Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Årskortsförsäljningen

Svensk Elitfotboll rapporterar på sin webbplats hur stor de allsvenska (och superettorna) klubbarnas årskortsförsäljning har varit i år.

Hammarby – 14 677
Malmö – ca 12 500
AIK – ca 10 000
Djurgården – 8481
Norrköping – 6708
Göteborg – cirka 6000
Elfsborg – 3800
Örebro – 3000
Kalmar – 2700
Häcken. ca 2000
Sundsvall – ca 1800
Sirius – 1672
Trelleborg – ca 1600
Brommapojkarna – 200
Dalkurd – inga rapporterade siffror
Östersund – inga rapporterade siffror

ÖSKs siffra ser tillräckligt avundad ut för att kunna betyda ”Vi vet inte, men ungefär så här många”.

För ÖSKs del tillkommer problemet vad det är man från klubbens sida räknar som årskortsförsäljning. Är det enbart försäljningen till privatpersoner eller räknas även de platser som ingår i ”sponsor”paketen med i denna siffra. Den punkten har ÖSK aldrig klargjort (såvitt jag vet). Men jag misstänker att dessa sponsorplatserna är inkluderade. 3.000 platser till privatpersoner låter väldigt högt. Det frågetecknet gäller för övrigt även för övriga klubbar.

För att nå ÖSKs målsättning om att spela för (nästan) fulla läktare skulle nog årskortsförsäljning minst behöva dubblas.

Svensk Elitfotboll: Här är klubbarnas årskortsförsäljning

Hög kostnad för ÖSK-akademi

SR P3 Nyheter har idag tagit upp kostnaden för deltagande i de allsvenska klubbarnas fotbollsakademier. Kostnaden i de olika klubbarna varierar rätt ordentligt. Från 0 kronor till de 12.000 kronor per år som ÖSK tar ut.

Nu är dock ovanstående en jämförelse av karaktären äpplen mot päron eftersom den inte specificeras vad som ingår i ”paketet”. För medlemmarna i ÖSKs akademi ingår så vitt jag vet ”allt”. Dvs. kläder, skor, resor, mat i samband med resorna etc. I andra klubbar med en lägre avgift kan denna typ av utgifter behöva betalas vid sidan av. Av P3:s sammanställning framgår ju att vissa av klubbarna med en lägre årsavgift även anger en betydligt högre max-avgift.

P4 Örebro har även de en liten snutt om kostnaderna för akademin utan att egentligen bringa någon ytterligare klarhet i saken: ÖSK-akademin bland landets dyraste

Jag tycker att en kostnad på 1000 kronor i månaden kan vara rimlig om den nu verkligen inkluderar ”allt”.

Oförändrat marknadsföringsstöd

NA skrev för några dagar sedan om det marknadsföringsstöd som Örebro kommun betalar ut till förtjänta idrottsklubbar. Förmånstagare är ÖSK, ÖHK och KIF Örebro. Den modell som kommunen för närvarande tillämpar är att man lagt ut beslutsrätten på Örebrokompaniet. På så sätt undviker diverse politiker de alltid lika infekterade frågorna om rättvisan i bedömningsgrunderna. Nu är det som sagt Örebrokompaniet som avgör frågan och de ser (nästan) bara på hur stor mediaexponering klubbarna får. Då tänker man inte så mycket på hur mycket NA skriver utan på TV, radio rikstäckande press etc.

Beträffande ÖSK har man beslutat att det utbetalade bidraget för år 2018 förblir oförändrat, alltså 1.600 tkr. KIF Örebro får se sitt bidrag halverat från 1,2 mkr till 600 tkr. Egentligen borde väl KIF Örebro, som ju åkte ur Damallsvenskan, inte ha några pengar alls sett ur en ren marknadsföringssynpunkt. Lagen i Elitettan genererar inte så värst stort intresse. Men från Örebrokompaniets (och kommunens sida) vill man gärna se att KIF Örebro kan ta sig tillbaka till den högsta serien. Ett liknande resonemang tillämpades förmodligen år 2013 då ÖSK besökte Superettan för ett år. Hur mycket pengar som skall gå till hockeylaget för 2018 har man inte bestämt än. Möjligen att man avvaktar för att se hur långt de tar sig i ishockeyns slutspel. (Om det blir något sådant).

Marknadsföringsstöd/elitbidrag.

