Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Om- och nyval i ÖSKs styrelse

Örebro SK FK (klubben alltså) hade sitt årsmöte igår. Bloggen hade tyvärr inte möjlighet att sända någon som kunde övervaka evenemanget utan har fått nöja sig med NA:s betalväggsskyddade redogörelse.

Ett 50-tal medlemmar av de totalt 2.299 som var medlemmar vid årsskiftet hade hörsammat kallelsen och deltog vid mötet. De närvarande utsåg föreningens styrelse för det kommande året i enlighet med valberedningens förslag. Eftersom det råder en personallians mellan fotbollsklubbens och aktiebolagets styrelse kommer dessa personer även att väljas till styrelse vid ÖSK Elitfotbolls årsstämma nästa vecka.

Valet utföll på följande sätt:
Omval: Björn Åqvist, ordförande, 1 år. Kent Norström, ledamot, 2 år.
Nyval: Karin Sliwinska, ledamot, 2 år. Advokat, Advokatfirman Lindahl. Mats Domberg, ledamot, 2 år. Vd, Melins Fastigheter.
Ledamöter som kvarstår i styrelsen med 1 år kvar på mandatperioden: Efwa Nilsson, ledamot, 1 år. Per Gawelin, ledamot, 1 år. Jasmin Benca, ledamot 1 år.

Rose-Marie Frebran och Lennart Larsson lämnade styrelsen och avtackades.

NA (Betalvägg): Omvald Björn Åqvist gör sitt tolfte år som ÖSK-bas.

ÖSK Elitfotboll: Spelarförsäljningar och nyemission stärkte ÖSK

NA verkar ha fått en förhandsglimt på ÖSKs bokslut för det gångna året. ÖSK hade på många sätt ett starkt år och kunde se det egna kapitalet öka från 5,3 till 11,9 mkr. Den största delen av denna ökning hänför sig den nyemission som riktats till Örebro Spelarinvests tidigare ägare. Denna emission drog in ca. 4,5 miljoner kronor.

Spelarförsäljningarna gav ca. 12 mkr. Huvuddelen (förmodligen ca. 8 mkr) är hänförliga till försäljningen av Jacob Rinne till Gent. Övriga 4 mkr kommer alltså från försäljningarna av Alhassan Kamara, Kalle Holmberg och Daniel Gustavsson. Med tanke på att dessa tre spelare satt med utgående kontrakt och inte verkade vara intresserade av att förlänga får väl det anses vara bra betalt.

Trots det höga beloppet för spelarförsäljningar blev rörelseresultatet inte bättre än 2 mkr, vilket belopp efter bokslutsdispositioner och skatter krympte ihop till 0,6 mkr. (De bokslutsdisponerade medlen finns dock undanstoppade i någon reservering i bolaget och har alltså inte försvunnit, även om de inte syns i balansräkningen. Att överskottet inte blev större hänger nog ihop med de nyförvärv som klubben gjorde under sommaren.

NA sammanfattar (det ekonomiska) resultatet på följande sätt:

ÖSK-siffror verksamhetsåret 2016
Siffror för resultatet i ÖSK:s aktiebolag för 2016 (2015 inom parentes):

Eget kapital inklusive obeskattade reserver: 11,9 miljoner (5,3 miljoner).
Omsättning: 63,3 miljoner (51,3 miljoner).
Rörelseresultat: 2,0 miljoner (0,8 miljoner).
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt: 0,6 miljoner (0,7 miljoner).

Anm. Som klubbmedlem i Örebro SK FK samt aktieägare i ÖSK Elitfotboll kan jag inte låta bli att tycka att det är lite märkligt att lokaltidningen får ta del av årsresultatet innan ägarna fått göra det. Någonting att fundera på till nästa års resultatsläpp.

NA (betalvägg): Spelarförsäljningar för 12 miljoner bakom ÖSK:s rekordår: ”Sålt för mer pengar än någonsin”

Valberedningens förslag inför årsstämman

ÖSKs valberedning har nu publicerat sitt förslag beträffande styrelsens sammansättning för det kommande verksamhetsåret. Så länge som det inte finns större motsättningar inom klubben får man väl anta att det väljs i enlighet med förslaget. Sedan något år tillbaka råder det en personunion mellan fotbollsförening och aktiebolag. Detta innebär att de som väljs på fotbollsföreningens årsstämma sedan blir valda för aktiebolaget. Det är ju fotbollsklubben som har röstmajoriteten i aktiebolaget och kan bestämma hur styrelsen i denna skall besättas.

