Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Coronasommar: Nytt miljardstöd till idrotten

Regeringen har nu kommit överens med sina budgetsamarbetspartier Centern och Liberalerna om omfattningen av ytterligare ett stödpaket till idrotten. Jämfört med det tidigare stödet har beloppet fördubblats – från en halv till en miljon kronor. Det nya stödpaketet avser att täcka en del av det inkomstbortfall som drabbar idrotten under det andra halvåret. Det tidigare stödet avsåg perioden 12 mars – 30 juni.

Det utökade stödet ingår i den tilläggsbudgetproposition som regeringen och dess samarbetspartier försöker komma överens om. Denna punkt kan nu alltså bockas av som avklarad. Hur stödet sedan faktiskt skall fördelas är inte bestämt än. Det kommer – när riksdagen godkänt budgeten – att avgöras av regeringen i samarbete med Riksidrottsförbundet (RF).

Då pengarna från den första halva miljarden fördelades fick ÖSK Fotboll 2,5 miljoner kronor och ÖSK Ungdom 1,4. Pengarna som gick till ÖSK Ungdom avsåg inte nödvändigtvis fotboll eftersom den klubben bedriver flera olika idrotter.

Coronasommar: Hyresrabatt från kommun och Örebroport

NA skrev igår, att Örebro kommun har ändrat sig beträffande en hyresrabatt till de föreningar som använder sig av kommunens idrottsanläggningar. Tidigare, då frågan tagits upp, har kommunens svar varit att någon sådan rabatt inte var aktuell. Nu är den det efter det att kommunen ändrat sig.

Örebro har därför avsatt ett belopp på 1,5 mkr som Fritidsnämnen kommer att fördela baserat på de ansökningar som berörda föreningar lämnar. Rabatten gäller hyror avseende månaderna april, man och juni.

Utöver detta belopp kommer Örebroporten, som äger anläggningarna vid Eyrafältet att fördela 1 mkr till de föreningar som hyr direkt av dem.

NA har räknat ut att för ÖSKs del skulle en 50-procentig rabatt under de tre månaderna innebära en inbesparing i storleken 0.7 mkr. För KIF Örebro med sin mer begränsade verksamhet och avsevärt lägre hyra blir inbesparingen endast 60 tkr. Inte så värst mycket för en förening som inte bara har att neutralisera COVID-19:s inverkan på ekonomin utan även har ett kapitalunderskott på drygt 1 mkr att återställa till den 31 augusti för att de skall få behålla sin elitlicens.

NA: Nu får idrotten hyresrabatt av kommunen – 97 föreningar kan söka

Coronasommar: Fördelning av kompensationsstödet

SvFF redovisar på sin webbplats principerna för hur kompensationsstödet fördelats mellan de olika elitfotbollsverksamheterna. Den punkt som väl kommer att orsaka mest debatt är fördelningen mellan herr- och damfotbollen. Herrarna får 65.149 tkr medan bara 2.108 tkr går till damfotbollen. Den fördelningen står dock RF för vilket göra att SvFF kunnat undvika en het fördelningspotatis.

Herrarnas stöd baseras på tre parametrar.
8 mkr fördelas som ett grundbelopp. Varje klubb får alltså 0,5 mkr.
28,6 mkr fördelas baserat på resp. klubbs omsättning.
28,6 mkr fördelas baserat på resp. klubbs omsättning.

För allsvenska damverksamheten har EFD gjort det enklare för sig. De fördelar nämligen damfotbollens andel av stödet som en procentuell siffra (43 %) av ansökt belopp.

Fördelningen mellan klubbarna i Allsvenskan blev så här.
Malmö FF – 9 825 964
Hammarby – 7 983 685
AIK – 7 511 574
Djurgården – 5 939 566
IFK Göteborg – 5 262 328
IFK Norrköping – 4 980 482
Helsingborgs IF – 3 363 988
IF Elfsborg – 3 190 151
BK Häcken – 2 831 918
Kalmar FF – 2 566 169
Örebro – 2 482 156
Östersund – 2 323 528
IK Sirius FK – 2 203 494
Falkenbergs FF – 1 813 880
Mjällby AIF – 1 501 158
Varbergs BoIS FC – 1 368 959

Missgynnade av de här fördelningsprinciperna blev väl i första hand de två uppflyttade klubbarna. De hade ju varken speciellt mycket omsättning eller mycket publik i Superettan. ÖSKs svaga position i omsättnings- och publikligorna framgår också. Av de allsvenska klubbarna från förra året är det bara Östersund, Sirius och Falkenberg som får mindre pengar.