År ÖSK ÖHK KIF Örebro
2010 3 200 400 1 050
2011 3 200 900 1 050
2012 3 200 900  1 050
2013 2 900 3 000 1 200
2014 2 900 2 900 1 200
2015 2 600 2 600 1 200
2016 2 200 2 200 1 200
2017 1 600 1 600 1 200
2018 1 600 ? 600

2010–2016 fick långt många fler klubbar marknadsföringsstöd, från 2017–2018 bara de här tre.

NA (Betalvägg): Så mycket pengar till marknadsföring får ÖSK

Tillägg: Jag tackar Jonas Brännmyr på NA-sporten för hans tillägg och tillrättalägganden.

Priset för säsongsbiljetter 2012 – 2018

ÖSK har inte gjort några större förändringar i priset för säsongsbiljetterna för nästa år förutom den där larviga enkronan sittplatspriserna sänkts med. Prissänkningen på ståplats ser dramatisk ut, men återspeglar nog snarast priset som de rabatterade biljetterna sålts till under de senaste två åren.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ändring
A S1 A A A A A 2012-2017
Vuxen, gul 3350 3150 3300 3400 3500 3500 3499 104,4%
Rabatterad gul 2600 2400 2600 2700 2800 2800 2799 107,7%
 
Vuxen, röd 2550 2450 2550 2650 2700 2800 2799 109,8%
Rabatterad röd 1750 1650 1800 1850 1900 1900 1899 108,5%
 
Vuxen, ståplats 1650 1550 1650 1700 1700 1699 999 60,5%
Rabatterad,stå 930 850 950 1000 1000 1099 699 75,2%

UEFA-pengar till de allsvenska klubbarna

SEF informerar på sin webbplats om årets utbetalning av UEFA:s Solidarity payment. Det här är medel som skall användas för klubbarnas ungdomsverksamhet. Förra året fick de allsvenska klubbarna (med undantag för Malmö FF) närmare 2,4 mkr var. I år blir beloppet bara knappa 600.000 tkr.

Beloppet baseras på hur de svenska klubbarna lyckats i europacupspelet och förra året lyckades man ju inte alls.

För ÖSKs del innebär detta givetvis en försvagning ekonomin. Såvitt jag kunnat se från deras prognos för året kommer reduceringen inte som någon överraskning. Det misslyckade resultatet i europacuperna har ju varit känt i drygt ett år.

SEF: UEFA betalar ut solidaritetspengar till allsvenska klubbar

Örebro sänker bidraget

Fördelningen av Örebro kommuns stöd till elitidrotten har alltid varit en het potatis. Det finns (givetvis) alltid föreningar som anser att systemet är orättvist och det finns ingen förening som tycker att de får tillräckligt mycket. Det ligger liksom i sakens natur.

Efter den hårda kritiken som Örebro Volley riktade mot kommunen för något år sedan har man från kommunens sida ändrat principerna för hur dessa medel skall fördelas. I fortsättningen kommer pengarna som skall fördelas ur endera av två olika potter.

 • Dels finns det en marknadsföringspott som Örebrokompaniet styr över. Dessa pengar delas ut utifrån hur stort marknadsföringsvärde för kommunen som respektive klubbs verksamhet anses ha.
 • Dels finns det ett elitidrottsstöd (plus ett elitidrottsutvecklingsbidrag) som delas ut av kommunen utifrån vissa fastlagda normer, där man tar hänsyn till hur många elitidrottare som finns inom verksamheten.

  Beloppen som ryms inom de två potterna skiljer sig en hel del. I Örebrokompaniets marknadsföringspott finns det 4,4 mkr medan det i elitidrottsstödet finns 615 tkr (plus utvecklingsbidraget på 200 tkr) att fördela.

  Betydligt fler föreningar än tidigare kommer att kvalificera sig för elitidrottsstödet än vad som hittills varit fallet. För de klubbar som tidigare fått stöd innebär det nya systemet att det blir en rätt drastisk sänkning av stödet. För Örebro Volley och för den delen även för ÖSK Bandy blir resultatet en sänkning av stödet från 70 tkr till ca. 20 tkr. Kanske inte riktigt vad man från volleybollsidan hade räknat med.

  När det gäller marknadsföringsstödet så kommer ÖSK Fotboll och Örebro Hockey att få vidkännas fortsatta sänkningar av stödet från kommunen. År 2016 fick de två klubbarna 2,2 mkr var. För i år blir det bara 1,6 mkr. Av någon (ur marknadsföringssynpunkt) oförklarlig anledning blir det dock ingen reduktion av marknadsföringsbidraget till KIF Örebro. De får liksom i fjol och i förfjol 1,2 mkr som stöd till sin verksamhet.