Valberedningen lämnar följande förslag till ÖSK årsmöte
Förslaget till styrelse gäller både för Örebro Sportklubb Fotbollsklubb och ÖSK Elitfotboll AB (publ).

Förslag till omval:
Björn Åqvist, ordförande, 1 år
Kent Norström, ledamot, 2 år

Förslag till nyval:
Karin Sliwinska, ledamot, 2 år. Advokat, Advokatfirman Lindahl.
Mats Domberg, ledamot, 2 år. Vd, Melins Fastigheter.

Ledamöter som kvarstår i styrelsen med 1 år kvar på mandatperioden:
Efwa Nilsson, ledamot, 1 år
Per Gawelin, ledamot, 1 år
Jasmin Benca, ledamot 1 år

Förslag till personer att lämna styrelsen och avtackas på årsmötet:
Rose-Marie Frebran
Lennart Larsson

Valberedningens ledamöter 2016
Eva Swedberg (sammankallande)
Ulf Bergquist
Sofia Strömberg
Kenneth Wallin

Tillägg.
NA (betalvägg). 170224: Frebran lämnar ÖSK efter 14 år: ”Minns särskilt kaosåret 2004”

Stort ÖSK-bidrag till Musikhjälpen

Musikhjälpen avslutades igår och ÖSKs bidrag blev strax över 125.000 kronor, som kommer att gå till barns rätt att gå i skola trots att de befinner sig i krig eller flytt från ett sådant. Totalt samlades strax över 49 mkr in, vilket var ett nytt rekord.

Svensk Elitfotboll (SEF) skriver: Örebro har haft del i tre olika insamlingar där Örebro SK till minne av Anders Karlsson, startat av Kubanerna Örebro och Ultras Nikolai Örebro, samlat in allra mest pengar, 72 900 kronor. Efter det kommer Fotbollturnering i samarbete med KIF Örebro för MH16 som samlat in 42 687 kronor och Auktion i det allra heligaste 10 221 kronor. Totalt gör det att Örebro bidragit med 125 808 kronor.

ÖSK: Stolthet, hjärta och passion!
NA: Örebro krossade rekordet – drog in 49 miljoner
SEF: Örebro SK samlade in över 125 000 kronor till Musikhjälpen

Gräsrotspengar till ÖSK-familjen

Svenska Spel har idag publicerat hur årets gräsrotspengar kommer att fördelas. Totalt betalas 50 mkr ut till klubbarnas ungdomsverksamheter. Beloppets storlek avgörs hur många som registrerat sitt spelkort hos spelbolaget och dessutom anmält ÖSK som sin favoritklubb.

Det största beloppet tillfaller som sig bör Örebro SK FK. Fotbollsklubben kommer att erhålla 250.638 kronor, en ordentlig ökning jämfört med förra året då man fick 141.241 kr. Med sina lite drygt 250-tusen kronor är ÖSK Fotboll den klubb i länet som erhåller det högsta beloppet. En viss hjälp har klubbarna i årets Gräsrotskampanj haft av det faktum att Svenska Hockeyligan SHL dragit sig ur samarbetet med Svenska Spel. Tack vare detta finns det i år drygt 11 mkr mer att fördela bland de klubbar som är kvar.

De 10 största gräsrötterna i Örebro län.
grasrotter

Fördelningen mellan de allsvenska klubbarna ser ut på följande sätt:
Hammarby 1 566 353
Djurgården 1 210 293
AIK 1 182 739
IFK Göteborg 984 176
Helsingborg 860 818
Malmö 856 204
IFK Norrköping 353 914
GIF Sundsvall 271 616
Örebro 250 638
Jönköpings Södra 228 172
Elfsborg 221 045
Kalmar 174 805
Gefle 174 464
BK Häcken 136 536
Östersund 80 515
Falkenberg 78 795

Dessutom var det tre klubbar från Superettan som hämtade hem mer än vad ÖSK gjorde:
Syrianska 636 865
GAIS 418 797
Örgryte 252 655

I ÖSK-familjen blev utfallet så här:
ÖSK Fotboll FK: 250.638
ÖSK Handboll, dam 84.206
ÖSK Ungdom 16.960
ÖSK Söder 11.736
ÖSK Bandy: 10.902
ÖSK Futsal 3.269
ÖSK Handboll, herr 1.682

Fördelning per sport i Örebro län (10 största)
grasrot-per-sport

Svenska Spel: Gräsroten
Svensk Elitfotboll: Miljonregn över elitfotbollen när Svenska Spel delar ut pengarna för Gräsroten
NA: Miljonregn över ungdomsidrotten i länet – så här fördelas pengarna från Gräsroten

Avvecklingen av Örebro Spelarinvest, nyemission mm

Axen kallelse
Även om jag skrivit om båda sakerna tidigare så hade omfattningen av kvällens mötesverksamhet ändå inte helt registrerats i min hjärna. Möjligen på grund av att både ÖSK Elitfotboll och Örebro Spelarinvest använde sig av samma bild (som ovan) för att höja kallelsens attraktionskraft. Bilden ifråga är dessutom något okonventionell. Istället för att låta en av lagets populärare spelare pryda försändelsen är det lagets tränare Alexander Axén som skall locka deltagarna till bolagsstämma och informationsmöte. Man kanske inte visste vilka spelare som skulle vara kvar i klubben vid ingången av september månad, då kallelserna gick ut i augusti.