SvFF: Ekonomiskt stöd till elitklubbarna klart

Miljonstöd från RF

När RF för någon vecka sedan publicerade en lista över vilka klubbar som får ta del av det stöd på totalt 500 mkr som regeringen ställt till RFs och idrottsrörelsens förfogande väckte det en hel del förvåning över att ÖSK och ett antal andra allsvenska klubbar såg ut att bli lottlösa.

Jag påpekade då, att det finns ytterligare en pott som skall fördelas. RF ansåg sig nämligen inte kapabla (eller intresserade) av att fördela bidragen till elitklubbarna utan nöjde sig med att lämna över ”en påse pengar” till fotbollen.

Hur fördelningen skulle gå till överläts till fotbollens egna organ som för herrarna del är Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundet. Smart av RF som därmed undviker att hamna i konflikt med alla de föreningar som tycker att de fått mindre än vad de borde ha fått.

Nu har fördelningen av de drygt 70 mkr som stått till fotbollens förfogande skett. Av totalbeloppet går drygt 65 mkr till Allsvenskan medan Superettan får 7,7 mkr. Damfotbollen (Allsvenskan och Elitettan) får för sin del endast 3,1 mkr som skall fördelas mellan 26 klubbar.

Principen för herrarnas fördelning är att alla allsvenska föreningar får ett grundbidrag på 500 tkr. De återstående 57 fördelas baserat på klubbarnas omsättning och
publiksiffror.

För ÖSKs del innebär detta, att man kommer att få ett belopp som uppgår till knappa 2,5 mkr.

ÖSKs VD Simon Åström har lämnat följande kommentar till NA.
– Den stora utmaningen ligger fortfarande framför oss och handlar om att spela matcher utan publik. Vi gick in i året med ett eget kapital på drygt sju miljoner, och med de nya stöden och om vi kommer kunna spela med publik under andra halvan av säsongen är vår tro att vi kan hantera den här säsongen med det kapitalet, utan att gå omkull.

Jag tror för egen del inte att man kommer att kunna spela fotboll med någon publik under det här året. Även om publiken vistas utomhus är miljön sådan att en smittspridning lätt kan ske. Först då det inte sker någon samhällsspridning av viruset lär elitfotboll med publik vara möjlig igen.

Ett scenario som innebär att ÖSK måste vidta ytterligare åtgärder för att överleva med sin verksamhet.
Om publikförbudet blir mer långvarigt än så kommer vi behöva vidta många fler åtgärder. Vi har jobbat med ganska många scenarier och har en lista över med aktiviteter som vi är beredda att vidta för att dämpa smällen, kommenterar Åström hur man ser på en höst utan publik.

Aftonbladet: Avslöjar: Så mycket får din allsvenska klubb
NA: ÖSK får 2,5 miljoner kronor i coronastöd

Coronasommar: Hyresrabatter från Örebro kommun och Örebroporten

Örebro kommun meddelar idag, att man kommer att lämna hyresrabatter till bland annat de idrottsverksamheter som påverkats negativt av den pågående COVID-19 epidemin. Stödet har formen av en 50-procentig hyresrabatt under en tremånadersperiod. Vilka de månaderna är framgår inte. Totalt har ett belopp på 1,5 mkr avsatts som Fritidsnämnden förfogar över för detta ändamål.

Örebroporten, som ägare av anläggningarna i anslutning till Eyrafältet, kommer därtill även att bidra med hyresrabatteringar motsvarande 1 mkr kopplat till specifika hyresgäster, skriver kommunen.