  I det här bidragssammanhanget skall man dock ha i åtanke att både fotbollsklubbarna och hockeyn gynnas på ett annat sätt av kommunen. De anläggningar som respektive sport bedrivs inom ägs och bekostas av kommunen. Något som inget av de aktuella klubbarna är kapabla att ta hand om på egen hand.

  Å tredje sidan – för det finns ju en sådan också, så lär kommunen kunna ta in icke föraktliga summor i kommunalskatt från de personer som är engagerade i klubbarnas verksamheter. I alla fall från de anställda och spelarna i ÖSK Fotboll och Örebro hockey. Dessutom genererar klubbarna säkert en hel del annan ekonomisk aktivitet som så småningom kommer kommunen till del.

  NA (Betalvägg): Nytt jämställt elitidrottsstöd klubbat

 • ÖSK mot större förlust

  ÖSK Elitfotboll publicerade idag sitt kvartalsresultat för det andra kvartalet (och det första halvåret) av 2017. Intressantast i sammanhanget är väl hur ÖSK ser på hur det här året skall sluta resultatmässigt.

  Att det skulle bli en förlust indikerades redan i den prognos som publicerades i samband med delårsrapporten för Q1. Då såg man en förlust på helårsbasis i storleksordningen 2,8 mkr. Den siffran har nu försämrats och ÖSK tror i dagsläget på att det blir en förlust på närmare 5 mkr.

  Eftersom vi nu avverkat halva september bör man ha rätt bra koll på hur resten av året kommer att utvecklas rent ekonomiskt. Sommarfönstret är stängt, marknadsförsäljningen för det här året är nog till stora delar klar och det återstår bara fyra hemmamatcher (AFC Eskilstuna, Kalmar FF, Halmstad BK och i den sista omgången AIK).

  Jämfört med den första prognosen är det match- och marknadsnettona som sviktar. ÖSK har försökt att parera detta genom främst lägre personalkostnader.

  Jag har gjort en jämförelse mellan siffrorna för 2016 och hur ÖSK såg på 2017 i samband med delårsrapporterna Q1 resp. Q2.

    2016 Prognos 1 Prognos 2
         
  Matchnetto 8,2 8,7 6,9
  Marknadsnetto 17,9 19,3 17,8
  Sändningsrättigheter 12,4 10,5 10,5
  Övriga intäkter 13,2 1,0 1,3
  Personalkostnader -30,0 -28,5 -26,2
  Övriga kostnader -19,6 -13,8 -14,8
  Resultat 2,1 -2,8 -4,5

   

  ÖSK: Kvartalsrapport Q2.

  ÖSK och Lagardére avslutar samarbetet

  För två år sedan gick ÖSK in i ett marknadsföringssamarbete med företaget Lagardére. Tanken var att dessa skulle ta över ÖSKs marknadsföringsarbete mot samarbetspartners och sponsorer. Den bärande tanken var att företaget via sitt nätverk av kontakter skulle kunna nå intressanta partners som ÖSK inte kunnat nå via egna försäljningskanaler. ÖSKs trygghet i samarbatet var att Lagardére garanterade en viss årlig inkomstnivå, samt att marknadsförarna var anställda och betalda av Lagardére och inte av ÖSK.

  Efter två år har man nu tvingats konstatera, att även om tanken bakom samarbetet var god så har den inte resulterat i några ytterligare inkomster för ÖSKs del (vad det verkar). Samtidigt har nog Lagardére fått vidkännas högre kostnader för avtalet än vad de räknat med från början. Jag tror inte att de nått de garanterade försäljningsnivåerna och därför har de fått skjuta till mellanskillnaden.

  ÖSK meddelar idag, att man kommit överens med Lagardére om att samarbetsavtalet skall avslutas per den 30 september. ÖSK avser därefter att återföra denna del av försäljning och marknadsföring till den egna organisationen.

  ÖSK: ÖSK och Lagardère avslutar sitt samarbete
  NA: På väg mot miljonsmäll – ÖSK bryter med kritiserade sponsorjätten Lagardère
  NA (Betalvägg): Simon Åström bygger om i ÖSK efter uppbrottet med Lagardère: ”Det har varit en god ton”
  Aftonbladet: Lagardère lämnar svensk fotboll

  ÖSK Elitfotboll: Vinst första kvartalet

  ÖSK Elitfotboll har nu på sin webbplats publicerat kvartalsrapporten för månaderna januari till och med mars. Resultatet av de första tre månadernas ansträngningar gav en vinst på 2,3 mkr. Inte så mycket att orda om eftersom den egentliga fotbollssäsongen ännu inte börjat i slutet av mars. Att resultatet blir så pass positivt beror i första hand på att hälften av marknadsintäkterna (13,0 mkr) bokats redan under det första kvartalet.