ÖSK Elitfotboll AB.
Fotbollsaktiebolaget som i dagligt tal (och även av Bloggen) brukar benämnas fotbollsklubben kallar sina aktieägare till en Extra bolagsstämma.

Huvudpunkter på Dagordningen.
1. Beslut om nyemission.
2. Ändring av bolagskategori.
3. Ändring i bolagsordning.

Syftet med dessa åtgärder verkar vara att möjliggöra att de pengar som friställs, då Örebro Spelarinvest de facto avvecklas kan slussas vidare till ÖSK Elitfotboll. Ungefär på samma sätt som redan tidigare skett i år. Dessutom vill man göra det möjligt för en större krets intressenter att köpa aktier i fotbollsbolaget.

Det finns väl ingenting kontroversiellt i dessa beslut. Det är bra för ÖSK om aktiekapitalet kan utökas genom en nyemission. Genom att göra om bolagets status till ett publikt bolag underlättas även eventuella framtida kapitalanskaffningar (om och när de behövs). Man kan då nämligen vända sig till allmänheten på ett helt annat sätt.

Eftersom det är ÖSK Fotboll som äger röstmajoriteten i fotbollsbolaget så kommer hur som helst de tre punkterna på dagordningen att röstas igenom oberoende av vad de övriga närvarande aktieägarna tycker – om de skulle tycka något annat.

Det här blir första gången som ÖSK Elitfotbolls ledning (VD och styrelsemedlemmar) träffar de ägare som tillkommit genom den förra nyemissionen inom ramen för Elitfotbolls verksamhet. Det skall bli intressant att se om man utnyttjar tillfället för att lämna någon information om hur verksamheten går. Eller om det bara blir en möte för att klubba igenom punkterna på dagordningen.


Örebro Spelarinvest.
Aktieägarna till Örebro Spelarinvest har kallats till ett kvartalsmöte kl 18:30. Formerna verkar vara de vanliga. Först pyttipanna i restaurangen och sedan information en trappa ner. I sin inbjudan till mötet skriver man: Styrelsen i Spelarinvest har kommit överens med ÖSK att ÖSK Elitfotboll AB köper aktierna i Spelarinvest till ett belopp som innebär att Spelarinvests ägare får tillbaka de satsade pengarna. Bra för ÖSK och bra för Spelarinvests ägare.

Det är här det börjar bli intressant. Rimligen kan inte styrelsen i Spelarinvest komma överens om något sådant. Det är ju varje enskild aktieägare som avgör om de vill sälja sina aktier eller ej. ÖSK Elitfotboll kan lägga ett bud på Örebro Spelarinvest som detta bolags styrelse kan rekommendera. Men det är väl ungefär så långt som styrelsen kan påverka.


Nu verkar man både från Elitfotbolls och Spelarinvests sida vara klara över att en försäljning skall ske. Det skall bli intressant att se hur man tänker att gå till väga. I princip borde ingen av aktieägarna i Spelarinvest vara ointresserade av att få tillbaka de pengar de en gång satsat, men ändå.

I samband med den första nyemissionen i år framkom att ett problem med erbjudandet var att nå fram till alla aktieägare vars kontaktuppgifter av en eller annan anledning inte var kända. Om Elitfotboll nu skall köpa aktierna i Spelarinvest borde detta problem kvarstå.

ÖSK kallar till extra bolagsstämma

ÖSK Elitfotboll AB kallar sina aktieägare till en extra bolagsstämma den 1 september. De ärenden som kommer att avhandlas på stämman är följande:

1. Beslut om nyemission.
ÖSK har för avsikt att erbjuda aktieägarna i Örebro Spelarinvest möjligheten att sälja sina aktier i Spelarinvest till ÖSK. Erbjudandet är utformat på ett sådant sätt att aktieägarna återfår det ursprungligen satsade kapitalet. ÖSKs förhoppning är sedan att det återvunna kapitalet skall investeras i ÖSK Elitfotboll genom en nyemission. Denna kommer att genomföras på samma villkor som den emission som genomfördes tidigare i år – varje ny aktie kommer alltså att emitteras till en kurs av 250 kronor.

