Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

UEFA Solidarity Payment 2019

Föreningen Svensk Elitfotboll skriver, att beloppet för UEFA:s solidaritetsersättning nu är fastlagt. De allsvenska klubbarna – med undantag för Malmö FF – får dela på 2,4 miljoner Euro, vilket räcker till lite drygt 1,7 mkr per klubb. Beloppet är avsevärt högre än förra året då utbetalningen ”bara” var 0,6 mkr.

Att inte Malmö FF får något beror på att det är deras spel i Europe League som ligger till grund för utbetalningen. Och deltagarna i den turneringen får betalt på annat sätt.

UEFA Solidarity Payment delas ut en gång per år och är öronmärkt att gynna ungdomsverksamheten för de klubbar som inte spelar i gruppspel i Europa. För att få pengar från UEFA så måste klubbarna ha en verksamhetsplan för ungdomsverksamheten och visa att de till 100% går till ungdomsverksamheten. UEFA kräver att få se kostnadsram och budget för varje klubb innan de gör en utbetalning.

Svensk Elitfotboll: Pengaregn över 2018 års allsvenska klubbar

Ett mindre guldregn än väntat

Fotbollskanalens Olof Lundh skriver i sin fredagskrönika om den intäktsökning som väntar år 2020 tack vare de nya TV- och spelbolagsavtalen.

Mer pengar kommer klubbarna att få, men förmodligen inte alls så mycket mer som man räknat med/hoppats på när de nya avtalen tecknades.

Lundh skriver att klubbarna nästa år kan räkna med att få en ersättning för sändningsrättigheter mm. som är 55 % högre än vad den kommer att bli i år. År 2021 kan man räkna med att få 80 % mer för att sedan år 2022 kunna tillgodogöra sig hela ökningen.

ÖSK har i sin senaste resultatprognos för det här året räknat med ett belopp för sändningsrättigheter/SEF-medel som uppgår till 14 mkr. Nu kanske inte allt detta utgör basen för inkomstuppräkningen. Det finns kanske intäkter från andra källor också. Lundh exemplifierar för sin del med en bas för det här året på 10 mkr för IFK Norrköping, vilket ju är avsevärt lägre än ÖSKs 14 mkr. Låt oss för enkelhets skull anta att för ÖSK ger sändningsrättigheterna mm. 12 mkr år 2019. I så fall kan klubben räkna med/hoppas på att få ca. 18,5 mkr nästa år. Sex och en halv miljon extra är ju bra pengar, speciellt som det rör sig om en arbetsfri inkomst. Men det är inte ett belopp som kommer att innebära någon dramatisk förbättring av klubbens ekonomi eller möjligheter.

Rent generellt kommer dessutom inte den här inkomstökningen att innebära någon större förändring av konkurrenssituation i Allsvenskan, eftersom ju alla klubbarna får mer pengar. En konkurrensfördel får de allsvenska klubbarna däremot gentemot utländska klubbar, som inte har någon motsvarande inkomstökning.

Utan att alls veta något om det skulle jag tippa att det här extra tillskottet kan komma att betyda mer för de mindre (och sämre) klubbarna i Allsvenskan. De kommer att kunna lappa ihop eventuella hål i balansräkningen och kanske även kunna unna sig att utöka sina spelartrupper med några bättre spelare som man tidigare inte har ansett sig ha råd med. För en bättre bänk till exempel. För de stora klubbarna (tänk MFF och Stockholmsklubbarna) tror jag inte att effekten blir särskilt dramatisk. De har väl i princip redan de trupper de behöver och det för deras del rätt begränsade tillskottet med extra pengar kommer inte att få någon avgörande inverkan på deras slagstyrka.

Fotbollskanalen: Chocken för klubbarna – långt från utlovade miljoner

Resultat Q2 2019: ÖSK spår förlust

ÖSK har i dagarna lagt ut resultatet för det första halvåret 2019. Intressant är väl i första hand den prognos för helåret som klubben i detta sammanhang också presenterar.

För perioden 1:a januari till den 30:e juni uppgick det bokförda resultatet före dispositioner till 0,4 mkr. Positivt, men väldigt mycket sämre än budgetens förväntade vinst på 12,4 mkr för perioden.