  Några synpunkter i all sin enkelhet.

  • Resultatet för det första kvartalet var 0,2 mkr bättre än budgeterat. Felräkningspengar i sammanhanget.
  • Prognosen för helåret är en förlust med 2,8 mkr, vilket är 0,1 mkr sämre än budgeterat. ÖSK har alltså budgeterat med en förlust för det här året stärkta som de är efter kapitalinflödet från nyemissionerna. Att de trots den resultatmässigt tråkiga starten av årets allsvenska tror att man skall kunna hålla sig i närheten av budgeten är något förvånande med tanke på att en sviktande hemmapublik innebär lägre intäkter.
  • Marknadsintäkterna prognostiseras till 26,3 mkr, vilket är samma siffra som man redovisade i förra årets bokslut. Detta bör innebära, att man inte heller detta år kommer att ha någon egentlig draghjälp från Lagardère. Partnerförsäljningen har till och med gått något sämre än förra året, men storleken på de totala marknadsintäkterna garanteras ju av Lagardère.
  • Årskortsförsäljningen har gått något sämre än förra året som var ett rekordår, men anses ändå bra jämfört med tidigare år.
  • Trots att man säger sig ha satsat i budgeten för året ligger personalkostnaderna med 28,5 mkr något under fjolåret då de för helåret var 30 mkr. Man kan ju fråga sig var satsningen gömmer sig, men det kan ju vara så att man drog på sig större kostnader förra året än vad man normalt skulle ha gjort. Redan under sommaren visste man ju att det skulle bli en hel del intäkter från spelarförsäljningar.
  • Intäkterna för sändningsrättigheter/SEF-pengar är 1,9 mkr lägre i prognosen. Det är väl de där UEFA-pengarna man fick förra året som man inte räknar med för i år.
  • ÖSK har inte räknat med några intäkter från spelarförsäljningar för det här året (verkar det som). Den miljon som finns där kommer nog från något annat.
  • Investeringskostnaderna för spelartruppen ryms inom den budgetram man har för det här året.
  • Om man redan nu prognostiserar med en förlust 2,8 mkr och med lägre personalkostnader än förra året lär inte utrymmet för några sommarförvärv vara så stort. Det blir väl i så fall spelare som kommer kontraktslösa till ÖSK.
  • De nya LED-skyltarna på arenan har av allt att döma bekostats av ÖSK.ÖSK Elitfotboll: Kvartalsinformation 2017-01-01 — 2017-03-31.

  Lämnar Lagardère Sverige?

  För några dagar sedan meddelades det att företaget Lagardère ”lämnar tillbaka” driften av Friends Arena till ägarna Fabege och Svenska Fotbollförbundet. Vad som från början var ett tioårigt avtal avslutades redan efter två år under hänvisning till en ”uppföljningsklausul”.

  Driften av Friends var en förlustaffär förLagardère och när företaget inte kunde komma överens med ägarna om förbättrade driftsvillkor valde man att avsluta samarbetet. Nu blir det alltså SvFF och Fabege som får ta över driftsansvaret under den tid det tar att finna något annan som är intresserad av att driva nationalarenan.

  Detta hände för några dagar sedan och jag hade inte tänkt att skriva något om det eftersom det inte direkt berör ÖSK. Men jag ser nu att Dan Persson i sin blogg på webbplatsen Idrottens Affärer tror att detta kommer att vara slutet på Lagardères försök att etablera sig på den svenska idrottsmarknaden med sina tjänster. Ett beslut som i så fall kommer att vara av betydelse även för ÖSKs del eftersom Sportklubben farmat ut sin partnerförsäljning till företaget.

  ÖSKs samarbete med Lagardère har hittills inte visat sig vara någon succé. Förra året fick ÖSK bara in det garanterade beloppet, vilket innebar att försäljningen var lägre än året innnan. Visserligen var det ett uppstartningsår, men ändå. Någon egentlig merförsäljning verkar samarbetet inte ha genererat. Lokalt skötte de sig bra, har Simon Åström hävdat medan förhoppningarna om ett bättre nationellt resultat inte realiserats. Frånvaron av en huvudsponsor under hela fjolåret var väl ett tecken på detta. I år har man fått in Elon som huvudsponsor. Ett lokalt företag som man knappast behövde Lagardère för att få kontakt med.

  Fotbollskanalen: Lagardère lämnar driften av Friends Arena
  Dan Perssons blogg: Positivt för ägarna att Lagardère lämnar