Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

KIF Örebro i akut ekonomisk kris

120829. Villkorat kapitaltillskott till KIF Örebro.

Precis som bloggen räknade ut är det inget vanligt lån som Örebro lämnar till KIF Örebro. Det rör sig i stället om ett så kallat villkorat kapitaltillskott (eftersatt lån) som mer har karaktären av eget kapital än av en skuld som skall återbetalas enligt en förutbestämd återbetalningsplan. När SvFF gör sina sammanställningar beträffande elitlicensen räknas detta som en del av klubbens egna kapital. Örebro kommun skriver idag följande om sin hjälpinsats:

Utökat ekonomiskt stöd till KIF Örebro

Kommunstyrelsen beslutade att  

  • Örebro kommun ger ett ökat villkorat kapitaltillskott till KIF Örebro DFF på 1,3 miljoner kronor för att möjliggöra att föreningen har ett positivt eget kapital per 2012-12-31. Villkoren för de samlade villkorade kapitaltillskotten på 2,3 miljoner kronor redovisas i bifogad överenskommelse mellan kommunen och föreningen.
  • Det utökade kapitaltillskottet på 1,3 miljoner kronor finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i budget 2012.
  • Kommundirektören får i uppdrag att regelbundet följa upp ekonomisktresultat för KIF Örebro och bevaka möjligheten för återbetalning av kapitaltillskottet till kommunen samt att under hösten 2012 besluta om utbetalning av återstående del av villkorat kapitaltillskott till föreningen.
  • Kommundirektören får i uppdrag att utse en tjänsteman vid Kommunledningskontoret att som adjungerad delta vid styrelsemöten i KIF Örebro med allmän närvarorätt och yttranderätt i frågor som rör föreningens ekonomi.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2011 att ge KIF Örebro ekonomiskt stöd i syfte att stärka föreningens eget kapital och likviditet för att ge möjligheter till fortsatt seriespel i damallsvenskan. Trots detta ekonomiska stöd från kommunen redovisade KIF Örebro ett fortsatt svagt resultat och en svag ekonomisk ställning i sin årsredovisning för 2011.

Styrelsen för KIF Örebro har i augusti 2012 informerat Kommunledningskontoret att den ekonomiska situationen för föreningen har försämrats ytterligare under året. KIF Örebro önskar därför få ett utökat ekonomiskt stöd av kommunen för att kunna fortsätta sin verksamhet och undvika betalningsinställelse och konkurs i början av hösten 2012.

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att upprätta ett förslag till ny samlad överenskommelse mellan kommunen och KIF Örebro som innebär både ett nytt villkorat lån till föreningen på 1,3 miljoner kronor och ökade krav på föreningen om åtgärder för att stärka föreningens ekonomiska situation.

120828. Kommunalt lån till KIF Örebro.
I NA kan man läsa, att Örebro kommun kommer att gå in med sammanlagt 1,3 mkr för att rädda Örebros allsvenska damfotbollsklubb från konkurs. Det formella beslutet kommer att tas idag efter det att tillräckligt många partier enats om förslaget till en lösning. Enligt planen kommer 650 tkr att betalas ut direkt för att lösa de akuta betalningsbehoven. Den andra halvan av beloppet kommer sedan att betalas successivt under hösten för att stödja klubbens behov av likviditet.

Lån eller villkorat kapitaltillskott
?
Av vad som skrivs verkar det röra sig om ett ”vanligt” lån, som dock inte behöver betalas tillbaka förrän det finns möjligheter att göra så. Det sistnämnda skulle dock kunna innebära, att det i själva verket rör sig om ett så kallat efterställt lån (vilket NA i så fall inte observerat). Ett vanligt lån löser nämligen bara ett av de två problemen som KIF Örebro står inför. Det ger klubben den likviditet som behövs för att driva klubben vidare, men det löser inte det problem med elitlicensen som klubben kommer att stå inför om det egna kapitalet vid årsskiftet är negativt. I sitt senaste årsbokslut var det egna kapitalet i föreningen bara 8 tkr, vilket innebör att man riskerar att hamna på ett rejält minus innevarande år. Det problemet löser inte ett ”vanligt” lån, men väl ett villkorat kapitaltillskott. Om det egna kapitalet vid det kommande årsskiftet är negativt innebär det dock inte att KIF Örebro på en gång flyttas ner en division. Däremot måste de under år 2013 ta fram en acceptabel handlingsplan på hur de skall få upp det egna kapitalet till plus igen.

Folkpartiet motståndare.
Någon total politisk enighet verkar det dock inte finnas om förslaget (och det skulle man kanske inte ha förväntat sig heller). Staffan Werme i Folkpartiet tycker att det bästa vore om klubben gick i konkurs på en gång eftersom det i alla fall saknas tillräckliga medel för att driva verksamheten långsiktigt. Den enda lösning han kan se är att KIF Örebro går ihop med ÖSK Fotboll (Elitfotboll?) för att på så sätt få ner sina administrativa kostnader. Ett enligt bloggen helt orealistiskt förslag som helt saknar verklighetsanknytning. Däremot har Werme nog en poäng i att det inte går att driva KIF Örebro vidare på nuvarande sätt även om de för andra året i följd räddas av Örebro kommun.

120821.
KIF Örebro meddelade idag, att klubben befinner sig i en akut ekonomisk kris och måste få in 400 tkr innan  fredag för att undvika att tvingas begära sig i konkurs. För resten av året är behovet (inklusive de pengar som behövs akut) 1,3 mkr. Orsaken till det pressade läget är att man inte fått in de belopp man räknat med från sina sponsorer, samt att man inte kommit upp i de publiksiffror man räknat med/hoppats på.

NA: 400 000 innan fredag – annars väntar konkurs

Även förra året var klubben i en besvärlig ekonomisk situation. Då gick Örebro kommun in och hjälpte till att räta upp situationen genom att betala ett förskott på namnrättighetspengarna, samt genom att ge ett s.k. villkorat lån på en miljon kronor. Den här gången verkar det väl som om man inte fått kommunen med sig, eftersom man nu går ut och informerar om det överhängande konkurshotet.

Tillägg.
Jag hade fel om kommunens bristande engagemang. Knappt var nödsignalerna från 4e våningen utsända förrän man från (o)ansvarigt politiskt håll förklarade att man inte tänkte låta klubben gå i konkurs. Den (o)ansvarige i detta fall är det s-märkta kommunalrådet Björn Sundin. Riktigt hur räddningsaktionen skall gå till verkar man inte veta än, men det förväntade slutresultatet är i alla fall klart.

NA: Kommunen lovar hjälpa Kif Örebro 

Bloggen tycker, att kommunen tänker rätt även om ett stöd går emot principerna om vad en kommun skall hålla på med. Det vore en katastrof för dam- och flickfotbollsverksamheten i distriktet om KIF Örebro tvingades kasta in handduken. Pengarna i det här sammanhanget är ju inte så stora.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.