Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Resultatutvecklingen

ÖSK har i all tysthet publicerat sin årsredovisning på hemsidan. Bloggen har till att börja med gjort en sammanställning av hur de viktigaste resultatposterna utvecklats sedan år 2006 (sista året i Superettan).  Resultatet för år 2011 blev tack vare försäljningarna av Alejandro Bedoya och Michael Almebäck extremt bra. Man kan dock få intrycket att resultatet hade blivit negativt om inte dessa försäljningar skett. Så behöver dock inte nödvändigtvis vara fallet. Det kan mycket väl vara så, att man tog beslut om vissa kostnader efter det att försäljningarna genomförts väl medvetna om att det kommit in ytterligare medel.

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Matchintäkter 6,0 10,7 10,8 11,9 11,3 13,2
Marknadsink. 9,0 15,8 22,7 23,9 27,5 32,2
SEF/Bidrag 5,2 9,9 11,0 11,3 13,7 11,1
Spelarförsäljn 0,1 0,4 1,0 0,1 0,3 8,4
Övriga 3,4 2,4 6,1 1,3 0,5 0,6
Intäkter 23,7 39,2 51,6 48,5 53,3 65,5
Matchkostnader -1,7 -2,7 -3,2 -3,2 -3,7 -4,3
Marknadskostn. -1,9 -3,7 -6,5 -6,7 -7,6 -7,1
Personalkostn. -15,0 -20,5 -26,9 -25,9 -28,6 -32,2
Övriga externa -5,9 -6,9 -13,1 -8,3 -9,4 -14,3
Övriga kostn. 0,0 -0,3 0,0
Rörelsekostnader -24,5 -33,8 -49,7 -44,1 -49,6 -57,9
Avskrivn, spelare -0,2 0,0 0,0 -0,5 -0,5 -0,7
Avskrivn, anl -0,1 -0,2 -0,5 -0,5 -0,7 -0,9
Rörelseresultat -1,3 5,2 1,6 3,2 2,6 5,9
Fin poster -0,1 0,0 0,3 0,1 0,0 0,3
Resultat efter fin. -1,3 5,2 1,8 3,3 2,6 6,2
Matchresultat 4,3 8 7,6 8,7 7,6 8,9
Marknadsresultat 7,1 12,1 16,2 17,2 19,9 25,1

Jag har också räknat ut ”resultatet” för de två aktivitetstyper för vilka ÖSK redovisar både intäkter och kostnader. Detta avser alltså det ekonomiska utfallet från matcharrangemangen samt marknadsaktiviteterna. Båda kategorierna utvecklar sig positivt – ja för marknadssidan har utvecklingen varit extremt positiv. Sedan år 2008 har kostnaderna för dessa aktiviteter legat konstant i storleksordningen 6.5 – 7,5 mkr, medan intäkterna gått från 23 mkr till 32 mkr. Tala om utväxling.

En ”intressant” post som ÖSK inte närmare kommenterar är övriga externa kostnader som två år varit betydligt högre än under de andra tre åren. Det skulle vara intressant att få höra vad som döljer sig bakom dessa siffror.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.