad av Honken, men att klubbledningen (?) och A-lagstränarna kommer att fortsätta att ha synpunkter på denna del av verksamheten.

Ingen UEFA-licens till ÖSK

Svenska Fotbollförbundet skriver på sin webbplats att tolv klubbar ansökt om en UEFA-licens för säsongen 2019/2020. Av de tolv ansökningarna godkändes åtta, medan fyra stycken fick ett nej som svar på sin ansökan. En av de klubbar som inte blev godkänd är ÖSK.

Man kan ju fråga sig varför ÖSK ansökt om en licens att få spela europa-matcher redan under den kommande säsongen. Sannolikheten att det skall inträffa är minimal och det bör man ha insett redan då ansökningen gjordes. Det har man nog varit fullt medveten om hos ÖSK.

Men med tanke på klubbens ambitiösa vision så skadar det säkert inte att stämma av hur man ligger till och framför allt att förbereda arenaägaren på vilka upprustningsåtgärder som kan bli nödvändiga.

SvFF: UEFA-licens till åtta av tolv klubbar

ÖSK utser officiell spelarrestaurang

ÖSK skriver idag, att de utsett den nystartade järntorgsrestaurangen Il Sapore till 2019 års officiella spelarrestaurang. Riktigt vad detta innebär framgår inte. Är det meningen att ÖSKs spelare skall överge 4:e våningen för att i stället ta sig till eller ifrån Järntorget för att äta sina måltider? Eller vadå?

ÖSK skriver vidare, att de är otroligt stolta över att ha kunnat utse restaurangen till sin officiella spelarrestaurang. Varför då? Var konkurrensen så hård?

Recensionerna på nätet av vad Il Sapore har att erbjuda är blandade. Tyvärr är jag rädd för att det sitter en kalkonstämpel på den konstiga utnämningen. Jag hoppas att ÖSK i alla fall fått bra betalt för sitt engagemang. Och att spelarna får något bra att äta om de skulle hitta dit.

ÖSK: ÖSK Fotboll och Il Sapore inleder samarbete

Omtag på nyemissionen

På en fråga vid årsmötet igår informerade Simon Åström om att den nyemission som ÖSK har haft gående nu är avslutad. Denna emission drog enbart in knappt 200 tkr, vilket ju i princip och med tanke på ÖSKs verksamhet är liktydigt med nästan ingenting.

ÖSKs VD berättade att en anledning till den låga anslutning var att ÖSK bestämt sig för ett omtag beträffande nyemissionen och därför inte pushat så hårt för denna. I stället kommer ÖSK att återkomma med ytterligare emissioner, men dessa kommer att vara knutna till ett visst specifikt ändamål snarare än att pengarna tycks försvinna ner i något svart hål på ÖSKs kansli. (Det sista sade han förstås inte, utan det är min tolkning av situationen).

Styrelsen för det kommande verksamhetsåret

ÖSKs styrelse för år 2019. (Foto: Örebro SK). På bilden från vänster: Pauli, Hillding, Benca, Sliwinska, Nilsson och Norström. Frånvarande var Spendrup och Hammar.


Vid gårdagens årsmöte för Örebro SK FK valdes en ny styrelse i tillämpliga delar. Eftersom personalunion tillämpas mellan fotbollsklubben och aktiebolaget kommer dessa personer även att utgöra styrelsen i aktiebolaget.

 • Carl Pauly, ordförande 1 år (omval)
 • Karin Sliwinska, ledamot 2 år (omval)
 • Kent Norström, ledamot 2 år (omval)
 • Tina Hillding, ledamot 2 år (nyval)
 • Efwa Nilsson, ledamot 1 år
 • Jasmin Benca, ledamot 1 år
 • Mia Spendrup, ledamot 1 år
 • Urban Hammar, ledamot 1 år

  Karin Östgren, sammankallande för valberedningen, redogjorde för det omfattande och ingående arbete som valberedningen lagt ned på sitt förslag. Eftersom den enda förändringen i styrelsens sammansättning är att Tina Hillding ersätter den avflyttande Mats Domberg får man väl säga, att det blev godkänt både för styrelsens arbete under det gångna året och för förra årets valberedning.