För helåret prognostiseras en förlust på 5,3 mkr medan man i budgeten förutsåg en vinst på 2,2 mkr. I den senaste prognosen räknar man således med ett resultat som är 7,5 mkr sämre än vad man budgeterat.

Tilläggas skall dock att varken i budget eller prognos har man räknat med några spelarförsäljningar. Om Filip Rogic säljs för 2 mkr – för att ta ett tidsmässigt närliggande exempel – så reduceras den prognostiserade förlusten till 3,3 mkr.

Resultatmässigt ligger prognosen faktiskt lite drygt 2 mkr bättre än fjolårsresultatet.

Jag har gjort en enkel sammanställning över resultatutvecklingen sedan år 2014. I denna redovisar jag match- och marknadsinkomsterna netto. Det är ju trots allt nettot som är det intressanta. Höga intäkter som uppnås genom höga kostnader tillför inte så mycket mer än att man förmodligen får en kvardröjande effekt på kostnadssidan, då intäkterna så småningom viker.

2019 Q2 Pr 2018 2017 2016 2015 2014
Inkomster  
Match, netto 6,8 4,1 6,6 6,2 6,2 3,5
Marknad, netto 15,2 14,9 18,1 17,9 21,5 19,7
Rättigheter 14,0 13,4 10,7 12,4 10,8 11,3
Övrigt 2,2 1,2 2,0 1,1 2,0 5,0
Inkomster, netto 38,2 33,6 37,4 37,6 40,5 39,4
Kostnader
Övr. Ext. -13,9 -11,5 -13,9 -16,5 -10,9 -12,5
Personal -28,5 -28,7 -27,3 -30,0 -26,2 -25,4
Avskrivningar/finans -1,1 -0,9 -1,2 -1,0 -2,0 -1,6
Kostnader -43,5 -41,0 -42,4 -47,6 -39,1 -39,6
Rörelsen -5,3 -7,5 -4,9 -9,9 1,4 -0,2
Spelarförsäljningar 0,0 7,5 0,2 12,0 0,2 0,1
Resultat före disp. -5,3 0,0 -4,8 2,0 1,7 0,0

Under de senaste åren har den ”normala kostnadsnivån” kring 50 mkr inte kunnat försvaras med de löpande intäkterna. För att uppnå balans eller rent av ett positivt resultat har spelareförsäljningar varit nödvändiga. Det går dock inte att dra alltför långtgående slutsatser inför nästa år. Då kommer förutsättningarna att förändras i och med det nya TV-avtalet, som kommer att innebära betydligt högre intäkter på raden för rättigheter.

ÖSK: Kvartalsrapport Q2 – ÖSK Elitfotboll AB

ÖSK planerar nyemission

I dagarna kom det en kallelse till en extra bolagsstämma i ÖSK Elitfotboll. Stämman kommer att avhållas klockan 10:00 den 24 juli på ÖSKs kontor i Behrn Arenas västra läktare. De aktieägare som önskar deltaga i stämman anmäler detta senast den 2019-07-19 till simon.astrom@oskfotboll.se. Enligt kallelsen avser ÖSK Elitfotboll att emittera maximalt 20.000 aktier till en kurs av 250 kronor per aktie.

Av tidpunkt och plats att döma verkar det väl inte som om ÖSK räknar med att speciellt många aktieägare kommer att hörsamma kallelsen. Inte för att det behövs. Det är Fotbollsklubben som kontrollerar ÖSK Elitfotboll och anser det att det är lämpligt med en nyemission beslutar det om detta oberoende av vad övriga aktieägare anser om saken.

I det här fallet finns det väl heller ingen anledning att anta, att någon av de nuvarande aktieägarna har någon anledning att motsätta sig en nyemission till kursen 250 kronor. Någon egentlig utspädning av de nuvarande aktieägarnas innehav föreligger inte – snarare tvärtom.

ÖSK gjorde för någon tid sedan ett halvhjärtat försök att emittera aktier utan företrädesrätt. Det gick väl inte något vidare eller för att citera ÖSK så beslöt man sig efter lite närmare eftertanke att inte gå ut så hårt med den emissionen.

