Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

UEFA-pengar till de allsvenska klubbarna

SEF informerar på sin webbplats om årets utbetalning av UEFA:s Solidarity payment. Det här är medel som skall användas för klubbarnas ungdomsverksamhet. Förra året fick de allsvenska klubbarna (med undantag för Malmö FF) närmare 2,4 mkr var. I år blir beloppet bara knappa 600.000 tkr.

Beloppet baseras på hur de svenska klubbarna lyckats i europacupspelet och förra året lyckades man ju inte alls.

För ÖSKs del innebär detta givetvis en försvagning ekonomin. Såvitt jag kunnat se från deras prognos för året kommer reduceringen inte som någon överraskning. Det misslyckade resultatet i europacuperna har ju varit känt i drygt ett år.

SEF: UEFA betalar ut solidaritetspengar till allsvenska klubbar

Örebro sänker bidraget

Fördelningen av Örebro kommuns stöd till elitidrotten har alltid varit en het potatis. Det finns (givetvis) alltid föreningar som anser att systemet är orättvist och det finns ingen förening som tycker att de får tillräckligt mycket. Det ligger liksom i sakens natur.

Efter den hårda kritiken som Örebro Volley riktade mot kommunen för något år sedan har man från kommunens sida ändrat principerna för hur dessa medel skall fördelas. I fortsättningen kommer pengarna som skall fördelas ur endera av två olika potter.

 • Dels finns det en marknadsföringspott som Örebrokompaniet styr över. Dessa pengar delas ut utifrån hur stort marknadsföringsvärde för kommunen som respektive klubbs verksamhet anses ha.
 • Dels finns det ett elitidrottsstöd (plus ett elitidrottsutvecklingsbidrag) som delas ut av kommunen utifrån vissa fastlagda normer, där man tar hänsyn till hur många elitidrottare som finns inom verksamheten.

  Beloppen som ryms inom de två potterna skiljer sig en hel del. I Örebrokompaniets marknadsföringspott finns det 4,4 mkr medan det i elitidrottsstödet finns 615 tkr (plus utvecklingsbidraget på 200 tkr) att fördela.

  Betydligt fler föreningar än tidigare kommer att kvalificera sig för elitidrottsstödet än vad som hittills varit fallet. För de klubbar som tidigare fått stöd innebär det nya systemet att det blir en rätt drastisk sänkning av stödet. För Örebro Volley och för den delen även för ÖSK Bandy blir resultatet en sänkning av stödet från 70 tkr till ca. 20 tkr. Kanske inte riktigt vad man från volleybollsidan hade räknat med.

  När det gäller marknadsföringsstödet så kommer ÖSK Fotboll och Örebro Hockey att få vidkännas fortsatta sänkningar av stödet från kommunen. År 2016 fick de två klubbarna 2,2 mkr var. För i år blir det bara 1,6 mkr. Av någon (ur marknadsföringssynpunkt) oförklarlig anledning blir det dock ingen reduktion av marknadsföringsbidraget till KIF Örebro. De får liksom i fjol och i förfjol 1,2 mkr som stöd till sin verksamhet.

  I det här bidragssammanhanget skall man dock ha i åtanke att både fotbollsklubbarna och hockeyn gynnas på ett annat sätt av kommunen. De anläggningar som respektive sport bedrivs inom ägs och bekostas av kommunen. Något som inget av de aktuella klubbarna är kapabla att ta hand om på egen hand.

  Å tredje sidan – för det finns ju en sådan också, så lär kommunen kunna ta in icke föraktliga summor i kommunalskatt från de personer som är engagerade i klubbarnas verksamheter. I alla fall från de anställda och spelarna i ÖSK Fotboll och Örebro hockey. Dessutom genererar klubbarna säkert en hel del annan ekonomisk aktivitet som så småningom kommer kommunen till del.

  NA (Betalvägg): Nytt jämställt elitidrottsstöd klubbat

 • ÖSK mot större förlust

  ÖSK Elitfotboll publicerade idag sitt kvartalsresultat för det andra kvartalet (och det första halvåret) av 2017. Intressantast i sammanhanget är väl hur ÖSK ser på hur det här året skall sluta resultatmässigt.

  Att det skulle bli en förlust indikerades redan i den prognos som publicerades i samband med delårsrapporten för Q1. Då såg man en förlust på helårsbasis i storleksordningen 2,8 mkr. Den siffran har nu försämrats och ÖSK tror i dagsläget på att det blir en förlust på närmare 5 mkr.