Örebro SK är förmodligen den verksamhet som kommer att ”tjäna” mest på dessa rabatter med tanke på den rätt höga hyran av Behrn Arena. Där tränar och spelar även KIF Örebro, men deras hyra är redan i utgångsläget betydligt lägre. Örebro Kommun: Hyreslättnader och sänkta avgifter för företag och föreningar

Pengar från ÖBO

I NA kan man nu ikväll läsa, att ÖBO kommer att lämna ett bidrag till Örebros två allsvenska fotbollsklubbar. KIF Örebro erhåller 400.000 kronor och till ÖSK sänder man 350.000 kronor. Dessutom kommer musikfestivalen Live at Heart att få ett stöd på 204.000 kr.

Givetvis välkomna pengar, speciellt för KIF Örebro som har ett negativt eget kapital som måste vara återställt till den sista augusti. Samtidigt kan jag inte låta bli att tycka att det är rätt märkligt att Örebrobostäders medel går till aktiviteter som inte direkt gynnar bolagets hyresgäster. Men det är klart – det kanske finns någon motprestation inbyggd i stödet. Även om det inte omnämns av NA.

NA: KIF Örebro får 400 000 kronor från Öbo – kan rädda säsongen
ÖBO: Tillsammans stöttar vi Örebro

Frågetecken kring pandemistödet

NA skriver idag om ett uteblivet stöd för ÖSK och de flesta andra av fotbollens elitklubbar. ÖSKs ansökan har enligt den sammanställning som finns publicerad på Riksidrottsförbundets webbplats avslagits. Något som även gäller för AIK, Elfsborg, Helsingborgs IF, Malmö FF, IFK Norrköping, Örebro SK och Östersunds FK.

Simon Åström ställer sig frågande till det negativa resultatet och säger sig inte ha fått någon information eller förklaring. Samtidigt konstaterar han att inte hela det belopp på 500 mkr som det totala stödet uppgår till har redovisats. Östersund, som är en av ”nollföreningarna” anger att de kommer att få ett bidrag.

För mig veckar det snarast vara ett fall av bristande kommunikation (hoppas jag). RF:s ordförande Björn Eriksson intervjuades nyligen i P1:s lördagsintervju och sade då att när det gäller fotboll och ishockey låter man förbunden göra fördelningen. I ÖSKs fall skulle det alltså röra sig om SvFF och/eller Svensk Elitfotboll som avgöra hur mycket de olika föreningarna skall få. Samtidigt är det väl lite underligt om SEF inte fört den informationen vidare till berörda klubbar.

De begränsade belopp som betalas ut till vissa elitklubbar verkar inte ha med deras elitverksamhet att göra utan är en kompensation för intäktsbortfall från saker som fotbollsturneringar o. dyl. Alltså den typ av ersättning som ÖSK Ungdom får ta del av.

Sista ordet är nog inte sagt än i denna fråga.

NA: ÖSK tappade tio miljoner men blir utan coronastöd
FotbollDirekt: Så mycket pengar fick din klubb av regeringens stödpaket

Delbeslut angående elitlitlicenser för 2021

SvFF har godkänt elitlicenserna för 30 av 32 föreningar i Allsvenskan och Superettan. För IK Brage, Jönköpings Södra IF, Umeå FC, Östers IF som hade ett negativt eget kapital vid årsskiftet har förbundet gjort bedömningen att deras inlämnade handlingsplaner för att återställa det egna kapitalet inte är orealistiska.

Beträffande Östersund så är deras elitlicensärende bordlagt. (Dvs. förbundet vet inte hur de skall hantera frågan).

Beträffande Akropolis IF så redovisade denna klubb ett negativt eget kapital per den 31 december 2019. Eftersom de inte har lämnat någon handlingsplan måste klubben därför lämna in ett periodiserat bokslut per den 31 augusti. Ett bokslut som visar att deras egna kapital är positivt.

Fortsatt besvärligt för KIF Örebro.
För klubbarna i Damallsvenskan konstaterar SvFF, att Eskilstuna United DFF, KIF Örebro DFF och Växjö DFF inte har klarat av att uppfylla sina handlingsplaner att återställa deras egna kapital till noll per den 31 december 2019. Även de måste därför lämna in periodiserade bokslut per den 31 augusti 2020. Dessa bokslut måste visa minst noll i eget kapital. Vid samma tillfälle som de periodiserade bokslut inlämnas skall även likviditetsplaner, som visar att klubbarna klarar sina betalningar under resten av året.