Anledningen skall ha varit att man avsåg att ändra formerna (motiveringen) för emissionen. I stället för att ta in pengar rent allmänt utan att ange något egentligt syfte mer än att man nog behöver mera pengar (utökad ägarspridning är i och för sig ett motiv som brukar anföras), så avser man (angavs det vid den senaste föreningsstämman) att knyta framtida emissioner till ett specifikt ändamål. Det borde nämligen vara lättare att dra in pengar till exempel till en utbyggnad av akademiverksamheten än att bara låta pengarna strömma in genom ett svart hål till ett bankkonto för att sedan användas efter styrelsens godtycke. Även om ändamålet vore detsamma.

Det är ett resonemang som jag köper. Speciellt om det verkligen är akademiverksamheten som skall utökas. ÖSK har ju konstaterat att i princip det enda sättet man kan få upp intäkterna till konkurrenskraftiga nivåer på är att sälja spelare från den egna verksamheten. Och i så fall måste man ju ha en akademi som kan ta fram dessa spelare (år ut och år in).

Så här ser styrelsens förslag beträffande nyemissionen ut.

ÖSK säljer halvårskort


ÖSK gick idag ut med ett mycket aggressivt prissatt erbjudande avseende de återstående nio allsvenska matcherna. Jämfört med kostnaden för lösbiljetter så är priset för ett halvårskort lägre än vad de skulle bli för fyra matcher. För alla som tror att de kommer att se fler än tre av de återstående matcherna lönar det sig alltså att köpa ett halvårskort.

ÖSK: ÖSK lanserar Halvårskortet

Prisjämförelse mellan lösbiljetter och halvårskortet.

Lösbiljett Lösbiljetter Halvårskort Halvårskort
Gul nio matcher per match
Vuxen 300 2 700 1 098 122
Rabatterad 225 2 025 1 098 122
Barn (4-12) 100 900 1 098 122
 
Röd
Vuxen 250 2 250 1 098 122
Rabatterad 200 1 800 1 098 122
Barn (4-12) 100 900 1 098 122
 
Ståplats
Vuxen 150 1 350 499 55
Rabatterad 100 900 499 55
Barn (4-12) 50 450 499 55

Publik vid toppmatcherna

ÖSK fick i år ett spelschema i vilket alla de fyra traditionella toppmatcherna spelades tidigt på säsongen. I allmänhet en bra placering eftersom detta brukar ge bra publiksiffror tack vare många tillresta motståndarsupportrar.

När nu de fyra matcherna spelats så visar det sig att publiken på matcherna mot de tre stockholmslagen på det hela taget var ok. Kanske att man hade kunnat hoppas på en större publiksiffra då ÖSK mötte Djurgården.

Den stora besvikelsen var i stället matchen mot IFK Norrköping som bara sågs av lite drygt femtusen åskådare. För några år sedan hade detta till och med varit en dålig publiksiffra för en match utan tillresta bortasupportrar.

Jag tyckte dessutom att det var en hel del åskådare från Norrköping – både på stå- och sittplats, så det verkar i första hand ha varit hemmapubliken som ”svek”. Något som för övrigt även verkar ha varit fallet vid matcherna mot stockholmslagen.

2014 2015 2016 2017 2018 2019
         
AIK 8 393 10 293 9 517 6 572 8 012 11 221
Djurgården 9 512 11 171 11 247 9 271 5 795 7 803
Hammarby 0 10 486 10 632 8 407 12 352 9 148
Norrköping 7 532 7 405 11 407 8 954 8 615 5 152
Summa 25 437 39 355 42 803 33 204 34 774 33 324
Snitt 8 479 9 839 10 701 8 301 8 694 8 331
             
Malmö FF 8 125 6 753 9 047 7 224 4 045

Från och med i år klassas även matchen mot Malmö FF som en toppmatch. Den matchen drog förra årets bara 4.045 åskådare, så möjligheten finns väl fortfarande att bättra på (det nya) toppmatchsnittet. För att detta skall ske måste matchen mot MFF ses av minst lite drygt 5.700 åskådare. Något som väl under normala omständigheter vore helt möjligt.

I år innebär dock inplaceringen i spelschemat att det inte nödvändigtvis blir en bra publiksiffra. Matchen är nämligen placerad i den allra sista serieomgången. Om allsvenskan då fortfarande inte är avgjord och om Malmö har en chans att vinna titeln lär det bli många MFF-supportrar på läktarna – annars inte.

Beträffande örebropubliken skall man nog inte ha för höga förhoppningar. Matchen blir förmodligen mer eller mindre betydelselös för ÖSK och det är inte sådana matcher som brukar locka publik i början av november.