  Eftersom vi nu avverkat halva september bör man ha rätt bra koll på hur resten av året kommer att utvecklas rent ekonomiskt. Sommarfönstret är stängt, marknadsförsäljningen för det här året är nog till stora delar klar och det återstår bara fyra hemmamatcher (AFC Eskilstuna, Kalmar FF, Halmstad BK och i den sista omgången AIK).

  Jämfört med den första prognosen är det match- och marknadsnettona som sviktar. ÖSK har försökt att parera detta genom främst lägre personalkostnader.

  Jag har gjort en jämförelse mellan siffrorna för 2016 och hur ÖSK såg på 2017 i samband med delårsrapporterna Q1 resp. Q2.

    2016 Prognos 1 Prognos 2
         
  Matchnetto 8,2 8,7 6,9
  Marknadsnetto 17,9 19,3 17,8
  Sändningsrättigheter 12,4 10,5 10,5
  Övriga intäkter 13,2 1,0 1,3
  Personalkostnader -30,0 -28,5 -26,2
  Övriga kostnader -19,6 -13,8 -14,8
  Resultat 2,1 -2,8 -4,5

   

  ÖSK: Kvartalsrapport Q2.

  ÖSK och Lagardére avslutar samarbetet

  För två år sedan gick ÖSK in i ett marknadsföringssamarbete med företaget Lagardére. Tanken var att dessa skulle ta över ÖSKs marknadsföringsarbete mot samarbetspartners och sponsorer. Den bärande tanken var att företaget via sitt nätverk av kontakter skulle kunna nå intressanta partners som ÖSK inte kunnat nå via egna försäljningskanaler. ÖSKs trygghet i samarbatet var att Lagardére garanterade en viss årlig inkomstnivå, samt att marknadsförarna var anställda och betalda av Lagardére och inte av ÖSK.

  Efter två år har man nu tvingats konstatera, att även om tanken bakom samarbetet var god så har den inte resulterat i några ytterligare inkomster för ÖSKs del (vad det verkar). Samtidigt har nog Lagardére fått vidkännas högre kostnader för avtalet än vad de räknat med från början. Jag tror inte att de nått de garanterade försäljningsnivåerna och därför har de fått skjuta till mellanskillnaden.

  ÖSK meddelar idag, att man kommit överens med Lagardére om att samarbetsavtalet skall avslutas per den 30 september. ÖSK avser därefter att återföra denna del av försäljning och marknadsföring till den egna organisationen.

  ÖSK: ÖSK och Lagardère avslutar sitt samarbete
  NA: På väg mot miljonsmäll – ÖSK bryter med kritiserade sponsorjätten Lagardère
  NA (Betalvägg): Simon Åström bygger om i ÖSK efter uppbrottet med Lagardère: ”Det har varit en god ton”
  Aftonbladet: Lagardère lämnar svensk fotboll

  ÖSK Elitfotboll: Vinst första kvartalet

  ÖSK Elitfotboll har nu på sin webbplats publicerat kvartalsrapporten för månaderna januari till och med mars. Resultatet av de första tre månadernas ansträngningar gav en vinst på 2,3 mkr. Inte så mycket att orda om eftersom den egentliga fotbollssäsongen ännu inte börjat i slutet av mars. Att resultatet blir så pass positivt beror i första hand på att hälften av marknadsintäkterna (13,0 mkr) bokats redan under det första kvartalet.

  Några synpunkter i all sin enkelhet.