  Därmed lämnar Östgren sitt uppdrag efter ett enda år i valberedning och till sammankallande för det kommande året valdes Karl Ove Andersson.

  Ett litet frågetecken för min del för det valet. Andersson med stor erfarenhet från svenskt näringsliv bor i Stockholm. Han sägs vara en stor ÖSK-supporter. Frågan är bara om han har de kontakter i Örebroregionen som behövs för uppdraget. Men man kan ju göra som årets valberedning gjorde – välja om alla som inte flyttar från orten. Å andra sidan, Andersson kanske har ett stort kontaktnät som innefattar personer som skulle vara lämpliga att fortsätta styrelsearbetet om så skulle erfordras.

 • Axel Kjäll blir manager i ÖSK

  ÖSK meddelade idag, att man beslutat att genomföra en förändring av den sportsliga organisationen. Detta innebär att Axel Kjäll, den hittillsvarande huvudtränaren, nu kommer att få ett bredare ansvarsområde som manager.

  Förändringen innebär även att den hittillsvarande sportchefen Magnus Sköldmark, vars arbetsuppgifter i stort tas över av Kjäll, kommer att lämna organisationen.

  Kjäll tar över ansvaret för sitt utökade ansvarsområde redan idag, medan Sköldmark kommer att jobba kvar i organisationen fram till den 1 april. Förmodligen för att se till att de eventuella spelartransaktioner som återstår under det här transferfönstret hinner att genomföras.

  Magnus Sköldmark erbjöds en ny post i organisationen som han dock valde att tacka nej till.
  Jag har erbjudits en annan roll som inte matchar min kunskap och kompetens, skriver han i ett avskedsbrev som publicerats på ÖSKs webbplats.

  Axel Kjäll har onekligen gjort en riktig kometkarriär i ÖSK. Från att ha varit assisterande tränare i skuggan av Alexander Axén för ett och ett halvt år sedan är han från och med idag ansvarig för såväl A-lagets sportsliga resultat som för spelarrekrytering och strategiska utvecklingsfrågor. Dessutom skall akademin utvecklas ytterligare. Sammantaget en på det hela taget omänsklig arbetsuppgift.

  Det mesta tyder därför på att organisationsförändringarna ännu inte är helt avklarade. Det är givetvis orealistiskt att tro, att Axel Kjäll i fortsättningen på egen hand skall klara av både sitt eget tidigare jobb och sportchefens.

  Om inte annat lär väl den position som Magnus Sköldmark tackade nej till fortfarande vara obesatt. Ett lämpligt område att delegera ansvaret för borde väl huvudmannaskapet för Akademin vara. ÖSK har ju på senare tid tryckt väldigt ofta och hårt på att detta är ett område man vill fortsätta att utveckla. Ja, man har till och med omnämnt akademin som en viktig byggsten i arbetet med att utveckla organisationen.

  En annan arbetsuppgift som väl rimligen borde hamna någon annanstans än i Axel Kjälls knä är det personaladministrativa ansvaret för den sportsliga delen. Förhandlingar om löne- och avtalsvillkor är en viktig uppgift i en peronaltung organisation som ÖSKs, men knappast något som skall ta alltför mycket managertid i anspråk.

  ÖSK: ÖSK Fotboll gör förändringar i den sportsliga organisationen.
  ÖSK: Personligt brev från Magnus Sköldmark.
  NA (Betalvägg): Axel Kjäll blir manager i ÖSK – Magnus Sköldmark lämnar klubben.
  NA (Betalvägg): Axel Kjäll om nya, tunga rollen som manager.
  NA (Betalvägg): Därför tackade Sköldmark nej till ÖSK.
  Fredrik Carlsson (NA, Betalvägg): Axel Kjälls makt i ÖSK ökar när Sköldmarks roll försvinner
  Svartvitt: ÖSK omorganiserar: Kjäll blir manager och Sköldmark slutar

  Bokslut 2018: Fortsatt stagnation

  Jag har gjort en enklare sammanställning över hur ÖSKs resultat utvecklats under de senaste fem åren. Tyvärr ser det inte bra ut. Exklusive spelarförsäljningar lyckas ÖSK inte få upp sin omsättningen. Snarare tvärtom.