ÖSK utser officiell spelarrestaurang

ÖSK skriver idag, att de utsett den nystartade järntorgsrestaurangen Il Sapore till 2019 års officiella spelarrestaurang. Riktigt vad detta innebär framgår inte. Är det meningen att ÖSKs spelare skall överge 4:e våningen för att i stället ta sig till eller ifrån Järntorget för att äta sina måltider? Eller vadå?

ÖSK skriver vidare, att de är otroligt stolta över att ha kunnat utse restaurangen till sin officiella spelarrestaurang. Varför då? Var konkurrensen så hård?

Recensionerna på nätet av vad Il Sapore har att erbjuda är blandade. Tyvärr är jag rädd för att det sitter en kalkonstämpel på den konstiga utnämningen. Jag hoppas att ÖSK i alla fall fått bra betalt för sitt engagemang. Och att spelarna får något bra att äta om de skulle hitta dit.

ÖSK: ÖSK Fotboll och Il Sapore inleder samarbete

Behrn huvudsponsor till ÖSK

Behrn Fastigheter – ÖSKs huvudsponsor år 2019.

Nog har det sett lite tomt ut på ÖSKs matchdress det här året. Något som idag fick sin förklaring då ÖSK meddelade att Behrn Fastigheter kommer att vara ÖSKs huvudsponsor under det här året.

Huvudsponsor heter det förstås inte nu för tiden utan det rätta uttrycket är huvudpartner.

Men i fallet Behrn Fastigheter, som ju är ett företag som knappast behöver en rikssvensk exponering till en stor grupp konsumenter, så har jag en känsla av att det handlar en hel del om sponsring. (Fast man kan ju vara en partner också).

Noterar dessutom att Carlos Strandberg redan efter en träning tilldelats en position som omslagspojke tillsammans med de i sammanhanget lite mer rutinerade Nordin Gerzic och Filip Rogic.

ÖSK: ÖSK presenterar sin nya huvudpartner

Bara 4 kvar

Försäljningen av säsongsbiljetter är nu så nära årets mål att det nästan inte går att komma närmare. Det fattas bara 4 stycken för att målet skall vara nått. Därefter blir det extra grädde. Bra jobbat av Sandra Almqvist & Co!


Tillägg.
En timme senare är ”drömgränsen” passerad och antalet sålda säsongsbiljetter är nu 3007. Är det en Strandberg-effekt vi ser?

Ekonomiallsvenskan 2018

Ekonomikonsulten Ernst & Young publicerade för några dagar sedan sin årliga rapport om de allsvenska klubbarnas ekonomi.

EY: Hur mår svensk elitfotboll?

Jag har ”roat” mig att göra några sammanställningar baserade på en del av de data som EY presenterar. Huvudsyftet är att belysa var ÖSK står ekonomiskt sett och visa vilket enormt språng som måste tas för att lyckas uppnå ÖSKs vision. Inte för att det är omöjligt, men det krävs onekligen några rejäla kliv.

Allsvenskans slutställning.

Tabell- Klubb Poäng Omsätt- Personal-    
placering     ning kostnader    
      mkr. mkr.    
1 AIK 67 178,3 100,8   57%
2 IFK Norrköping 65 101,5 77,0   76%
3 Malmö FF 58 342,9 144,5   42%
4 Hammarby 58 136,4 74,7   55%
5 Häcken 53 173,9 67,3   39%
6 Östersund 49 140,3 62,2   44%
7 Djurgården 48 151,4 84,8   56%
8 Sundsvall 44 42,2 29,2   69%
9 Örebro 35 56,0 27,3   49%
10 Kalmar 34 59,9 41,8   70%
11 IFK Göteborg 31 127,7 63,7   50%
12 Elfsborg 30 78,9 60,2   76%
13 Sirius 30 49,9 27,9   56%
14 BP 26 55,2 36,9   67%
15 Dalkurd 24 61,2 31,0   51%
16 Trelleborg 15 38,8 24,2   62%

Ranking utifrån omsättning.
Det är ett ovedersägligt faktum att de klubbar som har stora resurser till sitt förfogande i allmänhet presterar bättre än de klubbar som inte har det. Klubbarnas resurser beror huvudsakligen på deras omsättning, dvs. hur mycket pengar deras verksamhet drar in. Om man rankar de allsvenska klubbarna utifrån dett kriterium får man följande bild.