  • Resultatet för det första kvartalet var 0,2 mkr bättre än budgeterat. Felräkningspengar i sammanhanget.
  • Prognosen för helåret är en förlust med 2,8 mkr, vilket är 0,1 mkr sämre än budgeterat. ÖSK har alltså budgeterat med en förlust för det här året stärkta som de är efter kapitalinflödet från nyemissionerna. Att de trots den resultatmässigt tråkiga starten av årets allsvenska tror att man skall kunna hålla sig i närheten av budgeten är något förvånande med tanke på att en sviktande hemmapublik innebär lägre intäkter.
  • Marknadsintäkterna prognostiseras till 26,3 mkr, vilket är samma siffra som man redovisade i förra årets bokslut. Detta bör innebära, att man inte heller detta år kommer att ha någon egentlig draghjälp från Lagardère. Partnerförsäljningen har till och med gått något sämre än förra året, men storleken på de totala marknadsintäkterna garanteras ju av Lagardère.
  • Årskortsförsäljningen har gått något sämre än förra året som var ett rekordår, men anses ändå bra jämfört med tidigare år.
  • Trots att man säger sig ha satsat i budgeten för året ligger personalkostnaderna med 28,5 mkr något under fjolåret då de för helåret var 30 mkr. Man kan ju fråga sig var satsningen gömmer sig, men det kan ju vara så att man drog på sig större kostnader förra året än vad man normalt skulle ha gjort. Redan under sommaren visste man ju att det skulle bli en hel del intäkter från spelarförsäljningar.
  • Intäkterna för sändningsrättigheter/SEF-pengar är 1,9 mkr lägre i prognosen. Det är väl de där UEFA-pengarna man fick förra året som man inte räknar med för i år.
  • ÖSK har inte räknat med några intäkter från spelarförsäljningar för det här året (verkar det som). Den miljon som finns där kommer nog från något annat.
  • Investeringskostnaderna för spelartruppen ryms inom den budgetram man har för det här året.
  • Om man redan nu prognostiserar med en förlust 2,8 mkr och med lägre personalkostnader än förra året lär inte utrymmet för några sommarförvärv vara så stort. Det blir väl i så fall spelare som kommer kontraktslösa till ÖSK.
  • De nya LED-skyltarna på arenan har av allt att döma bekostats av ÖSK.ÖSK Elitfotboll: Kvartalsinformation 2017-01-01 — 2017-03-31.

  Lämnar Lagardère Sverige?

  För några dagar sedan meddelades det att företaget Lagardère ”lämnar tillbaka” driften av Friends Arena till ägarna Fabege och Svenska Fotbollförbundet. Vad som från början var ett tioårigt avtal avslutades redan efter två år under hänvisning till en ”uppföljningsklausul”.

  Driften av Friends var en förlustaffär förLagardère och när företaget inte kunde komma överens med ägarna om förbättrade driftsvillkor valde man att avsluta samarbetet. Nu blir det alltså SvFF och Fabege som får ta över driftsansvaret under den tid det tar att finna något annan som är intresserad av att driva nationalarenan.

  Detta hände för några dagar sedan och jag hade inte tänkt att skriva något om det eftersom det inte direkt berör ÖSK. Men jag ser nu att Dan Persson i sin blogg på webbplatsen Idrottens Affärer tror att detta kommer att vara slutet på Lagardères försök att etablera sig på den svenska idrottsmarknaden med sina tjänster. Ett beslut som i så fall kommer att vara av betydelse även för ÖSKs del eftersom Sportklubben farmat ut sin partnerförsäljning till företaget.

  ÖSKs samarbete med Lagardère har hittills inte visat sig vara någon succé. Förra året fick ÖSK bara in det garanterade beloppet, vilket innebar att försäljningen var lägre än året innnan. Visserligen var det ett uppstartningsår, men ändå. Någon egentlig merförsäljning verkar samarbetet inte ha genererat. Lokalt skötte de sig bra, har Simon Åström hävdat medan förhoppningarna om ett bättre nationellt resultat inte realiserats. Frånvaron av en huvudsponsor under hela fjolåret var väl ett tecken på detta. I år har man fått in Elon som huvudsponsor. Ett lokalt företag som man knappast behövde Lagardère för att få kontakt med.

  Fotbollskanalen: Lagardère lämnar driften av Friends Arena
  Dan Perssons blogg: Positivt för ägarna att Lagardère lämnar

  Vägen mot Framtiden

  Hos Fotbollskanalen hittar man idag en intervju med Elitfotbolls VD Simon Åström. Denna gjordes i samband med den allsvenska upptaktsträffen, men publicerades inte förrän idag.

  Jag tycker att artikeln är klart läsvärd. Åström räds inte att nämna ÖSKs mycket ambitiösa vision att till 2020 vara med och konkurrera om allsvenska medaljer och europacupsplatser (fast det är väl ungefär samma sak). Dessutom finns det en målsättning om att man skall locka en större publik till Behrn Arena, vilket skall leda till att man spelar sin fotboll inför nästintill fullsatta läktare.

  Beträffande den mer kortsiktiga framtiden, nämner han att man under vintern gjort en genomgripande utvärdering av var klubben står i dagsläget och hur man skall nå de mål man satt. Denna utvärdering har bland annat lett till att man då intervjun gjordes ännu inte hade inlett någon diskussion med tränarna om deras fortsatta engagemang hos ÖSK. Både Alexander Axén och Axel Kjäll har kontrakt som går ut efter innevarande säsong.