KIF Örebro hade ett negativt eget kapital på 1,25 mkr vid det senaste årsskiftet. Att fram till den 31 augusti klara av att redovisa en vinst på minst detta belopp verkar vara en till synes omöjlig uppgift – även utan de problem som COVID-19 epidemin orsakar. År 2019 klarade föreningen visserligen att redovisa ett positivt resultat. Detta var dock inte större än 260 tkr.

Från KIF Örebros sida verkar man dock vara av uppfattningen att de kommer att få dispens för att slutföra sin handlingsplan under år 2021. Av den åsikten var i alla fall föreningens ordförande Fredrik Stengarn, då deras senaste bokslut presenterades i mars månad.

I söndagens NA vädrade Stengarn sin besvikelse över att det inte var till KIF Örebro som ÖSK sammanslagningsinvit lämnades. Det hade ju varit ett enkelt sätt för KIF Örebro att lösa sina lönsamhetsproblem. Förmodligen var KIF Örebros dåliga ekonomi en av huvudanledningarna att ÖSK valde den interna lösningen med ÖSK Söder.

UEFA-licenser

SvFF skriver idag på sin webbplats att 10 föreningar beviljats UEFA-licenser herrfotboll. Dessa är AIK, BK Häcken, Djurgården, Falkenbergs FF, Hammarby, IF Elfsborg, IFK Göteborg, IFK Norrköping FK, Malmö FF och Örebro. En klubb som lämnat en ansökan fick inte någon licens. Det var Kalmar FF pga. arenakravet för kategori 2-arena enligt UEFA:s krav.

SvFF: UEFA-licenser för säsongen 2020/21

Värt att notera i sammanhanget är kanske att ÖSK ansökte om en sådan licens redan förra året, men då fick man ingen. Även de på grund av arenakravet.

SvFF: UEFA-licens till åtta av tolv klubbar

Ny styrelse vald i ÖSK Fotboll

I COVID-19 epidemins skugga valdes i förrgår en ny styrelse i ÖSK Fotboll och därmed genom rådande personalunion även i ÖSK Elitfoboll AB.

Inga direkta nyheter (som vi inte redan kände till), men för dokumentationens skull bör detta väl ändå noteras här i bloggen.

Eftersom tre av de hittillsvarande styrelsemedlemmarna avslutade sina styrelseuppdrag så valdes tre nya medlemmar i deras ställe. Utöver detta fortsätter efter omval Carl Pauly som ordförande och Urban Hammar som styrelseledamot.

De tre personer som lämnade styrelsen var Jasmin Benca, Efwa Nilsson och Mia Spendrup. Nyvalda styrelsemedlemmar i deras ställe är Jenny Hermanson, Staffan Werme och Fredrik Nordback.

Den nya styrelsens sammansättning blir därmed följande:
Carl Pauly (ordförande), Director, Mercuri Urval (omval 1 år)
Karin Sliwinska, Advokat, Advokatfirman Lindahl (1 år kvar)
Urban Hammar, Chefsinstruktör, Svenska Fotbollsförbundet (omval, 2 år)
Kent Norström, Vd, Nercia Utbildning (1 år kvar)
Tina Hillding, Ekonomichef, Örebro Universitet (1 år kvar)
Jenny Hermanson, vd, Spotify Norden (nyval 2 år)
Staffan Werme, jurist och företagare (nyval 2 år)
Fredrik Nordback, aktiehandlare, SEB (nyval 2 år)

Intressanta namn och profiler på de nyvalda, tycker jag. Frågan är sedan i hur hög grad de har möjlighet (och intresse) att på allvar engagera sig i sitt nya styrelseuppdrag. Två av dem bor dessutom i Stockholm och har väl inte längre någon direkt och lokal anknytning till Örebro och ÖSK. Men det kan ju gå bra ändå om engagemanget är tillräckligt stort.

Werme gjorde sig på sin tid känd som en mycket stridbar och omstridd lokalpolitiker i det parti som då hette Folkpartiet. Vi får väl hoppas att hans kontakter med de nuvarande kommunpolitikerna inte tog någon skada av de strider som utkämpades under hans tid vid den politiska makten.

ÖSK: Spotify-vd, klubbikon och tidigare kommunalråd invalda i ÖSK:s styrelse