Tabell- Klubb Poäng Omsätt- Personal-    
placering     ning kostnader    
      mkr. mkr.    
3 Malmö FF 58 342,9 144,5   42%
1 AIK 67 178,3 100,8   57%
5 Häcken 53 173,9 67,3   39%
7 Djurgården 48 151,4 84,8   56%
6 Östersund 49 140,3 62,2   44%
4 Hammarby 58 136,4 74,7   55%
11 IFK Göteborg 31 127,7 63,7   50%
2 IFK Norrköping 65 101,5 77,0   76%
12 Elfsborg 30 78,9 60,2   76%
15 Dalkurd 24 61,2 31,0   51%
10 Kalmar 34 59,9 41,8   70%
9 Örebro 35 56,0 27,3   49%
14 BP 26 55,2 36,9   67%
13 Sirius 30 49,9 27,9   56%
8 Sundsvall 44 42,2 29,2   69%
16 Trelleborg 15 38,8 24,2   62%

Ranking utifrån personalkostnader.
Ett närliggande mått är respektive klubbs personalkostnader, alltså i huvudsak löner och sociala kostander. Den rankingen ser ut på följande sätt:

Tabell- Klubb Poäng Omsätt- Personal-    
placering     ning kostnader    
      mkr. mkr.    
3 Malmö FF 58 342,9 144,5   42%
1 AIK 67 178,3 100,8   57%
7 Djurgården 48 151,4 84,8   56%
2 IFK Norrköping 65 101,5 77,0   76%
4 Hammarby 58 136,4 74,7   55%
5 Häcken 53 173,9 67,3   39%
11 IFK Göteborg 31 127,7 63,7   50%
6 Östersund 49 140,3 62,2   44%
12 Elfsborg 30 78,9 60,2   76%
10 Kalmar 34 59,9 41,8   70%
14 BP 26 55,2 36,9   67%
15 Dalkurd 24 61,2 31,0   51%
8 Sundsvall 44 42,2 29,2   69%
13 Sirius 30 49,9 27,9   56%
9 Örebro 35 56,0 27,3   49%
16 Trelleborg 15 38,8 24,2   62%

Vissa klubbar lägger relativt sett en större andel av sina kostnader på personalen. Förmodligen huvudsakligen på spelartruppen. Det gör att de kan hålla sig med en i bästa fall starkare trupp. Men det gör dem även mer sårbara om intäkterna av någon anledning skulle svikta. Speciellt klubbar som tar in en förhållandevis stor del av sina intäkter via spelarförsäljningar är känsliga. Om det egna kapitalet samtidigt är otillräckligt måste ofta smärtsamma bantningsaktioner tillgripas.

Här kan man se att klubbar som IFK Norrköping, Elfsborg, Kalmar och Sundsvall kan få det tufft om intäkterna skulle svikta.

Här syns det även tydligt vilket begränsat handlingsutrymme som klubben har då spelartruppen skall byggas. Det är inte så konstigt att man ofta får vänta tills någon tillräckligt bra spelare accepterar ett bud från ÖSK.


Poängeffektivitet.
Ett mått på hur effektiv en fotbollsorganisation är skulle kunna uttryckas som hur stor personalkostnaden är per allsvensk poäng. Vid en sådan ranking framstår ÖSKs organisation som mycket effektiv jämfört med de flesta andra klubbarna.

Tabell- Klubb Poäng Personal- Poäng-
placering     kostnader kostnad
      mkr. tkr.
8 Sundsvall 44 29,2 664
9 Örebro 35 27,3 780
13 Sirius 30 27,9 930
2 IFK Norrköping 65 77,0 1 185
10 Kalmar 34 41,8 1 229
6 Östersund 49 62,2 1 269
5 Häcken 53 67,3 1 270
4 Hammarby 58 74,7 1 288
15 Dalkurd 24 31,0 1 292
14 BP 26 36,9 1 419
1 AIK 67 100,8 1 504
16 Trelleborg 15 24,2 1 613
7 Djurgården 48 84,8 1 767
12 Elfsborg 30 60,2 2 007
11 IFK Göteborg 31 63,7 2 055
3 Malmö FF 58 144,5 2 491