  Det här är väl huvudanledningen till att tränarna legat lågt när frågan om en fortsättning kommit upp i diverse sammanhang. Mellan raderna tycker jag dock att det framskymtar att man är väldigt nöjd med sitt sportsliga team och att man gärna fortsätter med dem.

  Fotbollskanalen: Så vill ÖSK växa: ”Vi ska löpande slåss om medaljerna”

  Biljettpriser 2017

  För några dagar sedan började ÖSK att sälja lösbiljetter till årets hemmamatcher. Så här ser prisutvecklingen ut för de senaste tre åren.

  2015 2016 2017 Toppmatch Totalt Årskort
  Gul
  Vuxen 275 280 300 325 4380 3 500
  Rabatterad 210 220 225 250 3420 2 800
  Barn 90 100 100 100 1500
   
  Grön
  Vuxen 200 220
  Rabatterad 150 170
  Barn 90 100
   
  Röd
  Vuxen 225 230 250 275 3630 2 700
  Rabatterad 170 180 200 225 2880 1 900
  Barn 90 100 100 100 1500
   
  Ståplats
  Vuxen 140 140 150 150 2140 1 699
  Rabatterad 90 90 100 100 1390 1 099
  Barn 40 50 50 50 750

  Toppmatch: De tre stockholmsklubbarna samt IFK Norrköping.
  Familjeläktaren: Vuxen 100, Barn 50.
  Blå sektion (partnerläktaren): 395 – eventuella lösbiljetter.
  Barn är man från det man fyllt 4 tills dess man passerat 12 år.  Kommentarer:

 • De flesta sittplatsbiljetter har höjts med 20 kronor. Dock ej för de rabatterade gula (pensionär, studerande, ungdomar (13-17 år). De har bara höjts med 5 kronor. Svårt att se logiken.
 • De som inte kommer så ofta utan bara till ”toppmatcherna” och vill sitta får även i år finna sig i att betala mera. Det är nog samtidigt de som inte är så priskänsliga.
 • Ståplatspubliken prioriteras och kan fortsätta att se allsvensk fotboll till en låg kostnad. Samma pris för hemma- och bortasupportrar och ingen prishöjning för de fyra toppmatcherna.
 • Oklart om 999-priset för årskort hemmastå gäller från och med den 1 april. Borde väl inte göra det.
 • Överblivna blå biljetter till platser på partnerläktaren släpps några dagar före match.
 • Den gröna priskategorin försvann efter bara två år. Den avsåg sittplatserna på Östra Läktaren och var förra året prissatt 10 kronor lägre än de vanliga röda sektionerna. Det fanns väl ingen logik i den prissättningen. Nu är priserna på Östra röda igen.
 • Osynliga Handen om ÖSK

  På bloggen Den Osynliga Handen kan man nu läsa en kortare ”analys” av ÖSKs ekonomiska utveckling. Ett stabilt mittenlag som inte har ekonomin att göra några avgörande avtryck i de allsvenska toppstriderna verkar vara hans uppfattning om klubben. Vilket nog stämmer rätt väl med hur det sett ut hittills och kommer att se ut om inte ÖSK lyckas höja sina intäkter ordentligt.

  Handen tror att vägen till den inkomstförstärkningen går via ökade publikintäkter. På den punkten tror jag han har fel. Det är ökade marknadsintäkter som klubben i första hand måste förlita på sig på om man vill etablera sig på en högre nivå i Allsvenskan – och det säger man ju att man vill.

  Den Osynliga Handen: Inför Allsvenskan – Örebro SK

  ELON blir ÖSKs huvudpartner 2017


  Äntligen tänkte nog Simon Åström, när ÖSK idag kunde presentera ELON som ÖSKs huvudpartner för innevarande år.

  Att öka intäkterna från ÖSKs kommersiella partners är en viktig del av klubbens strategi att växa och ta sig uppåt i den svenska klubbfotbollens näringskedja.

  Förra året knöt man inte den här typen av partner till sig. ”Vi hade kunnat göra det”, brukar Simon Åström säga, ”men det var ingen som var villig att betala vad vi tyckte att vi är värda. Vi får hoppas att ELON och ÖSK i år har en bättre samstämmighet beträffande vad den här typen av exponering kan innebära i ekonomiska termer.

  Ett minus i sammanhanget är att avtalet av allt att döma bara är ettårigt. Normalt brukar den här typen av samarbeten kontrakteras för två eller tre år.

  ÖSK: ELON ny huvudpartner till ÖSK Fotboll