  Resultatutveckling
  Intäkter 2018 2017 2016 2015 2014
  Match 8,1 9,4 11,4 10,7 7,6
  Marknad 23,0 24,8 26,3 28,5 26,6
  Rättigheter 13,4 10,7 12,4 10,8 11,3
  Övrigt 1,2 2,0 1,3 2,0 5,0
  Summa 45,6 46,9 51,4 52,0 50,5
  Spelarförs. 7,5 0,2 12,0 0,2 0,1
  Intäkter 53,1 47,1 63,3 52,3 50,7
  Kostnader
  Match -4,0 -2,8 -5,2 -4,5 -4,2
  Marknad -8,1 -6,7 -8,4 -7,0 -6,9
  Övr. Ext. -11,5 -13,9 -16,5 -10,9 -12,5
  Personal -28,7 -27,3 -30,0 -26,2 -25,4
  Övr 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0
  Avskriv. -1,1 -1,1 -1,0 -2,0 -1,8
  Finansiellt 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1
  Summa kostnader -53,1 -51,9 -61,3 -50,6 -50,7
             
  Redovisat resultat 0,0 -4,8 2,0 1,7 0,0

  Lite överskådligare blir siffrorna nog om man räknar fram nettot för match- och marknadsintäkter. ÖSK har ju kostnader för att generera dessa intäkter och det är nettot som är det intressanta eftersom det är det nettot som skall bidra till betalningen av  personal- och övriga kostnader.

  2018 2017 2016 2015 2014
  Inkomster
  Match, netto 4,1 6,6 6,2 6,2 3,5
  Marknad, netto 14,9 18,1 17,9 21,5 19,7
  Rättigheter 13,4 10,7 12,4 10,8 11,3
  Övrigt 1,2 2,0 1,1 2,0 5,0
  Inkomster, netto 33,6 37,4 37,6 40,5 39,4
  Kostnader
  Övr. Ext. -11,5 -13,9 -16,5 -10,9 -12,5
  Personal -28,7 -27,3 -30,0 -26,2 -25,4
  Avskrivningar/finans -0,9 -1,2 -1,0 -2,0 -1,6
  Kostnader -41,0 -42,4 -47,6 -39,1 -39,6
  Rörelsen -7,5 -4,9 -9,9 1,4 -0,2
  Spelarförsäljningar 7,5 0,2 12,0 0,2 0,1
  Resultat 0,0 -4,8 2,0 1,7 0,0

  I den här sammanställningen ser jag intäkterna från spelarförsäljningar som en extraordinär intäkt. Denna typ av intäkter är ju inte något ÖSK kan räkna med att kunna realiseras varje år. Dessutom är det en typ av intäkt som ÖSK har relativt liten egen kontroll över. Det måste finnas tillräckligt bra spelare, köpare och dessutom måste spelaren i fråga vara villig att bli såld.

  År 2018 räddades resultatet i hög grad av försäljningsintäkter som var så pass höga som 7,5 mkr. Ett frågetecken som den här sammanställningen belyser är vad som kommer att hända med resultatet (och det egna kapitalet) om ÖSK inte lyckas sälja någon spelare under 2019.

  Intäkter från spelarförsäljningar har hittills inte varit något som ÖSK kunnat räkna med varje år. I och för sig fanns det säkert en del poster på kostnadssidan år 2018, som man tog först då man hade säkrat intäkterna genom försäljningen av Brendan Hines-Ike. Men ändå – om man inte säljer någon/några spelare måste match- och framför allt marknadsintäkterna upp ordentligt för att klubben ens skall kunna åstadkomma ett nollresultat.