2. Ändring av bolagskategori.
ÖSK Elitfotboll AB avser att ombilda företaget från ett privat till ett publikt företag. Detta innebär bland annat att en större krets kan erbjudas deltagande i framtida nyemissioner. Det innebär väl även att företagets information till aktieägare (och därigenom även till allmänheten) formaliseras och stramas upp.

3. Ändringar i bolagsordningen.
ÖSK Elitfotbolls föreslagna framtida status som publikt aktiebolag kommer att kräva vissa förändringar i företagets bolagsordning.

Bolagsstämman kommer att avhållas torsdagen den 1 september kl 16:30 i ÖSK-Puben, Behrn Arenas norra läktare.

ÖSK Elitfotboll köper Örebro Spelarinvest

Jag fick precis en inbjudan till ett kvartalsmöte för Örebro Spelarinvest. Syftet är att informera om en överenskommelse som träffats mellan ÖSK (ej närmare preciserat) och Spelarinvest om att ÖSK Elitfotboll köper aktierna i Örebro Spelarinvest för ett belopp som innebär att ägarna av Spelarinvest får tillbaka de pengar de ursprungligen satsade i bolaget.

Det här var väl inte det sätt jag trodde att man skulle avsluta epoken Spelarinvest på. Jag hade trott att man på något sätt skulle likvidera företaget och dela ut de pengar som blev över till bolagets aktieägare. Detta är dock ett snårigt område med skattemässiga överväganden etc., så det kan mycket väl vara så att ett aktieköp är en väg att föredra när Spelarinvest som ett självständigt företag avvecklas.

I sin inbjudan skriver Spelarinvest: I och med försäljningen av Crespo och Rinne kom öppningen som har möjliggjort detta. Styrelsen i Spelarinvest har kommit överens med ÖSK att ÖSK Elitfotboll AB köper aktierna i Spelarinvest till ett belopp som innebär att Spelarinvests ägare får tillbaka de satsade pengarna. Bra för ÖSK och bra för Spelarinvests ägare.

Dessutom skriver Spelarinvest att ÖSK förbereder ytterligare en nyemission i vilken det kommer finnas möjlighet att satsa pengar.

Lite hårddraget skulle man väl kunna säga, att ÖSK Elitfotboll köper Spelarinvest för de pengar som redan finns i det bolaget och hoppas att dessa pengar sedan skall komma tillbaka till ÖSK via nyemissionen.

Informationsmötet kommer att äga rum torsdagen den 1 september. Som vanligt på 4:e våningen kl. 18:30.

ÖSK Elitfotboll: Nyemissionen avslutad

Jag fick ett epostmeddelande från ÖSK Elitfotboll, nu tidig kväll. Simon Åström skriver att nyemissionen nu är avslutad och han hälsar mig välkommen som aktieägare i bolaget. Av den bifogade delårsrapporten framgår att externa aktieägare tecknat aktier för 3,5 mkr och att dessutom ÖSK Fotboll FK tecknat aktier för 0,4 mkr (för att hålla ner utspädningen, antar jag). Totalt är det alltså 3,9 mkr som förstärker ÖSK Elitfotbolls aktiekapital och likviditet.

ÖSK-derby i distriktscupen?

Årets DM-lottning för herrklassen ligger nu ute på ÖLFF:s webbplats. Om allt går enligt Plan A kan vi i åttondelsfinalen se fram emot en match mellan ÖSK Söder och ÖSK Fotboll.

ÖSK Söder har i sin sextondelsfinal fått en bortamatch mot Åmmebergs IF på sin lott. Matchen spelas på Björkvallen (gräs alltså) redan den 9 maj. Åmmeberg spelar precis som ÖSK Söder i div 6. Förra året tillhörde båda lagen den södra div 6-serien. I år ÖSK Söder har flyttats till div 6 Norra. Då klubbarna möttes förra året vann de sina respektive hemmamatcher. Åmmeberg med 4-2 och ÖSK Söder tog på hösten revansch hemma på GPP IP med en 2-1 seger.

ÖSK går i årets DM-turnering in så pass tidigt som i åttondelsfinalen och kommer då att få möta segraren i matchen Åmmeberg – ÖSK Söder. Segraren i åttondelsfinalen ställ sedan i kvarten mot ett av lagen SMÅ IF – Öfvre Adolfsberg FC / Vivalla SK – Yxhults IK.

ÖLFF: Spelprogram Eksjöhuscup