Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Årskort 2020 – priser och villkor

ÖSK gick i slutet av oktober ut med ett erbjudande till de som har haft ett årskort i år att köpa årskortet för nästa säsong till förmånliga villkor. Priset och villkoren är ”i princip” oförändrade jämfört med de som gällde för det här året. Det rabatterade priset under den inledande och nerkortade perioden har dock blivit en smula dyrare. Dessutom har priset för ståplats höjts en hel del (procentuellt sett).

Den period under vilken det rabatterade årskortet säljs har kortats ner ordentligt. Förra året kunde man köpa det rabatterade kortet fram till och med den 31 januari. Detta efter en förlängning av rabatterbjudandet som ursprungligen gällde fram till årsskiftet.

Årskortet för nästa år till det rabatterade priset kommer enligt ÖSK bara att kunna köpas fram till och med den 2 december. (Vi får väl se om den perioden förlängs. Fram till årsskiftet vore väl lämpligare, tycker jag).

Perioden fram till och med den andra december kallar ÖSK förnyelseperioden. Det är alltså under denna period som årets platser hålls reserverade för de som haft ett årskort. På sätt och vis är det väl rätt logiskt.

Men från och med den 3 december släpps alla osålda platser fria till försäljning. Priset höjs samtidigt till den ”normala” nivån. Så vill man vara säker på att få behålla sin plats och dessutom komma i åtnjutande av det rabatterade priset måste men köpa sin biljett senast den 2 december.


Prisstruktur årskort 2020.

2016 2017 2018 2019 2019 2020 2020
Rabatterat Normal Rabatterat Normal
Vuxen, gul 3500 3500 3499 1908 2499 1999 2499
Rabatterad gul 2800 2800 2799 1908 2499 1999 2499
Barn 499 499
Vuxen, röd 2700 2800 2799 1908 2499 1999 2499
Rabatterad röd 1900 1900 1899 1908 2499 1999 2499
Barn 499 499
Vuxen, ståplats 1700 1699 999 799 799 899 999
Rabatterad,stå 1000 1099 699 799 799 899 999
Barn 499 499 499

Det rabatterade priset under åren 2016-2018 avsåg pensionär, studerande samt ungdomar (13-17 år). De priskategorierna försvann förra året. Numera erbjuds bara rabatterade priser för de som köper sina biljetter tidigt.


Försäljningen av årskort utvecklade sig på följande sätt inför årets säsong. Just nu (191113) rapporterar ÖSK att de sålt 389 årskort för år 2020.

November December Januari Februari Mars April
Sålda årskort 820 759 243 257 794 224
Ackumulerat 820 1 579 1 822 2 079 2 873 3 097